02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Tag

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO OSAKA WINTER 6 วัน 4 คืน (TG)

6 วัน 4 คืน
มกราคม - มีนาคม 2562

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโล หอคอยโตเกียวสกาย ทรี
วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ ชมความงามแห่งธรรมชาติ
ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ
ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท เพลิดเพลินกับการเล่นกระดานเลื่อนกับลานหิมะขาว

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA นารา เกียวโต โกเบ 5 วัน 3 คืน (XW)

5 วัน 3 คืน
มกราคม - มีนาคม 2562

ชมวัดโทไดจิ นมัสการพระใหญ่ ไดบุตสึ
ชมศาลเจ้าจิ้งจอกอินาริ มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ หรือ เสาสีแดง
ชมปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) แลนด์มาร์คสำคัญของโอซาก้า
ชม Tetsujin 28-go หรือ เท็ตสึจิน หุ่นเหล็กหมายเลข 28
เพลิดเพลินกับ ริงกุเอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ใกล้สนามบินคันไซ

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA POPULAR WINTER 6 วัน 4 คืน (XW)

6 วัน 4 คืน
มกราคม - มีนาคม 2562

ชมปราสาทโอซาก้า แลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า
ชมวัดโทไดจิ แห่งเมืองนารา ชมกวาง และ นมัสการพระใหญ่ ไดบุทสึ
ชมเทศกาลประดับไฟที่สวยอลังการที่สุดในญี่ปุ่น
ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม
ชมศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO OSAKA 6 วัน 4 คืน (TG)

6 วัน 4 คืน
ธันวาคม 2561

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก“หอคอยโตเกียวสกายทรี”
ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ
เพลิดเพลินกับการเล่นกระดานเลื่อนกับลานหิมะ ณ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท
ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO CLUBMED SAHORO SKI 6 วัน 4 คืน (TG)

6 วัน 4 คืน
พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562

สัมผัสประสบการณ์เล่นสกีหิมะ ณ คลับเมด
ชมโรงงานชอคโกแลต“อิชิยะ” ชอคโกแลตที่ขึ้นชื่อของเมืองซัปโปโร
ชมคลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมถ่ายภาพ
อิสระชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว
JTC DUTY FREE ชอปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆ

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ROMANTIC WINTER 6 วัน 4 คืน (TG)

6 วัน 4 คืน
พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562

ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ชมหุบเขานรก จิโกกุดานิ
ชมทำเนียบอิบแดง ปรับปรุงมาจากคลังสินค้าอิฐสีแดง
ชมศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาอุสุ เพื่อชมทิวทัศน์แบบพาโนราม่า

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO HOKKAIDO พาเหรดเพนกวิ้น 4 วัน 3 คืน (TG)

4 วัน 3 คืน
มกราคม - มีนาคม 2562

พักหรู 4 ดาว แช่ออนเซ็นในที่พัก!!!
หมู่บ้านราเมง/ชมเพนกวิ้นเดินพาเหรด/สวนสัตว์อาซาฮิยามะ
ลานสกีชิกิไซ/โรงงานชอคโกแลต/พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ศาลาว่าการเก่า/หอนาฬิกา/ศาลเจ้าฮอกไกโด/ตลาดปลาโจไก
พิเศษ!!! เมนูชาบูขาปูยักษ์+ปลาฮอกเกะเซ็ต

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO HOKKAIDO FEEL GOOD 4 วัน 3 คืน (TG)

4 วัน 3 คืน
ธันวาคม 2561

ชมสวนสัตว์อะซาฮิยามะ เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงของเมืองอะซาฮิกาวะ
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
ลานสกีชิกิไซ มีหุ่นฟางขนาดใหญ่ สัญลักษณ์ของลานสกีแห่งนี้
พาชิมราเมง หมู่บ้านราเมง รวบรวมร้านราเมงชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่า
ชมคลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมถ่ายภาพ

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA ชิราคาวาโกะ อุโมงค์ไฟ เกียวโต 6 วัน 4 คืน (XW)

6 วัน 4 คืน
พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2561

ชมปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า
ชมเมืองนารา เมืองแห่งพระใหญ่และฝูงกวาง พร้อมเที่ยวชมวัดโทไดจิ
ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม
ชมสวนป่าไผ่ ตั้งอยู่ที่อาราชิยาม่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เที่ยวเมืองโอซาก้า อิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA NARA KYOTO ปราสาทโอซาก้า ศาลเจ้าจิ้งจอก 5 วัน 3 คืน (XW)

5 วัน 3 คืน
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

ชมปราสาทโอซาก้า เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของโอซาก้า
ชมเมืองนารา เมืองแห่งพระใหญ่และฝูงกวาง พร้อมชมวัดโทไดจิ
ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม
ชมสวนป่าไผ่ ตั้งอยู่ที่อาราชิยาม่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ชมศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ

1 2 3 12

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

ถ้ำกูหลง (通灵大峡谷) เสมือนหนึ่งแผลที่สวยงามของโลก
3 ธันวาคม 2018
หมิงสื่อเถียนเหยียน (明仕田园) แหล่งท่องเที่ยวระดับ AAAA ของจีน
23 พฤศจิกายน 2018
ตามรอยซีรีส์ Fight For My Way ที่ Seoullo 7017 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล
20 พฤศจิกายน 2018
ขอเรียกว่า “โซลทาวเวอร์” ก็แล้วกัน (N Seoul Tower – N서울타워)
9 ตุลาคม 2018
ตลุยดินแดนแห่งเทพนิยายที่หมู่บ้านดงฮวามาอึล (동화마을)
11 กันยายน 2018
รู้จักกับวัฒนธรรมอาหารสวีเดนก่อนออกเดินทาง
15 สิงหาคม 2018
ของฝากสวีเดน
14 สิงหาคม 2018
สถานที่ท่องเที่ยวน่าไปเมื่ออยู่ที่ “สวีเดน”
31 กรกฎาคม 2018
เที่ยว “หงสาวดี” ยุทธหัตถีเมื่อครั้งบุเรงนอง
20 กรกฎาคม 2018
เที่ยว “ย่างกุ้ง” เมืองหลวงในวันหวานที่ยังหวานอยู่
20 กรกฎาคม 2018
เขตบริหารพิเศษกับที่เที่ยวสุดพิเศษในฮ่องกง
19 กรกฎาคม 2018
ไต้หวัน…แดนศิลปะ
18 กรกฎาคม 2018
พม่า…ดินแดนศาสนาแห่งศรัทธา
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหนานหนิง
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหวงหลง จิ่วไจ้โกว
16 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปเฉิงตู
16 กรกฎาคม 2018
Menu ประจำที่รัสเซีย
18 มิถุนายน 2018
อาหารนอร์เวย์สุดพิเศษ
18 มิถุนายน 2018
10 สถานที่ที่ต้องไปเมื่อมา…สิงคโปร์!!
15 มิถุนายน 2018
12 ที่เที่ยวรัสเซียในฝัน
13 มิถุนายน 2018
เปิดถุงของฝากยอดฮิต…จากเวียดนาม
11 มิถุนายน 2018
ไม่ได้มีดีแค่ฟุตบอล 5 สโมสรน่าเที่ยว
8 มิถุนายน 2018
เที่ยวนอร์เวย์ธรรมชาติสุดขอบโลก
4 มิถุนายน 2018
ของฝาก..เยอรมัน
23 พฤษภาคม 2018
ของฝาก..เช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
อาหารแดน..สาธารณรัฐเช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
5อย่างของฝากจาก..พม่า
23 พฤษภาคม 2018
พาชิม…อาหารพม่า
22 พฤษภาคม 2018
ของกินจาก..ประเทศลาว
21 พฤษภาคม 2018
มักหลาย…หลวงพระบาง
21 พฤษภาคม 2018
ซำบายดี…นครหลวงเวียงจันทน์
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามใต้
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามกลาง
17 พฤษภาคม 2018
เวียดนามเหนือ
17 พฤษภาคม 2018
อาหารที่ไปไต้หวัน…แล้วห้ามพลาด
16 พฤษภาคม 2018
อาหารใน..ภูฏาณ
16 พฤษภาคม 2018