ป้ายกำกับ: ตอไม้สองพันปี

a

อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน

     อาหลี่ซาน (Alishan National Scenic Area, 阿里山國家風景區) เป็นที่สุดของอุทยานแห่งชาติของไต้หวัน ไม่ใช่เพียงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน 

ปิดโหมดสีเทา