ป้ายกำกับ: ถนนโบราณตั้นสุ่ย

t

ถนนโบราณตั้นสุย (Tamsui old street)

     ตั้นสุ่ย (Tamsui) เป็นเมืองท่าแห่งแรกทางตอนเหนือของไต้หวันและยังเปิดเป็นท่าเรือแห่งชาติเมื่อคริสตศักราช(ค.ศ.) 1858 แต่เนื่องจากความหนาแน่นและวุ่นวายของเมืองท่า 

ปิดโหมดสีเทา