02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ซำบายดี…นครหลวงเวียงจันทน์

นครหลวงเวียงจันทน์นะคะก็รู็มาแล้วว่าเป็นเมืองหลวงแต่ก่อนจะมาดูสถานที่เที่ยวนั้นจะมาสอนภาษาลาวเล็กน้อยแต่คำพูดลาวเวียงจันทน์กับลาวหลวงพระบางจะต่างกันนะคะ

ซำบายดี แปลว่า สวัสดี    ขอบใจ แปลว่า ขอบคุณ  ขอบใจหลายๆ แปลว่า ขอบคุณมาก  บ่เปนหยัง แปลว่า ไม่เป็นไร  ขอโทด แปลว่า ขอโทษ  ขอให้เข้มแข็ง แปลว่า ขอให้มีสุขภาพดี  ขอให้มั่นยืน แปลว่า ขอให้อายุยืน
ข้อยฮักเจ้า แปลว่า ฉันรักเธอ  บ่ดี แปลว่า ไม่ดี   งาม แปลว่า สวย  เจ้าชู้ แปลว่ารูปงามมีเสน่ห์ (คำชม)  น่าฮัก แปลว่า น่ารัก  ข้อย คือ ฉัน  พวกเฮา แปลว่า เรา  เจ้า แปลว่า คุณ  มัน แปลว่า มัน  พวกเจ้า : พวกท่าน
หยัง แปลว่า อะไร  ท้าว แปลว่า นาย  สาว แปลว่า นางสาว  แม่ แปลว่า นาง  เฮ็ด แปลว่า ทำ

พระธาตุหลวง

พระธาตุหลวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเวียงจันทน์ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองราว ๆ 5 กิโลเมตร โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบลาว มีลักษณะเป็นสถูปเจดีย์สีทองอร่าม ล้อมรอบด้วยกำแพงสูงสีทองเช่นกัน ชาวบ้านมีความเชื่อกันคะ

ภาพจาก  :  http://en.vietnamitasenmadrid.com/laos/pha-that-luang.html

ประตูชัย หรือ ประตูไซ

ประตูชัยหรือประตูไซ สัญลักษณ์สำคัญของเมืองเวียงจันทน์ตั้งอยู่บริเวณถนนลานช้างก่อสร้างเมื่อราว ๆ ปี ค.ศ. 1957 เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงวีรชนผู้ร่วมรบในการประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศสโดยได้แรงบันดาลใจสถาปัตยกรรมจากประตูชัยแห่งปารีส มีการตกแต่งด้วยรูปปั้นของกินรีและสัตว์ในตำนานตามความเชื่อของศาสนาพุทธโดยรอบของประตูชัยถูกตกแต่งด้วยสวนสวยอันเงียบสงบ

ภาพจาก  :  https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98

 วัดสีสะเกด

วัดสีสะเกด เป็นวัดสำคัญของเมืองเวียงจันทน์ เป็นวัดโบราณเพียงแห่งเดียวที่ยังคงสมบูรณ์หลังจากการรบกับไทยในช่วงปี ค.ศ. 1828 ซึ่งมีการสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1818 โดยสมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์ (King Anouvong) ตัววัดตั้งอยู่ใจกลางเมืองเช่นเดียวกัน โดยอยู่บนถนนล้านช้าง สิ่งที่โดดเด่นของวัดก็คือโบสถ์เก่าแก่ ที่ยังคงมีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม

ภาพจาก  :  https://luangprabangriversidehotel.com/destinations/wat-sisaket-temple/

 หอพระแก้ว

หอพระแก้ว เป็นสถานที่ที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกต ปัจจุบันเหลือเพียงพระแท่นที่ประดิษฐาน หอพระแก้วดั้งเดิมนั้นสร้างโดยสมเด็จพระเจ้าอภัยพุทธบวร ไชยเชษฐาธิราช (King Setthathirath) แต่ได้รับการบูรณะใหม่ดังที่เห็นในปัจจุบัน โดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบไทย-ลาวตั้งอยู่บนถนนสุพานุวงสามารถไปเที่ยวชมกันได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

ภาพจาก  :  http://sabaideeasean.com/ຫໍພະແກ້ວ-ຫໍທີ່ຄວນມາກາບໄ/

สวนพระ

สวนพระ แลนด์มาร์กที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งของเมืองเวียงจันทน์ อยู่ห่างจากตัวเมืองไปราว ๆ 26 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที โดยตั้งอยู่ภายในวัดเชียงควน

ภาพจาก  :  https://vivid.travel/asia/laos/vientiane/buddha-park-half-day

วัดศรีเมือง

เป็นอีกหนึ่งวัดที่น่าสนใจของเมืองเวียงจันทน์ ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิราช สร้างมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1563 เป็นวัดเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามเช่นกัน และยังเป็นที่ตั้งของศาลเสาหลักเมืองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองเวียงจันทน์ สิ่งที่น่าสนใจก็คือพระอุโบสถ ที่มีสถาปัตยกรรมไทย-ลาว สวยงามโอ่อ่า สามารถเข้าไปไหว้พระขอพรกันได้ทุกวัน

ภาพจาก  :  http://buddhist24.com/buddhist/laoPDR/Wat-Si-Muang-id42389632.html?lang=en&lat=17.9581053&lon=102.6170279

เมืองวังเวียง

เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่อยู่ในแขวงเวียงจันทน์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงเวียงจันทน์ประมาณ 156 กิโลเมตร หรือใช้เวลาเดินทางไปราว ๆ 3 ชั่วโมง เป็นเมืองท่องเที่ยวกลางหุบเขาที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก เพราะที่นี่ยังคงมีแต่ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่ายตามวิถีชีวิตดั้งเดิม

ภาพจาก  :  https://www.laostourism.info/featured/itinerary-for-48-hours-exploring-vang-vieng-laos.html

Leave a Reply