02-245-1415 [email protected]

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 [email protected]

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ถ้าเคยไป 22 ประเทศนี้จะยื่นวีซ่ากรุ๊ปของประเทศจีนไม่ได้

     สำหรับการท่องเที่ยวประเทศจีนสำหรับนักเดินทางจากประเทศไทย  จำเป็นต้องทำการยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าไปยังแผ่นดินมังกรได้  สำหรับการยื่นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวนั้นจะมีสองลักษณะหลักๆคือถ้ามีการเดินทางเป็นหมู่คณะหลายท่านจะมีการยื่นวีซ่าแบบกลุ่มซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว

WHAT TO DO IF MY CHINA VISA WAS REJECTED? | http://www.travelvisaforchina.com/china-visa-rejected/

     แต่เมื่อไม่นานมานี้จากที่เคยเป็นแค่ข่าวลือก็มีประกาศจากทางสถานฑูตจีนออกมาแล้วว่าบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศต่อไปนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2014 จะไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าแบบกลุ่มได้  ประเทศเหล่านั้นได้แก่

– 01 อิสราเอล – 02 อัฟกานิสถาน – 03 ปากีสถาน – 04 อุซเบกิสถาน – 05 ทาจิกิสขาน –

– 06 เติร์กเมนิสถาน – 07 อิหร่าน – 08 อิรัก – 09 ตุรกี – 10 อียิปต์ –

11 ซาอุดิอาระเบีย – 12 ซีเรีย – 13 เลบานอน – 14 จอร์แดน – 15 อินเดีย –

16 ศรีลังกา – 17 ลิเบีย – 18 ซูดาน – 19 แอลจีเรีย – 20 ไนจีเรีย –

21 คาซัคสถาน – 22 รัฐปาเลสไตน์ –

   โดยหากท่านเคยเดินทางไปยังประเทศเหล่านี้ประเทศใดประเทศหนึ่งท่านจะยังสามารถเดินทางเข้าประเทศจีนได้ด้วยการยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะมีค่าทำการยื่นวีซ่าที่สถานฑูตจีนเรียกเก็บ 1,500 บาท (ปีพุทธศักราช 2560) เมื่อขอวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางไปประเทศจีนเรียบร้อยแล้วก็สามารถเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวแดนมังกรได้อย่างสบายใจ


     วีซ่าท่องเที่ยวสำหรับที่สถานฑูตจีนจะเรียกเป็นประเภท “L” สามารถยื่นขอได้ด้วยตนเองสำหรับท่านที่มีเวลามากพอ โดยเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประกอบด้วย (1) หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน (2) แบบฟอร์มการขอวีซ่าจีน (3) รูปถ่าย โดยสามารถดูรายละเอียดของรูปถ่ายได้ที่ (ระเบียบใหม่เรื่องรูปถ่ายการขอวีซ่าจีน 2560) เนื่องจากเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบรูปถ่ายเมื่อไม่นานมานี้ (4) ใบจองตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (5) ใบจองโรงแรมหรือกรณีไปพักกับเพื่อนหรือญาติ จะต้องมีจดหมายเชิญจากผู้ที่อาศัยอยู่ในจีน

     สำหรับหลายท่านที่ไม่มีเวลาในการดำเนินการยื่นวีซ่าจีนด้วยตนเอง และให้ตัวกลางอื่นๆเป็นผู้ดำเนินการแทนจะต้องมีใบมอบอำนาจเป็นภาษาอังกฤษพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มายื่น  และสำหรับผู้เดินทางที่อายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือ (6) สำเนาสูติบัตร (7) สำเนาบัตรประชาชนพ่อและแม่  โดยในแบบฟอร์มหัวข้อที่ 2 ต้องให้พ่อแม่เซ็นชื่อกำกับ

     การของวีซ่าจีนสำหรับการท่องเที่ยวจะมีอายุการใช้ 60 วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศจีน  และสำหรับการเรียนระยะสั้นถ้าหากระยะเวลาไม่เกิน 60 วันก็สามารถใช้วีซ่าประเภทท่องเที่ยวได้เช่นกัน

다수 의견에 카지노사이트 제작 따라 조사단의 마카오 바카라 의견은 ‘장자연 리스트가 카지노 여자 존재했을 가능성이 높다’로 명시됐습니다. 하지만 검찰
20 สิงหาคม 2019
미혼모 지원 단체는 일자리를 가지지 못한 바카라 배팅 베네치아 호텔 릴 사이트 성인 미혼모를 대상으로 한 경제적 지원책이 턱없이
20 สิงหาคม 2019
특히 지난해 바다 이야기 게임 다운로드 넷마블 포커 머니 거래 홀덤클럽 해외자본 유치 이후 구조혁신, 비용절감 정책 및 노사협력 등 경영정상화를 위한
20 สิงหาคม 2019
ตัวตนของ….ประเทศสโลวาเกีย
26 เมษายน 2018
อาหาร…แดนสวิตเซอร์แลนด์
9 พฤษภาคม 2018
สถานที่ท่องเที่ยวในอินเดียที่ต้องมาสักครั้ง
28 กุมภาพันธ์ 2018
อาหารแดน..สาธารณรัฐเช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
สะพานปลาตันสุ่ย
28 ธันวาคม 2017
ตลุยดินแดนแห่งลุ่มแม่น้ำไนล์ ประเทศอียิปต์
7 กุมภาพันธ์ 2018
สูดสายลมดั้งเดิมท่ามกลางหุบเขาที่จิ่วเฟิ่น
30 พฤศจิกายน 2017
러시아 w 카지노 주소 황금성 국방부는 “한국 F-16 전투기 2기가 러시아 슬롯게임 전폭기의 진로를 가로질러 안전을 위협하는 ‘비전문가적’
8 สิงหาคม 2019
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen | 九份)
28 ธันวาคม 2017
ทำความรู้จักลอนดอนอาย (London Eye) กันให้ซึ้งถึงแก่นกัน
11 มกราคม 2018
แผนที่ท่องเที่ยวไต้หวันภาคเหนือ
11 เมษายน 2018
ร้อนนี้ที่ฮ่องกง
19 เมษายน 2018