02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

บริษัท ไทยโมเดิร์นทราเวล จำกัด

ประสบการณ์ในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี

02-245-1416                  02-245-1415
thaimoderntravel@gmail.com

   282/1 อาคารชุด ทีซี-กรีน คอนโดมิเนียม เฟส 1 ชั้น 1 โซน E แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ทัวร์เอเซีย

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ออสเตรีย

ทัวร์อาเซียน

ทัวร์อเมริกา

ทัวร์แอฟริกา

การท่องเที่ยวคือรางวัลของชีวิต

     มีหลายสิ่งที่โลกนี้มอบไว้ให้กับมนุษย์ทุกคน เป็นความหลากหลายที่รอให้เราก้าวออกไปสัมผัสด้วยสัมผัสทั้งห้าพร้อมกับใจของเราเท่านั้น เพียงเราก้าวไปสัมผัสของขวัญที่ธรรมชาติมอบไว้ ประหนึ่งเรามอบของขวัญตอบแทนร่างกายของเราที่พาเรามายืนอยู่ตรงนี้ และสามารถส่งต่อความสุขที่ได้รับจากของขวัญสำคัญชิ้นนี้ให้กับคนรอบตัวได้มีรอยยิ้มอย่างที่เราได้สัมผัสมา

02-245-1416                  02-245-1415
thaimoderntravel@gmail.com

   282/1 อาคารชุด ทีซี-กรีน คอนโดมิเนียม เฟส 1 ชั้น 1 โซน E แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ทัวร์เอเซีย / ทัวร์อาเซียน

ท่องเที่ยวบนดินแดนทวีปเอเซียที่มีอารยะธรรมมากมายพร้อมกับจำนวนประชากรที่มากที่สุดในโลก
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์จีน
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ดูไบ

โตเกียวโอซาก้าฮอกไกโดโอกินาวาฟุกุโอกะคิวชูเซนได-นิโกะ”ทัวร์ญี่ปุ่นทั้งหมด

 • ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุคุโอกะ เบปปุ นางาซากิ

  มิถุนายน ถึง กันยายน 2561

  เบปปุ/จิโคกุเมงูริ/หมู่บ้านยูฟูอิน
  ออนเซ็นขาปูยักษ์ไม่อั้น/เมืองนางาซากิ

  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฤดูใบไม้ร่วง

  ตุลาคม 2561

  ชมใบไม้เปลี่ยนสี ถนนต้นแปะก๊วย ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทั้งสองข้างทางความยาวกว่า 380เมตร
  ชมสะพานฟุตามิ สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม่น้ำโทโยฮิระท่านกลางบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี
  ชมบ่อน้ำสีฟ้าที่ก้นบ่อน้ำแห่งนี้จะมีแร่ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทำให้มีสีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส
  ชมวิวมุงสูงด้วยการนั่งกระเช้าภุเขาเทนงุขึ้นไปยังยอดเขาเทนงุที่ความสูง 271 เมตร
  ชมเนินทุ่งดอกไม้นานาชนิดหลากสีสันสดใสสุดสวยดุจดั่งภาพวาด ณ เนินสี่ฤดู
  นั่งรถไฟท้องถิ่นชมบรรยากาศริมทะเลของอ่าวอิชิคาริ

  ทัวร์ญี่ปุ่น สบายฟินเวอร์ โอซาก้า ทาคายาม่า

  มิถุนายน ถึง ตุลาคม 2561

  เที่ยวคุ้ม ครบ 3เมือง เกียวโตทาคายาม่าโอซาก้า
  ชมวัดดังแห่งดตเกียววัดน้ำใสคิโยมิสึศาลเจ้าฟูซิมิอินาริ
  ชมความสวยงามของปราสาทโอซาก้า
  ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า(ด้านนอก)
  ถนนสายโบราณซันมาจิซูจิ
  ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั้งเดิม
  ช้อปปิ้งจุใจ/ชินไซบาชิ/ริงกุเอ้าท์เล็ท/ซาคาเอะ

  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟลูฟลาวเวอร์

  มิถุนายน ถึง ตุลาคม 2561

  หมู่บ้านราเมน/สวนสัตว์อาซาฮิ
  ยาม่า/อิออน/เมืองอาซาฮิคาวา
  สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ/บ่อน้ าสีฟ้า
  เมืองฟุราโน่/โทมิตะฟาร์ม
  มิตซุยเอาท์เลท/ซัปโปโร

  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ นั่งรถไฟชมวิว

  มิถุนายน ถึง กันยายน 2561

  ฮาโกเน่/ล่องเรือทะเลสำบอำชิ
  โอวาคุดานิ(BUS)/นั่งรถไฟชมววิฟูจิ
  โอชิโนะ/ฮัคไค/ออนเซ็น+ขำปูยกัษไม่อ้น

  ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุคุโอกะ นางาซากิ ออนเซ็น

  มิถุนายน ถึง กันยายน 2561

  ฟุคุโอกะ/ศาลเจ้าดาไซฟ/ห้างคาแนลซิตี้

  ฮากาตะ /ย่านช้อปปิ้งเทนจิน/เมืองนางาซากิ

  ย่านไชน่าทาวน/สวนสันติภาพนางาซากิ

”ทัวร์ญี่ปุ่นทั้งหมด

สุริยันจันทราอาหลีซาน”ทัวร์ไต้หวันทั้งหมด

 • ทัวร์ไต้หวัน สบายพาเพลินSun moon lake

  มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2561

  ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
  ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ซื่อหลินไนท์ซีเหมินติง
  ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน

  ทัวร์ไต้หวัน CLPRO คูล คูล

  เมษายน ถึง สิงหาคม 2561

  มเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว
  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  ช้อปสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
  วัดจงไถฉานซื่อ/วัดเหวินอู่
  ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต

  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น อาบน้ำแร่

  มิถุนาคม ถึง ตุลาคม 2561

  ทะเลสาบสุริยันจันทรา
  วัดจงไถฉานซื่อ
  ชมของล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง
  ตึกไทเป 101 เหย่หลิ่ว
  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
  ช้อป 2 ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  ซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป)

  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว

  มิถุนายน ถึง ตุลาคม 2561

  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
  ชมเศียรราชินีที่เหย่หลิ่ว
  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  ช้อป 2 ตลาดขึ้นชื่อฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
  ซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป)

  ทัวร์ไต้หวันชิงจิ้งได้ใจ 4วัน 3คืน

  พฤษภาคม ถึง ธันวาคม

  ไถจง/ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101/ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต/แช่น้ำแร่ส่วนตัว
  ฟาร์มแกะชิงจิ้ง/ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา/วัดพระถังซัมจั๋ง/วัดเหวินหวู่
  ชิมชาอู่หลง/ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต/ร้านพายสับปะรด
  Cosmetic shop/หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค/ตลาดซีเหมินติง
  ศูนย์ Germanium/อุทยานเหย่หลิว/หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น/Mitsui Outlet Park

  ทัวร์ไต้หวัน ปลื้มปริ่ม 4วัน 3คืน

  พฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2561

  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา/วัดพระถังซัมจั๋ง/วัดเหวินหวู่
  ชิมชาอู่หลง/ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต/ร้านขนมพายสับปะรด/Cosmetic shop
  อุทยานเหย่หลิว/หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
  ตึกไทเป101/ศูนย์ Germanium/อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ

”ทัวร์ไต้หวันทั้งหมด

โซลปูซานเจจู”ทัวร์เกาหลีทั้งหมด

 • ทัวร์เกาหลี Aloha พรีเมี่ยมฤดูร้อน

  มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2561

  หอสังเกตการณ์โอดูซาน/ไร่องุ่นซันเมอรู/สะพานกระจก
  จุดชมวิวภูเขากูบองซาน/ป้อมฮาวาย/สวนสนุกเอออเวอร์แลนด์
  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ฮันบกคอสเมติก/คล้องกุญแจคู่รักโซลทาวเวอร์
  ตลาดมังวอน/ชมพระราชวังซางดีอกกุง/หมู่บ้านบุกซอนฮันอก
  ดิวตี้ฟรี/ตลาดเมียงดง/ตลาดดองอิก

  ทัวร์เกาหลีเหนือ ทัวร์สิ่นหยาง เปียงยาง

  21 ถึง 27 ตุลาคม 2561

  เสิ่นหยาง/พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง/ถนนโบราณหม่านชิง
  หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม/เส้นขนาน 38 /พิพิธภัณภัณฑ์ประวัติศาสตร์
  เทือกเขาเมียวเฮียง/หอของขวัญนานาชาติ/วัดผู่เศียร

  ทัวร์เกาหลี โซล อโลฮ่า ซัมเมอร์ พีเรียม 5วัน 3คืน (KE/TG)

  มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2561

  สะพานกระจกแก้ว/จุดชมวิวภูเขากูบองซาน
  คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์/คอสเมติก
  พิพิธภัณฑ์ส่าหร่าย +ฮันบก/สวนสนุก EVERLAND
  ตลาดเมียงดง/หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
  พระราชวังชางด๊อกกุง/ตลาดฮงอิก

  ทัวร์ปูซาน สตอรี่ เลิฟ 5วัน 4คืน

  พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2561

  นั่งกระเช้าลอยฟ้า/เรือเต่าจาลอง โคบุ๊คซอน/ตลาดปลาจุนกัง
  สวนสาธารณะ นายพลอีซุนชิน/หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
  สะพานเดินทะเล Sky Walkway/สวนริมทะเล แทจงแด
  หมู่เกาะออยุคโด/โบสถ์ Jukseong/ร้านน้ามันสนเข็มแดง
  APEC HOUSE สะพานกวางอันแดเคียว/ปูซานทาวเวอร์ ดาวทาวน์
  วัดแฮดอง ยงกุงซา/คอสเมติก

  ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ ซูวอล โซล เอเวอร์แลนด์ 6วัน 3คืน

  พฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2561

  เกาะนามิ/ซูวอน/ป้อมฮวาซอง
  หมู่บ้าน/ENGLISH VILLAGE เอเวอร์แลนด์
  ทากิมจิ/ใส่ชุดฮันบก/โซล/พระราชวังเคียงบก
  ศูนย์โสม/โซลเทาวน์เวอร์/ช้อปปิ้งเมียงดง/ทงแดมุน
  ฮงฮิก/คลองชองเกซอน/ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี/ร้านละลายเงินวอน
  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ที่ Seoullo 7017

  ทัวร์เกาหลี ปูซาน 5วัน 3คืน

  พฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2561

  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สมญานามซานโตรินีแห่งเกาหลี
  Oryukdo Skywalk สะพานกระจกแก้วจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน
  พุลกุกซา มรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO
  สนุกสนานกับสวนสนุก E-World เล่นแบบไม่จากัดรอบ
  หอคอยปูซาน แลนมาร์คของเมืองปูซาน
  ช้อปปิ้ง ตลาดนัมโพดง ,ถนนทงซองโน , Lotte Outlet

”ทัวร์เกาหลีทั้งหมด

กวางเจากุ้ยหลินคุนหมิงฉางซาจางเจียเจี้ยจิ่วจ้ายโกวเจิ้งโจวฉงชิ่งเฉิงตูชิงเต่าซัวเถาซีอานเซินเจิ้นเซี่ยงไฮ้ต้าเหลียนเทียนสินนานกิงปักกิ่งมองโกเลียลาซา-ทิเบตลี่เจียงเสินหนงเจี้ยเสิ่นหยางหนานหนิงหวงซานหังโจวอูหลู่มู่ฉีอู่ฮั่นฮาร์บิน”ทัวร์จีนทั้งหมด

 • ทัวร์จีน สวรรค์ของจางเจียเจี้ย

  มิถุนายน ถึง ตุลาคม 2561

  ชมตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
  ชมความงามที่ยิ่งใหญ่แห่งเขาเทียนเหมินซาน
  นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลกสู่ภูผาประตูสวรรค์
  ชม ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน
  เมนูพิเศษ เป็ดย่างปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี ซุปเห็ด

  ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

  กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2561

  คุณหมิง/ตาหลี/หมู่บ้านซีโจว
  ชมทะเลสาบเออ๋ไห/วัดเจ้าแม่กวนอิม
  ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
  โชว์จางอวี้โหมว/อุทยานน้ำหยก

  ทัวร์จีน ไท่หังซาน หุบเขาหมื่นเซียน

  กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2561

  ชมหุบเขาไท่หังแกรนด์แคนยอนไท่หังเทือกเขาหินทรายที่ยาวและยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินจีน
  หมู่บ้านกัวเหลี่ยงชุมแห่งหุบเขาหมื่นเซียนหมู่บ้านแห่งความพยายามหวาดเสียวกับเส้นทางที่ตัดผ่านภูเขาหิน
  ชมความงามของธารน้ำไหลกลางหุบเขาไท่หังปาฉวนโอบล้อมด้วยขุนเขานั่งกระเช้าอันดับ 1 ในจีน
  ขึ้นเลิฟแก้วสู่ City of the sky ชมวิวธรรมชาติ 360 องศาบนทางเดินกระจกสุดหวาดเสียว
  เปิดศาลไคฟงย้อนรอยเปาบุ้นจิ้นบุคคลที่เป้นตำนานของความยุติธรรม
  ชมความงามของแม่น้ำเหลืองรูปหินสลักจักรพรรดิเหยียนตี้และหวงตี้สูงมากกว่า 106 เมตร

  ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ โชว์

  กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2561

  ล่องเรือชมความงามแม่น้ำแยงซีเกียงวิวทิวทัศน์แสงสีเมืองฉงชิ่ง
  ถ้ำฝูหยงดังตระการตาหินงอกหินย้อยในถ้ำสวยที่สุดของจีน
  หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ชม 3สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่สุดของเอเชีย
  ชมโชว์ประทับใจ IMPRESSION WULONG

  ทัวร์ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญ

  กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2561

  มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติและวัฒนธรรมของนครฉงชิ่ง
  พักบนเรือสำราญ CENTURY SUN
  ขึ้นกระเช้าชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง
  เมืองโบราณฉือซีโข่ว

  ทัวร์เจิ้งโจว แกงป่า อุทยานหยุนไถซาน ลั่วหยาง

  มิถุนายน 2561 ถึง มกราคม 2562

  เจิ้งโจว/เมืองเติงฟง/วัดเส้าหลิน
  ชมการแสดงกังฟูเติงฟงลั่วหยาง
  ถ้ำหินหลงเหมิน/ศาลเจ้ากวนอู
  ศาลเเปาบุ้นจิ้้น/สวนชิงหมิงวั่งเหอหยวนเจิ้งโจว
  ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว

”ทัวร์จีนทั้งหมด

 • ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

  กรกฎาคม 2561 ถึง มกราคม 2562

  ไหว้เจ้าแม่กวนอิม/ถนนคู่รัก
  เซนาโด้สแควร์/เวเนเชี่ยน/ช้อปปิ้งหลอหวู
  ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน/สวนหยวนหมิง

  ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ (CX)

  มิถุนายน ถึง กันยายน 2561

  ช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ตศูนย์รวมรองเท้าและของที่ระลึกมากมาย
  ขอโชคขอลาภแก้ปีชงที่วัดเชกงหมิว(วัดกังหัน) วัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองฮ่องกงกว่า300ปี
  ขอพรกับฮวงชูปิง(หว่องไหสิน)ที่เลื่องลือตามคำกล่าวที่ว่าทำให้ความปรารถนาทุกประการเป็นจริงตามที่ขอ
  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลกทั้งเสื้อผ้าน้ำหอมกระเป๋าและอื่นๆอีกมากมายที่ย่านจิ่มซ่าจุ่ย
  สนุกสุดเหวี่ยงที่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ แบบเต็มอิ่มทั้งวันพร้อมชมขบวนพาเหรด

  ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดิสนีย์เเลนด์ 3 วัน 2 คืน

  มิถุนายน ถึง กันยายน 2561

  วัดหวังต้าเซียน/วัดแชกงมิว/วัดชิหลิน
  ขอพรเจ้าแม่กวนอิม/นั่งรถรางขึ้่นพีคแทรม
  สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน/นั่งกระเช้านองปิง
  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์/ช้อปปิ้งนาธาน/รีพลัสเบย์

  ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดิสนีย์เเลนด์

  พฤษภาคม ถึง ธันวาคม 2561

  นั่งกระเช้านองปิง 360 องศาสักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน
  นมัสการวัดหวังต้าเซียนขอพรด้านสุขภาพ
  ชมความสวยงามของวัดซิหลินสักการะขอพรเจ้าพ่อแชกงมิว
  ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวธีพลัสเบย์นั่งรถรางขึ้นชมพีคแทรม
  ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
  ชมแสง สี เสียง A Symphony of Lights

  ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น 3วัน 2คืน

  กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2561

  นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์
  อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALLตลาดตงเหมินที่เซินเจิ้น และถนนนาธาน
  เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของเมืองเซินเจิ้น
  ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้าแบบ 3D แสง สี เสียง
  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว

  มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 88 4 วัน 3 คืน

  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561

  วัดอาม่า
  ซากโบสถ์เซนตป์อล (Ruins of St. Paul)
  เดอะ ปารีเชียง มาเก๊า (The Parisian Macao)
  ถนนคู่รัก (The Lover’s Road)
  สาวงามหวีหนี่ หรอื จูไห่ ฟิชเชอร์ เกริล์ (Zhuhai Fisher Girl)
  ศูนยส์มนุไพรจนี บวัหมิะ และ ครีมไข่มกุ (Herb Shop / Snow Lotus / Pearl Cream )
  ร้านผ้าไหม (Silk Shop)

”ทัวร์ฮ่องกงทั้งหมด

 • ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์

  มกราคม 2561 ถึง มกราคม 2562

  ปีนัง/คาเมรอน/เก็นติ้ง/กัวลาลัมเปอร์
  มะละกา/ยะโฮร์/สิงคโปร์

  ทัวร์ปีนัง เบตง หาดใหญ่

  มิถุนายน ถึง ธันวาคม 2561

  ปีนัง เมืองมรดกโลก/วัดเขาเต่า/วัดไชยมังคลำรำม
  วัดพม่าธรรมมิการาม/ตลาดโตรุ่งปีนัง/สตรีทอาร์ต
  เบตง/อุโมงค์ปิยะมิตร/บ่อน้ำร้อน/พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง
  อุโมงค์เบตง/ตลาดเช้า/หอนาฬิกาเมืองเบตง/
  วัดพุทธาธิวาส/เปรัค/หาดใหญ่(ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง)

  ทัวร์มาเลเซีย ครบสูตร คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง กัวลาลัมเปอร์

  มิถุนายน ถึง ตุลาคม 2561

  นำท่านสู่คาเมร่อนไอแลนด์ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี
  ชมมัสยิดปุุตรามัสยิดสีชมพูตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา
  ชมถ้ำบาตู(Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู
  ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ
  ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก

  ทัวร์มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมปอร์ ปุตราจายา

  มิถุนายน ถึง ธันวาคม 2561

  คาเมรอน เมอืงตากอากาศสุดโรแมนตคิ
  ดอกไม้สวยงาม เก็นติ้งไฮส์แลนด์เมองในหมอก นั่งกระเช้า
  สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน ช้อปปิ้งเกน็ ติ้งเอ้าเล้ท
  มืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ตกึแฝดปิโตรนัส
  จตุรัสเมอร์เดก้า เมืองใหม่ปุตราจายา
  อากาศหนาวเย็น ตลอดท้งัปีชิมชาอร่อย

  ทัวร์มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมปอร์ ปุตราจายา 3วัน 2คืน (MH)

  มิถุนายน - ธันวาคม 2561

  เมืองคาเมรอน
  เก็นติ้งไฮส์แลนด์
  เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์
  จตุรัสเมอร์เดก้า
  ตึกแฝดปิโตรนัส
  เมืองใหม่ปุตราจายา
  ช้อปปิ้งเก็นติ้งเอ้าเล็ท

  ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน (FD)

  มิถุนายน-ธันวาคม 2561

  เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน
  Genting outlet premium
  ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า โรงงานช็อกโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา
  เยือนเมืองมรดกโลกมะละกา โบถส์เซนปอล ตึกแดง ดัทสแควร์ สิงคโปร์
  ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว เมอร์ไลออนส์ Garden by the bay รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า
  ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

”ทัวร์มาเลเซียทั้งหมด

 • ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์

  มกราคม 2561 ถึง มกราคม 2562

  ปีนัง/คาเมรอน/เก็นติ้ง/กัวลาลัมเปอร์
  มะละกา/ยะโฮร์/สิงคโปร์

  สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย…สบาย 3วัน 2คืน

  พฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2561

  เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
  ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนน ORCHARD RD
  ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่าเบย์แซนด์โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ6ดาว
  ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
  พิเศษ !! ลิ้มรส ข้าวมันไก่BOON TONG KEE และ SONG FA บักกุ้ดเต๋

  สิงคโปร์ Full Option สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน

  สิงหาคม ถึง ตุลาคม 2561

  เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวม Super Tree)
  สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)
  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด
  ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Faสูตรสิงคโปร์

  ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน (FD)

  มิถุนายน-ธันวาคม 2561

  เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน
  Genting outlet premium
  ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า โรงงานช็อกโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา
  เยือนเมืองมรดกโลกมะละกา โบถส์เซนปอล ตึกแดง ดัทสแควร์ สิงคโปร์
  ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว เมอร์ไลออนส์ Garden by the bay รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า
  ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

  ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน (FD)

  มีนาคม - ธันวาคม 2561

  เก็นติ้งไฮแลนด์
  คาเมรอนไฮแลนด์
  ถ่ายรูปตึกแฝด
  เกาะเซ็นโตซ่า
  ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน
  ปุตราจาย่า
  น้ำตกอีสกันดา

  สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย…สบาย 3วัน 2คืน

  มกราคม - พฤษภาคม 2561

  3 วัน 2 คืน
  ชม GARDEN BY THE BAY
  ช้อปปิ้งจุใจ ถนน ORCHARD RD
  ตึกมารีน่าเบย์
  ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน
  พิเศษ ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE

”ทัวร์สิงคโปรทั้งหมด

ย่างกุ้งมัณฑะเลย์
”ทัวร์พม่าทั้งหมด

 • ทัวร์พม่า สักการะ2มหาสถานสูงสุดของพม่า

  กันยายน ถึง ตุลาคม 2561

  วัดไจ้คะวาย
  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
  พระเจดีย์ไจ้ปุ่น
  เทพทันใจ
  พระนอนตาหวาน
  พระเจดีย์ไบตะทาวน์

  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 4วัน 3คืน

  พฤาภาคม ถึง กันยายน 2561

  พระมหาเจดียืเวดากอง
  เจดีย์ชเวมอดอว์
  พระธาตุอินแขวน

  ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ทัวร์พม่า…เมืองแปร 3 วัน 3 วัน 2 คืน (DD)

  มิถุนายน ถึง กันยายน 2561

  เมืองมรดกโลกของพม่า
  ล่องแม่น้ำอิรวดี
  ชมพระพุทธรูปปริมหน้าผา
  พระพุทธชะเวเมียตมัน
  เจดีย์ชเวซานดอว์

  ทัวร์พม่า สบายสบาย สุดแหม่ง 3วัน 2คืน

  เมาายน ถึง มิถุนายน 2561

  ตามรอยความรักของเจ้าน้อยศุขเกษม กับสาวแม่ค้าชาวพม่านามมะเมี๊ยะ
  สักการะพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก “พระพุทธไสยาสน์วินเส่งตอยะ”
  ชมความอัศจรรย์งดงามของถ้ำกอกูน หรือถ้ำ ถ้ำหมื่นพระ
  สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ณ เจดีย์ชเวดากอง
  ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
  อิ่มอร่อยกับชาบู+ปิ้งย่าง ณ เมืองมะละแหม่ง อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
  ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต

  ทัวร์พม่า สบายโดนใจ ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ สุดคุ้ม

  พฤษภาคม ถึง กันยายน 2561

  สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
  ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
  ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์
  สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
  สักการะวัดพระหินอ่อน
  ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
  อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
  ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว

  ทัวร์พม่า สบาย อิ่มบุญ สุขใจ 3วัน 2คืน

  พฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2561

  สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน
  ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
  ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
  สักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ
  อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
  ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต

”ทัวร์พม่าทั้งหมด

เวียดนามเหนือเวียดนามกลางเวียดนามใต้”ทัวร์เวียดนามทั้งหมด

 • ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงก์

  มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2561

  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต/น้ำตกสีเงิน
  ตลาดซาปา/ชมทิวทัศน์เขาฮามลอง
  ชายแดนเวียดนาม-จีน/ชมถ้ำนางฟ้า
  ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตฮาลอง/ถนนสาย 36

  ทัวร์เวียดนาม สุดคุ้มบินเช้า-กลับดึก พักซาปา

  มิถุนายน 2561 ถึง มกราคม 2562

  จัตุรัสบาดิงห์/สุสานโฮจิมินห์
  ทำเนียบประธานาธิบดี/บ้านพักลุงโฮ
  วัดเจดีย์เสาเดียว/หมู่บ้านกั๊ก กั๊ต
  หมูบ้านตะวัน/น้ำตกสีเงิน
  วัดหงอกเซิน/ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

  ทัวร์ดานัง เที่ยวครบ 3เมือง หลัก

  กุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคม 2561

  ตลาดดองบา/ล่องเรือมังกรชมแม่น้าหอม
  วัดเทียนมู่/สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
  วัดหลินอึ๋ง/หาดหมีเคว

  ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจีมินห์ มุยเน่ ดาลัท กู่จี 4วัน 3คืน (FD)

  พฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2561

  พักโรงแรมเมืองแห่งการพักผ่อนริมทะเล มุยเน่
  ล่องเรือแม่น้าไซง่อนรับประทานอาหาร
  บุฟเฟ่ต์นานาชาติอิ่มอร่อย
  รวมค่ารถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย มุยเน่

  ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน

  14-16 กันยายน 2561

  ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ของ อ่าวฮาลอง
  ชมถ้านางฟ้า หรือ ถ้าสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย
  สวนสนุก Ha Long Park สวนสนุกแห่งใหม่ที่ฮาลอง
  นั่งกระเช้า 2 ชั้น ข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (Buffet Sen)
  อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง สินค้าพื้นเมืองฮาลอง
  อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สายเก่า ที่ ฮานอย

  ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4วัน 3คืน

  พฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2561

  เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน
  เที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ
  เที่ยวชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจาก
  ยอดเขาฟานซีปัน
  เที่ยวชม ทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง
  เที่ยวชม เมือง สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”
  ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”
  ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ที่ฮาลอง
  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย

”ทัวร์เวียดนามทั้งหมด

 • ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง

  มีนาคม ถึง กันยายน 2561

  วัดเชียงทอง
  น้ำตกตาดกวางสี
  ตักบาตรข้าวเหนียว
  บ้านช่างไห
  พิธีบายศรีสู่ขวัญ
  บ้านผานม
  วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
  พระราชวังเก่า-หอพระบาง

  ทัวร์ลาวสะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3วัน2คืน

  พฤษาคม ถึง กันยายน 2561

  ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง
  ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง
  ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง
  ชมความสวยงามอลังการ วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเก่าแก่ที่สุดของแขวงหลวงพระบาง

  ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3วัน 2คืน

  มีนาคม - พฤษถาคม 2561

  3 วัน 2 คืน
  นมัสการพระบาง
  วัดเชียงทอง
  น้ำตกตาดกวางสี
  นั่งเรืองล่องแม่น้ำโขง
  วัดวิชุนราช
  เที่ยวชมตลาดมืด
  พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญ
  แถมฟรี ชุดเสริมสะบายดี

  ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวีึยง หลวงพระบาง

  ก.พ.-มิ.ย.2561

  3 วัน 2 คืน
  ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
  นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
  วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
  ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย
  ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง วัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง
  กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง
  เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street หรือ”ถนนโรตี”
  เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
  พิเศษ !! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง
  แถมฟรี !! ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

”ทัวร์ลาวทั้งหมด

”ทัวร์กัมพูชาทั้งหมด

”ทัวร์ดูไบทั้งหมด

ทัวร์ล่องเรือสำราญ

ใช้ชีวิตสุดสำราญบนผืนน้ำสุดกว้างใหญ่กว่าผืนดินแห่งโลกใบนี้ ทุกเส้นทาง ทั่วโลก

ทัวร์ยุโรป / ทัวร์อเมริกา / ทัวร์แอฟริกา / ทัวร์อื่นๆ

ท่องเที่ยวดินแดนที่เต็มไปด้วยบรรยากาศสุดโรแมนติก กับเมืองสุดคลาสสิคที่ได้รับการวางแผนให้เราได้ใช้ชีวิต
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์บอลติก
สแกนดิเนเวีย
ทัวร์กรีซ
ทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์เยอรมัน
ทัวร์อิตาลี
สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ออสเตรีย
ทัวร์แอฟริกา
ทัวร์อเมริกา

”ทัวร์อังกฤษทั้งหมด

”ทัวร์รัสเซียทั้งหมด

”ทัวร์ตุรกีทั้งหมด

”ทัวร์บอลติกทั้งหมด

”ทัวร์สแกนดิเนเวียทั้งหมด

”ทัวร์กรีซทั้งหมด

”ทัวร์ฝรั่งเศสทั้งหมด

”ทัวร์เยอรมันทั้งหมด

”ทัวร์อิตาลีทั้งหมด

”ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทั้งหมด

”ทัวร์นิวซีแลนด์ทั้งหมด

”ทัวร์ออสเตรียทั้งหมด

ทัวร์อียิปต์ทัวร์โมร็อกโกทัวร์แอฟริกาใต้”ทัวร์แอฟริกาทั้งหมด

”ทัวร์อเมริกาทั้งหมด

อเมริกาตะวันออกอเมริกาตะวันตก”ทัวร์อเมริกาทั้งหมด

”ทัวร์อเมริกาทั้งหมด

เที่ยวเอาฤกษ์ ทัวร์วันหยุดนักขัตฤกษ์

Default sample caption text
ข่าวสาร
ทิป & ทริค
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
บันทึกการเดินทาง

วางใจไทยโมเดิร์นทราเวลให้ดูแลทุกกิจกรรมสัมนา ศึกษาดูงาน และการท่องเที่ยว