02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Tag

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KAWAZU ซากุระในสายลมหนาว 5 วัน 3 คืน (XW) #

5 วัน 3 คืน
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple)
โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนม
อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ
กิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น
เปิดประสบการณ์ใหม่กับพิธี “ชงชาแบบญี่ปุ่น” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
เมืองคาวาซึที่มีชื่อเสียงในเรื่องระยะเวลาเริ่มบานของดอกซากุระ
เข้าชม ที่จำลองบรรยายแบบคันทรีฟาร์มในชนบทของประเทศเยอรมัน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI กระซิบรักผ่านลมหนาว 5 วัน 3 คืน (XW) #

5 วัน 3 คืน
มกราคม - มีนาคม 2562

วัดอาซากุสะวัดที่เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ที่สุดแห่งหนึ่งของโตเกียว
โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนม
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น
เปิดประสบการณ์ใหม่กับพิธี “ชงชาแบบญี่ปุ่น”
หมู่บ้านเยอรมัน“เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว”
ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับสินค้าที่มากมาย

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO SAKURA PINK PINK 5 วัน 3 คืน #TMT-JJP010MH

5 วัน 3 คืน
12-16 เมษายน 2562

วัดอาซากุสะ/ชมโตเกียวสกายทรี/เกาะโอไดบะ/โทโยสุ เทพีเสรีภาพ
ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซ่า/ศาลเจ้าฮาโกเน่ บูชาเทพมังกรเก้าเศียร
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)/ชงชาแบบญี่ปุ่น/หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค/ทุ่งดอกพิงค์มอส
ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ/ตลาดอเมโยโกะ/ศาลเจ้าเมจิ/ฮาราจูกุ
แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO BLOSSOM SAKURA 6 วัน 4 คืน #TMT-JJP009MH

6 วัน 4 คืน
12-17 เมษายน 2562

ชมโตเกียวสกายทรี นั่งกระเช้าคาชิ คาชิ ช้อปปิ้งโกเท็มบะ เอาท์เลต
ชมภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) ชงชาแบบญี่ปุ่น หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ชมทุ่งดอกพิงค์มอส โตเกียว ชินจูกุ
ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ
ช้อปปิ้งตลาดอเมโยโกะ โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซ่า

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SKI WINTER 6 วัน 3 คืน (TG) #

6 วัน 3 คืน
มกราคม-มีนาคม 2562

นั่งกระเช้า คาจิ คาจิ ชมวิวรอบทะเลสาบ คาวากูจิโกะ

สนุกสนานกับ กิจกรรม ลานสกี

กิจกรรมเก็บสตอเบอรี่ สดๆ จากต้น

ไหว้พระขอพรที่ วัดหลวงพ่อโตไดบุทสึ-วัดอาซากุซะ

ช้อปปิ้งจุใจในวันอิสระ ด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น

ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen) แบบฉบับของญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO DARUMA TOKYO 5 วัน 3 คืน (JL) #

5 วัน 3 คืน
ธันวาคม 2561-มีนาคม 2562

เที่ยวเมือง นิคโก้ ชม ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้

ลองทำตุ๊กตา ดารุมะ ด้วยตัวเองตามสไตล์ของคุณ ที่โรงงานผลิตดารุมะ

ชมความงามของน้ำตก “น้ำตกเคง่อน” น้ำตกที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวเมืองแห่งมันหวาน เมืองคาวาโกเอะ ชมหอระฆ้งเก่าแก่ โทคิโนะคาเนะ

ช้อปปิ้งจุใจด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น ย่านชินจูกุ ย่านฮาราจูกุ ย่านชิบูย่า

ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen) แบบฉบับของญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI 5 วัน 3 คืน (XJ) #

5 วัน 3 คืน
มกราคม 2562-มีนาคม 2562

สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์

ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี

เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง

เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด

ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NIKKO FUKUSHIMA บ้านหิมะ 5 วัน 3 คืน (XJ) #

5 วัน 3 คืน
มกราคม 2562-มีนาคม 2562

หนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง เทศกาลประดับไฟ ณ เมืองยูนิชิงาวะ

ชม กระท่อมหิมะ หรือ Kamakura Mura

เยือนนิกโก้ เมืองทรดกโลก สักการะ ศาลเจ้าโทโชกุ

อิสระเล่นสกี กิจกรรมเมืองหนาว ณ ลานสกีเมืองนิกโก

เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ

เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ

ชมความงาม สะพานแขวนริวจิน

เที่ยวโตเกียว ช้อปสุดมัน ณ ชินจูกุ โอไดบะ

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG WINTER 5 วัน 3 คืน (XJ) #

5 วัน 3 คืน
มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปูยักษ์
ฟิน ฟิน กับการเเช่ออนเซ็นต้นตำรับ
เล่นสกีสุดมันท้าลมหนาว ลานสกีฟูจิเท็น
เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
หุบเขาโอวาคุดานิ ชมบ่อน้ําแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้
โกเทมบะเฮาท์เล็ตศูนย์รวมสินค้านำเข้าและสินค้าญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก
ชมความสวยงามของเทศกาลชมไฟหมู่บ้านเยรมัน

ทัวร์ญี่ปุ่น SPARKLING SNOW TOKYO 5 วัน 3 คืน (XJ) #

5 วัน 3 คืน
มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์ของทะเลสาบคาวากุจิ
หมูบ้านโอชิโนะอัคไคนําท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ
ลานสกีฟูจิเท็นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดาน
วัดอาซากุสะเข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ
ย่านชินจุกุให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด
วัดนาริตะซังที่ได้รับความศรัทธาจากผู้คนมาขอพรจากหลวงพ่อฟุโดเมียว
เมืองโอไดบะ เกาะขนาดใหญ่ที่ไว้ใช้ป้องกันประเทศ
ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เเฟคทอรี่ เฮ้าเล็ต

1 2 3

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

เที่ยว ดาลัต ยังไงไม่ให้เอ้าท์!!
1 มีนาคม 2019
สุดยอด!! สถานที่ท่องเที่ยวฮ่องกงที่ไม่ควรพลาด
1 มีนาคม 2019
เซี่ยเหมินเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน
28 กุมภาพันธ์ 2019
รสชาติของเต้าฮวยจีนที่หาชิมยากมาก ถ้าไม่มาเยือนแดนมังกร
22 กุมภาพันธ์ 2019
…..สวรรค์ของคนรักช็อคโกแลต…….
15 กุมภาพันธ์ 2019
เรื่องน่ารู้ก่อนไปเยือนสวิตเซอร์แลนด์
14 กุมภาพันธ์ 2019
เต้าเฉิง(稻城)ที่คุณไม่ควรพลาด
14 กุมภาพันธ์ 2019
6ที่ที่ต้องไปในเมืองกว่างโจวกับเซินเจิ้น
13 กุมภาพันธ์ 2019
🗻มนต์เสน่ห์ของ กรีซGreece เมืองแห่งเทพเจ้า🗻
11 กุมภาพันธ์ 2019
เที่ยวสไตล์ยุโรป แห่งเอเชียตะวันออกที่ “BA NA HILLS”
8 กุมภาพันธ์ 2019
แคชเมียร์ สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
8 กุมภาพันธ์ 2019
4สถานที่ที่น่าเที่ยวในยูนนาน
7 กุมภาพันธ์ 2019
6 สุดยอดชาจีนที่ต้องรู้จัก
5 กุมภาพันธ์ 2019
เที่ยว 📽ฟิน ฟิน 📽 ตามรอยซีรี่ย์เกาหลี Memories of the Alhambra อาลัมบรา มายาพิศวง ของ ประธานยูจินอู & จองฮีจู
4 กุมภาพันธ์ 2019
ชานมไข่มุก…ที่ต้องลิ้มลอง เมื่อไปเยือนไต้หวัน
1 กุมภาพันธ์ 2019
เยือนแดนภารตะกับอินเดีย….จากเหนือจรดใต้
1 กุมภาพันธ์ 2019
ก๋วยเตี๋ยวของกว่างซีที่ไม่ควรพลาด
25 มกราคม 2019
📽 เปิดลายแทง Studio Ghibli ตามรอยอนิเมะในดวงใจ มีเรื่องไหนกันบ้าง❓
24 มกราคม 2019
10 สุดยอด วัดที่สวยที่สุดในบาหลี
24 มกราคม 2019
💛 ฮอยอัน…ฉันรักเธอ 💛
24 มกราคม 2019
กิจกรรมที่ต้องทำให้ได้เมื่อมาทัวร์มองโกเลียใน(内蒙古)
21 มกราคม 2019
ทิเบต(西藏)………มหัสจรรย์หลังคาโลก…..
18 มกราคม 2019
7 อาหารคลาสสิกของอังกฤษที่ต้องลองเมื่อไปเยือน
17 มกราคม 2019
รู้ก่อนเที่ยว Universal Studios Singapore
17 มกราคม 2019
✈ของฝากที่ต้องโดน !! เมื่อไปเยือน….รัสเซีย….ดินแดนหมีขาว🧐
17 มกราคม 2019
แนะนำ 6 เมนูอาหารฉางซาที่ต้องลองให้ได้
15 มกราคม 2019
ดูไบ ดินแดนแห่งทะเลทราย เที่ยวไหนดี
15 มกราคม 2019
เช็ควันซากุระบาน 4 ประเทศพร้อมจุดชมซากุระบานสุดฟิน 2019 🌸
9 มกราคม 2019
แนะนำของที่ต้องติดมือกลับไทย… เมื่อไปทัวร์เกาหลี
2 มกราคม 2019
แนะนำสถานที่เที่ยวเมื่อมาทัวร์เช็กเกียที่ต้องเช็กอินให้ได้
28 ธันวาคม 2018
7 เรื่อง ที่คนรักทะเลควรรู้ ก่อนเหินฟ้าสู่เกาะในฝัน…”มัลดีฟส์”
26 ธันวาคม 2018
คัดสรร 12 ของฝากจากเมืองน้ำแข็งฮอกไกโด
19 ธันวาคม 2018
ถ้ำกูหลง (通灵大峡谷) เสมือนหนึ่งแผลที่สวยงามของโลก
3 ธันวาคม 2018
หมิงสื่อเถียนเหยียน (明仕田园) แหล่งท่องเที่ยวระดับ AAAA ของจีน
23 พฤศจิกายน 2018
ตามรอยซีรีส์ Fight For My Way ที่ Seoullo 7017 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล
20 พฤศจิกายน 2018
ขอเรียกว่า “โซลทาวเวอร์” ก็แล้วกัน (N Seoul Tower – N서울타워)
9 ตุลาคม 2018