8 โปรแกรมท่องเที่ยว

YEAR END 2017@Taiwan มื้อเที่ยงสุดพิเศษบนไทเป 101 ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

จาก 0 ความเห็น

พิเศษ รอบเดินทาง 27 ธันวา - 31 ธันวา 60 ฟรี ค่าขึ้นตึกไทเป 101 + ฟรี มื้อเที่ยงสุดพิเศษชั้น 86 ตึกไทเป 101 + นั่งบัส 2 ...

Countdown@Taiwan2018 มื้อเที่ยงสุดพิเศษบนไทเป 101 ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

จาก 0 ความเห็น

พิเศษ รอบเดินทาง 29 พฤศจิกา - 3 ธันวา 60 ฟรี ค่าขึ้นตึกไทเป 101 + ฟรี มื้อเที่ยงสุดพิเศษชั้น 86 ตึกไทเป 101 + นั่งบัส 2 ...

Countdown@Taiwan2018 ตะลุยอาหลีซาน ล่องเรือสุริยันจันทรา ช้อปสองย่านดัง 6 วัน 4 คืน

จาก 0 ความเห็น

Free WIFI ON BUS / ชมอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณ / อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / ตึกไทเป 101 / ...

ไต้หวัน รับประทาอาหารบนไทเป 101 ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

จาก 0 ความเห็น

พิเศษ รอบเดินทาง 29 พฤศจิกา - 3 ธันวา 60 ฟรี ค่าขึ้นตึกไทเป 101 + ฟรี ชมบรรยากาศเมืองชั้น 89 + ฟรี มื้อเที่ยงสุดพิเศษชั้น 86 ...

ปิดโหมดสีเทา