อเมริกา (Ameriaca) เป็นคำเรียกรวมๆทั้งอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในทวีปของโลก  โดยคนส่วนหญ่เมื่อได้ยิคำว่า "อเมริกา" จะหมายเข้าใจถึงประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย  ทวีปอเมริกาเป็นดินแดนที่อยู่ทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก และทางตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก โดยอาจแบ่งย่อยได้เป็น 3 ส่วน คือ อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และอเมริกาใต้. คำว่า "อเมริกา" ในที่นี้ยังรวมถึงหมู่เกาะแคริบเบียน และเกาะกรีนแลนด์ (แต่ไม่รวมประเทศไอซ์แลนด์) บริเวณคอคอดของอเมริกากลางมักถูกนำไปรวมกับอเมริกาเหนือ

.

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจของอเมริกา

         เมื่อพูดถึงอเมริกา โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาหลายๆคนอาจจะนึกถึงความศิวิไลซ์ที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมที่มนุษย์เป็นคนสรรสร้างขึ้นมา  ซึ่งก็เป็นตามที่หลายๆท่านคาดไว้แน่นอน  ณ  ที่นี้เราจึงขอนำเสนออีกมุมที่เป็นส่วนที่มนูษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้บ้าง

.

Grand Prismatic Spring

         บ่อน้ำพุร้อนแกรนด์พรีสเมติกเป็นส่วนหนึ่งของ "เยลโลว์สโตน" (Yellowstone National Park) ซึ่งเป็นสถานที่สวยงามแต่เป็นความงามที่คอยเตือนเราอยู่ตลอดเวลาว่าสักวันความร้อนใตพื้นโลกจะต้องประทุขึ้นมา  ต่ในระหว่างนั้นเราเหล่านักท่องโลกก็สามารถสัมผัสความสวยที่ดุดันของสถานที่แห่งนี้ได้กับสายตาของตัวเองได้เลย  โดยเฉพาะเจ้าบ่อน้ำพุร้อนแกรนด์พรีสเมติกแห่งนี้ที่มีความกว้างถึง 370 เมตรภาพจาก Best National Park Winners: 2014 10Best Readers' Choice Travel Awards

.

Mendenhall Glacier

         เมืองแห่งน้ำแข็งอะลาสกาเป็นจุดหมายที่คนทั่วโลกอยากไปสัมผัสกันสักครั้งในชีวิต เพราะขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติที่สวยงามตามแบบฉบับของอเมริกาเหนือ มีทะเลสาบที่เต็มไปด้วยก้อนน้ำแข็ง ภูเขาลูกใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะมากมาย และยังมีธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่จะทำให้คุณตะลึงกับสิ่งที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ไว้บนโลกภาพจาก Fodors Travel Guide

.

อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี (Yosemite National Park)

         แรกๆ ถ้าไม่ใช่นักท่องเที่ยวคงมีน้อยคนที่รู้จักอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีแหง่นี้  แต่หลังจากชื่อนี้ได้ถูกนำไปตั้งเป็นชื่อเวอร์ชั่นของ Mac OS ก็ทำให้หลายคนค้นหาที่มาของชื่อ "Yosemite" จนกระทั่งอุทยานแห่งชาตินี้เป็นที่รู้จักในหมู่กีกทั้งหลายด้วยภาพจาก Estravel

.

         นอกจากสถานที่ที่เราได้นำมาเสนอให้ท่านได้ลองไปสัมผัสกับสหรัฐอเมริกา  แผ่นดินที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของชนชาติที่พรั่งพรูกันอยู่ภายใต้แสงแห่งเสรีภาพ  และความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่รวมกันอยู่ในแผ่นดินแห่งนี้

.

.

วีซ่าอเมริกาสำหรับนักท่องเที่ยว

         การเดินทางเข้าไปยังสหรฐอเมริกาสำหรับท่องเที่ยวแล้วก็ยัจำเแ็นต้องยื่นขอวีซ่าสำหรบนักท่องเที่ยวล่วงหน้าซึ่งการขอวีซ่าอเมริการเป็นที่เลื่องลือเรื่องความเคร่งในรูปถ่ายที่ใช้ประกอบการยื่นเอกสารขอวีซ่า  โดยท่าสามารถอ่านรายละเอียดข่าวสารสำหรับวีซ่าอเมริกาได้จากเว็บไซต์สถานทูตอเมริกาได้โดยตรงที่ http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-typeb1b2.asp  แต่ในเรื่องเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวอเมริการนั้นมีจำนวนไม่มาก   โดยในเว็บไซต์ของสถานทูตอเมริการะบุไว้ว่าต้องเตรียมเอกสารดังนี้

  • แบบฟอร์มการยื่นคำร้องวีซ่าชั่วคราวในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DS-160) ไปที่เว็บเพจ DS-160 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DS-160
  • หนังสือเดินทางที่สามารถใช้สำหรับเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหนังสือเดินทางดังกล่าวนั้นจะต้องมีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่าระยะเวลาที่ท่านตั้งใจจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างน้อยหกเดือน (นอกจากได้รับการยกเว้นจากข้อตกลงรายประเทศ) สำหรับผู้ที่ใช้หนังสือเดินทางร่วมกับผู้เยาว์ โปรดทราบว่าแต่ละคนที่ต้องการวีซ่าจะต้องยื่นใบคำร้องขอวีซ่าแยกกัน
  • รูปถ่ายขนาด 2x2" (5 ซม.x5 ซม.) ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนหนึ่ง (1) ใบ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของรูปถ่ายสามารถอ่านได้จากเว็บเพจนี้
  • ใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวในสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่ากับจำนวน 160 ดอลลาร์สหรัฐ โดยค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถขอคืนได้ เว็บเพจนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว ในบางกรณีหากวีซ่าของท่านผ่านการอนุมัติแล้ว ท่านยังอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการออกวีซ่า โดยจะขึ้นอยู่กับสัญชาติของท่าน เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯมีข้อมูลที่ช่วยระบุว่าท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการออกวีซ่าหรือไม่ รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระดังกล่าวนั้น

นอกจากเอกสารดังที่กล่าวมาแล้ว ท่านต้องแสดงใบนัดสัมภาษณ์เพื่อยืนยันว่าท่านได้จองเวลานัดสัมภาษณ์ผ่านระบบนี้ และท่านยังสามารถนำเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ท่านเชื่อว่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่กงสุลได้ติดตัวไปด้วย

.

ระบบไฟฟ้าและปลั๊กไฟที่อเมริกา

         ระบบไฟฟ้าที่อเมริกาใช้ระบบแรงดัน 110 โวลต์ที่ความถี่ 50 - 60 เฮิร์ต ซึ่งปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยเกือบทั้งหมด (ไม่ใช่ทั้งหมด) สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 100 - 240 โวลต์อยู่แล้ว  เราจึงสามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไทยไปใช้งานได้  โดยปลั๊กที่ใช้ในอเมริกาส่วนใหญ่จะเป็นขาแบนแบบสามขาโดยเป็นขาแบนสองขาและขากลมอีกหนึ่งขา(Type B)  แต่เพื่อความมั่นใจสำหรับการเดินทางที่จำเป็นต้องทำงานอยู่เรื่อยๆระหว่างการเดินทาง  แนะนำให้พก Universal Adapter  มั่นใจกว่าว่าจะไม่เกิดปัญหาเรื่องปลั๊กไฟฟ้า

.

การใช้อินเตอร์เน็ตเมื่ออยู่ที่อเมริกา

         สำหรับการเดินทางไปเที่ยวอเมริกากับบริษัททัวร์อเมริกา เรื่องอินเตอร์เน็ตเราคงไม่ต้องเป็นห่วงเลย  เพราะริษัททัวร์อเมริกาจากไทยส่วนใหญ่จะเตรียมการเรื่องการใช้งานอินเตอร์เน็ตไว้ให้เราเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ไว้อยู่แล้ว  แต่ถ้าใครต้องเดินทางท่องเที่ยวไปยังอเมริการด้วยตนเองและต้องเตรียมการเดินทางทุกอย่างด้วยตัวเองก็มีทางเลือกอยู่หลักๆคือสามารถซื้อซิมการ์ดที่อเมริกาใช้งานได้เลยซึ่งถ้านำโทรศัพท์จากไทยไปใช้งานจะไม่สาารถใช้งาน Verizon กับ Sprint ได้  จะสามารถใช้ได้กับเครื่อข่าย AT&T / T-Mobile ซึ่งค่าใช้จ่ายรวมๆประมาณ 50 - 100 USD หรือสามารถเปิดโรมมิ่งไปจากี่ไทยได้เลย  ซึ่งราคาการใช้โรมมิ่งก็ไม่สูงมากแล้วในปัจจุบัน  ซึ่งท่านสามารถตรวจสอลบรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้จากค่ายโทรศัพท์ที่ท่านใช้บริการได้เลย

.

รีวิวการท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา

สถานที่น่าสนใจ ทะเลสาบทาโฮ / สะพานบรูคลิน / Bluebells / อลาสก้า / แกรนแคนยอน / ไทม์สแควร์ / เซ็นทรัลพาร์ค / Monument Valley / บิ๊กเซอร์ / เทพีเสรีภาพ / แอนเทอโลปแคนยอน / Golden Gate Bridge / Yellowstone National Park / น้ำตกไนแองการา / เขื่อนฮูเวอร์ / Crater Lake ...

โปรแกรมทัวร์อเมริกา

ปิดโหมดสีเทา