02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์เช็ก

สาธารณรัฐเช็ก เมืองสุดโรแมนติกอีกเมืองหนึ่งของโลก มีสถาปัตยกรรมอันหลากหลายที่เก่าแก่และงดงาม ไม่ว่าจะเป็น ปราสาท อาคาร บ้านเรือน สะพาน หรือโบสถ์ รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม จนได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เป็นเมืองแห่งความเงียบสงบและโรแมนติก บอกเลยต้องไม่พลาดที่จะมาเที่ยวที่นี่

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน (QR) เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี

กรุงปร๊าก
ป้อมฟิชเชอร์แมน
ล่องเรือแม่น้าดานูบ เวียนนา
โบสถ์เซนต์สตีเฟน
ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก
สะพานชาร์ลส์

ทัวร์เชก-ออสเตรีย-ฮังการี 7 วัน 4 คืน

ปราสาทแห่งกรุงปราก / คาร์โลวี่วารี่
เชสกี้คลุมลอฟ / ป้อมชาวประมง
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
พระราชวังเชิร์นบรุน
ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่
ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก

เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน 5คืน

ชมต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราดิสนีย์แลนด์
อินส์บรุค (Innsbruck)
ชมหลังคาทองคำ(Golden Roof)
พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace)
ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle)
ชมโบสถ์เซนต์บาร์บาราสไตล์โกธิค
ล่องเรือแม่น้ำดานูบชมความงามของเมือง

ทัวร์เยอรมัน WONDERFUL EUROPE ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน (TG)

ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ ปราสาทต้นแบบนิยายวอลซ์ ดิสนีย์
พระราชวังเชิร์นบรุนน์ สถานที่สุดคลาสสิค
ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ณ กรุงปราก
เมืองฮัลสตัทท์ เมืองแสนสวยริมทะเลสาบ
เมืองซาลส์บวร์ก เมืองเล็กสุดแสนโรแมนติก
เพร้อมชมบ้านเกิดโมสาร์ท กวีเอกของโลก
ชมเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
อาหารพื้นเมืองกรินซิ่ง ขาหมูเยอรมัน พร้อมการแสดงพื้นเมือง

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน 5คืน (TG)

เยอรมัน เมืองโฮเอินชวังเกา ชมต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราดิสนีย์แลนด์ ปราสาทนอยชวานสไตน์

ออสเตรีย อินส์บรุค (Innsbruck) ชมหลังคาทองคำ(Golden Roof) สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรุค ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) บ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ The Sound Of Music ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ชมหมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เวียนนา ชมความงดงาม พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace)ที่ประทับของราชวงศ์ฮับสเบิร์ก

เชค เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เปรียบดังเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย กรุงปราก ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) อลังการสวยงาม คุทนา โฮรา เมืองธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างเก่าแก่มรดกโลก ชมโบสถ์เซนต์บาร์บาราสไตล์โกธิค

ฮังการี บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบเป็นเมืองงดงามติดอันดับโลก ล่องเรือแม่น้ำดานูบชมความงามของเมือง

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน (QR) เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี

กรุงปร๊าก
ป้อมฟิชเชอร์แมน
ล่องเรือแม่น้าดานูบ เวียนนา
โบสถ์เซนต์สตีเฟน
ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก
สะพานชาร์ลส์

ทัวร์เชก-ออสเตรีย-ฮังการี 7 วัน 4 คืน

ปราสาทแห่งกรุงปราก / คาร์โลวี่วารี่
เชสกี้คลุมลอฟ / ป้อมชาวประมง
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
พระราชวังเชิร์นบรุน
ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่
ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก

เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน 5คืน

ชมต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราดิสนีย์แลนด์
อินส์บรุค (Innsbruck)
ชมหลังคาทองคำ(Golden Roof)
พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace)
ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle)
ชมโบสถ์เซนต์บาร์บาราสไตล์โกธิค
ล่องเรือแม่น้ำดานูบชมความงามของเมือง

ทัวร์เยอรมัน WONDERFUL EUROPE ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน (TG)

ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ ปราสาทต้นแบบนิยายวอลซ์ ดิสนีย์
พระราชวังเชิร์นบรุนน์ สถานที่สุดคลาสสิค
ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ณ กรุงปราก
เมืองฮัลสตัทท์ เมืองแสนสวยริมทะเลสาบ
เมืองซาลส์บวร์ก เมืองเล็กสุดแสนโรแมนติก
เพร้อมชมบ้านเกิดโมสาร์ท กวีเอกของโลก
ชมเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
อาหารพื้นเมืองกรินซิ่ง ขาหมูเยอรมัน พร้อมการแสดงพื้นเมือง

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน 5คืน (TG)

เยอรมัน เมืองโฮเอินชวังเกา ชมต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราดิสนีย์แลนด์ ปราสาทนอยชวานสไตน์

ออสเตรีย อินส์บรุค (Innsbruck) ชมหลังคาทองคำ(Golden Roof) สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรุค ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) บ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ The Sound Of Music ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ชมหมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เวียนนา ชมความงดงาม พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace)ที่ประทับของราชวงศ์ฮับสเบิร์ก

เชค เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เปรียบดังเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย กรุงปราก ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) อลังการสวยงาม คุทนา โฮรา เมืองธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างเก่าแก่มรดกโลก ชมโบสถ์เซนต์บาร์บาราสไตล์โกธิค

ฮังการี บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบเป็นเมืองงดงามติดอันดับโลก ล่องเรือแม่น้ำดานูบชมความงามของเมือง

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปี

LINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

10 สถานที่ที่ต้องไปเมื่อมา…สิงคโปร์!!
15 มิถุนายน 2018
12 ที่เที่ยวรัสเซียในฝัน
13 มิถุนายน 2018
ไม่ได้มีดีแค่ฟุตบอล 5 สโมสรน่าเที่ยว
8 มิถุนายน 2018
เที่ยวนอร์เวย์ธรรมชาติสุดขอบโลก
4 มิถุนายน 2018
มักหลาย…หลวงพระบาง
21 พฤษภาคม 2018
ซำบายดี…นครหลวงเวียงจันทน์
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามใต้
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามกลาง
17 พฤษภาคม 2018
เวียดนามเหนือ
17 พฤษภาคม 2018
อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน 阿里山國家風景區
14 พฤษภาคม 2018
พม่า..มิงกะลาบา
14 พฤษภาคม 2018
เถาหยวน 桃園市 มีอะไรน่าเที่ยว ✈️
11 พฤษภาคม 2018
หลิงเฉวียน 靖西灵泉
11 พฤษภาคม 2018
เมืองจิ้งซี 靖西
11 พฤษภาคม 2018
ตามรอยอารยธรรมโลกกับ10สถานที่สุดยอดของอียิปต์
8 พฤษภาคม 2018
ถนนโบราณจินหลี่ 锦里古街
2 พฤษภาคม 2018
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
2 พฤษภาคม 2018
พระใหญ่เล่อซาน (乐山大佛)
2 พฤษภาคม 2018

   

สาธารณรัฐเช็ก

เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล อยู่ในภูมิภาคยุโรปกลาง พรมแดนทางตอนเหนือจรดประเทศโปแลนด์ ทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือจรดเยอรมนี ทางใต้จรดออสเตรีย และทางตะวันออกจรดสโลวาเกีย

เช็กเกียประกอบด้วยภูมิภาคที่เก่าแก่สองส่วน คือ โบฮีเมียและมอเรเวีย และส่วนหนึ่งของภูมิภาคที่สาม เรียกว่า ไซลีเซีย ประเทศนี้ได้เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เมืองหลวงของประเทศคือ ปราก เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศด้วย เมืองสำคัญอื่น ๆ ของประเทศ ได้แก่ เบอร์โน, ออสตราวา, เปิลเซน, ฮราเดตส์กราลอเว, เชสเกบุดเยยอวีตเซ และอูสตีนัดลาเบม

วีดีโอจาก www.youtube.com/watch?v=Y5tA5Dh_cz8

 

ปราสาทแห่งกรุงปราก

สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 880 ปัจจุบันรวมๆ แล้วก็ราว…พันกว่าปีค่า อู้หูวววว เก่าแก่มากๆ ถือเป็นสมบัติทางศิลปะและวัฒนธรรม และเป็นสัญลักษณ์โบราณที่สำคัญที่สุดของสาธารณรัฐเช็กเลยค่ะ ตกแต่งด้วยศิลปะแบบโกธิค ตั้งอยู่บนเขา สวยงามจนละสายตาไม่ได้เลยจริงๆ และยูเนสโกยังได้ประกาศให้เป็นปราสาทโบราณที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนที่สุดในโลกด้วยนะคะ ภายในบริเวณปราสาทมีทั้งตึกอาคาร สวน พิพิธภัณฑ์ จุดชมวิวสวยๆ บนยอดปราสาท และสิ่งก่อสร้างที่สวยงามอีกมากมายให้เดินเล่นได้ทั้งวันแบบไม่มีเบื่อเลยค่า
ภาพจาก www.ravensburger.com/cz/produkty/

 

เชสกี้ ครุมลอฟ

เมืองโบราณเล็กๆ ที่ใครมาสัมผัสก็ต้องหลงร๊ากกกก เป็นเมืองมรดกโลกที่โด่งดัง น่ารักฟรุ้งฟริ้งและโรแมนติกสุดๆ โอบล้อมด้วยแม่น้ำ Vltava ที่โค้งไปตามเนินเขาเหมือนรูปตัว S ทำให้ภูมิทัศน์ของตัวเมืองเหมือนกับหยดน้ำที่กำลังจะร่วงหล่นลงมาจากขั้วนั่นเองค่ะ ปราสาทเชสกี้ ครุมลอฟค่า เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากปราสาทกรุงปราก และยังคงคอนเซปสีหวานๆ น่ารักๆ ไว้เหมือนเดิม สวยงามอย่างกับปราสาทเจ้าหญิงในนิยายแน่ะ ข้างๆ มีหอคอยสีสันสดใส ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเฟรสโกหรือภาพปูนเปียกที่เน้นการเล่นลาย ขนาดผ่านมาหลายร้อยปีแล้วแต่ลวดลายและสีสันยังคงความงดงามไว้ไม่เปลี่ยนเลยนะคะเนี่ย
ภาพจาก www.tjeckienexperten.se/resor/foretagsresor/kursresa-tjeckien/

 

นาฬิกาดาราศาสตร์ Astronomical Clock

ย่านเมืองเก่าของกรุงปรากจะมีไฮไลท์เด็ดที่สำคัญคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกค่า ได้รับการยกย่องเป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมากว่า 600 ปี สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1410 แต่ตัวนาฬิกาหยุดทำงานบ่อยค่ะ จึงต้องซ่อมแซมส่วนกลไกหลายครั้ง ตั้งแต่ปีค.ศ. 1552 – 1560 โดยเดอะมาสเตอร์ ฮานาส (The Master Hanus) หลังจากสร้างเสร็จ คนประดิษฐ์นาฬิกาชิ้นนี้ก็ถูกควักลูกตาให้ตาบอด เพื่อที่จะไม่สามารถไปสร้างนาฬิกาแบบเดียวกันนี้ได้อีก

ภาพจาก www.czechtourism.com/c/prague-astronomical-clock/

การขอวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว

บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐเช็ค (Czech Republic) ต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยยื่นได้ที่สถานทูตสาธารณรัฐเช็ค กรุงเทพฯ การเดินทางไปพำนักระยะสั้นในสาธารณรัฐเช็คแบบท่องเที่ยว ให้ยื่นขอวีซ่าเชงเกน (ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 90 วัน)

การใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสำหรับนักท่องเที่ยว

ประเทศสาธารณรัฐเช็ก มีรหัสโทรศัพท์ของคือ +43 ส่วนใครที่นำมือถือจากเมืองไทยไปใช้ที่นั่น สามารถใช้ยริการได้ได้โดยผ่านบริการ โรมมิ่ง โดยติดต่อทางเครือข่ายมือถือที่ศูนย์ประเทศไทยก่อน นอกจากนี้ยังสามารถซื้อบัตรเติมเงินเพื่อใช้บัตรโทรกลับมายังประเทศไทยได้

ส่วนระบบอินเทอร์เน็ต สาธารณรัฐเช็ก หรือที่กรุงปรากมีระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี รวมถึงการให้บริการ Wi-Fi ตามจัดสำคัญต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกหนแห่ง อย่างโรงแรมส่วนใหญ่รวมและโฮสเทลจะให้บริการฟรีสำหรับผู้เข้าพัก และมีบางแห่งที่คิดค่าบริการอินเทอร์เน็ต ร้านอาหารมากมายที่ให้บริหารฟรี Wi-Fi โดยจะมีเครื่องหมาย Wi-Fi อยู่ที่หน้าประตู

การใช้ไฟฟ้าและปลั๊ก 

ระบบไฟฟ้าของประเทศสาธารณรัฐเชคเป็นแบบ 220 โวลต์ ถ้าปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราไม่ตรงกับปลั๊กที่สาธารณรัฐเชค ควรจะเอา universal Adapter ไปด้วย

 

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปี

LINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

10 สถานที่ที่ต้องไปเมื่อมา…สิงคโปร์!!
15 มิถุนายน 2018
12 ที่เที่ยวรัสเซียในฝัน
13 มิถุนายน 2018
ไม่ได้มีดีแค่ฟุตบอล 5 สโมสรน่าเที่ยว
8 มิถุนายน 2018
เที่ยวนอร์เวย์ธรรมชาติสุดขอบโลก
4 มิถุนายน 2018
มักหลาย…หลวงพระบาง
21 พฤษภาคม 2018
ซำบายดี…นครหลวงเวียงจันทน์
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามใต้
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามกลาง
17 พฤษภาคม 2018
เวียดนามเหนือ
17 พฤษภาคม 2018
อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน 阿里山國家風景區
14 พฤษภาคม 2018
พม่า..มิงกะลาบา
14 พฤษภาคม 2018
เถาหยวน 桃園市 มีอะไรน่าเที่ยว ✈️
11 พฤษภาคม 2018
หลิงเฉวียน 靖西灵泉
11 พฤษภาคม 2018
เมืองจิ้งซี 靖西
11 พฤษภาคม 2018
ตามรอยอารยธรรมโลกกับ10สถานที่สุดยอดของอียิปต์
8 พฤษภาคม 2018
ถนนโบราณจินหลี่ 锦里古街
2 พฤษภาคม 2018
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
2 พฤษภาคม 2018
พระใหญ่เล่อซาน (乐山大佛)
2 พฤษภาคม 2018