02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์เวียดนามเหนือ

คำค้นหา

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงก์ 4วัน 3คืน

4วัน 3คืน
มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2561

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต/น้ำตกสีเงิน
ตลาดซาปา/ชมทิวทัศน์เขาฮามลอง
ชายแดนเวียดนาม-จีน/ชมถ้ำนางฟ้า
ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตฮาลอง/ถนนสาย 36

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน

3วัน 2คืน
14-16 กันยายน 2561

ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ของ อ่าวฮาลอง
ชมถ้านางฟ้า หรือ ถ้าสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย
สวนสนุก Ha Long Park สวนสนุกแห่งใหม่ที่ฮาลอง
นั่งกระเช้า 2 ชั้น ข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (Buffet Sen)
อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง สินค้าพื้นเมืองฮาลอง
อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สายเก่า ที่ ฮานอย

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4วัน 3คืน

4วัน 3คืน
พฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2561

เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน
เที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ
เที่ยวชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจาก
ยอดเขาฟานซีปัน
เที่ยวชม ทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง
เที่ยวชม เมือง สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”
ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ที่ฮาลอง
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (Fansipan) 4วัน 3คืน

4วัน 3คืน
มิถุนายน ถึง ตุลาคม 2561

เมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน”ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดง
ที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย
ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน
พิเศษพักเมือง ซาปา 2 คืน, ชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง
Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน
ขึ้นกระเช้าสัมผัสอากาศหนาวบนเทือกเขา ฟานซิปัน
พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, พิเศษหม้อไฟปลาเเซลมอน
อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย

ทัวร์วันแม่ เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงก์ 4วัน 3คืน (FD)

4 วัน 3 คืน
11 - 14 สิงหาคม 2561

ลาวไก
ซาปา
หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
เขาฮามลอง
นิงบิงห์
ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
ถนน36สาย

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา จ่างอาน ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน (TG)

พฤษภาคา - ตุลาคม 2561

จัตุรัสบาดิงห์
สุสานโฮจิมินห์
ช้อปปิ้งถนน 36สาย
จ่างอานล่องเรือพายสัมผัสธรรมชาติและภูเขาหินปูน
นาขั้นบันได
หุบเขาปากมังกร
หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต
น้ำตกซิลเวอร์
พิเศษ…รับประทานอินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดัง SEN BUFFE !!!
เมนูสุกี้ปลาแซวมอน
สุดๆพิเศษพักที่เมืองซาปา 2คืนเต็มอิ่ม

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน (SL)

4 วัน 3 คืน
เมษายน - สิงหาคม 2561

ลาวไก
ซาปา
หมู่บ้านกั๊ตตั๊ต
นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน
ทะเลสาบคืนดาบ
สะพานแสงอาทิตย์

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง 3 วัน 2 คืน (SL)

3 วัน 2 คืน
เมษายน - กันยายน 2561

ทะเลสาบตะวันตก
ตลาดราตรีเมืองฮาลอง
ล่องเรืออ่าวฮาลอง
ทะเลสาบคืนดาบ
ทำเนียบประธานาธิบดี
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์
ถนน 36 สาย

ทัวร์เวียดนามดีดี !! ฮานอย-ฮาลอง-สวนสนุก Sun World 3 วัน 2 คืน (SL)

3 วัน 2 คืน
เมษายน - ตุลาคม 2561

นั่งกระเช้าข้ามทะเล Queen Cable Car 2 ชั้น
นั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวมุมสูงของอ่าวฮาลอง
สนุกสนานกับสวนสนุก Sun World แห่งใหม่
คาราวะสุสานลุงโฮ
พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง
ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

สถานที่ท่องเที่ยวน่าไปสวีเดน
31 กรกฎาคม 2018
Go To… หงสาวดี
20 กรกฎาคม 2018
Go To… ย่างกุ้ง
20 กรกฎาคม 2018
ฮ่องกง…เมืองพิเศษ
19 กรกฎาคม 2018
นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ…คุนหมิง
19 กรกฎาคม 2018
ไต้หวัน…แดนศิลปะ
18 กรกฎาคม 2018
พม่า…ดินแดนศาสนาแห่งศรัทธา
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหนานหนิง
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหวงหลง จิ่วไจ้โกว
16 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปเฉิงตู
16 กรกฎาคม 2018
Menu ประจำที่รัสเซีย
18 มิถุนายน 2018
อาหารนอร์เวย์สุดพิเศษ
18 มิถุนายน 2018
10 สถานที่ที่ต้องไปเมื่อมา…สิงคโปร์!!
15 มิถุนายน 2018
12 ที่เที่ยวรัสเซียในฝัน
13 มิถุนายน 2018
เปิดถุงของฝากยอดฮิต…จากเวียดนาม
11 มิถุนายน 2018
ไม่ได้มีดีแค่ฟุตบอล 5 สโมสรน่าเที่ยว
8 มิถุนายน 2018
เที่ยวนอร์เวย์ธรรมชาติสุดขอบโลก
4 มิถุนายน 2018
ของฝาก..เยอรมัน
23 พฤษภาคม 2018
ของฝาก..เช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
อาหารแดน..สาธารณรัฐเช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
5อย่างของฝากจาก..พม่า
23 พฤษภาคม 2018
พาชิม…อาหารพม่า
22 พฤษภาคม 2018
ของกินจาก..ประเทศลาว
21 พฤษภาคม 2018
มักหลาย…หลวงพระบาง
21 พฤษภาคม 2018
ซำบายดี…นครหลวงเวียงจันทน์
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามใต้
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามกลาง
17 พฤษภาคม 2018
เวียดนามเหนือ
17 พฤษภาคม 2018
อาหารที่ไปไต้หวัน…แล้วห้ามพลาด
16 พฤษภาคม 2018
อาหารใน..ภูฏาณ
16 พฤษภาคม 2018
อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน 阿里山國家風景區
14 พฤษภาคม 2018
พม่า..มิงกะลาบา
14 พฤษภาคม 2018
เถาหยวน 桃園市 มีอะไรน่าเที่ยว ✈️
11 พฤษภาคม 2018
ไปสวิสซื้ออะไรดีนะ….
11 พฤษภาคม 2018
หลิงเฉวียน 靖西灵泉
11 พฤษภาคม 2018
เมืองจิ้งซี 靖西
11 พฤษภาคม 2018