Popular Tours

เราพร้อมที่จะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้กับไทยโมเดิร์นทราเวล
ด้วยประสบการณ์การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวมากกว่า 10 ปี

YEAR END 2017@Taiwan มื้อเที่ยงสุดพิเศษบนไทเป 101 ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

พิเศษ รอบเดินทาง 27 ธันวา - 31 ธันวา 60 ฟรี ค่าขึ้นตึกไทเป 101 + ฟรี มื้อเที่ยงสุดพิเศษชั้น 86 ตึกไทเป 101 + นั่งบัส

18,900 ฿

Countdown@Taiwan2018 มื้อเที่ยงสุดพิเศษบนไทเป 101 ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

พิเศษ รอบเดินทาง 29 พฤศจิกา - 3 ธันวา 60 ฟรี ค่าขึ้นตึกไทเป 101 + ฟรี มื้อเที่ยงสุดพิเศษชั้น 86 ตึกไทเป 101

23,900 ฿

Countdown@Taiwan2018 ตะลุยอาหลีซาน ล่องเรือสุริยันจันทรา ช้อปสองย่านดัง 6 วัน 4 คืน

Free WIFI ON BUS / ชมอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณ / อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

21,900 ฿
152 Program Tours
1860 Period Tours
49 Destination
8973 Days In The Wild

TRICK&TRIPS

ติดตามความเคลื่อนไหวของโลกเพื่อที่สุดของแผนการท่องเที่ยว
สำหรับที่สุดแห่งประสบการณ์การเดินทาง

วางใจไทยโมเดิร์นทราเวลให้ดูแลทุกกิจกรรมสัมนา ศึกษาดูงาน และการท่องเที่ยว กรมผังเมืองนครราชสีมา
MORE
มั่นใจกับการดำเนินกิจการด้านการท่องเที่ยวมากกว่า 10 ปี การรับรองการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0108354800775 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยวเลขที่ 11/04830 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ใบอนุญาตการแลกเปลี่ยนเงินเลขที่ 125480092 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีสมาคมไทยธุรกิจการ่องเที่ยวและสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวรับรองการดำเนินกิจการให้กับไทยโมเดิร์นทราเวล
 
MORE
ปิดโหมดสีเทา