02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

เขาง้อไบ๊ (เอ๋อเหมยซาน)

 🙏🏻เขาง้อไบ๊ ,เขาซานซีอู่ไถ(山西五台山), เขาเจ้อเจียงผู่ทัว(浙江普陀), เขาอันฮุยจิ่วหัว(安徽九华山)เป็นสี่ภูเขาแห่งพุทธะของประเทศจีน เป็นสถานที่ที่หลอมรวม ธรรมชาติ พุทธะ และวัฒนธรรมของชนชาติจีนเข้าไว้ด้วยกัน “ความงดงามของธรรมชาติ ความยาวนานของศาสนาพุทธ ความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติ ลักษณะพิเศษของพื้นที่” เหล่านี้คือคำเรียกกล่าวถึง เขาง้อไบ๊ ในเดือน 12 ปี ค.ศ. 1996 ได้รับการจัดเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม และจากวรรณกรรมที่มีชื่อเสยงมากมาของจีน เขาง้อไบ้ยังมีชื่อเสียงโด่งดังในทางสำนักยุทธ สำนักง้อไบ๊ วัดเส้าหลิน บู้ตึ้ง ล้วนแล้วแต่คือสามสำนักใหญ่ทางด้านวิชาต่อสู้ของจีน

ภาพเขาง้อไบ๊จาก:   ems517.com

      📷 จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด : วัดเป้ากั๋ว(วัดแทนคุณแผ่นดิน-เป้ากว๋าซื่อ-报国寺), วัดหวั้นเหนียน(วัดหมื่นปี-หวั้นเหนียนซื่อ-万年寺),ที่ราบหงชุน(หงชุนผิง洪椿坪),วัดเสือซุ่ม(ฝูหู่ซื่อ-伏虎寺),เจดีย์วัดเซิ่งจี(เซิ่งจีซื่อท๋งถ่า-圣积寺铜塔)*คนไทยชอบเรียกว่าพระพุทธรูปโพธิสัตว์*

ภาพมุมสูงเขาง้อไบ๊จาก:  ems517.com

      🧡 เขาง้อไบ๊ มีลักษณะคดเคี้ยวเหมือนตัวหนอน ชื่อง้อไบ้มาจากราชาแห่งแมลงในสมัยโบราณชนิดหนึ่งพื้นที่ของเขาง้อไบ๊ มีพื้นที่ป่าไม้ปกคลุมอยู่ถึง 87% มีพันธุ์พืชมากกว่า 3200 ชนิด ถือเป็นสัดส่วน 10% ของพันธุ์ทั้งประเทศ และยังมีพันธุ์พืชที่ใช้ทำยาหายากอยู่มากมาย และชาของ “เอ๋อเหมย” ก็ยังเป็นชาขึ้นชื่อของประเทศจีนอีกด้วย พื้นที่บริเวณเขาง้อไบ๊มี สิ่งมีชีวิตมากกว่า 2300 ชนิด มีสัตว์สงวนมากมายเช่นคางคกยักษ์ ลิงทิเบต หมีแพนด้า ผีเสื้อหายากกว่า 29 ชนิด เขาง้อไบ๊ เป็นสถานที่เผยแพร่พระธรรมของพระโพธิสัตว์ผู่เสียน(普贤菩萨)สร้างวัดขึ้นในรัชสมัย “หลงอัน”(隆安)ปีค.ศ.401 วัดแรกที่สร้างขึ้นคือ”วัดหวั้นเหนียน” ก่อนที่จะมีการขยายสาขา ออกไปเป็น 100 กว่าแห่งทั่วประเทศ

ภาพเขาง้อไบ๊มุมกว้าง:  k.sina.com.cn

      🙏🏻 วัดแทนคุณแผ่นดิน(วัดเป้ากว๋อ-报国寺)สร้างขึ้นในสมัยราชวงค์หมิงปีที่ 41ค.ศ.1613 บนที่ราบ “เฟิ่งหวง” ใกล้ลำธารโยคี การก่อสร้างมีลักษณะเป็น เอกลักษณ์สวยงาม ตัวอาคารสี่ด้านโอบล้อมสวนให้อยู่ตรงกลาง เสาและหลังคาทำด้วยไม้ ผนังมุงด้วยกระเบื้องสีเขียวอ่อน ในพื้นที่ตัววัดมี อาคารวิปัสนา หอชมจันทร์ หอระฆัง หอนาฬิกา ตึกเขียว

 🙏🏻 วัดหมื่นปี(วัดหวั้นเหนียน-万年寺)วัดนี้ถือเป็นมรดกโลก สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าตงผู่ครองราชย์(东晋安)สร้างขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพแก่พระโพธิสัตว์ผู่เสียน ชื่อเดิมคือ “วัดไป๋สุ่ยผู่เสียน”(白水普贤寺)ด้านในมีพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์นั่งบนช้างเผือก ทำจากทองสัมฤทธิ์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงค์ซ่งเหนือ ค.ศ.980 มีน้ำหนัก 62ตัน

ภาพระยะไกลเขาง้อไบ๊จาก:   whcn.org

    🤭ที่ราบหงชุน(หงชุนผิง-洪椿坪)ที่ราบนี้สมัยก่อนเป็นที่นั่งกรรมฐานของพระจากอินเดีย ภายหลังในราชวงค์ซ่ง ได้มีการสร้างวัดขึ้น เรียกว่าเชียนฝออัน “อารามพันพุทธะ”(千佛庵)ด้านหน้าวัดมีต้นหงชุน 3 ต้น จึงได้มีการตั้งเป็นชื่อที่ราบนี้ การตกแต่งไฟในวัดมีความสวยงามมากถือเป็นประติกรรมชั้นสูง

     🤭วัดเสือซุ่ม(ฝูหู่ซื่อ-伏虎寺)เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ในสมัยก่อนมีเรื่องเล่าว่าจุดๆ นี้มักมีเสือออกมาทำร้ายผู้คน จึงมีการสร้างวัดขึ้นมา สมัยโบราณจุดนี้เป็นแลกเปลี่ยนสินค้าที่สำคัญของผู้คนในละแวกนี้ วัดถูกสร้างขึ้นในสมัยซ่งใต้ ถือเป็นวัดที่มีโครงสร้างทำจากไม้ที่ใหญ่ที่สุดในอาณาบริเวณเขาง้อไบ๊

     🙏🏻เจดีย์เซิ่งจี(เซิ่งจีซื่อท๋งถ่า-圣积寺铜塔)รูปปั้นพระโพธิสัตว์
เป็นโบราณสถานที่สำคัญของประเทศ สถานที่ตั้งเดิมอยู่ที่วัดเซิ่งจี จึงได้ชื่อนี้มา ภายในและภายนอกเจดีย์มีการจารึกแกะสลักคำสอนของพุทธองค์ “หัวเหยียนจิง”《华严经》และพระพุทธรูปมากกว่า 2300 องค์ ทำให้มีชื่อเรียกอีกว่า เจดีย์ศักดิ์สิทธ์หัวเหยียน 《华严宝塔》

ภาพเจดีย์สิทธ์หัวเหยียนจาก:  news.china.com.au

แนะนำ
📍 สถานที่ : มณฑลเสฉวน เมืองเอ๋อเหมยซาน
⏳ เวลาเปิดทำการ : เดือน5วันที่1 – เดือน10วันที่7 เวลา06.00น. – 18.30น. 📆 เดือน10วันที่8 – เดือน4วันที่30 เวลา07.00น. – 17.30น.

🤭ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี (หิมะตกเฉลี่ย 8-10 เดือน)

**********************************************

     ✈ว่างๆก็ลองแวะมาเที่ยวสักหน่อยถือเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ต้องห้ามพลาดเลยแหละ รีบจองตัวบินมาเลยดีกว่าอย่ารอช้า ถ้าขี้เกียจก้มากับคณะทัวร์ก็ได้นะสะดวกไปอีกแบบ

Leave a Reply