02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Tag

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO OSAKA WINTER 6 วัน 4 คืน (TG)

6 วัน 4 คืน
มกราคม - มีนาคม 2562

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโล หอคอยโตเกียวสกาย ทรี
วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ ชมความงามแห่งธรรมชาติ
ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ
ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท เพลิดเพลินกับการเล่นกระดานเลื่อนกับลานหิมะขาว

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA POPULAR WINTER 6 วัน 4 คืน (XW)

6 วัน 4 คืน
มกราคม - มีนาคม 2562

ชมปราสาทโอซาก้า แลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า
ชมวัดโทไดจิ แห่งเมืองนารา ชมกวาง และ นมัสการพระใหญ่ ไดบุทสึ
ชมเทศกาลประดับไฟที่สวยอลังการที่สุดในญี่ปุ่น
ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม
ชมศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO OSAKA 6 วัน 4 คืน (TG)

6 วัน 4 คืน
ธันวาคม 2561

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก“หอคอยโตเกียวสกายทรี”
ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ
เพลิดเพลินกับการเล่นกระดานเลื่อนกับลานหิมะ ณ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท
ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA ชิราคาวาโกะ อุโมงค์ไฟ เกียวโต 6 วัน 4 คืน (XW)

6 วัน 4 คืน
พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2561

ชมปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า
ชมเมืองนารา เมืองแห่งพระใหญ่และฝูงกวาง พร้อมเที่ยวชมวัดโทไดจิ
ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม
ชมสวนป่าไผ่ ตั้งอยู่ที่อาราชิยาม่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เที่ยวเมืองโอซาก้า อิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA NARA KYOTO ปราสาทโอซาก้า ศาลเจ้าจิ้งจอก 5 วัน 3 คืน (XW)

5 วัน 3 คืน
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

ชมปราสาทโอซาก้า เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของโอซาก้า
ชมเมืองนารา เมืองแห่งพระใหญ่และฝูงกวาง พร้อมชมวัดโทไดจิ
ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม
ชมสวนป่าไผ่ ตั้งอยู่ที่อาราชิยาม่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ชมศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA เกียวโต นาโกย่า โอซาก้า 5 วัน 3 คืน (XW)

5 วัน 3 คืน
ธันวาคม 2561

เกียวโต(Kyoto) เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด
ชมวัดคิโยมิสึ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
หมู่บ้าน เทศกาลประดับไฟช่วงหน้าหนาวที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
ทาคายาม่าที่ผสมผสานระหว่างโตกับประเพณียุคเอโดะเข้าด้วยกัน
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทาง
ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์ของเมือง
ย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA เมืองเก่าทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน (XJ)

5 วัน 3 คืน
ธันวาคม 2561

สวนป่าไผ่อราชิยาม่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชน
เมืองนาโกย่า ช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
ทาคายาม่าเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตยุคเอโดะเข้าด้วยกัน
หมู่บ้านชิราคาวาโกะได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม
ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์ของเมืองสัมผัสความยิ่งใหญ่ภายใน
ริงกุ เอาท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ใกล้กับสนามบินคันไซ

ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลปีใหม่ TOKYO TAKAYAMA OSAKA NEWYEAR 6 วัน 4 คืน (TG)

6 วัน 4 คืน
ธันวาคม 2561-มกราคม 2562

เที่ยวเมืองทาคายาม่า ชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า

สัมผัสความสวยงามของหมู่บ้านมรดกโลกชื่อดัง ชิราคาว่าโกะ

สนุกสนานกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี

ชมความสวยงามของ 2 ปราสาท ปราสาทมัตสึโมโต้ และ ปราสาทโอซาก้า

ช้อปปิ้งจุใจกับ 2 เมืองใหญ่ โอซาก้า “ชินไซบาชิ” และ โตเกียว “ชินจูกุ”

ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA FREE OSAKA NEW YEAR วัดนิตไทยจิ ถนนอุมายม่อน 5 วัน 3 คืน (TG)

5 วัน 3 คืน
ธันวาคม 2561-มกราคม 2562

เที่ยวชมวัดนิตไทยจิ วัดที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น

สักการะวัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ วัดที่ได้รับความนับถือจากชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก

เดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส วัดที่มีอายุเก่าแก่นานกว่า 1,200 ปี

ถนนอุมายม่อน ถนนสายอาหารที่มีชื่อเสียงของเมืองนาโกย่า

ช้อปปิ้งจุใจ เดน เดนทาวน์ ชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ต จัสโก้อิออน

อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA CASTLE KYOTO TAKAYAMA 5 วัน 3 คืน (XJ)

5 วัน 3 คืน
มกราคม 2562-มีนาคม 2562

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ

บินตรง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง

ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก

เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

สัมผัสหิมะขาวโพลน พร้อมอิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า

ช้อปปิ้งจุใจย่านซาคาเอะ และชินไซบาชิ

1 2 3

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

ถ้ำกูหลง (通灵大峡谷) เสมือนหนึ่งแผลที่สวยงามของโลก
3 ธันวาคม 2018
หมิงสื่อเถียนเหยียน (明仕田园) แหล่งท่องเที่ยวระดับ AAAA ของจีน
23 พฤศจิกายน 2018
ตามรอยซีรีส์ Fight For My Way ที่ Seoullo 7017 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล
20 พฤศจิกายน 2018
ขอเรียกว่า “โซลทาวเวอร์” ก็แล้วกัน (N Seoul Tower – N서울타워)
9 ตุลาคม 2018
ตลุยดินแดนแห่งเทพนิยายที่หมู่บ้านดงฮวามาอึล (동화마을)
11 กันยายน 2018
รู้จักกับวัฒนธรรมอาหารสวีเดนก่อนออกเดินทาง
15 สิงหาคม 2018
ของฝากสวีเดน
14 สิงหาคม 2018
สถานที่ท่องเที่ยวน่าไปเมื่ออยู่ที่ “สวีเดน”
31 กรกฎาคม 2018
เที่ยว “หงสาวดี” ยุทธหัตถีเมื่อครั้งบุเรงนอง
20 กรกฎาคม 2018
เที่ยว “ย่างกุ้ง” เมืองหลวงในวันหวานที่ยังหวานอยู่
20 กรกฎาคม 2018
เขตบริหารพิเศษกับที่เที่ยวสุดพิเศษในฮ่องกง
19 กรกฎาคม 2018
ไต้หวัน…แดนศิลปะ
18 กรกฎาคม 2018
พม่า…ดินแดนศาสนาแห่งศรัทธา
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหนานหนิง
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหวงหลง จิ่วไจ้โกว
16 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปเฉิงตู
16 กรกฎาคม 2018
Menu ประจำที่รัสเซีย
18 มิถุนายน 2018
อาหารนอร์เวย์สุดพิเศษ
18 มิถุนายน 2018
10 สถานที่ที่ต้องไปเมื่อมา…สิงคโปร์!!
15 มิถุนายน 2018
12 ที่เที่ยวรัสเซียในฝัน
13 มิถุนายน 2018
เปิดถุงของฝากยอดฮิต…จากเวียดนาม
11 มิถุนายน 2018
ไม่ได้มีดีแค่ฟุตบอล 5 สโมสรน่าเที่ยว
8 มิถุนายน 2018
เที่ยวนอร์เวย์ธรรมชาติสุดขอบโลก
4 มิถุนายน 2018
ของฝาก..เยอรมัน
23 พฤษภาคม 2018
ของฝาก..เช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
อาหารแดน..สาธารณรัฐเช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
5อย่างของฝากจาก..พม่า
23 พฤษภาคม 2018
พาชิม…อาหารพม่า
22 พฤษภาคม 2018
ของกินจาก..ประเทศลาว
21 พฤษภาคม 2018
มักหลาย…หลวงพระบาง
21 พฤษภาคม 2018
ซำบายดี…นครหลวงเวียงจันทน์
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามใต้
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามกลาง
17 พฤษภาคม 2018
เวียดนามเหนือ
17 พฤษภาคม 2018
อาหารที่ไปไต้หวัน…แล้วห้ามพลาด
16 พฤษภาคม 2018
อาหารใน..ภูฏาณ
16 พฤษภาคม 2018