02-245-1415 [email protected]

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 [email protected]

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

รู้จัก”ไกด์”ให้ซึ้งถึงผู้นำทัพนักเดินทางสู่โลกกว้าง

     ในเกือบทุกการเดินทางสำหรับการท่องโลกกว้างแล้ว  จะมีคนอย่างน้อย 1 คนที่ร่วมเดินทางไปกับเราเสมอเพื่อให้เราได้สนุกพร้อมกับความรู้จากสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเต็มอิ่ม

     เมื่อ… ความรักเกิดในความฝัน เราจุมพิตโดยไม่รู้จักกัน เฮ้ย ออกทะเลแล้ว ก็น่าแปลกที่เมื่อเราเริ่มออกเดินทางกับกรุ๊ปทัวร์  เราก็ดันจะสนิทกับคนคนนั้นที่เราไม่รู้จักกันทุกที ฉะนั้นเรามาทำความรู้จักกับเค้าคนนั้นกันดีกว่า  ซึ่งสำหรับผู้ที่จะร่วมเดินทางกับเราในการเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าต่างประเทศหรือในประเทศ  อย่างน้อยๆก็จะมี 1 ใน 2 คนนี้ที่ร่วมออกเดินทางกับเรา  ก็คือ “มัคคุเทศก์” กับอีกคนคือ “หัวหน้าทัวร์”

คนที่ 1 นั้นเค้าว่า “มัคคุเทศก์”

     มัคคุเทศก์เป็นผู้ที่ให้ความรู้ต่างๆรวมถึงวัฒนธรรมของพื้นที่  คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สถานที่นั้นๆ ให้แก่เหล่านักดินทาง โดยมัคคุเทศก์จะดูแลความเรียบร้อยในการดำเนินการท่องเที่ยวตลอดจนดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับเหล่านักเดินทาง  สำหรับการเป็นมัคคุเทศก์นั้นใช่ว่าใครที่ไหนจะเป็นก็ได้  เพราะมัคคุเทศก์ทุกคนนั้นผ่านการฝึกฝนทักษะเฉพาะด้านมาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะความชำนาญในพื้นที่ประจำของมัคคุเทศก์แต่ละท่าน โดย “มัคคุเทศก์” หรือ “ไกด์ท้องถิ่น” จะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 2 ประเภทคือ “มัคคุเทศก์ทั่วไป” และ “มัคคุเทศก์เฉพาะ”

 

   มัคคุเทศก์ทั่วไป

     มัคคุเทศก์ทั่วไปก็จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือมัคคุเทศทั่วไปสำหรับต่างประเทศและมัคคุเทศทั่วไปในไทย โดยมัคคุเทศก์ทั่วไปจะนำเที่ยวให้แก่เหล่านักเดินทางชาวไทยหรือชาวต่างชาติก็ได้ซึ่งสามารถนำการท่องเที่ยวได้ทั่วไทยกันเลย  และสำหรับมัคคุเทศทั่วไปประเภทนี้จะมีบัตรประจำตัวมัคคุเทศสีบรอนซ์เงิน  ส่วนมัคคุเทศก์ทั่วไปอีกประเภทจะมีบัตรประจำตัวสีบรอนซ์ทองที่สามารถนำเที่ยวได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น  แต่ก็สามารถเที่ยวได้ทั่วไทยเช่นกัน

   มัคคุเทศก์เฉพาะ

     “มัคคุเทศก์เฉพาะ” เป็นมัคคุเทศก์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเพาะพื้นที่  โดยสำหรับประเทศไทยจะแบ่งมัคคุเทศก์เฉพาะ 8 ส่วนพื้นที่  ซึ่งแต่ละประเภทก็จะแบ่งประเภทต่างๆออกเป็นสีเพื่อง่ายแก่การสังเกต

   มัคคุเทศก์เฉพาะประเภทแรก “เฉพาะพื้นที่”

     มัคคุเทศก์ประเภทนี้จะได้รับบัตรอนุญาตสีชมพู  มีหน้าที่นำเที่ยวให้กับเหล่านักท่องเที่ยวได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ตามจังหวัดที่ระบุไว้ในบัตร  ซึ่งนอกจากจังหวัดที่ระบุไว้ในบัตรแล้วยังสามารถนำเที่ยวไปยังพื้นที่ติดต่อของจังหวัดนั้นได้อีกด้วย

   มัคคุเทศก์เฉพาะประเภทที่สอง “เฉพาะพื้นที่”

     สำหรับมัคคุเทศก์ประเภทที่สองนี้มีพื้นที่นำเที่ยวเป็นจังหวัดที่ระบุไว้บนบัตรและพื้นที่ติดต่อของจังหวัดนั้นเหมือนกับประเภทแรก  แต่มีความแตกต่างกับประเภทแรกคืออนุญาตให้สามารถนำเที่ยวได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น และมีบัตรประจำตัวสีฟ้า

   มัคคุเทศก์เฉพาะประเภทที่สาม “เดินป่า”

     มัคคุเทศก์ที่ถือบัตรประเภทนี้สามารถนำเที่ยวทั้งนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติได้ในเขตพื้นที่ป่า  ซึ่งมัคคุเทศก์ที่จะถือบัตรนำเที่ยวประเภทนี้ได้  จะต้องมีความเชี่ยวชาญทั้งความรู้ในการนำเที่ยวพื้นที่ป่าและทักษะในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดอบุัติเหตุขึ้นกับคณะทัวร์เมื่ออยู่ระหว่างการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าและมัคคุเทศก์ประเภทนี้จะมีบัตรอนุญาติประจำตัวมัคคุเทศก์สีเขียว(คราม)

   มัคคุเทศก์เฉพาะประเภทที่สี่ “ศิลปะ–วัฒนธรรม”

     บัตรประจำตัวมัคคุเทศก์สีแดง จะนำเที่ยวคล้ายกับมัคุเทศก์ที่มีบัตรประจำตัวสีน้ำตาลที่จะทำหน้าที่นำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  แต่มัคคุเทศก์ที่มีบัตรอนุญาตประจำตัวสีแดงจะสามารถนำเที่ยวด้านนี้ได้ทั่วราชอาณาจักร  ส่วนมัคคุเทศที่มีบัตรอนุญาตสีน้ำตาลจะนำเที่ยวเฉพาะพื้นที่ที่ทำการระบุไว้เท่านั้น

   มัคคุเทศก์เฉพาะประเภทที่ห้า “ทางทะเล”

     บัตรอนุญาตสีส้มที่มัคคุเทศก์ถืออยู่นี้  เป็นสิ่งที่บอกให้เหล่าคณะนักเดินทางรู้ว่าคนที่ทำหน้าที่นำเที่นวของเราในครั้งนี้จะพาเราไปสนุกกับพื้นที่ทางทะเล  ซึ่งมัคคุเทศก์ที่ทำการถือบัตรสีส้มนี้ก็สามารถให้บริการนำเที่ยวได้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศกันเลย

   มัคคุเทศก์เฉพาะประเภทที่หก “ทะเลชายฝั่ง”

     มัคคุเทศก์ที่คอยนำเที่ยวเราเมื่อเราจะออกสู่ทะเลก็คือมัคคุเทศก์ประเภทนี้  ซึ่งจะถือบัตร์อนุญาตสีเหลืองและนำเที่ยวเราบนพื้นที่ทางทะเลรวมถึงพื้นที่บนเกาะต่างๆจากชายฝั่งทะเลในระยะไม่เกิน 40 ไมล์ทะเล (1 ไมล์ทะเลมีระยะประมาณ 1.852 กิโลเมตร)

 

   มัคคุเทศก์เฉพาะประเภทเจ็ด “แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ”

     มัคคุเทศที่ได้รับการอนุญาตบัตรสีม่วง  จะให้บริการนำเที่ยวได้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ  โดยจะนำเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเฉพาะแหล่งที่ทำการระบุไว้บนบัตรนั้น

   มัคคุเทศก์เฉพาะประเภทสุดท้าย “วัฒนธรรมท้องถิ่น”

     มัคคุเทศก์เฉพาะประเภทสุดท้ายนี้จะทำหน้าที่นำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติก็ได้  โดยจะให้ความรู้การนำเที่ยวด้านวัฒนธรรม ประเพณี  ประวัติศาสตร์  โบราณคดี หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง  ภายในพื้นที่ที่ทำการระบุไว้ในบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์เท่านั้น  ซึ่งมัคคุเทศก์ที่มีความสามารถเฉพาะทางด้านนี้จะมีบัตรอนุญาติสีน้ำตาลให้คณะเหล่านักท่องเที่ยวได้สังเกตเห็น


     รูปแบบของบัตรมัคคุเทศก์ก็จะมีการออกแบบใหม่อยู่เรื่อยๆไม่เหมือนกับที่เรานำมาแปะไว้ที่จะเป็นบัตรประจำตัวมัคคุเทศแบบเก่ารวบรวมมาจากหลายๆเว็บไซต์ แต่ถึงจะมีการออกแบบบัตรใหม่อยู่กี่ครั้ง  บัตรก็จะยังคงโทนสีเดิมที่ได้กำหนดไว้

     สำหรับหลายๆท่านที่หลงไหลการท่องเที่ยวถึงขึ้นต้องการเป็นคนนำเที่ยวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย  เพราะหากเรามีความรู้บวกกับอายุ 20 ปีขึ้นไปพร้อมความสามารถด้านภาษาแล้วละก็  สามารถที่จะเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ได้เลย


คนที่ 2 นั้นไซร้ หัวหน้าทัวร์ (Tour Leader)

     ปกติเมื่อเราออกเดินทางไปยังโลกกว้างกับบริษัททัวร์ต่างประเทศในไทย  จะมีอย่างน้อย 1 คนที่คอยดูแลเราตั้งแต่เริ่มออกดินทางจนกระทั้งเรากัลบมาถึงประเทศไทย  ซึ่งบุคคลนั้นเราเรียกว่า “หัวหน้าทัวร์” หรือ “ทัวร์ลีดเดอร์” โดยผู้นำเที่ยวคนนี้ของเราจะดูแลคณะเดินทางทุกๆคนตลอดการเดินทาง รวมถึงทำหน้าที่เป็นล่ามให้กับเราด้วยเมื่อเราเดินทางไปยังประเทศที่เราไม่สามารถสื่อสารกับคนท้องถิ่นได้ แต่เมื่อเราไปเที่ยวต่างประเทศแบบกร๊ปทัวร์แล้ว  จะมีไกด์ท้องถิ่นมาคอยบรรยายความรู้ให้กับเรา  ซึ่งถ้าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยกับเราได้ก็จะบรยายเป็นภาษาไทย  แต่ถ้าไกด์ท้องถิ่นไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาของเราได้  หน้าหน้าทัวร์ก็จะทำการแปลให้เราเข้าใจอีกที  และส่วนใหญ่(เกือบทั้งหมด) หัวหน้าทัวร์จะมีความรู้เกี่ยวกับที่ๆเราเดินทางไม่แพ้ไกด์ท้องถิ่นอยู่แล้วและให้ความรู้กับเราได้ไม่บกพร่อง

     ปัจจุบันสำหรับการท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ในบางครั้งและบางประเทศที่ไม่บังคับให้มีการใช้ไกด์ท้องถิ่น  หัวหน้าทัวร์ที่ทำการดูแลเราตลอดการเดินทางนี่แหละจะเป็นผู้ที่ให้ความรู้เราเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆแทนไกด์ท้องถิ่น

     แต่บางครั้งสำหรับกรุ๊ปเหมาบางกรุ๊ป  คณะเดินทางก็เลือกที่จะไม่มีหัวหน้าก็สามารถทำได้  แต่ก็ต้องมั่นใจว่าคณะเดินทางจะมีอย่างน้อย 1 คนที่สามารถสื่อสารกับคนในท้องถิ่นที่จะทำการเดินทางไปได้

     สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศแล้ว  หัวหน้าทัวร์ทุกคนไม่ใช่แค่คนที่คอยประสานงานให้กับเราเท่านั้น  แต่หัวหน้าทัวร์ทุกคนคือเพื่อนร่วมเดินทางที่จะอยู่เคียงข้างเราตลอดการเดินทางไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรก็ตาม  รวมถึงคอยแนะนำสิ่งหน้าสนใจที่ใครหลายๆคนยังไม่รู้เหมือนเพื่อนเล่าสู่กันฟัง

다수 의견에 카지노사이트 제작 따라 조사단의 마카오 바카라 의견은 ‘장자연 리스트가 카지노 여자 존재했을 가능성이 높다’로 명시됐습니다. 하지만 검찰
20 สิงหาคม 2019
미혼모 지원 단체는 일자리를 가지지 못한 바카라 배팅 베네치아 호텔 릴 사이트 성인 미혼모를 대상으로 한 경제적 지원책이 턱없이
20 สิงหาคม 2019
특히 지난해 바다 이야기 게임 다운로드 넷마블 포커 머니 거래 홀덤클럽 해외자본 유치 이후 구조혁신, 비용절감 정책 및 노사협력 등 경영정상화를 위한
20 สิงหาคม 2019
‘청록산수’보다 김기창의 미술을 한 차원 높게 만든 것으로 카지노 칩 평가받는 작품 온라인바카라게임 형식은 단연 바카라 보는곳 ‘바보산수’라
17 สิงหาคม 2019
ซีเหมินติง (西門町) แหล่งช้อปจังช้อปจริงยิ่งกว่าสยาม
30 พฤศจิกายน 2017
ถนนโบราณตั้นสุย (Tamsui old street)
30 พฤศจิกายน 2017
สวิตเซอร์แลนด์…ดินแดนในฝัน
19 เมษายน 2018
สุดยอดที่เที่ยวในอิตาลี
6 กุมภาพันธ์ 2018
ร้านอาหารที่ได้รับการยกย่องจากมิชลินไทเปไกด์ 2018
19 มีนาคม 2018
เที่ยวสไตล์ยุโรปแห่งเอเชียตะวันออกที่ “BA NA HILLS”
8 กุมภาพันธ์ 2019
เที่ยวต่างประเทศมี5เมืองที่มีค่าใช้จ่ายถูกที่สุดและสุดคุ้มในการท่องเที่ยว
30 พฤศจิกายน 2017
cod 카지노 실리콘웍스·네패스…’4차 고스톱 산업혁명 카지노 승률 주역’ 비메모리 반도체 주목
17 สิงหาคม 2019
ย้อนอดีตเส้นทางรถไฟผิงซี (平溪線 )
9 มกราคม 2018
รวมของฝาก น่าซื้อที่ญี่ปุ่น
8 เมษายน 2019
온스타일 ‘겟잇뷰티 2019’ 네임드 해킹 프로그램 방송화면. /. 바카라 꽁 캄보디아 카지노
7 สิงหาคม 2019