02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์เกาหลี

คำค้นหา

ทัวร์เกาหลี อินช็อน INDY

5วัน 3คืน
สิงหาคม ถึง ตุลาคม 2561

หมู่บ้านเทพนิยาย/ไชน่าทาวน์/วัดชอนดึงซา
เอเวอร์แลนด์/พิพิธภัณฑ์สาหร่าย/ใส่ชุดฮันบก
โซลทาวเวอร์/พระราชวังซางด็อก/หมู่บ้านบุกซอนฮันอก
ตลาดเมียงดง/ตลาดฮงอิก

ทัวร์เกาหลี ปูซาน

5วัน 3คืน
กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2561

นั่งกระเช้าลอยฟ้า/เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน/ตลาดปลาจุนกัง
สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน/ปูซานทาวเวอร์/หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
สะพานเดินทะเล Sky Walkway/สวนริมทะเล แทจงแด
วัดแฮดอง ยงกุงซา/สะพานกวางอันแดเคียว/ร้านน้ำมันสนเข็มแดง
คอสเมติก/หมู่เกาะออยุคโด/โบสถ์ Jukseong/ศูนย์โสม
ศูนย์สมุนไพร/ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ทัวร์เกาหลี บินดึก กลับดึก

5วัน 3คืน
สิงหาคม ถึง กันยายน 2561

เมืองอินชอน/หมู่บ้านเทพนิยาย/วันเมาท์ สโนพาร์ค
เมืองยงอิน/โรงเรียนสอนทำกิมจิเมืองซูวอน
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(เต็มวัน)/ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
พระราชวังถ็อกซูกุง/ศูนย์รวมเครื่องสำอางแรนด์ดังเกาหลี
ภูเขานำซาน/หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์/ย่านเมียงดง

ทัวร์เกาหลี ซัมเมอร์ ฟิน ฟูน

5วัน 3คืน
กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2561

สวนสนุก Everland/พระราชวังเคียงบกกุง N Seoul Tower Trick EYE
ice Museum/เรียนทำกิมจิ/ช้อปปิ้งสุดวิค 2ตลาดดัง/เมียงดง/ทงแดมุน
ช้อปสินค้าแบรนด์เนม

ทัวร์เกาหลี ซุปเปอร์ โปร์

6วัน 4คืน
21 ถึง 26 กันยายน 2561

หอสังเกตการณ์โอดูซาน/สะพานกระจกแก้ว/seoullo7017
ป้อมฮวาซอง/พิพิธภัณฑ์สาหร่าย/ฮันบก/ตลาดมังวอน
พระราชวังด็อกซูกุง/หมู่บ้านบุกซอนฮันอก/โซลทาวเวอร์
ทัวร์3ตลาดดังเมี่ยงดง/ทงแดมุน/ฮงอิก/รันนิ่งเมน

ทัวร์เกาหลี ปูซาน สตอรี่ รัก

5วัน 3คืน
กรกฎาคม ถึง กันยายน 2561

นั่งรถเช้าลอยฟ้า/เรือเต่าจำลองโคบุ๊คซอน/ตลาดปลาจุนกัง
สวนสาธารณะนายพลอีซุนชิน/ปูซานทาวเวอร์
สะพานเดินทะเล/สวนริมทะเลแทจงแดวัดแอดองยงกุง
สะพานกว้างอันแดเคียว/ร้านน้ำมันสนเข็มแดง/คอสเมติก
หมู่เกาะออยุคโด/โบสถ์ Jukseong/ศูนย์โสม
ซุปเปอร์มาร์เก็ต/หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน/ศูนย์สมุนไพร

ทัวร์เกาหลี Aloha พรีเมี่ยมฤดูร้อน 5วัน 3คืน

5วัน 3คืน
มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2561

หอสังเกตการณ์โอดูซาน/ไร่องุ่นซันเมอรู/สะพานกระจก
จุดชมวิวภูเขากูบองซาน/ป้อมฮาวาย/สวนสนุกเอออเวอร์แลนด์
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ฮันบกคอสเมติก/คล้องกุญแจคู่รักโซลทาวเวอร์
ตลาดมังวอน/ชมพระราชวังซางดีอกกุง/หมู่บ้านบุกซอนฮันอก
ดิวตี้ฟรี/ตลาดเมียงดง/ตลาดดองอิก

5

ทัวร์เกาหลีเหนือ ทัวร์สิ่นหยาง เปียงยาง 7วัน 5คืน

7วัน 5คืน
21 ถึง 27 ตุลาคม 2561

เสิ่นหยาง/พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง/ถนนโบราณหม่านชิง
หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม/เส้นขนาน 38 /พิพิธภัณภัณฑ์ประวัติศาสตร์
เทือกเขาเมียวเฮียง/หอของขวัญนานาชาติ/วัดผู่เศียร

ทัวร์เกาหลี โซล อโลฮ่า ซัมเมอร์ พีเรียม 5วัน 3คืน (KE/TG)

5วัน 3คืน
มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2561

สะพานกระจกแก้ว/จุดชมวิวภูเขากูบองซาน
คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์/คอสเมติก
พิพิธภัณฑ์ส่าหร่าย +ฮันบก/สวนสนุก EVERLAND
ตลาดเมียงดง/หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
พระราชวังชางด๊อกกุง/ตลาดฮงอิก

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ ซูวอล โซล เอเวอร์แลนด์ 6วัน 3คืน

6วัน 3คืน
พฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2561

เกาะนามิ/ซูวอน/ป้อมฮวาซอง
หมู่บ้าน/ENGLISH VILLAGE เอเวอร์แลนด์
ทากิมจิ/ใส่ชุดฮันบก/โซล/พระราชวังเคียงบก
ศูนย์โสม/โซลเทาวน์เวอร์/ช้อปปิ้งเมียงดง/ทงแดมุน
ฮงฮิก/คลองชองเกซอน/ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี/ร้านละลายเงินวอน
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ที่ Seoullo 7017

1 2

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

สถานที่ท่องเที่ยวน่าไปสวีเดน
31 กรกฎาคม 2018
Go To… หงสาวดี
20 กรกฎาคม 2018
Go To… ย่างกุ้ง
20 กรกฎาคม 2018
ฮ่องกง…เมืองพิเศษ
19 กรกฎาคม 2018
นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ…คุนหมิง
19 กรกฎาคม 2018
ไต้หวัน…แดนศิลปะ
18 กรกฎาคม 2018
พม่า…ดินแดนศาสนาแห่งศรัทธา
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหนานหนิง
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหวงหลง จิ่วไจ้โกว
16 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปเฉิงตู
16 กรกฎาคม 2018
Menu ประจำที่รัสเซีย
18 มิถุนายน 2018
อาหารนอร์เวย์สุดพิเศษ
18 มิถุนายน 2018
10 สถานที่ที่ต้องไปเมื่อมา…สิงคโปร์!!
15 มิถุนายน 2018
12 ที่เที่ยวรัสเซียในฝัน
13 มิถุนายน 2018
เปิดถุงของฝากยอดฮิต…จากเวียดนาม
11 มิถุนายน 2018
ไม่ได้มีดีแค่ฟุตบอล 5 สโมสรน่าเที่ยว
8 มิถุนายน 2018
เที่ยวนอร์เวย์ธรรมชาติสุดขอบโลก
4 มิถุนายน 2018
ของฝาก..เยอรมัน
23 พฤษภาคม 2018
ของฝาก..เช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
อาหารแดน..สาธารณรัฐเช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
5อย่างของฝากจาก..พม่า
23 พฤษภาคม 2018
พาชิม…อาหารพม่า
22 พฤษภาคม 2018
ของกินจาก..ประเทศลาว
21 พฤษภาคม 2018
มักหลาย…หลวงพระบาง
21 พฤษภาคม 2018
ซำบายดี…นครหลวงเวียงจันทน์
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามใต้
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามกลาง
17 พฤษภาคม 2018
เวียดนามเหนือ
17 พฤษภาคม 2018
อาหารที่ไปไต้หวัน…แล้วห้ามพลาด
16 พฤษภาคม 2018
อาหารใน..ภูฏาณ
16 พฤษภาคม 2018
อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน 阿里山國家風景區
14 พฤษภาคม 2018
พม่า..มิงกะลาบา
14 พฤษภาคม 2018
เถาหยวน 桃園市 มีอะไรน่าเที่ยว ✈️
11 พฤษภาคม 2018
ไปสวิสซื้ออะไรดีนะ….
11 พฤษภาคม 2018
หลิงเฉวียน 靖西灵泉
11 พฤษภาคม 2018
เมืองจิ้งซี 靖西
11 พฤษภาคม 2018