ป้ายกำกับ: ทัวร์ญี่ปุ่น

i

อธิบายใบ ตม. 3 ประเทศที่คนไทยชอบไปเที่ยว

ผมไม่มีปัญหาเลยกับการกรอกใบผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสำหรับครั้งแรกที่ผมเดินทางออกนอกประเทศถึงแม้ว่าผมจะอ่อนภาษามากก็ตาม  เพราะว่าผมไปประเทศลาว 555+

ปิดโหมดสีเทา