ผมไม่มีปัญหาเลยกับการกรอกใบผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสำหรับครั้งแรกที่ผมเดินทางออกนอกประเทศถึงแม้ว่าผมจะอ่อนภาษามากก็ตาม  เพราะว่าผมไปประเทศลาว 555+ พออ่านอักษรลาวออกบ้างและก็ไม่มีรายละเอียดอะไรให้กรอกมาก  แต่ว่าครั้งที่สองของการเดินทางอกนอกประเทศเนี่ยสิ  ผมกลายเป็นอาชญากรไปแล้ว

แต่ว่าเดชะบุญ  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นสาวสายน่ารักเว้อคนนั้นที่สนามบินนาริตะมองหน้าผมแล้วคงรู้ว่าไอ้เจ้านี่ยาจกเกินกว่าจะมีทุนค้ายาข้ามชาติแน่นอน  คนสวยก็เลยหยิบเอกสารแปลไทยมาให้ผมดูแล้วแก้รายละเอียดในใบตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น  ซึ่งตั้งแต่วันนั้นมาผมจะต้องหาข้อมูลใบ ตม. ของแต่ละประเทศที่ผมจะไปเตรียมตัวไว้ก่อนล่วงหนาการเดินทางเผื่อว่าเจ้าหน้าที่ตวจคนเข้าเมืองจะไม่ใจดีเหมือนเช่นวันนั้น

 

ใบ ตม. คืออะไร

ใบ ตม. เป็นคำย่อของเอกสารสำคัญในการผ่าน ตม. (กองการตรวจคนเข้าเมือง) ซึ่งใบ ตม.ของแต่ละประเทศจะมีชื่อเรียกต่างกันออกไปและลักษณะก็ต่างกันด้วย  รายละเอียดข้อข้อมูลที่กรอกก็จะต่างกันออกไปรวมถึงความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแต่ละปรเทศก็จะต่างกัน  โดยความเห็นส่วนตัวผมจึงคิดว่าใบ ตม.เป็นสิ่งที่ต้องศกษาก่อนออกเดินทางเพื่อเข้าปรเทศนั้นๆเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้และเสียเวลาการเที่ยวที่แสนสนุกของเราไป

 

วิธีการกรอกใบ ตม.

     การกรอกใบ ตม. ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษซึ่งโดยทั่วไปเราจะได้รับใบ ตม.ตั้งแต่อยู่บนเครื่องบินอยู่แล้ว  โดยจะมีแอร์สวยๆใจดีเดินมาแจกเราให้เรากรอกตอนนั่งว่างๆอยู่บนเครื่องก่อนเข้าสู่ประเทศเป้าหมายของเรา  ซึ่งบางประเทศจะให้เรากรอกทั้งขาเข้าและขาออกและเราก็ต้องเก็บใบขาออกไว้ยื่นกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งตอนที่จะเดินทางกลับมาที่ไทยหรือไปยังประเทศใหม่  โดยข้อมูลทั่วไปที่ต้องกรอกมีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล | หมายเลขหนังสือเดินทาง | วันเดือนปีเกิด | เพศ | สัญชาติ | หมายเลขไฟลท์ / เที่ยวบินที่เราเดินทางไปสำหรับใบขาเข้า และเที่ยวบินที่เราเดินทางกลับสำหรับใบขาออก | จุดประสงค์ของการเข้าประเทศ

     สำหรับที่อยู่และเบอร์ติดต่อระหว่างพักในประเทศนั้นๆ ถ้าไปพักที่โรงแรมก็ใส่ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของโรงแรมที่เราพัก ถ้าพักหลายโรงแรมให้เลือกโรงแรมที่เราพักนานที่สุด และถ้าไปพักบ้านญาติหรือเพื่อนก็ให้ใส่ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของญาติหรือเพื่อนลงไปแทน

ใบตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น

ภาพจาก emagtravel.com

     ใบเอกสารผ่านเข้าเมืองสำหรับประเทศญี่ปุ่นจะมีแค่ใบขาเข้าเท่านั้น ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “Disembarkation Card for Foreigner” และจะมีเอกสารศุลกากร (CUSTOMS DECLARATION) ให้เรากรอกไว้ยื่นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น

ภาพจาก emagtravel.com

     สำหรับการกรอกรายละเอียดช่องกรอกนามสกุลจะอยู่ก่อนชื่อ วันเกิดกรอกเป็นวัน เดือน ปีตามลำดับ ต้องระบุที่อยู่ในไทย ที่อยู่ในญี่ปุ่น จุดประสงค์การมาและระยะเวลาในการพักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นด้วย จากนั้นให้เช็คช่องคำถาม 3 ข้อตามตัวอย่างในภาพด้านบน หากเช็คช่อง NO หรือไม่ก็ไม่ต้องอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม จากนั้นเซ็นลายเซ็นในเหมือนในหนังสือเดินทาง ใบขาเข้าด้านหลังจะกรอกก็ต่อเมื่อมีการตอบ YES หรือใช่ในคำถาม 3 ข้อของใบขาเข้าด้านหน้าเท่านั้นสามารถดูรายละเอียดการกรอกได้ตามรูปภาพข้างต้น

ภาพจากกระทู้ “ญี่ปุ่นคนเดียวก็เที่ยวได้ (จริงๆนะ)-ซากุระบาน Day1” ใน pantip.com

 

ใบตรวจคนเข้าเมืองประเทศจีน

     เอกสารสำหรับการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศจีนจะมีสองส่วนคือส่วนที่เป็นขาเข้า(Arrival Card) และเอกสารส่วนที่เป็นขาออก(Departure Card) สำหรับการกรอกข้อมูลของประเทศจีน  ถ้ากรอกตามความเคยชินแบบเร็วๆอาจจะพลาดได้  เพราะว่าเอกสารยื่นตรวจคนเข้าเมืองของประเทศจีนจะมีช่องสำหรรับรอกนามกุลก่อนช่องกรอกชื่อ การกรอกวันเดือนปีเกิด ให้เริ่มจากปี เดือน และวันตามลำดับ  ซึ่งการจะเดินทางเข้าประเทศจีนถึงแม้จะเป็นนักท่องเที่ยวก็จำเป็นต้องขอวีซ่า  ทำให้ในใบ Arrival Card ต้องกรอกหมายเลขวีซ่าและสถานที่ออกวีซ่าลงไปด้วย รวมถึงจุดประสงค์ในการมาเมืองจีน ซึ่งจะตอบได้ 1 ข้อเท่านั้น  หมายเลขไฟลท์หรือหมายเลขเที่ยวบินใน Arrival Card ให้กรอกหมายเลขไฟลท์ขาไป ใน Departure Card ให้กรอกหมายเลขไฟลท์ขากลับ

 

ใบตรวจคนเข้าเมืองประเทศสิงคโปร์

     เอกสารสำหรับตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสิงคโปร์มีสองส่วนเหมือนกับหลายประเทศ  คือมีส่วนที่เป็นขาเข้า(Arrival Card) และส่วนที่เป็นขาออก(Departure Card) โดยในใบ ตม. ของประเทศสิงคโปร์จะมีแถบบาร์โค้ดของทั้งใบขาเข้าและขาออกซึ่งจะเป็นบาร์โค้ดชุดเดียวกัน  ซึ่งการกรอกจะแยกช่องตัวอักษรมาให้เลยซึ่งก็ต้องกรอกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดหนึ่งตัวอักษรต่อหนึ่งช่อง  และทำเครื่องหมายถูกในส่วนที่ถามตอบว่าใช่หรือไม่ใช่  โดยเนื้อความหมายตามก็ตามในภาพประกอบครับ

เอกสารส่วนขาเข้า (Arrival Card)

ชื่อ – นามสกุล กรอกเว้นระยะห่างระหว่างชื่อและนามสกุล 1 ช่องตัวอักษร
หมายเลขหนังสือเดินทาง
ที่อยู่ในประเทศไทย
หมายเลขไฟลท์
ที่อยู่และเบอร์ติดต่อระหว่างพักในประเทศสิงคโปร์ (ใส่ชื่อและเบอร์ติดต่อโรงแรมที่เข้าพัก บ้านเพื่อนหรือบ้านญาติลงไปได้เลย)
ประเทศที่เกิดตามหนังสือเดินทาง
วันเกิด กรอกเป็นวัน เดือน ปี ตามลำดับ
ระยะเวลาที่จะพักในประเทศสิงคโปร์ ระบุเป็นจำนวนวัน
สัญชาติ
ชื่อเมืองก่อนมาประเทศสิงคโปร์ ตัวอย่างเช่น กรุงเทพฯ
ชื่อเมืองที่จะไปหลังออกจากสิงคโปร์ ถ้ากลับกรุงเทพก็ใส่ชื่อกรุงเทพได้เลย
ตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติผู้เดินทาง
ลายเซ็น

เอกสารส่วนขาออก

ชื่อ – นามสกุลตามหนังสือเดินทาง
สัญชาติ

avatar
wpDiscuz
ปิดโหมดสีเทา