02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Tag

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน นั่งรถไฟชมสวนสน 5 วัน 3 คืน (BR)

5 วัน 3 คืน

วัดจงไถซานซื่อ วัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน
ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจง
ตึกไทเป 101 ชมนวัตกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเหย่หลิว ตึกไทเป101 4 วัน 3 คืน (TR)

4 วัน 3 คืน
พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
นมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง
เที่ยวชมอุทยานเหย่หลิว
สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น
ชมตึกไทเป 10 ถ่ายรูปกับนวัตกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร ทะเลสาบสุริยัน จันทรา จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 4 วัน 3 คืน (TG)

4 วัน 3 คืน
ตุลาคม - ธันวาคม 2561

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชิมขนมโบราณแบบของไต้หวัน
ขึ้นชมวิวชั้น 89 ตึกไทเป 101
พักโรงแรมระดับ 4 ดาวของไต้หวัน
เมนูอาหารพิเศษ ครบครัน กุ้งมังกรไต้หวัน , ปลาประธานาธิบดี
ภัตตาคาร ติ่ง ไท่ ฟง เสี่ยวหลงเปา ร้านมิชลิน 1 ดาว

ทัวร์ไต้หวัน COUNTDOWN ใต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

5 วัน 3 คืน
ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

ฉลองปีใหม่ 2019 ชมการจัดแสดงพลุ แสง สี เสียง ของตึกไทเป 101
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน
เมนูพิเศษ….สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด
ฟรี WIFI บนรถ
สายการบิน NokScoot เครื่องใหญ่ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

5วัน 3คืน
มิถุนายน 2561

วัดจงไถฉานซื่อ/ล่องเรือสุริยันจันทรา/วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดวินหวู่/ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต/อนุสรณ์สถานเจียไคเช็ค
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น/อุทยานเหย่หลิว/ตึกไทเป101
ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวัน สบายพาเพลินSun moon lake 5วัน 3คืน

5วัน 3คืน
มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2561

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ซื่อหลินไนท์ซีเหมินติง
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ปลื้มปริ่ม 4วัน 3คืน

4วัน 3คืน
พฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2561

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา/วัดพระถังซัมจั๋ง/วัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลง/ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต/ร้านขนมพายสับปะรด/Cosmetic shop
อุทยานเหย่หลิว/หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
ตึกไทเป101/ศูนย์ Germanium/อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ

ไต้หวัน EVA 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน

6 วัน 4 คืน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
อุทยานทาโรโกะ
เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิน

ไต้หวัน บรรเจิด 5 วัน 4 คืน

5 วัน 4 คืน
พฤษภาคม - ธันวาคม 2561

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
นมัสการรูปปั้นพระถังซัมจั๋ง
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
ชมศูนย์ Germanium
ตึกไทเป 101
ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ไต้หวันชิงจิ้ง FOR YOU 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
กรกฎาคม - กันยายน 2561

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
นมัสการรูปปั้นพระถังซัมจั๋ง
นมัสการศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ( Foggy Eden)
ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ชมศูนย์ GERMANIUM
อุทยานเหย่หลิว

1 2

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

ถ้ำกูหลง (通灵大峡谷) เสมือนหนึ่งแผลที่สวยงามของโลก
3 ธันวาคม 2018
หมิงสื่อเถียนเหยียน (明仕田园) แหล่งท่องเที่ยวระดับ AAAA ของจีน
23 พฤศจิกายน 2018
ตามรอยซีรีส์ Fight For My Way ที่ Seoullo 7017 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล
20 พฤศจิกายน 2018
ขอเรียกว่า “โซลทาวเวอร์” ก็แล้วกัน (N Seoul Tower – N서울타워)
9 ตุลาคม 2018
ตลุยดินแดนแห่งเทพนิยายที่หมู่บ้านดงฮวามาอึล (동화마을)
11 กันยายน 2018
รู้จักกับวัฒนธรรมอาหารสวีเดนก่อนออกเดินทาง
15 สิงหาคม 2018
ของฝากสวีเดน
14 สิงหาคม 2018
สถานที่ท่องเที่ยวน่าไปเมื่ออยู่ที่ “สวีเดน”
31 กรกฎาคม 2018
เที่ยว “หงสาวดี” ยุทธหัตถีเมื่อครั้งบุเรงนอง
20 กรกฎาคม 2018
เที่ยว “ย่างกุ้ง” เมืองหลวงในวันหวานที่ยังหวานอยู่
20 กรกฎาคม 2018
เขตบริหารพิเศษกับที่เที่ยวสุดพิเศษในฮ่องกง
19 กรกฎาคม 2018
ไต้หวัน…แดนศิลปะ
18 กรกฎาคม 2018
พม่า…ดินแดนศาสนาแห่งศรัทธา
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหนานหนิง
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหวงหลง จิ่วไจ้โกว
16 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปเฉิงตู
16 กรกฎาคม 2018
Menu ประจำที่รัสเซีย
18 มิถุนายน 2018
อาหารนอร์เวย์สุดพิเศษ
18 มิถุนายน 2018
10 สถานที่ที่ต้องไปเมื่อมา…สิงคโปร์!!
15 มิถุนายน 2018
12 ที่เที่ยวรัสเซียในฝัน
13 มิถุนายน 2018
เปิดถุงของฝากยอดฮิต…จากเวียดนาม
11 มิถุนายน 2018
ไม่ได้มีดีแค่ฟุตบอล 5 สโมสรน่าเที่ยว
8 มิถุนายน 2018
เที่ยวนอร์เวย์ธรรมชาติสุดขอบโลก
4 มิถุนายน 2018
ของฝาก..เยอรมัน
23 พฤษภาคม 2018
ของฝาก..เช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
อาหารแดน..สาธารณรัฐเช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
5อย่างของฝากจาก..พม่า
23 พฤษภาคม 2018
พาชิม…อาหารพม่า
22 พฤษภาคม 2018
ของกินจาก..ประเทศลาว
21 พฤษภาคม 2018
มักหลาย…หลวงพระบาง
21 พฤษภาคม 2018
ซำบายดี…นครหลวงเวียงจันทน์
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามใต้
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามกลาง
17 พฤษภาคม 2018
เวียดนามเหนือ
17 พฤษภาคม 2018
อาหารที่ไปไต้หวัน…แล้วห้ามพลาด
16 พฤษภาคม 2018
อาหารใน..ภูฏาณ
16 พฤษภาคม 2018