ประเทศกัมพูชา

กัมพูชา (เขมร: កម្ពុជា กมฺพุชา) ชื่ออย่างเป็นทางการว่า พระราชาณาจักรกัมพูชา (เขมร: ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា พฺระราชาณาจกฺรกมฺพุชา) เป็นประเทศตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศไทย ทิศเหนือติดกับประเทศไทยและลาว ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับเวียดนาม และทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดอ่าวไทย

ด้วยประชากรกว่า 14.8 ล้านคน กัมพูชาเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่ 66 ของโลก ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นศาสนาประจำชาติ ซึ่งประชากรกัมพูชานับถือประมาณ 95% ชนกลุ่มน้อยในประเทศมีชาวเวียดนาม ชาวจีน ชาวจาม และชาวเขากว่า 30 เผ่า เมืองหลวงและเมืองใหญ่สุด คือ พนมเปญ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของกัมพูชา

พื้นทีประเทศกัมพูชา

181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย มีขนาดพื้นที่เป็นอันดับที่ 90 ของโลก ประเทศกัมพูชามีพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 8 และมีจำนวนประชากรอยู่ในลำดับที่ 7 ของประเทศสมาชิกอาเซียน

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในประเทศกัมพูชา

เนื่องจากกัมพูชาเป็น1ประเทศในกลุ่มอาเซียน และกัมพูชาเต็มไปด้วยอารยธรรมของธรรมมะและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม กัมพูชายังเป็นแหล่งสำคัญของแรงบันดาลใจทางวัฒนธรรม ซึ่งกัมพูชามีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆและน่าสนใจอยู่หลายแหล่ง เช่น

1.พนมเปญ (Phnom Penh)

เมืองหลวงของกัมพูชา เมืองท่องเที่ยวเมืองแรกที่คุณต้องไม่พลาด หากพักใจกลางเมือง คุณสามารถเดินเที่ยวเล่นชมเมือง และไปยังสถานที่เที่ยวสำคัญได้ไม่ยากเลย ที่แรกที่เราขอแนะนำ คือวิมานเอกราช (Vimean Ekreach)

2.เสียมราฐหรือเสียมเรียบ (Siem Reap)

เสียมเรียบเป็นเมืองที่ต้องไม่พลาดที่จะไปโตนเลสาบ (Great Lake, Tonle Sap) ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร คุณสามารถล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านได้อย่างใกล้ชิด สัมผัสธรรมชาติและสายน้ำแห่งชีวิต จากนั้นไปยังที่เที่ยวยอดนิยมทางประวัติศาสตร์สัญลักษณ์ของเมืองนี้ อย่างนครวัด (Angkor Wat) และนครธม (Angkor Thom) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตลาดเก่า (Old market ) ซึ่งคุณสามารถช้อปปิ้งซื้อของฝากได้จากที่นี่ ในบริเวณนครวัด-นครธม จะมีพนมบาเค็ง (Phnom Bakheng) ปราสาทหินที่ตั้งอยู่บนภูเขา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีชื่อเสียงของเสียมเรียบ

3.มณฑลคีรี (Mondulkiri)

เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่มีอากาสและสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์และเปี่ยมไปด้วยความสวยงาม  จนได้รับฉายาว่า สวิสเซอร์แลนด์แห่งแดนเขมร ที่นี่โอบล้อมไปด้วยภูเขา และธรรมชาติที่งามตา มีวิวเป็นทิวเขามีทุ่งหญ้าเตี้ย ๆ ไล่ระดับ ทอดยาว และยังมีอากาศที่เย็นสบาย เรียกว่าสมชื่อฉายาที่ได้รับ มาเมืองนี้แล้วคุณต้องไม่พลาดไปเที่ยวน้ำตกบุสรา (Bousra Waterfall) น้ำตกที่เรียกได้ว่าสวยที่สุดในกัมพูชา

นอกจากนั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวในกัมพูชาที่น่าสนใจอีกหลายที่ ซึ่งอยากให้ท่านได้ไปพบและสัมผัสด้วยตัวเอง และการเดินทางไปกัมพูชาก็ง่ายมาก อีกทั้งประเทศกัมพูชายังเป็นประเทสเพื่อนบ้านของอีกด้วย

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา

 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
  • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้าเท่านั้น)
  • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
  • ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 2 ชุด
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 08:30-12:00 น. และ 15:30-17:00 น. โทรศัพท์: 0 2254 6630 , 0 2253 7967 แฟกซ์ : 0 2253 9859
  • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08:30-12:00 น.
  • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 10:00-12:00 น. และ 15:00-18:00 น
 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหมายเหตุ

 

ระบบไฟฟ้าและปลั๊กไฟที่ประเทศ

ระบบไฟฟ้าที่กัมพูชาใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ที่ความถี่ 50 - 60 เฮิร์ต เหมือนบ้านเราซึ่งปลั๊กมีทั้งแบบกลมและแบบแบน 2 รูคล้ายกับปลั๊กไฟของไทยเราที่เห็นทั่วไป สามารถนำอุปกรณ์ไฟฟ้าจากเมืองไทยไปใช้งานได้ปกติ  แต่อย่างไรก็ตามถ้าในระหว่างการท่องเที่ยวสำหรับบางท่านที่จำเป็นต้องใช้อุปกรอย่างคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรืออื่นๆ  การพกอะแดปเตอร์แปลงหัวปลั๊กน่าจะปลอดภัยและมั่นใจได้กว่าว่าเราจะสามารถทำงานได้แน่นอนโดยไม่ต้องเป็นห่วงว่าโรงแรมที่พักจะมีปลั๊กแบบที่เราใช้งานหรือไม่

 

การใช้อินเตอร์เน็ตเมื่ออยู่ที่ประเทศกัมพูชา

ซิมโทรศัพท์ในกัมพูชา สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้เลย แถมราคาไม่แพงด้วย ซื้อซิมแบบเล่นเน็ตแบบสมาร์ทโฟน ในราคา 1 ดอลล่า สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้นานเป็นวัน ส่วนยอดเงินก็สามารถแปลงเป็นค่าเล่นอินเตอร์เน็ตได้เพิ่มอีกเป็นเท่าตัว สำหรับคนที่เดินทางไปกับพูชา ก็สบายใจได้เพราะมีอินเตอร์เน็ต หรือสามารถเช็คจีพีเอสสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในกัมพูชาได้สบาย ๆ แวะซื้อซิมโทรศัพท์ครั้งนี้สามรถซื้อได้ตามตัวอำเภอนั้นๆของประเทสกัมพูชา ซึ่งเป็นร้านขายโทรศัพท์ ราคาไม่ชาร์จตามที่เขาเขียนไว้เลย ส่วนการใช้งานก็ให้ทางร้านเต็มเงินเพิ่มอีก 1 ดอลล่า เพื่อเอาไว้โทร คราวนี้ก็ไม่ห่วงแล้ว จะเล่นไลน์ หรือเล่นเฟส ก็สามารถคุยกับเพื่อนต่างแดนได้สบาย ๆ และอัพรูปทริปท่องเที่ยวในต่างแดนได้แบชิคๆเลยจ้า

สถานที่น่าสนใจ พนมเปญ / เสียมราฐ / เสียมเรียบ / มณฑลคีรี / พนมเปญ / เสียมเรียบ / ปอยเปต / นครวัด / นครธม / โตนเลสาป / ตาพรหม / สีหนุวิลล์ / เกาะกง ...

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา

ปิดโหมดสีเทา