02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Tag

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ 5วัน 3คืน (XW)

5วัน 3คืน
มีนาคม 2562

ชมกรุงโตเกียว นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ ที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว
ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก “โตเกียวสกาย
ทรี”
ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ
ดินเนอร์บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ และผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ
ชมสวนอุเอโนะ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว สัมผัสความงดงามของซากุระ มากกว่า 1,000 ต้น

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO BANANA ลานสกีฟูจิเท็น แช่ออนเซ็นธรรมชาติ 5วัน 3คืน (XW)

5วัน 3คืน
มกราคม ถึง มีนาคม 2562

คืนเที่ยวชมย่านโอไดบะ เป็นศูนย์กลางความบันเทิงของเมืองโตเกียว
ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้โตเกียว แหล่งรวมร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิง พร้อมชมหุ่นยนต์กันดั้ม
บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ และผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ
สัมผัสความสนุกสนานกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี สนุกสนานกับการนั่งเลื่อนหิมะ
สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO DISNEYLAND แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 5วัน 3คืน (XW)

5 วัน 3 คืน
พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ “วัดอาซากุสะ”
ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ ช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
เพลิดเพลินกับการเล่นกระดานเลื่อนกับลานหิมะขาว ที่ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท
สัมผัสประสบการณ์ และเรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
อิสระช้อปปิ้งบริเวณถนนช้อปปิ้ง Naritasan Omotesando Street ด้วยร้านอาหารและของฝากร้านที่มากกว่า 150 ร้าน

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO สกีหน้าหนาว อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 5วัน 3คืน (XW)

5วัน 3คืน
ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ให้สุก ด้วยอุณหภูมิ 97
เพลิดเพลินกับการเล่นกระดานเลื่อนกับลานหิมะขาวที่ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท
สัมผัสประสบการณ์ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น และอิสระเลือกซื้อสินค้าราคาถูกตามอัธยาศัย
ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก“หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว
ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO สโนว์ บริ๊ง บริ๊ง 5วัน 3คืน (XW)

5 วัน 3 คืน
ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

วัดอาซากุสะ/ถนนนากามิเซะ/ผ่านชมโตเกียวสกายทรี/หุบเขาโอวาคุดานิ/ช้อปปิ้งเอ้าท์เลต
โกเทมบะ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ลานสกีฟูจิเท็น/พิธีชงชาแบบคนญี่ปุ่น/เมืองคามาคุระ
พระใหญ่ไดบุสึ/โยโกฮาม่า/พิพิธภัณฑ์ราเมน
กรุงโตเกียว/ศาลเจ้าเมจิ ช้อปปิ้งย่านฮาราจุกุ/ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ/โอไดบะ/ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO SAKURA PINK PINK 5วัน 3คืน (MH)

5วัน 3คืน
12-16 เมษายน 2562

วัดอาซากุสะ/ชมโตเกียวสกายทรี/เกาะโอไดบะ/โทโยสุ เทพีเสรีภาพ/กันดั้ม Rx-O UNICORN
ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซ่า/ศาลเจ้าฮาโกเน่ บูชาเทพมังกรเก้าเศียร
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)/ชงชาแบบญี่ปุ่น/หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค/ทุ่งดอกพิงค์มอส โตเกียว ชินจูกุ
ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ/ตลาดอเมโยโกะ/ศาลเจ้าเมจิ/ฮาราจูกุ/มิตซุยเอ้าต์เลตปาร์ด
แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO BLOSSOM SAKURA 6วัน 4คืน (MH)

6 วัน 4 คืน
12-17 เมษายน 2562

ชมโตเกียวสกายทรี นั่งกระเช้าคาชิ คาชิ ช้อปปิ้งโกเท็มบะ เอาท์เลต
ชมภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) ชงชาแบบญี่ปุ่น หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ชมทุ่งดอกพิงค์มอส โตเกียว ชินจูกุ
ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ
ช้อปปิ้งตลาดอเมโยโกะ โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซ่า

ทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาว่าโกะ TAKAYAMA NIKKO TOKYO NEW YEAR FREE TIME 7วัน 5คืน (TG)

7 วัน 5 คืน
ธันวาคม 2561-มกราคม 2562

เที่ยวเมืองทาคายาม่า ชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า

สัมผัสหมู่บ้านมรดกโลกชื่อดัง ชิราคาว่าโกะ

เที่ยวเมือง นิคโก้ ชม ศาลเจ้าโทโชกุ ชมความงามของน้ำตก “น้ำตกเคง่อน

นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์ ชมความงามของเทือกเขาแอลป์

สนุกกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี

ช้อปปิ้งจุใจกับแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของโตเกียว หรือเลือกเที่ยว โตเกียวดิสนีย์แลนด์

ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 3 คืนเต็ม!!

ทัวร์ญี่ปุ่น Eco Tokyo Onsen ภูเขาไฟ ฟูจิ ทะเลสาบอาชิ_6วัน 3คืน (TG)

6วัน 3คืน
ธันวาคม 2561

นั่งกระเช้าขึ้นสู่หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ ที่ต้มจากบ่อน้ำแร่กำมะถัน

ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ

เที่ยวภูเขาไฟ ฟูจิสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

ช้อปปิ้งจุใจด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น ย่านชินจูกุ ย่านฮาราจูกุ ย่านชิบูย่า

ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen) แบบฉบับของญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL ROUTE TOKYO AUTUMN 6วัน 3คืน (TG)

6วัน 3คืน
พฤศจิกายน 2561

กระเช้าไฟฟ้าคาจิ คาจิ กระเช้าที่จะพาทุกท่านขึ้นไปชมความสวยงามของวิวทะเลสาบคาวากูจิ

โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล จุดชมใบไม้เปลี่ยนที่สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ

ถนนอิโชนามิกิ ถนนสายใบไม้เปลี่ยนสี ที่ผู้คนหลงไหล

ล่องเรือ ENSOLEILLE ชมวิวรอบทะเลสาบคาวาคูจิโกะ ชมทัศนียภาพรอบทะเลสาบ

ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

ช้อปปิ้งจุใจด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น ย่านชินจูกุ ย่านฮาราจูกุ ย่านชิบูย่า

ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen) แบบฉบับของญี่ปุ่น

1 2

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

ขอเรียกว่า “โซลทาวเวอร์” ก็แล้วกัน (N Seoul Tower – N서울타워)
9 ตุลาคม 2018
ตลุยดินแดนแห่งเทพนิยายที่หมู่บ้านดงฮวามาอึล (동화마을)
11 กันยายน 2018
รู้จักกับวัฒนธรรมอาหารสวีเดนก่อนออกเดินทาง
15 สิงหาคม 2018
ของฝากสวีเดน
14 สิงหาคม 2018
สถานที่ท่องเที่ยวน่าไปเมื่ออยู่ที่ “สวีเดน”
31 กรกฎาคม 2018
เที่ยว “หงสาวดี” ยุทธหัตถีเมื่อครั้งบุเรงนอง
20 กรกฎาคม 2018
เที่ยว “ย่างกุ้ง” เมืองหลวงในวันหวานที่ยังหวานอยู่
20 กรกฎาคม 2018
เขตบริหารพิเศษกับที่เที่ยวสุดพิเศษในฮ่องกง
19 กรกฎาคม 2018
ไต้หวัน…แดนศิลปะ
18 กรกฎาคม 2018
พม่า…ดินแดนศาสนาแห่งศรัทธา
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหนานหนิง
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหวงหลง จิ่วไจ้โกว
16 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปเฉิงตู
16 กรกฎาคม 2018
Menu ประจำที่รัสเซีย
18 มิถุนายน 2018
อาหารนอร์เวย์สุดพิเศษ
18 มิถุนายน 2018
10 สถานที่ที่ต้องไปเมื่อมา…สิงคโปร์!!
15 มิถุนายน 2018
12 ที่เที่ยวรัสเซียในฝัน
13 มิถุนายน 2018
เปิดถุงของฝากยอดฮิต…จากเวียดนาม
11 มิถุนายน 2018
ไม่ได้มีดีแค่ฟุตบอล 5 สโมสรน่าเที่ยว
8 มิถุนายน 2018
เที่ยวนอร์เวย์ธรรมชาติสุดขอบโลก
4 มิถุนายน 2018
ของฝาก..เยอรมัน
23 พฤษภาคม 2018
ของฝาก..เช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
อาหารแดน..สาธารณรัฐเช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
5อย่างของฝากจาก..พม่า
23 พฤษภาคม 2018
พาชิม…อาหารพม่า
22 พฤษภาคม 2018
ของกินจาก..ประเทศลาว
21 พฤษภาคม 2018
มักหลาย…หลวงพระบาง
21 พฤษภาคม 2018
ซำบายดี…นครหลวงเวียงจันทน์
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามใต้
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามกลาง
17 พฤษภาคม 2018
เวียดนามเหนือ
17 พฤษภาคม 2018
อาหารที่ไปไต้หวัน…แล้วห้ามพลาด
16 พฤษภาคม 2018
อาหารใน..ภูฏาณ
16 พฤษภาคม 2018
อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน 阿里山國家風景區
14 พฤษภาคม 2018
พม่า..มิงกะลาบา
14 พฤษภาคม 2018
เถาหยวน 桃園市 มีอะไรน่าเที่ยว ✈️
11 พฤษภาคม 2018