02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์ญี่ปุ่น > โอซาก้า

โอซาก้า โอซาก้า ก่อตั้งเมืองในปี 1880 เมืองแบ่งออกเป็นสองเขตเท่านั้นคือ ชูโอะ และ นิชิ มีพื้นที่เพียงประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร และปัจจุบันเมืองเติบโตจนมีพื้นที่ถึง 222 ตารางกิโลเมตร  จุดที่สูงที่สุดของนครโอซาก้าอยู่ในเขตสึรุมิ ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 37 เมตร และจุดที่ต่ำที่สุด อยู่ที่เขตนิชิโยะโดะงะวะ ความสูงต่ำกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 2 เมตร

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO OSAKA WINTER 6 วัน 4 คืน (TG)

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโล หอคอยโตเกียวสกาย ทรี
วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ ชมความงามแห่งธรรมชาติ
ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ
ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท เพลิดเพลินกับการเล่นกระดานเลื่อนกับลานหิมะขาว

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA POPULAR WINTER 6 วัน 4 คืน (XW)

ชมปราสาทโอซาก้า แลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า
ชมวัดโทไดจิ แห่งเมืองนารา ชมกวาง และ นมัสการพระใหญ่ ไดบุทสึ
ชมเทศกาลประดับไฟที่สวยอลังการที่สุดในญี่ปุ่น
ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม
ชมศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO OSAKA 6 วัน 4 คืน (TG)

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก“หอคอยโตเกียวสกายทรี”
ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ
เพลิดเพลินกับการเล่นกระดานเลื่อนกับลานหิมะ ณ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท
ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA ชิราคาวาโกะ อุโมงค์ไฟ เกียวโต 6 วัน 4 คืน (XW)

ชมปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า
ชมเมืองนารา เมืองแห่งพระใหญ่และฝูงกวาง พร้อมเที่ยวชมวัดโทไดจิ
ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม
ชมสวนป่าไผ่ ตั้งอยู่ที่อาราชิยาม่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เที่ยวเมืองโอซาก้า อิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA NARA KYOTO ปราสาทโอซาก้า ศาลเจ้าจิ้งจอก 5 วัน 3 คืน (XW)

ชมปราสาทโอซาก้า เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของโอซาก้า
ชมเมืองนารา เมืองแห่งพระใหญ่และฝูงกวาง พร้อมชมวัดโทไดจิ
ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม
ชมสวนป่าไผ่ ตั้งอยู่ที่อาราชิยาม่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ชมศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO OSAKA WINTER 6 วัน 4 คืน (TG)

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโล หอคอยโตเกียวสกาย ทรี
วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ ชมความงามแห่งธรรมชาติ
ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ
ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท เพลิดเพลินกับการเล่นกระดานเลื่อนกับลานหิมะขาว

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA POPULAR WINTER 6 วัน 4 คืน (XW)

ชมปราสาทโอซาก้า แลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า
ชมวัดโทไดจิ แห่งเมืองนารา ชมกวาง และ นมัสการพระใหญ่ ไดบุทสึ
ชมเทศกาลประดับไฟที่สวยอลังการที่สุดในญี่ปุ่น
ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม
ชมศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO OSAKA 6 วัน 4 คืน (TG)

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก“หอคอยโตเกียวสกายทรี”
ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ
เพลิดเพลินกับการเล่นกระดานเลื่อนกับลานหิมะ ณ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท
ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA ชิราคาวาโกะ อุโมงค์ไฟ เกียวโต 6 วัน 4 คืน (XW)

ชมปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า
ชมเมืองนารา เมืองแห่งพระใหญ่และฝูงกวาง พร้อมเที่ยวชมวัดโทไดจิ
ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม
ชมสวนป่าไผ่ ตั้งอยู่ที่อาราชิยาม่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เที่ยวเมืองโอซาก้า อิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA NARA KYOTO ปราสาทโอซาก้า ศาลเจ้าจิ้งจอก 5 วัน 3 คืน (XW)

ชมปราสาทโอซาก้า เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของโอซาก้า
ชมเมืองนารา เมืองแห่งพระใหญ่และฝูงกวาง พร้อมชมวัดโทไดจิ
ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม
ชมสวนป่าไผ่ ตั้งอยู่ที่อาราชิยาม่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ชมศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ

1 2 3 6

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปี

LINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

โอซาก้า โอซาก้า ก่อตั้งเมืองในปี 1880 เมืองแบ่งออกเป็นสองเขตเท่านั้นคือ ชูโอะ และ นิชิ มีพื้นที่เพียงประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร และปัจจุบันเมืองเติบโตจนมีพื้นที่ถึง 222 ตารางกิโลเมตร  จุดที่สูงที่สุดของนครโอซาก้าอยู่ในเขตสึรุมิ ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 37 เมตร และจุดที่ต่ำที่สุด อยู่ที่เขตนิชิโยะโดะงะวะ ความสูงต่ำกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 2 เมตร

     โอซาก้า เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น (CFA ตามระบบการแบ่งภูมิอากาศของเคิปเปน) มี 4 ฤดูกาลแบ่งแยกกันชัดเจน ในหน้าหนาวในอากาศหนาว อุณหภูมิลดลงต่ำสุดในเดือนมกราคม เฉลี่ย 9.3 องศาเซลเซียส โอซาก้าเป็นเมืองที่ไม่ค่อยจะมีหิมะตกในช่วงฤดูหนาว ส่วนในฤดูใบไม้ผลิ มีอากาศเย็น แต่จะค่อยๆร้อนและชื้นมากขึ้น จนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนกรกฎาคม

 

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในโอซาก้าเมื่อมาทัวร์ญี่ปุ่น

     เนื่องจากมีความสำคัญเป็นอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่น เป็นเมืองเศษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคคันไซ(Kansai) มีแหล่องท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย ทำให้เกอดการมาเที่ยวที่โอซาก้าเป็นจำนวนมาก 

    ย่านโดทงโบริ (Dotonbori)

     เป็นย่านดาวน์ทาวน์ขนาดใหญ่ของเมืองโอซาก้า ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงอื่นๆมากมาย เป็นที่ตั้งของป้ายไฟกูลิโกะ อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของโอซาก้า นึกถึงกูลิโกะต้องนึกถึงโดทงโบริ

//matcha-jp.com/en/1774

 

    วัดชิเทนโนจิ(Shitennoji Temple)

     เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ถูกสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 593 โดยเจ้าชายโชโทคุ ผู้ซึ่งให้การสนับสนุนศาสนาพุทธ

//outoftownblog.com/osaka-bucket-list-top-10-most-loved-osaka-activities-in-2018/shitennoji-temple/

 

    ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอโอซาก้า(Universal Studio Osaka)

     เปิดเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ ที่เปิดในเอเชีย ภายในแบ่งสวนสนุกออกเป็น 15 โซน โดยสร้างตามธีมหนังฮอลลีวูดต่างๆ ล่าสุดคือ แฮรี่ พอตเตอร์

//outoftownblog.com/10-ways-plus-one-to-enjoy-universal-studios-in-osaka-japan/

 

     ในย่านโอซาก้านั้นยังมีที่เที่ยว วัด หรือสถานที่ธรรมชาติ ให้ทุกคนได้เลือกเที่ยวกันอีกมากมาย ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาเป็นเพียงสถานที่คร่าวๆเท่านั้น ขอบคุณข้อมูลสถานที่เที่ยวจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่นำมา หากเพื่อนคนในไปทัวร์ญี่ปุ่นก็อย่าลืมแวะไปเมืองโอซาก้ากันด้วยน่ะครับ

  

วีซ่าญี่ปุ่นสำหรับนักท่องเที่ยว

         วีซ่าท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ไม่ว่าจะเดินทางไปกับทัวร์ญี่ปุ่นหรือไปเองก็ตาม  ไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าแล้วสำหรับการเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน  สามารถใช้หนังสือเดินทางประเทศไทยผ่านเข้าประเทศได้เลย  โดยสิทธิ์วีซ่านักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสำหรับประเทศไทยจะมีอายุ 15 วัน ซึ่งก็เต็มเหนี่ยวมากสำหรับการเที่ยวญี่ปุ่นในหนึ่งทริปการเดินทาง แต่สำหรับท่านที่ต้องการวีซ่าประเภทอื่น สามารถตรวจสอบรายละเอียดที่เป็นปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย www.th.emb-japan.go.jp

 

ระบบไฟฟ้าและปลั๊กไฟที่ประเทศญี่ปุ่น

     ประเทศญี่ปุ่นใช้แรงดันไฟฟ้าประมาณ 100 โวลต์ที่ความถี่ 50-60 เฮิร์ต แต่ประเทศไทยบ้านเราดันใช้ระบบไฟฟ้าแรงดันประมาณ 220 โวลต์(แต่ความถี่อยู่ที่ 50-60 เฮิร์ต เหมือนกัน) ซึ่งไม่ต้องเป็นกังวลไปว่าจะไม่สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำมาจากประเทศไทยไม่ได้  เพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในปัจจุบันออกแบบมาให้สามารถทำงานได้ตั้งแต่แรงดันไฟฟ้า 100 – 250 โวลต์กันอยู่แล้ว  ที่ต้องสนใจเป็นพิเศษอาจจะต้องสนใจปลั๊กที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น  เพราะเกือบทั้งหมดจะเป็นแบบ A (Type A) คือเป็นแบสองขาแบนไม่มีกราวด์ถ้าเป็นที่ชาร์จแบตมือถือส่วนใหญ่ในไทยก็ฉลุยเลย  แต่สำหรับอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊คคงต้องพก Uniersal Adapter ไว้อุ่นใจกว่าครับ

ภาพปลั๊กแบบต่างๆจาก //gearpatrol.com/2015/02/06/guide-to-plugs-and-sockets-by-country/

การใช้โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตเมื่ออยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

         ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าญี่ปุ่นมีไวไฟฟรีให้ใช้เยอะมากเลยครับตามเมืองใหญ่ๆหรือโรงแรมส่วนใหญ่ ถ้าเป็นที่สนามบินก็เร็วมากซะด้วย แต่ถ้าเป็นตามเมืองก็ช้าเอามากโดยเฉพาะถ้าขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินนี่แทบใช้งานไม่ได้  ทำให้บริษัททัวร์ทั้งหลายรวมถึงทัวร์ญี่ปุ่นเองส่วนใหญ่ก็จะยังเตรียม Pocket Wifi ไว้ให้กับลูกค้าอยู่ดี  แต่สำหรับหลายๆท่านที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวญี่ป่นด้วยตนเองหรือต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตแยกกับคนอื่นสำหรับทริปท่องเที่ยวญี่ปุ่นแล้ว ก็มีทางเลือกคือ

     เปิดโรมมิ่งซื้อแพคเกจไม่จำกัดจากไทยไปใช้งานเลย  ค่ายยักษ์ทั้งสามผู้ให้บริการทั้ง AIS DTAC และ TRUE ซึ่งจะมีราคาประมาณ 250 -2600 บาท ตามระยะเวลาการใช้งาน 1 – 7 วัน แล้วแต่เครือข่าย โดยแต่ละเครือข่ายมีรายละเอียดต่างกันลองศึกษาดูจากเว็บไซต์ของเครือข่ายโดยตรงจเป็นข้อมูลปัจจุบันมากกว่า

     ซื้อซิมการ์ดญี่ปุ่นมาใช้งานเป็นอีกวิธีที่จะใช้งานอินเตอร์เน็ตได้  โดยส่วนใหญ่คนไทยเราจะใช้บริการจาก bmobile ซึ่งเป็นซิมการ์ดจาก Docomo และมีให้ใช้งานซิมการ์ดถึง 2 แบบ คือ แบบ PAYG SIM และแบบ VISITOR SIM สำหรับ PAYG SIM จะเป็นซิมการ์ดแบบลงทะเบียน จะสามารถเลือกใช้งานได้ในระยะเวลา 7 วัน และ 14 วัน ซึ่ง PAYG SIM ในระยะเวลา 7 วัน จะสามารถใช้โทรออก-รับสาย และส่ง SMS ได้รวมไปถึงใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย 4G และ 3G ได้สูงสุด 3 GB โดยจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 9,980 เยน (ประมาณ2,700 บาท) ส่วนแบบ 14 วัน จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้สูงสุด 3 GB เพียงอย่างเดียว และมีราคาวางจำหน่ายอยู่ที่ 4,990 เยน (ประมาณ 1,350 บาท)  ส่วน VISITOR SIM นั้นไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนซิมการ์ดให้เลย ซึ่งสามารถเลือกใช้งานได้ 2 แบบ คือ แบบใช้งานอินเทอร์เน็ต 1 GB โดยไม่กำหนดระยะเวลา และแบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตในระยะเวลา 14 วัน โดยสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน 4G/3G แบบไม่จำกัด แต่ความเร็วอินเทอร์เน็ตแค่ 300 Kbps เท่านั้น โดย VISITOR SIM ทั้ง 2 แบบ จะมีราคาวางจำหน่ายอยู่ที่ 3,686 เยน (ประมาณ 1,000 บาท)

 

 

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปี

LINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th