ป้ายกำกับ: จางเจียเจี้ย

D

เสริมภูมิคุ้มกันก่อนเที่ยวจีน ถิ่นมังกร

         แผ่นดินจีน  เป็นประเทศที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากเป็นเป็นอันดับสามของโลก (การวัดบางแบบก็จะใหญ่เป็นอันดับสี่)

ปิดโหมดสีเทา