02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Tag

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan อาลีซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น เป๊ะปัง 5 วัน 3 คืน (BR)

5 วัน 3 คืน
พฤศจิกายน 2561-มีนาคม 2562

แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น

วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ3อุทยานดัง อาลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน (BR)

6 วัน 4 คืน
ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

เที่ยวครบ3อุทยานดัง อาลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว
ช็อปปิ้งสนุก ซีเหมินติง เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต
ชิมอาหารอร่อย เถาหยวนไนท์มาเก็ต
เเช่น้ำเเร่สุดฟิน
ปล่อยโคมลอยขอพร
ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน นั่งรถไฟชมสวนสน 5 วัน 3 คืน (BR)

5 วัน 3 คืน

วัดจงไถซานซื่อ วัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน
ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจง
ตึกไทเป 101 ชมนวัตกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (VZ)

5 วัน 4 คืน
ธันวาคม 61 - มกราคม 62

บินตรงสู่เมืองไทจง โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ด
เมนูเซี่ยวหลงเปา
ชาบูบุฟเฟต์ไต้หวัน
ไทจง ไทเป
อาหลีซัน,หมูบ้านสายรุ้ง
ชมความสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
นั่งรถไฟความเร็วสูง
เจิ่งเฟิน ที่เป็นเเหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียง
ไทเป101ที่เป็นสัญลักษณ์ของไต้หวัน
เจียงไคเช็ค เเหล่งรวมประวัติศาสตร์ของท่านนายพลเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติ่ง หรือที่คนไทยเรียกว่าสยามสเเควร์เมืองไทย

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเหย่หลิว ตึกไทเป101 4 วัน 3 คืน (TR)

4 วัน 3 คืน
พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
นมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง
เที่ยวชมอุทยานเหย่หลิว
สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น
ชมตึกไทเป 10 ถ่ายรูปกับนวัตกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ฟลอร่า เอ็กซ์โป วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ 4 วัน 3 คืน (VZ)

4 วัน 3 คืน
ธันวาคม 2561-มกราคม 2562

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

ซือเฟิ่นปล่อยโคมลอย

วัดพระถังซัมจัง

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

วัดเหวินหวู่

หมู่บ้านจิ่วเฟิน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไถ่จง ฟอลร่า เอ็กซ์โป 3 วัน 2 คืน (VZ)

3 วัน 2 คืน
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

เทศกาลงาน FLORA EXPOSITION
อาบน้ำเเร่ในห้องพัก
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่
หมู่บ้านจิ่วเฟิน
สื่อเฟิน ปล่อยโคมลอย

ทัวร์ TAIWAN เข้าพักโรงเเรมน้ำเเร่ เที่ยวครบ 3 อุทยาน 5 วัน 4 คืน (TG)

5 วัน 4 คืน
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

เข้าพักโรงเเรมน้ำเเร่สไตล์ไต้หวัน 2 คืน
เที่ยวครบ3อุทยาน อาหลีซาน,โทโรโกะ,เย่หลิว
บินหรูFull service
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทราชมความสวยงามโดยรอบทะเลสาบ
ราชาไต้หวัน ศูนย์รวมชาชั้นนำของประเทศไต้หวัน
พิเศษเมนู เสี่ยวหลงเปา

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 3 คืน (TG)

4 วัน 3 คืน
ตุลาคม - ธันวาคม2561

ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ที่เป็นสถานที่นิยมของหมู่นักท่องเที่ยว
นมัสการพระอัฐิของพระถัมซัมจั๋งที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู STEAMER FEAST
นั่งรถไฟโบราณไปเมืองไถจง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของไต้หวัน
กรุงไทเป เเวะชมศูนย์สร้อยสุขภาพที่ร้าน เจอมาเนี่ยม
ตึกไทเป101 รับประทานอาหารกลางวัน
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เพลิดเพลินกับบรรยากาศดั่งเดิมของร้านค้า
ชมความสวยงามของโขดหินงอกที่มีหินรูปร่างคล้ายพระเศียรราชินี

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN T-DED MISTER 6 วัน 4 คืน (XW)

6 วัน 4 คืน
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

ชมวัดจงไถซาน ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน
วัดเหวินหวู่ สักการะศาสดาขงจื๊อและเทพกวนอู
อุทยานฯ อาลีซาน อุทยานที่มีสวยงาม เเละมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น เป็นหมู่ที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน
วัดซงซานฉือโย่ว สักการะบูชาเจ้าแม่ทับทิม หรือเทพธิดาแห่งท้องทะเล

1 2 3 5

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

ถ้ำกูหลง (通灵大峡谷) เสมือนหนึ่งแผลที่สวยงามของโลก
3 ธันวาคม 2018
หมิงสื่อเถียนเหยียน (明仕田园) แหล่งท่องเที่ยวระดับ AAAA ของจีน
23 พฤศจิกายน 2018
ตามรอยซีรีส์ Fight For My Way ที่ Seoullo 7017 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล
20 พฤศจิกายน 2018
ขอเรียกว่า “โซลทาวเวอร์” ก็แล้วกัน (N Seoul Tower – N서울타워)
9 ตุลาคม 2018
ตลุยดินแดนแห่งเทพนิยายที่หมู่บ้านดงฮวามาอึล (동화마을)
11 กันยายน 2018
รู้จักกับวัฒนธรรมอาหารสวีเดนก่อนออกเดินทาง
15 สิงหาคม 2018
ของฝากสวีเดน
14 สิงหาคม 2018
สถานที่ท่องเที่ยวน่าไปเมื่ออยู่ที่ “สวีเดน”
31 กรกฎาคม 2018
เที่ยว “หงสาวดี” ยุทธหัตถีเมื่อครั้งบุเรงนอง
20 กรกฎาคม 2018
เที่ยว “ย่างกุ้ง” เมืองหลวงในวันหวานที่ยังหวานอยู่
20 กรกฎาคม 2018
เขตบริหารพิเศษกับที่เที่ยวสุดพิเศษในฮ่องกง
19 กรกฎาคม 2018
ไต้หวัน…แดนศิลปะ
18 กรกฎาคม 2018
พม่า…ดินแดนศาสนาแห่งศรัทธา
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหนานหนิง
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหวงหลง จิ่วไจ้โกว
16 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปเฉิงตู
16 กรกฎาคม 2018
Menu ประจำที่รัสเซีย
18 มิถุนายน 2018
อาหารนอร์เวย์สุดพิเศษ
18 มิถุนายน 2018
10 สถานที่ที่ต้องไปเมื่อมา…สิงคโปร์!!
15 มิถุนายน 2018
12 ที่เที่ยวรัสเซียในฝัน
13 มิถุนายน 2018
เปิดถุงของฝากยอดฮิต…จากเวียดนาม
11 มิถุนายน 2018
ไม่ได้มีดีแค่ฟุตบอล 5 สโมสรน่าเที่ยว
8 มิถุนายน 2018
เที่ยวนอร์เวย์ธรรมชาติสุดขอบโลก
4 มิถุนายน 2018
ของฝาก..เยอรมัน
23 พฤษภาคม 2018
ของฝาก..เช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
อาหารแดน..สาธารณรัฐเช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
5อย่างของฝากจาก..พม่า
23 พฤษภาคม 2018
พาชิม…อาหารพม่า
22 พฤษภาคม 2018
ของกินจาก..ประเทศลาว
21 พฤษภาคม 2018
มักหลาย…หลวงพระบาง
21 พฤษภาคม 2018
ซำบายดี…นครหลวงเวียงจันทน์
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามใต้
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามกลาง
17 พฤษภาคม 2018
เวียดนามเหนือ
17 พฤษภาคม 2018
อาหารที่ไปไต้หวัน…แล้วห้ามพลาด
16 พฤษภาคม 2018
อาหารใน..ภูฏาณ
16 พฤษภาคม 2018