02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน

คำค้นหา

ทัวร์กุ้ยหลิน ล่องเรือเมืองสวรรค์บนพิภพ 6 วัน 5 คืน

6วัน 5คืน
กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2561

กุ้ยหลิน/นาขั้นบันไดหลงจี๋

หยางซั่ว/ถ้ำเขาทะลุ/ถนนฝรั่ง

ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)

เมืองจำลองสมัยซ่ง/ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง

ประตูโบราณกูหนานเหมิน/ต้นไทรพันปี

ตลาดใต้ดิน/เขางวงช้าง

ทัวร์จีน กุ้ยหลินสวรรค์บนพื้นพิภพ 5 วัน 4 คืน

5วัน 4คืน
กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2561

สวนฉวนซาน/ถ้ำทะลุ/เขางวงช้าง
เขาเซียงกง/เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
ช้อปปิ้งถนนฝรั่งเมืองหยางซั่ว
ถนนคนเดินเจิ้งหยาง
ตลาดใต้ดิน

กุ้ยหลิน ธรรมชาติที่สวยงาม ชวนให้หลงรัก #พัก 5 ดาว 6วัน 5คืน

6 วัน 5 คืน
มีนาคม ถึง ตุลาคม 2561

นำขั้นบันไดหลงจี๋
ประตูโบราญกูหนานเหมิน
ผ่ำนชมหมู่บ้ำนชำวจ้วง
เมืองจำลองซ่ง
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เขาเซียงกง

ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ ชม 4 โชว์อลังการ พัก 5 ดาว 6วัน 5 คืน (CZ)

6 วัน 5 คืน
มีนาคม - ตลาคม 2561

นำขั้นบันไดหลงจี๋(กระเช้ำขึ้นลง)
ชมหมู่บ้ำนชำวจ้วง
เขางวงช้ำง ชมโชว์ ELEPHANT LEGEND
เมืองจำลองซ่ง
ล่องเรือไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสำย) อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
ประตูโบรำณกูหนำนเหมิน
โชว์เปลี่ยนหน้ำกาก

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน

6 วัน 5 คืน
กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2561

ชม นาขั้นบันไดที่หมู่บ้านหลงจี้
ล่องแม่น้ำหลีเจียง
นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน , ตะลุยเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง
โชว์ ELEPHANT LEGEND และ DREAM LIKE LIJIANG

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

สถานที่ท่องเที่ยวน่าไปสวีเดน
31 กรกฎาคม 2018
Go To… หงสาวดี
20 กรกฎาคม 2018
Go To… ย่างกุ้ง
20 กรกฎาคม 2018
ฮ่องกง…เมืองพิเศษ
19 กรกฎาคม 2018
นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ…คุนหมิง
19 กรกฎาคม 2018
ไต้หวัน…แดนศิลปะ
18 กรกฎาคม 2018
พม่า…ดินแดนศาสนาแห่งศรัทธา
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหนานหนิง
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหวงหลง จิ่วไจ้โกว
16 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปเฉิงตู
16 กรกฎาคม 2018
Menu ประจำที่รัสเซีย
18 มิถุนายน 2018
อาหารนอร์เวย์สุดพิเศษ
18 มิถุนายน 2018
10 สถานที่ที่ต้องไปเมื่อมา…สิงคโปร์!!
15 มิถุนายน 2018
12 ที่เที่ยวรัสเซียในฝัน
13 มิถุนายน 2018
เปิดถุงของฝากยอดฮิต…จากเวียดนาม
11 มิถุนายน 2018
ไม่ได้มีดีแค่ฟุตบอล 5 สโมสรน่าเที่ยว
8 มิถุนายน 2018
เที่ยวนอร์เวย์ธรรมชาติสุดขอบโลก
4 มิถุนายน 2018
ของฝาก..เยอรมัน
23 พฤษภาคม 2018
ของฝาก..เช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
อาหารแดน..สาธารณรัฐเช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
5อย่างของฝากจาก..พม่า
23 พฤษภาคม 2018
พาชิม…อาหารพม่า
22 พฤษภาคม 2018
ของกินจาก..ประเทศลาว
21 พฤษภาคม 2018
มักหลาย…หลวงพระบาง
21 พฤษภาคม 2018
ซำบายดี…นครหลวงเวียงจันทน์
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามใต้
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามกลาง
17 พฤษภาคม 2018
เวียดนามเหนือ
17 พฤษภาคม 2018
อาหารที่ไปไต้หวัน…แล้วห้ามพลาด
16 พฤษภาคม 2018
อาหารใน..ภูฏาณ
16 พฤษภาคม 2018
อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน 阿里山國家風景區
14 พฤษภาคม 2018
พม่า..มิงกะลาบา
14 พฤษภาคม 2018
เถาหยวน 桃園市 มีอะไรน่าเที่ยว ✈️
11 พฤษภาคม 2018
ไปสวิสซื้ออะไรดีนะ….
11 พฤษภาคม 2018
หลิงเฉวียน 靖西灵泉
11 พฤษภาคม 2018
เมืองจิ้งซี 靖西
11 พฤษภาคม 2018