02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

อาหารแดน..สาธารณรัฐเช็กเกีย

คเนดลิกี้

คเนดลิกี้เป็นอาการที่มีกลินค่อนข้างแรงลักษณะจะค้ลายๆกับแป้งซาลาเปาเวลารับประทานก้นำมาหั่นเป็นแว่นเสิร์ฟพร้อมครีมที่มีรสหวาน หรือจะทานกับฮังกาเรียนกูลาสใครที่ทนกลิ่นของคเนดลิกี้ก้สามารถทานไปพร้อมๆกับเบียร์มากคะ

ภาพจาก  :  http://ec.terre-mer.over-blog.org/article-zoom-republique-tcheque-la-recette-du-knedlik-96265276.html

ปลาคาร์ฟชุปแป้งทอดกับสลัดมันฝรั่ง

เป็นเมนูที่ทำขึ้นทุกๆ วันที่ 25 ธันวาคมของทุกปีเพื่อใช้ในการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส ก่อนคริสต์มาสก้จะมีการขายปลาคราฟกันตามห้างสรรพสินค้า หรือ ตามจตุรัสกลางเมืองคะ

ภาพจาก  :  https://info.cz/magazin/vylevate-olej-po-smazeni-do-drezu-nebo-do-zachodu-velka-chyba-podivejte-se-co-muzete-zpusobit-21357.html

Leave a Reply