ป้ายกำกับ: ตรวจคนเข้าเมือง

i

อธิบายใบ ตม. 3 ประเทศที่คนไทยชอบไปเที่ยว

ผมไม่มีปัญหาเลยกับการกรอกใบผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสำหรับครั้งแรกที่ผมเดินทางออกนอกประเทศถึงแม้ว่าผมจะอ่อนภาษามากก็ตาม  เพราะว่าผมไปประเทศลาว 555+

ปิดโหมดสีเทา