02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Tag

ทัวร์มาเลเซีย

ทัวร์มาเลเซีย ครบสูตร สุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน (MH)

3 วัน 2 คืน
พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562

นำท่านสู่คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี
ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา
ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิธิ์ของศาสนาฮินดู
ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ
ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก
KL Tower หอคอยกัวลาลัมเปอร์จุดชมวิวที่สูงที่สุดในประเทศ
อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง ที่ลดราคาสูงสุด Mitsui Outlet

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 6วัน 5คืน

6วัน 5คืน
มกราคม 2561 ถึง มกราคม 2562

ปีนัง/คาเมรอน/เก็นติ้ง/กัวลาลัมเปอร์
มะละกา/ยะโฮร์/สิงคโปร์

ทัวร์ปีนัง เบตง หาดใหญ่ 4วัน 3คืน

4วัน 3คืน
มิถุนายน ถึง ธันวาคม 2561

ปีนัง เมืองมรดกโลก/วัดเขาเต่า/วัดไชยมังคลำรำม
วัดพม่าธรรมมิการาม/ตลาดโตรุ่งปีนัง/สตรีทอาร์ต
เบตง/อุโมงค์ปิยะมิตร/บ่อน้ำร้อน/พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง
อุโมงค์เบตง/ตลาดเช้า/หอนาฬิกาเมืองเบตง/
วัดพุทธาธิวาส/เปรัค/หาดใหญ่(ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง)

ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3วัน 2คืน

3วัน 2คืน
มิถุนายน ถึง ตุลาคม 2561

นำท่านสู่คาเมร่อนไอแลนด์ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี
ชมมัสยิดปุุตรามัสยิดสีชมพูตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา
ชมถ้ำบาตู(Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู
ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ
ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก

ทัวร์มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมปอร์ ปุตราจายา 3 วัน 2 คืน

3วัน 2คืน
มิถุนายน ถึง ธันวาคม 2561

คาเมรอน เมอืงตากอากาศสุดโรแมนตคิ
ดอกไม้สวยงาม เก็นติ้งไฮส์แลนด์เมองในหมอก นั่งกระเช้า
สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน ช้อปปิ้งเกน็ ติ้งเอ้าเล้ท
มืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ตกึแฝดปิโตรนัส
จตุรัสเมอร์เดก้า เมืองใหม่ปุตราจายา
อากาศหนาวเย็น ตลอดท้งัปีชิมชาอร่อย

ทัวร์มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมปอร์ ปุตราจายา 3วัน 2คืน (MH)

3 วัน 2 คืน
มิถุนายน - ธันวาคม 2561

เมืองคาเมรอน
เก็นติ้งไฮส์แลนด์
เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์
จตุรัสเมอร์เดก้า
ตึกแฝดปิโตรนัส
เมืองใหม่ปุตราจายา
ช้อปปิ้งเก็นติ้งเอ้าเล็ท

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน (FD)

4วัน3คืน
มิถุนายน-ธันวาคม 2561

เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน
Genting outlet premium
ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า โรงงานช็อกโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา
เยือนเมืองมรดกโลกมะละกา โบถส์เซนปอล ตึกแดง ดัทสแควร์ สิงคโปร์
ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว เมอร์ไลออนส์ Garden by the bay รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า
ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน (FD)

5วัน4คืน
มีนาคม - ธันวาคม 2561

เก็นติ้งไฮแลนด์
คาเมรอนไฮแลนด์
ถ่ายรูปตึกแฝด
เกาะเซ็นโตซ่า
ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน
ปุตราจาย่า
น้ำตกอีสกันดา

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน (FD)

4 วัน 3 คืน
มิถุนายน - ธันวาคม 2561

เก็นติ้งไฮส์แลนด์
คาสิโน Genting outlet premium
ตึกแฝดปิโตรนัส
จตุรัสเมอร์เดก้า
โรงงานช็อกโกแลต
โบถส์เซนปอล
วัดพระเขี้ยวแก้ว

ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
ก.พ.-ธ.ค.2561

กัวลาลัมเปอร์-ปุตราจาย่า
ปุตราจาย่า
เก็นติ้ง
คาเมรอน
อิโปร์-ปีนัง
(บินลงกัวลาลัมเปอร์ – บินกลับจากปีนัง)

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

ถ้ำกูหลง (通灵大峡谷) เสมือนหนึ่งแผลที่สวยงามของโลก
3 ธันวาคม 2018
หมิงสื่อเถียนเหยียน (明仕田园) แหล่งท่องเที่ยวระดับ AAAA ของจีน
23 พฤศจิกายน 2018
ตามรอยซีรีส์ Fight For My Way ที่ Seoullo 7017 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล
20 พฤศจิกายน 2018
ขอเรียกว่า “โซลทาวเวอร์” ก็แล้วกัน (N Seoul Tower – N서울타워)
9 ตุลาคม 2018
ตลุยดินแดนแห่งเทพนิยายที่หมู่บ้านดงฮวามาอึล (동화마을)
11 กันยายน 2018
รู้จักกับวัฒนธรรมอาหารสวีเดนก่อนออกเดินทาง
15 สิงหาคม 2018
ของฝากสวีเดน
14 สิงหาคม 2018
สถานที่ท่องเที่ยวน่าไปเมื่ออยู่ที่ “สวีเดน”
31 กรกฎาคม 2018
เที่ยว “หงสาวดี” ยุทธหัตถีเมื่อครั้งบุเรงนอง
20 กรกฎาคม 2018
เที่ยว “ย่างกุ้ง” เมืองหลวงในวันหวานที่ยังหวานอยู่
20 กรกฎาคม 2018
เขตบริหารพิเศษกับที่เที่ยวสุดพิเศษในฮ่องกง
19 กรกฎาคม 2018
ไต้หวัน…แดนศิลปะ
18 กรกฎาคม 2018
พม่า…ดินแดนศาสนาแห่งศรัทธา
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหนานหนิง
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหวงหลง จิ่วไจ้โกว
16 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปเฉิงตู
16 กรกฎาคม 2018
Menu ประจำที่รัสเซีย
18 มิถุนายน 2018
อาหารนอร์เวย์สุดพิเศษ
18 มิถุนายน 2018
10 สถานที่ที่ต้องไปเมื่อมา…สิงคโปร์!!
15 มิถุนายน 2018
12 ที่เที่ยวรัสเซียในฝัน
13 มิถุนายน 2018
เปิดถุงของฝากยอดฮิต…จากเวียดนาม
11 มิถุนายน 2018
ไม่ได้มีดีแค่ฟุตบอล 5 สโมสรน่าเที่ยว
8 มิถุนายน 2018
เที่ยวนอร์เวย์ธรรมชาติสุดขอบโลก
4 มิถุนายน 2018
ของฝาก..เยอรมัน
23 พฤษภาคม 2018
ของฝาก..เช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
อาหารแดน..สาธารณรัฐเช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
5อย่างของฝากจาก..พม่า
23 พฤษภาคม 2018
พาชิม…อาหารพม่า
22 พฤษภาคม 2018
ของกินจาก..ประเทศลาว
21 พฤษภาคม 2018
มักหลาย…หลวงพระบาง
21 พฤษภาคม 2018
ซำบายดี…นครหลวงเวียงจันทน์
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามใต้
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามกลาง
17 พฤษภาคม 2018
เวียดนามเหนือ
17 พฤษภาคม 2018
อาหารที่ไปไต้หวัน…แล้วห้ามพลาด
16 พฤษภาคม 2018
อาหารใน..ภูฏาณ
16 พฤษภาคม 2018