02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

หลิงเฉวียน 靖西灵泉

ภาพหลิงเฉวียน(灵泉) จาก:http://img8.zol.com.cn

    หลิงเฉวียน(灵泉)  มีอีกชื่อว่าเอ๋อเฉวียน(鹅泉)

ตั้งอยู่ภาคใต้ของเมืองจิ้งซี เป็นหนึ่งในแปดสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังที่สุดของจิ้งซี เป็นหนึ่งในสามของน้ำพุที่มีชื่อเสียงที่สุดในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เป็นแหล่งของน้ำตกเต๋อเทียน มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 700กว่าปี กษัตริย์สมัยราชวงศ์หมิงโปรดฯชื่อว่า”หลิงเฉวียนหว่านจ้าว”(灵泉晚照) ทำให้หลิงเฉวียนเป็นน้ำพุแห่งสวยงามที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ

ภาพหลิงเฉวียน(灵泉) จาก:http://699pic.com/

ภาพหลิงเฉวียน(灵泉) จาก:http://www.sohu.com/

    เวลาเราเดินทางริมฝั่งหลิงเฉวียน ฝั่งหนึ่งเป็นภูเขาอย่างขุนเขา อีกฝั่งหนึ่งเป็นนาข้าวที่แบน หลิงเฉวียนก็ดุจดังกระจกธรรมชาติสะท้อนความสวยงามของสองฝั่ง เดินทางที่นี่ก็เหมีอนเดินทางในภาพเขียนอันวิจิตร เดินต่อไปเราจะเห็นสะพานแบบโค้ง 15 ช่อง สร้างขึ้นเมื่อสมัยราชวงศ์ชิง ประกอบไปด้วยภูเขาที่สูงใหญ่ ต้นไม้ต่างๆ และน้ำพุสะอาดสีเขียว เป็นภาพที่น่าประทับใจ มีหมู่บ้านที่เชื่อมต่อสะพานแบบโค้งเรียกว่า”เนี่ยนอันถวน”(念安屯) อยู่ที่นี้เราได้รับรู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ในชนบทอย่างแท้จริงของชาวจีน ในริมฝั่งน้ำพุยังมีวัดหนึ่งเรียกว่า”วัดหยังอ่าว”(杨媪庙) หน้าวัดมีหินจาลึกขนาดใหญ่ 3 แห่งของสมัยราชวงค์ชิง บนหินจาลึกที่บันทึกไว้ส่วนใหญ่เป็นที่มาของเอ๋อเฉวียนและกลอนสรรเสริญ เป็นข้อมูลสำคัญที่วิเคราะห์หลิงเฉวียนและประวัติศาสตร์จิ้งซี

Leave a Reply