02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์อินโดนีเซีย

ทัวร์อินโดนีเซีย ดินแดนสวรรค์ บาหลี เกาะนูซา 4 วัน 3 คืน #TMT-JID005FD

4 วัน 3 คืน
มีนาคม-เมษายน 2562

ชมผาริมทะเลที่มีรูปร่างเหมือนไดโนเสาร์ T-Rex
เตียร์ตากังกาอดีตพระราชวังที่ปัจจุบันรู้จักกันในฐานะพระราชวังน้ำ
ชมวัดเลมปูยางค์ วัดเก่าแก่ที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมบาหลี
ชมวัดทามันอายุน วัดที่มีความสวยงามที่สุดของบาหลี

ทัวร์อินโดนีเซีย Lovina Beach มหัศจรรย์ บาหลี ชมปลาโลมายามเช้า 4 วัน 3 คืน #TMT-JID004FD

4 วัน 3 คืน
กุมภาพันธุ์-เมษายน 2562

วัดทานาห์ลอต ได้รับฉายาว่า”วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี”
วัดบราตันวัดที่สำคัญ ของเกาะบาหลีมีความสวยงามและมีมนต์ขลัง
พิเศษให้ท่านชมปลาโลมา ณ Lovina Bech ยามเช้าที่สดใส
ลิ้มลองซีฟู๊ดสไตล์บาหลีบรรยากาศแสนโรแมนติค ริมชายหาดจิมบารัน

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN 5 วัน 4 คืน #TMT-JID003BI

5 วัน 4 คืน
กุมภาพันธุ์-มีนาคม 2562

ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ
ชม ลิงจมูกยาว สัตว์หายาก หาได้ที่เดียวบนเกาะบอเนียว
ชม ความงามของมัสยิดทองคำ
ชม หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู

ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน #TMT-JID002TG

4 วัน 3 คืน
มกราคม-พฤษภาคม 2562

ชมวัดทานาห์ลอต วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี
ชมมหาเจดีย์บุโรพุทโธศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ชมวัดอูลูวาตู วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร
เดินเที่ยวหมู่บ้านคินตามณีหมู่บ้านนี้เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟที่สวยที่สุด

ทัวร์อินโดนีเซีย Wonderful !! อินโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน #TMT-JID001TG

4 วัน 3 คืน
มกราคม-พฤศภาคม 2562

ชมวัดทานาห์ลอต “วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี”
ชมวัดเลมปูยางค์ วัดที่รายรอบด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม
เดินถ่ายรูปที่วัดบราตัน วัดที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง
เพลิดเพลินกับการนั่งชิงช้า บาหลีสวิงค์

ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะบาหลี วิหารทานาห์ลอต บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านคินตามณี 4 วัน 3 คืน (FD) #

4 วัน 3 คืน
พฤศจิกายน 2561-มกราคม 2562

สัมผัสมนต์เสน่ห์เกาะบาหลี

ชมวิหารทานาห์ลอต

บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธ์

หมู่บ้านคินตามณี

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี วัดทานาห์ลอต วัดเลมปูยางค์ Bali Swing Family 4 วัน 3 คืน (TG) #

4 วัน 3 คืน
ธันวาคม 2561-มีนาคม 2562

วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร

ชมวัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า”วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี”

ชมวัดเลมปูยางค์ (Lempuyang Temple) เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของเกาะบาหลี รายรอบด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม

เที่ยวที่บาหลีสวิงค์ (Bali Swing Family) เพลิดเพลินกับการนั่งชิงช้า ถ่ายรูปกับรังนก พร้อมชมกาแฟขี้ชะมดที่มีกลิ่นหอมชวนลิ้มลอง

ชมวัดบราตัน (Pura Ulundanu Bratan) เป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง

ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ บาหลี มรดกโลกบุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน (TG) #

4 วัน 3 คืน
พฤศจิกายน 2561-มีนาคม 2562

วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร

หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์

ทะเลสาบบาร์ตูห์ที่สวยงามที่สุด ชมวิว ทิวทัศน์ของภูเขาไฟ

วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า”วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี”

มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรูโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย

ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ บาหลี มรดกโลกบุโรพุทโธ #

4วัน 3คืน
กันยายน ถึง ธันวาคม 2561

วัดอูลูวาดูที่ตั้งอยู่บนหน้าผากริมทะเลที่สูงเกือบ 70เมตร
หมู่บ้านคินตามณีหมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่สวยงามที่สุดชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดที้งปี
วัดทานาห์ลอดได้รับฉายาว่าวัดที่มทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี
มหาเจดีย์บุโรพุทโธศาสนาสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรูโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

…..สวรรค์ของคนรักช็อคโกแลต…….
15 กุมภาพันธ์ 2019
เรื่องน่ารู้ก่อนไปเยือนสวิตเซอร์แลนด์
14 กุมภาพันธ์ 2019
เต้าเฉิง(稻城)ที่คุณไม่ควรพลาด
14 กุมภาพันธ์ 2019
6ที่ที่ต้องไปในเมืองกว่างโจวกับเซินเจิ้น
13 กุมภาพันธ์ 2019
🗻มนต์เสน่ห์ของ กรีซGreece เมืองแห่งเทพเจ้า🗻
11 กุมภาพันธ์ 2019
เที่ยวสไตล์ยุโรป แห่งเอเชียตะวันออกที่ “BA NA HILLS”
8 กุมภาพันธ์ 2019
แคชเมียร์ สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
8 กุมภาพันธ์ 2019
4สถานที่ที่น่าเที่ยวในยูนนาน
7 กุมภาพันธ์ 2019
6 สุดยอดชาจีนที่ต้องรู้จัก
5 กุมภาพันธ์ 2019
เที่ยว 📽ฟิน ฟิน 📽 ตามรอยซีรี่ย์เกาหลี Memories of the Alhambra อาลัมบรา มายาพิศวง ของ ประธานยูจินอู & จองฮีจู
4 กุมภาพันธ์ 2019
ชานมไข่มุก…ที่ต้องลิ้มลอง เมื่อไปเยือนไต้หวัน
1 กุมภาพันธ์ 2019
เยือนแดนภารตะกับอินเดีย….จากเหนือจรดใต้
1 กุมภาพันธ์ 2019
ก๋วยเตี๋ยวของกว่างซีที่ไม่ควรพลาด
25 มกราคม 2019
📽 เปิดลายแทง Studio Ghibli ตามรอยอนิเมะในดวงใจ มีเรื่องไหนกันบ้าง❓
24 มกราคม 2019
10 สุดยอด วัดที่สวยที่สุดในบาหลี
24 มกราคม 2019
💛 ฮอยอัน…ฉันรักเธอ 💛
24 มกราคม 2019
กิจกรรมที่ต้องทำให้ได้เมื่อมาทัวร์มองโกเลียใน(内蒙古)
21 มกราคม 2019
ทิเบต(西藏)………มหัสจรรย์หลังคาโลก…..
18 มกราคม 2019
7 อาหารคลาสสิกของอังกฤษที่ต้องลองเมื่อไปเยือน
17 มกราคม 2019
รู้ก่อนเที่ยว Universal Studios Singapore
17 มกราคม 2019
✈ของฝากที่ต้องโดน !! เมื่อไปเยือน….รัสเซีย….ดินแดนหมีขาว🧐
17 มกราคม 2019
แนะนำ 6 เมนูอาหารฉางซาที่ต้องลองให้ได้
15 มกราคม 2019
ดูไบ ดินแดนแห่งทะเลทราย เที่ยวไหนดี
15 มกราคม 2019
เช็ควันซากุระบาน 4 ประเทศพร้อมจุดชมซากุระบานสุดฟิน 2019 🌸
9 มกราคม 2019
แนะนำของที่ต้องติดมือกลับไทย… เมื่อไปทัวร์เกาหลี
2 มกราคม 2019
แนะนำสถานที่เที่ยวเมื่อมาทัวร์เช็กเกียที่ต้องเช็กอินให้ได้
28 ธันวาคม 2018
7 เรื่อง ที่คนรักทะเลควรรู้ ก่อนเหินฟ้าสู่เกาะในฝัน…”มัลดีฟส์”
26 ธันวาคม 2018
คัดสรร 12 ของฝากจากเมืองน้ำแข็งฮอกไกโด
19 ธันวาคม 2018
ถ้ำกูหลง (通灵大峡谷) เสมือนหนึ่งแผลที่สวยงามของโลก
3 ธันวาคม 2018
หมิงสื่อเถียนเหยียน (明仕田园) แหล่งท่องเที่ยวระดับ AAAA ของจีน
23 พฤศจิกายน 2018
ตามรอยซีรีส์ Fight For My Way ที่ Seoullo 7017 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล
20 พฤศจิกายน 2018
ขอเรียกว่า “โซลทาวเวอร์” ก็แล้วกัน (N Seoul Tower – N서울타워)
9 ตุลาคม 2018
ตลุยดินแดนแห่งเทพนิยายที่หมู่บ้านดงฮวามาอึล (동화마을)
11 กันยายน 2018
รู้จักกับวัฒนธรรมอาหารสวีเดนก่อนออกเดินทาง
15 สิงหาคม 2018
ของฝากสวีเดน
14 สิงหาคม 2018
สถานที่ท่องเที่ยวน่าไปเมื่ออยู่ที่ “สวีเดน”
31 กรกฎาคม 2018