02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Tag

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

5วัน 3คืน
มิถุนายน 2561

วัดจงไถฉานซื่อ/ล่องเรือสุริยันจันทรา/วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดวินหวู่/ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต/อนุสรณ์สถานเจียไคเช็ค
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น/อุทยานเหย่หลิว/ตึกไทเป101
ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวัน สบายพาเพลินSun moon lake 5วัน 3คืน

5วัน 3คืน
มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2561

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ซื่อหลินไนท์ซีเหมินติง
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ปลื้มปริ่ม 4วัน 3คืน

4วัน 3คืน
พฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2561

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา/วัดพระถังซัมจั๋ง/วัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลง/ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต/ร้านขนมพายสับปะรด/Cosmetic shop
อุทยานเหย่หลิว/หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
ตึกไทเป101/ศูนย์ Germanium/อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ

ไต้หวัน EVA 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน

6 วัน 4 คืน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
อุทยานทาโรโกะ
เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิน

ไต้หวัน บรรเจิด 5 วัน 4 คืน

5 วัน 4 คืน
พฤษภาคม - ธันวาคม 2561

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
นมัสการรูปปั้นพระถังซัมจั๋ง
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
ชมศูนย์ Germanium
ตึกไทเป 101
ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ไต้หวันชิงจิ้ง FOR YOU 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
กรกฎาคม - กันยายน 2561

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
นมัสการรูปปั้นพระถังซัมจั๋ง
นมัสการศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ( Foggy Eden)
ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ชมศูนย์ GERMANIUM
อุทยานเหย่หลิว

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เป๊ะปัง 5วัน 3คืน (ฺBR)

5วัน 3คืน
พฤษภาคม ถึง ธันวาคม 2561

ตึกไทเป 101/เมืองไถจง/หนานโถว/วัดจงไถซานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา/วัดพระถังซัมจั๋ง/วัดเหวินหวู่
เมืองเจียอี้/อุทยานแห่งชาติอาลีซาน/นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี

ทัวร์ไต้หวัน วันหยุดวิสาขบูชา ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
26-29 พฤษภาคม 2561

ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เปรียบดั่งสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ชายหาดที่เต็มไปด้วยโขดหินรูปทรงแปลกตามากมาย
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สนุกสนานกับการช้อปปิ้งตลาดเก่าแก่เลื่องชื่อ
ตึกไทเป 101 ที่เคยสูงที่สุดในโลกเมื่อปี 2004-2010 พร้อมลิฟท์ที่เร็วสุด 1,010 เมตร/นาที
วัดจงไถฉานซื่อ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ 2 ตลาด ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และซีเหมินติง
เดินทางโดยสายการบิน ไทเกอร์แอร์ TIGER AIRLINES (IT)

1 2

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

ขอเรียกว่า “โซลทาวเวอร์” ก็แล้วกัน (N Seoul Tower – N서울타워)
9 ตุลาคม 2018
ตลุยดินแดนแห่งเทพนิยายที่หมู่บ้านดงฮวามาอึล (동화마을)
11 กันยายน 2018
รู้จักกับวัฒนธรรมอาหารสวีเดนก่อนออกเดินทาง
15 สิงหาคม 2018
ของฝากสวีเดน
14 สิงหาคม 2018
สถานที่ท่องเที่ยวน่าไปเมื่ออยู่ที่ “สวีเดน”
31 กรกฎาคม 2018
เที่ยว “หงสาวดี” ยุทธหัตถีเมื่อครั้งบุเรงนอง
20 กรกฎาคม 2018
เที่ยว “ย่างกุ้ง” เมืองหลวงในวันหวานที่ยังหวานอยู่
20 กรกฎาคม 2018
เขตบริหารพิเศษกับที่เที่ยวสุดพิเศษในฮ่องกง
19 กรกฎาคม 2018
ไต้หวัน…แดนศิลปะ
18 กรกฎาคม 2018
พม่า…ดินแดนศาสนาแห่งศรัทธา
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหนานหนิง
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหวงหลง จิ่วไจ้โกว
16 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปเฉิงตู
16 กรกฎาคม 2018
Menu ประจำที่รัสเซีย
18 มิถุนายน 2018
อาหารนอร์เวย์สุดพิเศษ
18 มิถุนายน 2018
10 สถานที่ที่ต้องไปเมื่อมา…สิงคโปร์!!
15 มิถุนายน 2018
12 ที่เที่ยวรัสเซียในฝัน
13 มิถุนายน 2018
เปิดถุงของฝากยอดฮิต…จากเวียดนาม
11 มิถุนายน 2018
ไม่ได้มีดีแค่ฟุตบอล 5 สโมสรน่าเที่ยว
8 มิถุนายน 2018
เที่ยวนอร์เวย์ธรรมชาติสุดขอบโลก
4 มิถุนายน 2018
ของฝาก..เยอรมัน
23 พฤษภาคม 2018
ของฝาก..เช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
อาหารแดน..สาธารณรัฐเช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
5อย่างของฝากจาก..พม่า
23 พฤษภาคม 2018
พาชิม…อาหารพม่า
22 พฤษภาคม 2018
ของกินจาก..ประเทศลาว
21 พฤษภาคม 2018
มักหลาย…หลวงพระบาง
21 พฤษภาคม 2018
ซำบายดี…นครหลวงเวียงจันทน์
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามใต้
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามกลาง
17 พฤษภาคม 2018
เวียดนามเหนือ
17 พฤษภาคม 2018
อาหารที่ไปไต้หวัน…แล้วห้ามพลาด
16 พฤษภาคม 2018
อาหารใน..ภูฏาณ
16 พฤษภาคม 2018
อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน 阿里山國家風景區
14 พฤษภาคม 2018
พม่า..มิงกะลาบา
14 พฤษภาคม 2018
เถาหยวน 桃園市 มีอะไรน่าเที่ยว ✈️
11 พฤษภาคม 2018