02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์ไต้หวัน

คำค้นหา

ทัวร์ไต้หวัน EVA PRO ฝุดฝุด

4วัน 3คืน
กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2561

ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ขอพรที่เหวินอู่และจงไถฉาน
ช้อปปิ้งที่จิ่วเฟิ่นฝงเจี่ยและซีเหมินติง
พร้อมอาหารพิเศษมากมาย

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

5วัน 3คืน
มิถุนายน 2561

วัดจงไถฉานซื่อ/ล่องเรือสุริยันจันทรา/วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดวินหวู่/ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต/อนุสรณ์สถานเจียไคเช็ค
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น/อุทยานเหย่หลิว/ตึกไทเป101
ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวัน สบายพาเพลินSun moon lake 5วัน 3คืน

5วัน 3คืน
มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2561

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ซื่อหลินไนท์ซีเหมินติง
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน CLPRO คูล คูล 4วัน 3คืน

4วัน 3คืน
เมษายน ถึง สิงหาคม 2561

มเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ช้อปสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
วัดจงไถฉานซื่อ/วัดเหวินอู่
ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น อาบน้ำแร่ 4วัน 3คืน

4วัน 3คืน
มิถุนาคม ถึง ตุลาคม 2561

ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดจงไถฉานซื่อ
ชมของล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง
ตึกไทเป 101 เหย่หลิ่ว
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
ช้อป 2 ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว 4วัน 3คืน

4วัน 3คืน
มิถุนายน ถึง ตุลาคม 2561

ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
ชมเศียรราชินีที่เหย่หลิ่ว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ช้อป 2 ตลาดขึ้นชื่อฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
ซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป)

ทัวร์ไต้หวันชิงจิ้งได้ใจ 4วัน 3คืน

4วัน 3คืน
พฤษภาคม ถึง ธันวาคม

ไถจง/ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101/ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต/แช่น้ำแร่ส่วนตัว
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง/ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา/วัดพระถังซัมจั๋ง/วัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลง/ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต/ร้านพายสับปะรด
Cosmetic shop/หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค/ตลาดซีเหมินติง
ศูนย์ Germanium/อุทยานเหย่หลิว/หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น/Mitsui Outlet Park

ทัวร์ไต้หวัน ปลื้มปริ่ม 4วัน 3คืน

4วัน 3คืน
พฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2561

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา/วัดพระถังซัมจั๋ง/วัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลง/ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต/ร้านขนมพายสับปะรด/Cosmetic shop
อุทยานเหย่หลิว/หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
ตึกไทเป101/ศูนย์ Germanium/อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ

ทัวร์ไต้หวันอาลีซานปังเวอร์ 4วัน 3คืน

4วัน 3คืน
มิถุนายน ถึง ธันวาคม 2561

เมืองเจียอี้/อุทยานแห่งชาติอาลีซาน/ นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
เมืองไถจง /ชิมชาอู่หลง/ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง /วัดเหวินหวู่ /ร้านพายสับปะรด
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101/ศูนย์ GERMANIUM/Cosmetics Shop
อุทยานเหย่หลิว /หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น/ซีเหมินติง

เที่ยวครบไต้หวัน 3 อุทยาน 5 วัน 4 คืน

5 วัน 4 คืน
พฤษภาคม - ธันวาคม 2561

ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ชมศูนย์ germanium
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
อุทยานทาโรโกะ
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
อุทยานเหย่หลิว

1 2 3

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

สถานที่ท่องเที่ยวน่าไปสวีเดน
31 กรกฎาคม 2018
Go To… หงสาวดี
20 กรกฎาคม 2018
Go To… ย่างกุ้ง
20 กรกฎาคม 2018
ฮ่องกง…เมืองพิเศษ
19 กรกฎาคม 2018
นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ…คุนหมิง
19 กรกฎาคม 2018
ไต้หวัน…แดนศิลปะ
18 กรกฎาคม 2018
พม่า…ดินแดนศาสนาแห่งศรัทธา
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหนานหนิง
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหวงหลง จิ่วไจ้โกว
16 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปเฉิงตู
16 กรกฎาคม 2018
Menu ประจำที่รัสเซีย
18 มิถุนายน 2018
อาหารนอร์เวย์สุดพิเศษ
18 มิถุนายน 2018
10 สถานที่ที่ต้องไปเมื่อมา…สิงคโปร์!!
15 มิถุนายน 2018
12 ที่เที่ยวรัสเซียในฝัน
13 มิถุนายน 2018
เปิดถุงของฝากยอดฮิต…จากเวียดนาม
11 มิถุนายน 2018
ไม่ได้มีดีแค่ฟุตบอล 5 สโมสรน่าเที่ยว
8 มิถุนายน 2018
เที่ยวนอร์เวย์ธรรมชาติสุดขอบโลก
4 มิถุนายน 2018
ของฝาก..เยอรมัน
23 พฤษภาคม 2018
ของฝาก..เช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
อาหารแดน..สาธารณรัฐเช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
5อย่างของฝากจาก..พม่า
23 พฤษภาคม 2018
พาชิม…อาหารพม่า
22 พฤษภาคม 2018
ของกินจาก..ประเทศลาว
21 พฤษภาคม 2018
มักหลาย…หลวงพระบาง
21 พฤษภาคม 2018
ซำบายดี…นครหลวงเวียงจันทน์
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามใต้
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามกลาง
17 พฤษภาคม 2018
เวียดนามเหนือ
17 พฤษภาคม 2018
อาหารที่ไปไต้หวัน…แล้วห้ามพลาด
16 พฤษภาคม 2018
อาหารใน..ภูฏาณ
16 พฤษภาคม 2018
อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน 阿里山國家風景區
14 พฤษภาคม 2018
พม่า..มิงกะลาบา
14 พฤษภาคม 2018
เถาหยวน 桃園市 มีอะไรน่าเที่ยว ✈️
11 พฤษภาคม 2018
ไปสวิสซื้ออะไรดีนะ….
11 พฤษภาคม 2018
หลิงเฉวียน 靖西灵泉
11 พฤษภาคม 2018
เมืองจิ้งซี 靖西
11 พฤษภาคม 2018