02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Tag

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร ทะเลสาบสุริยัน จันทรา จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 4วัน 3คืน (TG)

4วัน 3คืน
ตุลาคม - ธันวาคม 2561

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชิมขนมโบราณแบบของไต้หวัน
ขึ้นชมวิวชั้น 89 ตึกไทเป 101
พักโรงแรมระดับ 4 ดาวของไต้หวัน
เมนูอาหารพิเศษ ครบครัน กุ้งมังกรไต้หวัน , ปลาประธานาธิบดี , พระกระโดดกำแพง
ภัตตาคาร ติ่ง ไท่ ฟง เสี่ยวหลงเปา ร้านมิชลิน 1 ดาว

ทัวร์ไต้หวัน SUPER SAVE FREE DAY ไทเป 5วัน 3คืน (XW)

5วัน 3คืน
กันยายน ถึง พฤศจิกายน 61

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ช้อปปิ้งตลาด 2 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และซีเหมินติง
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน
เมนูพิเศษ สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน
ฟรี WIFI บนรถ
สายการบิน NokScoot เครื่องใหญ่ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย

ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อุทยานอาหลี่ซัน ป่าสนพันปี 6วัน 5คืน (TG)

6วัน 5คืน
พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม61

ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน พร้อมนั่งรถไฟโบราณบนอาหลี่ซัน
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
เที่ยวเมืองเกาสง เมืองใหญ่ที่สำคัญทางใต้ของไต้หวัน
เที่ยว EDA WORLD ช้อปปิ้ง OUTLET ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน
ชมความอลังการของพุทธศาสนาที่ วัดโฝวกวงซัน เมืองเกาสง

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาหลี่ซัน วัดหลงซาน 5วัน 4คืน (TG)

5วัน 4คืน
ธันวาคา61 ถึง มกราคม62

ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน … พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชิมขนมโบราณแบบของไต้หวัน
ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet
สะสมไมล์เครือ Star Alliance ได้ 50%
** หมายเหตุในคืนวันที่ 31 ธ.ค. ของแต่ละกรุ๊ปจะนำท่านไปบริเวณสถานที่จัดงานนับถอยหลังสู่ปี 2019 ในเขตพื้นที่ของแต่ละเมืองที่ท่านพักในคืนวันส่งท้ายปีเก่าเพื่อร่วมนับถอยหลัง **

ทัวร์ไต้หวัน COUNTDOWN ใต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5วัน 3คืน(XW)

5วัน 3คืน
ธันวาคม61-มกราคม62

ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2019 ชมการจัดแสดงพลุ แสง สี เสียง ของตึกไทเป 101
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน
เมนูพิเศษ….สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด
ฟรี WIFI บนรถ
สายการบิน NokScoot เครื่องใหญ่ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย

ทัวร์ไต้หวันปีใหม่ บานเย็น

4วัน 3คืน
ธันวาคม 2561 ถึง มกราคม 2562

ตึกไทเป101/อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค/ซีเหมินติง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา/วัดจงไถฉานซื่อ
วัดเหวินหวู่/ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต/อุทยานเหย๋หลิว
ถนนโบราณต้าซี/ทุ่งดอกไม้ลาเวนเดอร์

https://thaimo […]

ทัวร์ไต้หวัน EVA PRO ฝุดฝุด

4วัน 3คืน
กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2561

ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ขอพรที่เหวินอู่และจงไถฉาน
ช้อปปิ้งที่จิ่วเฟิ่นฝงเจี่ยและซีเหมินติง
พร้อมอาหารพิเศษมากมาย

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

5วัน 3คืน
มิถุนายน 2561

วัดจงไถฉานซื่อ/ล่องเรือสุริยันจันทรา/วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดวินหวู่/ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต/อนุสรณ์สถานเจียไคเช็ค
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น/อุทยานเหย่หลิว/ตึกไทเป101
ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวัน สบายพาเพลินSun moon lake 5วัน 3คืน

5วัน 3คืน
มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2561

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ซื่อหลินไนท์ซีเหมินติง
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน CLPRO คูล คูล 4วัน 3คืน

4วัน 3คืน
เมษายน ถึง สิงหาคม 2561

มเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ช้อปสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
วัดจงไถฉานซื่อ/วัดเหวินอู่
ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต

1 2 3 4

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

ขอเรียกว่า “โซลทาวเวอร์” ก็แล้วกัน (N Seoul Tower – N서울타워)
9 ตุลาคม 2018
ตลุยดินแดนแห่งเทพนิยายที่หมู่บ้านดงฮวามาอึล (동화마을)
11 กันยายน 2018
รู้จักกับวัฒนธรรมอาหารสวีเดนก่อนออกเดินทาง
15 สิงหาคม 2018
ของฝากสวีเดน
14 สิงหาคม 2018
สถานที่ท่องเที่ยวน่าไปเมื่ออยู่ที่ “สวีเดน”
31 กรกฎาคม 2018
เที่ยว “หงสาวดี” ยุทธหัตถีเมื่อครั้งบุเรงนอง
20 กรกฎาคม 2018
เที่ยว “ย่างกุ้ง” เมืองหลวงในวันหวานที่ยังหวานอยู่
20 กรกฎาคม 2018
เขตบริหารพิเศษกับที่เที่ยวสุดพิเศษในฮ่องกง
19 กรกฎาคม 2018
ไต้หวัน…แดนศิลปะ
18 กรกฎาคม 2018
พม่า…ดินแดนศาสนาแห่งศรัทธา
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหนานหนิง
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหวงหลง จิ่วไจ้โกว
16 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปเฉิงตู
16 กรกฎาคม 2018
Menu ประจำที่รัสเซีย
18 มิถุนายน 2018
อาหารนอร์เวย์สุดพิเศษ
18 มิถุนายน 2018
10 สถานที่ที่ต้องไปเมื่อมา…สิงคโปร์!!
15 มิถุนายน 2018
12 ที่เที่ยวรัสเซียในฝัน
13 มิถุนายน 2018
เปิดถุงของฝากยอดฮิต…จากเวียดนาม
11 มิถุนายน 2018
ไม่ได้มีดีแค่ฟุตบอล 5 สโมสรน่าเที่ยว
8 มิถุนายน 2018
เที่ยวนอร์เวย์ธรรมชาติสุดขอบโลก
4 มิถุนายน 2018
ของฝาก..เยอรมัน
23 พฤษภาคม 2018
ของฝาก..เช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
อาหารแดน..สาธารณรัฐเช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
5อย่างของฝากจาก..พม่า
23 พฤษภาคม 2018
พาชิม…อาหารพม่า
22 พฤษภาคม 2018
ของกินจาก..ประเทศลาว
21 พฤษภาคม 2018
มักหลาย…หลวงพระบาง
21 พฤษภาคม 2018
ซำบายดี…นครหลวงเวียงจันทน์
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามใต้
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามกลาง
17 พฤษภาคม 2018
เวียดนามเหนือ
17 พฤษภาคม 2018
อาหารที่ไปไต้หวัน…แล้วห้ามพลาด
16 พฤษภาคม 2018
อาหารใน..ภูฏาณ
16 พฤษภาคม 2018
อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน 阿里山國家風景區
14 พฤษภาคม 2018
พม่า..มิงกะลาบา
14 พฤษภาคม 2018
เถาหยวน 桃園市 มีอะไรน่าเที่ยว ✈️
11 พฤษภาคม 2018