02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์จีน Shanghai City Of Future เซี่ยงไฮ้ (4วัน3คืน)

(0 รีวิว)
14,888
14,888
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

91

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

4 วัน 3 คืน
มกราคม 2567 - มีนาคม 2567
BKK
PVG

***โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น

ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ***

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (เซี่ยงไฮ้) - ถ่ายรูปหอไข่มุก(ด้านนอก) – ย่านซินเทียนตี้

06.00 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาท์เตอร์สายการบิน Shanghai Airlines (FM) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า

09.25 น.  นำท่านเดินทางสู่ นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน Shanghai Airlines (FM) เที่ยวบินที่ FM842

14.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (เซี่ยงไฮ้) สาธารณรัฐประชาชนจีน สู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

                นครเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณปากแม่น้ำแยงซีและอ่าวหางโจว เซียงไฮ้ เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเจริญที่สุดของจีน เป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด จากนั้นนำทุกท่านถ่ายรูปด้านนอกหอไข่มุก มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอส่งสัญญาณ TV และวิทยุที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 5 ของโลก หอส่งสัญญาณ TV ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยู่ต่างมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้าน ซึ่งปัจจุบันหอไข่มุกถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ และในตอนกลางคืนจะเปิดไฟประดับโดยไฟที่ไข่มุกเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ อีกด้วย พาทุกท่านสู่ย่านซินเทียนตี้ (Xin Tian Di) ตั้งอยู่ฝั่งเมืองเก่า ออกแบบโดย เบนจามิน วูด สถาปนิกชื่อดัง ได้รับชมว่ามีเสน่ห์อย่างเหลือเชื่อ เพราะอนุรักษ์ตึกรามบ้านช่องเก่าๆ ไว้ ผสมผสานลงตัวกับบ้าน ก่ออิฐสีเทาสไตล์ชิกูเหมิน ที่จำลองขึ้นใหม่จากยุคปลายศตวรรษที่ 19 ที่นี่มีความรื่นรมย์ให้เอนจอยครบครันทั้งร้านกาแฟและคาเฟ่สไตล์โมเดิร์น, เรสเตอรองต์ของคนดัง, บูติกเก๋ๆ ของดีไซเนอร์ชื่อดัง, แกลเลอรี่ และช้อปปิ้งมอลล์ระดับอัพสเกลถือเป็นสวรรค์ของคนรวยแต่ไม่พร่องรสนิยม

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่1)

ที่พัก: Holiday inn express 4* // Venus Inteternational Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 2ร้านชา - สวนอวี้หยวน – ตลาดร้อยปี - สตาร์บัคส์ที่ใหญ่ที่สุด – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิงลู่

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่2) 

พาท่านเลือกซื้อใบชาที่ร้านใบชา เป็นสินค้าขึ้นชื่อของประเทศจีน ให้ทุกท่านเลือกซื้อเป็นของฝากให้กับคนรู้ใจ  จากนั้นนำท่านชมสวนอวี้หยวน (Yuyuan Garden) เป็นย่านเก่าขึ้นชื่ออยู่ที่กลางเมืองเซี่ยงไฮ้ เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนแบบจีนโบราณ ร้านอาหาร ตลาด ร้านขายของพื้นเมืองและของที่ระลึกมากกว่า 200 ร้าน ถือได้ว่าเป็นแหล่งเดินเล่นและช้อปปิ้งยอดนิยมอีกแหล่งหนึ่งของทั้งนักท่องเที่ยวและคนเซี่ยงไฮ้ยุคโบราณ นำท่านสู่ตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว(Chen Wang Miao) ตลาดที่เก่าแก่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้ มีสไตล์สถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณที่ยังคงความงดงามเอาไว้ ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองและร้านอาหารขึ้นชื่อ รวมถึงของที่ระลึกต่างๆ

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่3)

เดินทางสู่ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียว นอกจากนั้นยังมีอาหารและขนมมากมาย มีการทำขนมกันสดๆ ใหม่ๆ ที่ร้านทุกวัน สตาร์บัคส์ยังนำเทคโนโลยี AR สร้างความสนุกสนานให้กับลูกค้า เมื่อจ่อโทรศัพท์ไปยังจุดต่างๆ ในร้าน เช่น ถังคั่วกาแฟ ก็จะมีรายละเอียดต่างๆ ปรากฏขึ้นในโทรศัพท์ และลูกค้ายังได้สนุกสนานไปกับการจ่อโทรศัพท์ไปยังจุดต่างๆ นำท่านชมวิวสุดโรแมนติกที่หาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (The Bund Wai Tan) ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่ เดินทางต่อนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งถนนนานกิงลู่ (Nanjinglu Road) หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ ถนนนานจิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่4)

ที่พัก : Holiday inn express 4* // Venus Inteternational Hotel 4* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3ร้านยา – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ - ร้านหยก - Tian’an 1000 Trees

นำท่านเยี่ยมชมร้านยา ศูนย์สมุนไพรจีน “บัวหิมะ“ ยาสามัญประจำบ้านมีชื่อเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณ สมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากว่าพันปี พร้อมรับบริการนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า

   จากนั้นนำทุกท่านสู่หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว (Zhujiajiao Ancient Town) อยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝั่งทะเลสาบดื้นซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมน้ำ มีคลองเล็กๆ ไหลผ่านไว้ใช้สัญจรไปมา มีทั้งร้านค้าและร้านอาหาร ตัวอาคารตกแต่งน่ารักและยังรักษาความเป็นวัฒนธรรมดั่งเดิมโบราณเอาไว้อย่างดี เมืองนี้ยังติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตำบลน้ำของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกใต้แม่น้ำแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบัน ให้ท่านล่องเรือชมหมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่6)

นำท่านสู่ร้านหยก เลือกซื้อหยกซึ่งเป็นอัญมณีล้ำค่ากว่าทองและเพชร เครื่องประดับนำโชคเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้มาครอบครอง นำท่านสู่เทียนอันเชียนซู่ (Tian An 1,000 Trees) หรือเรียกว่า อาคารพันต้นไม้ ชมความอลังการของอาคารพานิชย์ที่ประดับตกแต่งด้วยต้นไม้มากกว่า 1,000 ต้น และได้รับการขนานนามว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยใหม่ โดยคาดว่าต้นไม้ 1,000 ต้นเหล่านี้ จะสามารถช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 21 ตันต่อปี ด้านในของอาคารมีทั้งส่วนของที่พักอาศัย ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ แกลเลอรีศิลปะ อาหารสำนักงานและห้างสรรพสินค้า

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7)

ที่พัก : Holiday inn express 4* //Venus Inteternational Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อน วันเดินทาง)

วันที่ 4อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม!! หรือเลือกซื้อ Option Tour - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่8) 

อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม!!

    ** หากท่านต้องการจอง OPTION ผ่านทางบริษัททัวร์ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7-15 วันก่อนเดินทาง **

โปรแกรมแนะนำ       
OPTION A. เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (SHANGHAI DISNEYLAND)

ราคาท่านละ 2,999 บาท (ราคารวมค่าบัตร+รถรับ-ส่ง) *(ขั้นต่ำ 5 ท่าน ไม่มีไกด์)

**สำหรับพีเรียดที่ตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ ราคาท่านละ 4,200 บาท

*โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนการสั่งซื้อ*

 เดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (SHANGHAI DISNEYLAND) เป็นสวนสนุกแห่งที่ 6 ของอาณาจักรดิสนีย์แลนด์ ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนี่ย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเป็นสวนดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ซึ่งถือว่าเป็นดิสนีย์แลนด์ที่มีขนาดใหญ่กว่า ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ ถึง 3 เท่า เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2016 ใช้เวลาสร้างร่วม 5 ปี ใช้งบประมาณสร้างราว 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ล้านบาท

แบ่งพื้นที่ออกเป็น 7 โซน ดังนี้

1.โซนDISNEY TOWN โซนแรกก่อนเข้าสวนสนุก ประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย ทั้งยังมี LEGO LAND ในโซนนี้อีกด้วย

2.โซนMickey Avenue โซนขายของที่ระลึกและร้านอาหาร และจะมีส่วนที่ฉายหนังการ์ตูนสั้นของมิกกี้เมาส์ อีกทั้งยังมีตัวละครแสนน่ารัก ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ท่านได้ถ่านรูป

3.โซน ADVENTURE ISLE ดินแดนการผจญภัยที่ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดำบรรพ์ CASMP DISCOVERY พร้อมเชิญชวนให้ร่วมกันเดินสำรวจดินแดนที่แฝงไว้ด้วยความปริศนาและลึกลับ ลงเรือเข้าสู่ ROARING RAPIDS อุโมงค์ถ้ำปริศนาเป็นที่อยู่ของจระเข้ยักษ์ เป็นเครื่องเล่นแนว 4D บินชมธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างต่างๆทั่วโลก

4.โซน TOMORROW LAND ไฮไลท์เด่นของสวนสนุก ที่มักจะสร้างโลกแห่งอนาคตเพื่อสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆ พร้อมกับดีไซน์เครื่องเล่นที่มีจากวีดีโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟชื่อดัง TRON รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนต์ไฮเทค ซึ่งถูกขนานนามว่า LIGHTCYCLE POWER RUN สุดยอดรถไฟตีลังกาที่ห้ามพลาด หรือ สาวกของ STAR WARS LAUCH BAY ที่จะได้ถ่ายรูปกับ DARTH VADER ตัวเป็นๆ

5.โซน GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด่นเรื่องวัฒนธรรมจีน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุก ทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย์ ตามแบบปฏิทินจีน สนุกสนานกับเครื่องเล่น FANTASIA CAROUSEL และ DUMBO THE FLUING ELEPHANT

6.โซน TREASURE COVE ธีมโจรสลัด โดยเนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง PIRATES OF THE CARIBBEAN-BATTLE FOR THE SUNKEN TREASURE เครื่องเล่นแนว 4D

7.โซน FANTASY LAND สนุกสนานกับเมืองเทพนิยาย โซนที่ตั้งของปราสาทดิสนี่ย์ ที่มีชื่อว่า ENCHANTED STOURYBOOK CASTLE พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาจากตัวการ์ตูนชื่อดัง อาทิ สโนไวท์ ซินเดอเรล่า มิกกี้เมาส์ หมีพูห์ และโซนกิจกรรมอย่างเช่น ONCE UPON A TIME ADVANTURE    เรื่องราวการผจญภัยในปราสาทดิสนี่ย์ พบเรื่องราวของสโนไวท์ ผ่านอแบบสามมิติ หรือ ALICE IN WONDERLAND MAZZ และเครื่องเล่นไฮไลท์คือ SEVEN DWARFS MINE TRAIN

OPTION B. เซียงไฮ้ทาวเวอร์+วัดพระหยกขาว+ถนนอันฟู+บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด

ราคาพิเศษ!! สำหรับท่านที่สนใจซื้อและชำระ ค่า OPTION พร้อมกับค่าทัวร์

เพียง ราคาท่านละ 2,999 บาท (จากปกติ 3,499 บาท)

กรณีซื้อ OPTION หน้างานหรือที่ประเทศเซี้ยงไฮ้ ราคาท่านละ 3,499 บาท

(ราคารวมค่าขึ้นตึก ค่าเข้าชม+รถรับ-ส่ง) *(ขั้นต่ำ 5 ท่าน มีไกด์)

เดินทางสู่เซียงไฮ้ ทาวเวอร์  (SHANGHAI TOWER)  ให้ท่านขึ้นตึกชั้น 118 ถูกสร้างขึ้นเคียงคู่กับตึกที่เคยสูงที่สุดในจีนมาก่อน ซึ่งปัจจุบันครองตำแหน่งตึกที่สูงที่สุดในจีน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ให้ท่านชมวิวเซี่ยงไฮ้แบบ 360 องศา จากจุดชมวิวมุมสูง และให้ท่านเพลิดเพลินกับห้องนิทรรศการต่างๆ ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสถาปัตยกรรมของเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ 

นำท่านไหว้พระวัดพระหยกขาว (JADE BUDDHA TEMPLE) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีพระพุทธรูปสององค์ที่สร้างขึ้นจากหยกทั้งแท่ง องค์พระพุทธรูปปางนั่งมีความสูง 190 เซนติเมตร และหุ้มด้วยเพชรพลอย หินมโนราและมรกต องค์พระพุทธรูปปางไสยาสน์มีความยาว 96 เซนติเมตร นอนเอียงด้านขวาและหนุนพระเศียรด้วยพระหัตถ์ขวาวัดพระหยกขาว

รับประทานอาหารเที่ยง  บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด (ในกรณีเลือกซื้อ OPTION B)

นำท่านเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเซี่ยงไฮ้เดินเล่นถนนอันฟู (ANFU) เป็นถนนที่กว้างใหญ่ มีร้านแฟชั่น เน้นเสื้อผ้าเครื่องประดับ กระเป๋า หลากหลายประเภท หลากหลายสไตล์ ครบครัน

อิสระรับประทานอาหารเที่ยงและเย็น เพื่อไม่ให้รบกวนเวลาของทุกท่าน

สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (เซี่ยงไฮ้) สาธารณรัฐประชาชนจีน

22.20 น.  เพื่อเดินทางกลับสู่  ประเทศไทย โดยสายการบิน Shanghai Airlines (FM) เที่ยวบินที่ FM841

01.55+1 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ  

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท / ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน***

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 • กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน Shanghai Airlines (FM) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ชิ้นไม่เกิน 23 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัทฯ ทำไว้
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าวีซ่าเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 2,500 บาท
 • ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท / ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

– จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

– หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

– หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน และท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

 ► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

– กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท

– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯ ต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล  วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดยาวต่อเนื่อง

 หากได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

 

หมายเหตุเงื่อนไขอื่น ๆ

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 2. ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 8. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 9. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 10. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 11. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 12. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ