ป้ายกำกับ: ทะเลสาบสุริยันจันทรา

s

ทะเลสาบสุริยันจันทรา

     ของชาวเซ่า (邵)ถึงแม้ว่าไต้หวันจะมีพื้นที่เป็นเกาะแต่ว่าด้วยภูมิประเทศที่เป็นภูเขาอยู่มากทำให้สามารถมีแอ่งในการเก็บน้ำบนเกาะไต้หวันได้

ปิดโหมดสีเทา