สวนชวนชาน (Chuanshan Park | 穿山) เป็นสวนที่ปรับปรุงมาจากสวนโบราณ อยู่ทางใต้ของตัวเมืองกุ้ยหลินฝั่งตะวันออกของแม่น้ำหลี่เจียง  อยู่ห่างจากเขางวงช้างประมาณ 2 กิโลเมตร(เขาชวนชานอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 3.5 กิโลเมตร) และการมาที่สวนชวนชานนั้นก็สามารถมองเห็นเขางวงช้าวได้อีกด้วย  โดยพื้นที่รวมของสวนชวชานมีเนื้อที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1,250 ไร่) เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของกุ้ยหลินที่มีทัศนียภาพโดดเด่นไม่แพ้ใคร

.

บรรยากาศตอนเช้าภายในสวนชวนชาน | ly.glgxq.gov.cn

.

     ภายในสวนชวนชานประกอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่  ถ้ำหินปูนธนนมชาติ  ต้นไม้หิน  ดอกไม้หินที่หาดูได้ยากซึ่งหนึ่งในเขาที่น่าสนใจภายในสวนแห่งนี้มีชื่อว่า “เขาต้าชาน” (Tashan Hill | 塔山) ซึ่งที่ยอดเขาต้าชานจะมีเจีดีย์ราชวงศ์หมิงตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขา

.

หินสลักชื่อเขา | ly.glgxq.gov.cn

.

   ถ้ำสวนหิน (Chuanshan Rock | 穿山岩)

     ถ้ำหินที่สวนชวนชาน เป็นถ้ำหินปูนมีหินงอกหินย้อยภายในถ้ำที่ถูกประดับด้วยแสงจากไฟหลากสีเพื่อเน้นความงามของหินงอกหินย้อยแต่ละจุดภายในถ้ำ  ซึ่งขนาดของถ้ำนี้มีความใหญ่เป็นอันดับสามของกุ้ยหลิน  มีความยาวรวมของถ้ำปะมาณ 1,500 เมตร โดยส่วนโถงใหญ่สุดกว้างสูงสุด 30 เมตร และมีความสูงสูงสุด 30 เมตร

หินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นภายในถ้ำ | ly.glgxq.gov.cn

.

   ถ้ำทะลุ (ถ้ำพระจันทร์ | Moon Cave | 月岩)

     เป็นรูกลวงว่างเปล่าวงกลมผ่านเขาหินเป็นวงดั่งดวงจันทร์  โดยถ้ำมีความสูงประมาณ 9 เมตร กว้าง ประมาณ 13 เมตร และยาวประมาณ 31 เมตร  ภายในถ้ำมีการสลักที่ผนังถ้ำว่า “月岩” แปลว่าหินดวงจันทร์ และอีกฝั่งของผนังถ้ำมีการสลักคำว่า “空明山” และอีกคำสลักคำว่า “空明洞”

ถ้ำทะลุ(ถ้ำพระจันทร์)เมื่อมองจากภายนอก | ly.glgxq.gov.cn

.

     โดยบรรยากาศภายในถ้ำทะลุหรือถ้ำระจันทร์แห่งนี้  เหมาะกับการใช้เวลาที่เงียบสงบกับเรื่องราวบางอย่างที่ต้องการบรรยากาศลักษณะนี้  และจากจุดนี้สามารถมองเห็นเขางวงช้างที่เป็นเขาอีกหนึ่งลูกที่มีการทะลุของถ้ำเช่นนกัน

บรรยากาศภายในถ้ำทะลุ(ถ้ำพระจันทร์) | ly.glgxq.gov.cn

.

การเดินทางมายังสวนชวนชาน

     ขออนุญาตเล่าถึงการเดินทางมายังเขาชวนชานจากเมืองกุ้ยหลินกันเลย  เพราะหลายๆท่านที่มีจุดหมายการเดินทางมาที่สวนชวนชานแห่งนี้น่าจะมีการเริ่มต้นการเดินทางที่ศูนย์กลางเมืองกุ้ยหลินเป็นหลัก  ซึ่งการเดินทางจากกุ้ยหลินมายังสวนชวนชานแห่งนี้  สามารถทำได้หลายทางเลือกอย่างขนส่งสาธารณะจากกุ้ยหลินก็จะมีสาย 6 16 23 33 ไปถึงสถานีชวนชานแล้วเดินลงมาทางทิศใต้ประมาณ 500 เมตรก็จะถึงสวนชวนชานหรือเราจะนั่งรถสาย 214 ต่อมาก็ได้ถ้าไม่ต้องการเดิน

     สำหรับท่านที่ลงจากเครื่องบินที่สนามบินกุ้ยหลินแล้วต้องการเดินทางมาที่สวนชวนชานแห่งนี้โดยตรงก็สามารถทำได้  โดยระยะทางระหว่างสนามบินกุ้ยหลินมาที่สวนชวนชานห่างกันประมาณ 30 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 30 นาที

บรรยากาศภายในสวนชวนชานยามเย็น | ly.glgxq.gov.cn

avatar
wpDiscuz
ปิดโหมดสีเทา