02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Go To… หงสาวดี

หงสาวดี เป็นชื่อที่นิยมเรียกหรือรู้จักกัน แต่ใครจะรู้ว่ามีอีกชื่อเรียกอีกชื่อว่า พะโค เมืองหงสาวดีสำหรับคนไทยรู้จักกันดีในเรื่องของประวัติศาสตร์ แต่วันนี้เราจะมาพาทุกคนไปเดินเที่ยวในเมืองหงสาวดี เราไปไหนกันได้บ้าง เตรียมแต่สตางค์ไปอย่างเดียวเลี้ยงคนข้างๆก็พอครับ

สถานที่ท่องเที่ยวในหงสาวดี

    เจดีย์ชเวมอดอร์

     เป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของเมืองหงสาวดี อย่าสับสนชื่อระหว่างชเวมอดอร์กับชเวดากองกันน๊า ทั้ง 2 ที่อยู่กันคนละเมือง แต่มีประวัติศาสตร์ความสำคัญไม่แพ้กัน แต่เดิมพระธาตุมุเตา ก่อนจะบูรณะจนเป็นพระเจดีย์ทรงมอญผสมพม่า

 

     พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว

     องค์พระพุทธรูปมีขนาดเล็กกว่า พระนอนตาหวาน ในเมืองย่างกุ้ง โดยมีความยาว 55 เมตร และสูง 16 เมตร

มีจุดเด่นตรงที่ พระบาททั้งสองข้างวางไม่เสมอกัน

 

     พระราชวังกัมโพชธานี

     มีอีกชื่อหนึ่งว่า พระราชวังบุเรงนอง อดตีตเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าบุเรงนอง หลังจากได้รับความเสียหายก็ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่ต่ำกว่า 300 ปี ต่อมาเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์หงสาวดี มีราชรถจำลอง เป็นต้น

ภาพจาก yangonlife

     เจดีย์ไจ๊ปุ่น

     เจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระ 4 ทิศ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ไปทุกทิศทาง

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply