ประเทศจีนน่าจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายของนักเดินทางหลายคนที่ต้องการสัมผัสกับความงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาที่ผสานกับอารยธรรมของมนุษย์ที่รวมกันอยู่  และเมื่อเร็วๆนี้เองวันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2560 ทางสถานฑูตจีนได้ประกาศระเบียบใหม่เรื่องรูปถ่ายสำหรับการขอวีซ่าจีน  โดยมีข้อกำหนดดังนี้

 1. เป็นรูปถ่ายหน้าตรง และตัวตรง
 2. ต้องเห็นใบหูและคิ้วชัดเจน
 3. สำหรับชาวมุสลิมให้เปิดผ้าให้เห็นใบหน้า
 4. ขนาดของรูปต้องเป็น 33 มิลลิเมตร x 48 มิลเมตรเท่านั้น
 5. ห้ามใส่ชุดนักเรียนหรือนักศึกษา
 6. ห้ามใส่ชุดราชการ
 7. ห้ามใส่ชุดราชการ
 8. ห้ามยิ้ม
 9. ห้ามใส่หมาก / แว่นตาสีดำ
 10. ห้ามใส่เสื้อสีขาว
 11. ห้ามใส่เครื่องประดับ
 12. ห้ามแม็กรูปและเขียนชื่อหลังรูป

นอกจากนี้ยังมีข้อควรระวังเพิ่มเติมสำหรับการขอวีซ่าจีนคือรูปถ่ายห้ามใส่เสื้อสีขาวเพราะว่าจะต้องถ่ายรูปกับพื้นสีขาว  ซึ่งทำให้แยกขนาดตัวกับพื้นหลังยากและอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ยื่นขอวีซ่าไม่ผ่าน  ซึ่งสถานฑูตจีนอาจจะปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นผู้หญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 • ใช้รูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาแล้ว
 • นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
 • นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

สำหรับประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการขอวีซ่าประเทศจีนสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ Chinese Visa Application Service Center (https://www.visaforchina.org/BKK_TH/) หรือที่หน้าข่าวสารจากไทยโมเดิร์นทราเวลได้โดยตรง

 

บทความน่าสนใจเกี่ยวกับวีซ่าจีน

avatar
wpDiscuz
ปิดโหมดสีเทา