02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

     ทัวร์ไต้หวันที่มายังไทเปเกือบทุกโปรแกรมต้องมาวัดหลงซานซื่อแห่งนี้  วัดหลงซานซื่อเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานที่สุดในไทเปสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช 1738 แก่กว่ากรุงเทพฯอีกแหนะ  ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อคนไทยเราไปเยือนสถานที่ใดๆบนโลกจำนวนมากบ่อยๆ  เราต้องตั้งชื่อไทยให้กับทุกสถานที่บนโลกกันเลย  และวัดหลงซานซื่อก็ไม่รอดจากชื่อไทยในครั้งนี้  ซึ่งชื่อไทยที่วัดหลงซานซื่อได้รับก็คือ “วัดเขามังกร”  โดยวัดหลงซานซื่อตั้งอยู่ในย่านที่มีชื่อเดิมว่า “หมงเจี๋ย” (艋舺) ทำให้หลายครั้งที่เราจะได้ยินการเรียกชื่อวัดหลงซานซื่อว่า “หมงเจี๋ยหลงซานซื่อ” (艋舺龍山寺) ซึ่งแต่เดิมย่านหมงเจี๋ยเป็นจุดเริ่มต้นความรุ่งเรื่องของไทเปตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งปัจุบันย่านหมงเจี๋ยถูกเปลี่ยนการเรียกเป็นเขตวั่นหัว(萬華)  และวัดหลงซานซานซื่อแห่งนี้ได้ผ่านการบูรณะหลายต่อหลายครั้งเนื่องจากภัยธรรมชาติและภัยสงคราม  แต่ถึงแม้จะมีการบูรณะวัดหลงซานซื่อมาแล้วหลายครั้ง  ความเป็นศิลปะดั้งเดิมและสิ่งที่มีมาตั้งแต่สองร้อยกว่าปีที่แล้วก็ยังถูกรักษาไว้ให้แสดงกลิ่นไอแห่งอดีตนั้นออกมาในยุคปัจจุบัน

ภาพจากวัดหลงซานซื่อ | travelandlifestylediaries.com

     มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง  วัดหลงซานซื่อได้รับการโจมตีโดยการทิ้งระเบิดลงอุโบสถได้รับความเสียหายหนักมาก  แต่ว่าพระโพธิสุตว์กวนอิมภายในพระอุโบสถไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลย  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของวัดหลงซานซื่อที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากทั้งในไต้หวันและนอกไต้หวันศรัทธาในวัดหลงซานซื่อแห่งนี้จนกระทั่งปัจจุบัน

ภาพบรรยากาศตอนเย็นที่วัดหลงซานซื่อ | worldstotrek.wordpress.com

     วัดหลงซานซื่อนอกจากจะมี “พระโพธิสัตว์กวนอิม” เป็นพระประธานหลักแล้ว ด้านหลังของพระอุโบสถยังมีรูปสมมติของเทพเจ้าลัทธิเต๋าหลายสิบองค์  ซึ่งจาการมีรูปสมมติเทพจำนวนมากภายในหวัดหลงซานซื่อแห่งนี้ก็มีการเล่าขานกันว่าวัดหลงซานซื่อเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีเทพต่างๆสถิตมากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน

ภาพภายในอุโยสถหลักวัดหลงซานซื่อ | worldstotrek.wordpress.com

     ที่วัดหลงซานซื่อมีอุโบสถหลักของวัดจะมีกวนซื่ออินผูซ่า(觀世音菩薩) พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์และพระโพธิสัตว์องค์อื่นๆประดิษฐานอยู่  ที่ส่วนหลังจะมีเทียนซ่างเซิ่งหมุ่(天上聖母)  มาจู่(媽祖 – เทพเจ้าที่คนไต้หวันเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก)  ทพเจ้ากวนอู  เทพเจ้าเหวินชาง เทพเจ้าเย่เหล่า เจ้าแม่จู้เซิง และยังมีองค์อื่นๆอีกมากมายให้สักการะ  โดยเชื่อกันว่าการสักการะเทพเจ้าเหวินชางจะให้ความรุ่งโรจน์ในด้านความรู้และสติปัญญา  การสักการะเทพเจ้าเย่เหล่าจะให้ความรุ่งเรืองด้านเนื้อคู่และความรัก  ส่วนการสักการะเจ้าแม่จู้เซิงจะให้ความรุ่งเรืองในการมีบุตรหรือคุ้มครองเด็กที่อยู่ในท้อง

Leave a Reply