02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์ฮังการี

ฮังการี เป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่มากมาย มีสถาปัตยกรรมสุดตระการตา จน ประเทศฮังการีมีเมืองหลวงชื่อกรุงบูดาเปสต์ ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” เพราะเมืองนี้ถูกแม่น้ำขนาดใหญ่ชื่อว่า “แม่น้ำดานูบ” กั้นแบ่งเมืองออกเป็น 2 ฟากฝั่ง ทำให้เกิดการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสุดอลังการขึ้นมา ขอบอกว่าสวยสุดๆ จนอยากมาเที่ยวทัวร์อังการีเป็นครั้งที่สองกันอย่างแน่นอนเลย

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน (QR) เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี

กรุงปร๊าก
ป้อมฟิชเชอร์แมน
ล่องเรือแม่น้าดานูบ เวียนนา
โบสถ์เซนต์สตีเฟน
ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก
สะพานชาร์ลส์

ทัวร์เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี 9 วัน 6 คืน

ปราสาทนอยชวานสไตน์
ซาลส์เบิร์ก THE SOUND OF MUSIC
ปราสาทแห่งกรุงปราก
เชสกี้คลุมลอฟ
บูดาเปสต์ / ป้อมชาวประมง / ฮีโร่สแควร์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
พระราชวังเชิร์นบรุน
ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก

เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน 5คืน

ชมต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราดิสนีย์แลนด์
อินส์บรุค (Innsbruck)
ชมหลังคาทองคำ(Golden Roof)
พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace)
ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle)
ชมโบสถ์เซนต์บาร์บาราสไตล์โกธิค
ล่องเรือแม่น้ำดานูบชมความงามของเมือง

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน 5คืน (TG)

เยอรมัน เมืองโฮเอินชวังเกา ชมต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราดิสนีย์แลนด์ ปราสาทนอยชวานสไตน์

ออสเตรีย อินส์บรุค (Innsbruck) ชมหลังคาทองคำ(Golden Roof) สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรุค ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) บ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ The Sound Of Music ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ชมหมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เวียนนา ชมความงดงาม พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace)ที่ประทับของราชวงศ์ฮับสเบิร์ก

เชค เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เปรียบดังเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย กรุงปราก ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) อลังการสวยงาม คุทนา โฮรา เมืองธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างเก่าแก่มรดกโลก ชมโบสถ์เซนต์บาร์บาราสไตล์โกธิค

ฮังการี บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบเป็นเมืองงดงามติดอันดับโลก ล่องเรือแม่น้ำดานูบชมความงามของเมือง

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน (QR) เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี

กรุงปร๊าก
ป้อมฟิชเชอร์แมน
ล่องเรือแม่น้าดานูบ เวียนนา
โบสถ์เซนต์สตีเฟน
ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก
สะพานชาร์ลส์

ทัวร์เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี 9 วัน 6 คืน

ปราสาทนอยชวานสไตน์
ซาลส์เบิร์ก THE SOUND OF MUSIC
ปราสาทแห่งกรุงปราก
เชสกี้คลุมลอฟ
บูดาเปสต์ / ป้อมชาวประมง / ฮีโร่สแควร์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
พระราชวังเชิร์นบรุน
ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก

เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน 5คืน

ชมต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราดิสนีย์แลนด์
อินส์บรุค (Innsbruck)
ชมหลังคาทองคำ(Golden Roof)
พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace)
ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle)
ชมโบสถ์เซนต์บาร์บาราสไตล์โกธิค
ล่องเรือแม่น้ำดานูบชมความงามของเมือง

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน 5คืน (TG)

เยอรมัน เมืองโฮเอินชวังเกา ชมต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราดิสนีย์แลนด์ ปราสาทนอยชวานสไตน์

ออสเตรีย อินส์บรุค (Innsbruck) ชมหลังคาทองคำ(Golden Roof) สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรุค ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) บ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ The Sound Of Music ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ชมหมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เวียนนา ชมความงดงาม พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace)ที่ประทับของราชวงศ์ฮับสเบิร์ก

เชค เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เปรียบดังเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย กรุงปราก ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) อลังการสวยงาม คุทนา โฮรา เมืองธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างเก่าแก่มรดกโลก ชมโบสถ์เซนต์บาร์บาราสไตล์โกธิค

ฮังการี บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบเป็นเมืองงดงามติดอันดับโลก ล่องเรือแม่น้ำดานูบชมความงามของเมือง

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปี

LINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

10 สถานที่ที่ต้องไปเมื่อมา…สิงคโปร์!!
15 มิถุนายน 2018
12 ที่เที่ยวรัสเซียในฝัน
13 มิถุนายน 2018
ไม่ได้มีดีแค่ฟุตบอล 5 สโมสรน่าเที่ยว
8 มิถุนายน 2018
เที่ยวนอร์เวย์ธรรมชาติสุดขอบโลก
4 มิถุนายน 2018
มักหลาย…หลวงพระบาง
21 พฤษภาคม 2018
ซำบายดี…นครหลวงเวียงจันทน์
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามใต้
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามกลาง
17 พฤษภาคม 2018
เวียดนามเหนือ
17 พฤษภาคม 2018
อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน 阿里山國家風景區
14 พฤษภาคม 2018
พม่า..มิงกะลาบา
14 พฤษภาคม 2018
เถาหยวน 桃園市 มีอะไรน่าเที่ยว ✈️
11 พฤษภาคม 2018
หลิงเฉวียน 靖西灵泉
11 พฤษภาคม 2018
เมืองจิ้งซี 靖西
11 พฤษภาคม 2018
ตามรอยอารยธรรมโลกกับ10สถานที่สุดยอดของอียิปต์
8 พฤษภาคม 2018
ถนนโบราณจินหลี่ 锦里古街
2 พฤษภาคม 2018
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
2 พฤษภาคม 2018
พระใหญ่เล่อซาน (乐山大佛)
2 พฤษภาคม 2018

 

ประเทศฮังการี

เป็นประเทศในภูมิภาคยุโรปกลางที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล  มีอาณาเขตทิศเหนือจรดประเทศสโลวาเกีย ทิศตะวันออกจรดประเทศโรมาเนียและประเทศยูเครน ทิศใต้จรดประเทศเซอร์เบียและประเทศโครเอเชีย ทิศตะวันตกเฉียงใต้จรดประเทศสโลวีเนียและทิศตะวันตกจรดประเทศออสเตรีย เมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของประเทศคือเมืองบูดาเปสต์ ชื่อประเทศฮังการีในภาษาฮังการี แปลว่า “ประเทศของชาวม็อดยอร์” (Country of the Magyars)

ประเทศฮังการีมีพื้นที่ 93,030 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตเพียงร้อยละ 28 ของพื้นที่ราชอาณาจักรฮังการีเดิมก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยพื้นที่ปัจจุบันนับเป็นอันดับที่ 110 ของโลกโดยมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบในที่ราบพันโนเนีย และมีประชากร 9,919,128 คน นับเป็นอันดับที่ 90 ของโลกประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวม็อดยอร์ ใช้ภาษาฮังการีเป็นภาษาราชการซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาทางการไม่กี่ภาษาของสหภาพยุโรป ที่ไม่ได้มีต้นกำเนิดเป็นกลุ่มภาษาอินโด-ยูโรเปียน ร่วมกับภาษาเอสโตเนีย ภาษาฟินแลนด์ และภาษามอลตา

ภาพจาก www.lonelyplanet.com/hungary
 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปราสาทบูดา (Buda Castle)

สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 8 ศตวรรษ เป็นปราสาทที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องตะลึงถึงความใหญ่โตมโหฬาร ตั้งอยู่บนเนินเขา ทำให้สามารถมองเห็นได้ง่าย ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 12 เพื่อป้องกันการถูกรุกรานจากเหล่าศัตรู แต่หลังจากนั้น ปราสาทแห่งนี้ยังโดนทำลายลงและผลัดเปลี่ยนผู้ยึดครองอยู่หลายครั้ง จึงทำให้มีการบูรณะสร้างขึ้นใหม่อยู่เรื่อยๆ ในปัจจุบันปราสาทบูดามีความยาวกว่า 300 เมตร บริเวณปีกของปราสาทเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฮังการี (Hungarian National Gallery) และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บูดาเปสต์ (Budapest History Museum)

ภาพจาก budacastlebudapest.com/open/

ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion)

นับว่าเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและต้องไม่พลาดเมื่อมาเที่ยวกรุงบูดาเปสต์ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1895 เป็นป้อมปราการสีขาวสไตล์นีโอโกธิค ได้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของเหล่าชาวประมงที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองแห่งนี้ไว้ ภายในมีหอสังเกตการณ์ทั้งหมด 7 แห่ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนชนเผ่าแม็กยาร์ ป้อมปราการนี้จะตั้งตระหง่านอยู่บนสุดของ Castle Hill ทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำดานูบ สะพานเชน และอาคารรัฐสภาฮังการีได้ในแบบพาโนรามาเลยค่ะ ยิ่งเวลากลางคืนนะคะ แสงไฟจากตึกรามบ้านช่องส่องประกายระยิบระยับมากๆเลยค่ะ

ภาพจาก budapestattraction.com/en/fishermans-bastion/

โรงอาบน้ำ Széchenyi Thermal Bath

สถานที่ผ่อนคลายร่างกายหลังเที่ยวชมกรุงบูดาเปสต์มาทั้งวันอยู่ แนะนำให้ไปที่โรงอาบน้ำ Széchenyi Thermal Bath เป็นที่ที่มีสปาน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ประกอบด้วย สระน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ 3 สระ และสระน้ำในร่มอีก 15 สระ น้ำที่ใช้เป็นน้ำแร่ธรรมชาติ มีคุณสมบัติช่วยบรรเทาอาการปวดและช่วยปรับระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกาย เราสามารถเลือกแช่น้ำที่มีอุณหภูมิเหมาะกับตัวเองจากสระต่างๆ ได้ มีกิจกรรมริมสระให้เลือกทำมากมาย เช่น บริการนวดในน้ำ ตกแต่งเล็บเท้า ทรีทเมนท์บำรุงผิวหน้า หรือจะนั่งจิบเบียร์เย็นๆ ชมบรรยากาศโดยรอบก็ไม่ว่ากันอกจากนี้ยังมีห้องอบไอน้ำให้เข้าไปนั่งผ่อนคลายอีกด้วย

ภาพจาก nicoleciccarelli.com/2013/09/13/taking-flight/

การขอวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว

1. เดินทางไปยังประเทศฮังการีเท่านั้น

2. หากท่านต้องการเดินทางไปยังประเทศสมาชิกเชงเก้นมากกว่า 1 ประเทศ ประเทศฮังการีต้องเป็นจุดหมายปลายทางหลัก โดยพิจารณาจาก ระยะเวลา หรือ จุดประสงค์ของการเดินทาง กล่าวคือ ท่านจะต้องพักอยู่ในประเทศฮังการีเป็นระยะเวลานานที่สุด หรือ จุดประสงค์หลักของการเดินทางในครั้งนี้ของท่านอยู่ที่ประเทศฮังการี ตัวอย่างเช่น ท่านต้องไปเข้าร่วมประชุม หรือ ไปติดต่อธุรกิจ ในประเทศฮังการี เป็นเวลา 5 วัน และ ต้องการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆในเขตเชงเก้นเพื่อการท่องเที่ยวส่วนตัวอีก 6 วัน ดังนั้น การเข้าร่วมประชุม หรือ ติดต่อธุรกิจในฮังการี จะถือเป็นจุดประสงค์หลักของการเดินทางในครั้งนี้

3. หากไม่สามารถระบุจุดหมายปลายทางหลักของการเดินทางได้ (เช่น ในกรณีที่จำนวนที่อยู่ในแต่ละประเทศเท่ากัน) ท่านจะต้องเดินทางเข้าประเทศฮังการีเป็นประเทศแรก

ผู้สมัครจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง ยกเว้น เยาวชนอายุต่ำกว่า 12 ปี ผู้ปกครองสามารถยื่นคำร้องแทนได้ ท่านสามารถยื่นคำร้องล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันเดินทาง ท่านสามารถมารับวีซ่าได้ภายใน 15 วัน หลังจากวันยื่นคำร้อง ดังนั้น กรุณายื่นคำร้องก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันตามปฏิทิน กรุณาชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการยื่นวีซ่าเป็นเงินสดสกุลยูโรจำนวน 60 ยูโรในวันที่ยื่นเอกสาร

การใช้โทรศัพท์

ระบบโทรศัพท์
รหัสของ ประเทศฮังการีคือ +36 เมื่อจะให้คนที่อยู่เมืองไทยติดต่อมาที่ฮังการีจะต้องกดรหัสนี้ก่อน แต่ถ้าจะโทรกลับเมืองไทย ต้องโทรโดยใช้บัตรโทรศัพท์ หรือโทรจากโรงแรมในฮังการีที่ท่านไปพักก็ได้เช่นกัน

ระบบการใช้ไฟฟ้าและปลั๊ก

กระแสไฟฟ้า ในประเทศฮังการี่นั้นใช้ระบบกระแสสลับ 220V, 50 Hz โดยใช้ปลั๊กแบบยุโรปทั่วไป หรือ ยูโรปลั๊ก ซึ่งมีลักษณะเป็นหัวกลมสองขา โดยคุณสามารถหาซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า และ หัวอแดบเตอร์สำหรับใช้เสียบในประเทศฮังการี่ได้ ในร้านค้าขนาดให้ หรือ ห้างสรรพสินค้า

ภาพปลั๊กแบบต่างๆ: https://gearpatrol.com/2015/02/06/guide-to-plugs-and-sockets-by-country/

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปี

LINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

10 สถานที่ที่ต้องไปเมื่อมา…สิงคโปร์!!
15 มิถุนายน 2018
12 ที่เที่ยวรัสเซียในฝัน
13 มิถุนายน 2018
ไม่ได้มีดีแค่ฟุตบอล 5 สโมสรน่าเที่ยว
8 มิถุนายน 2018
เที่ยวนอร์เวย์ธรรมชาติสุดขอบโลก
4 มิถุนายน 2018
มักหลาย…หลวงพระบาง
21 พฤษภาคม 2018
ซำบายดี…นครหลวงเวียงจันทน์
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามใต้
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามกลาง
17 พฤษภาคม 2018
เวียดนามเหนือ
17 พฤษภาคม 2018
อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน 阿里山國家風景區
14 พฤษภาคม 2018
พม่า..มิงกะลาบา
14 พฤษภาคม 2018
เถาหยวน 桃園市 มีอะไรน่าเที่ยว ✈️
11 พฤษภาคม 2018
หลิงเฉวียน 靖西灵泉
11 พฤษภาคม 2018
เมืองจิ้งซี 靖西
11 พฤษภาคม 2018
ตามรอยอารยธรรมโลกกับ10สถานที่สุดยอดของอียิปต์
8 พฤษภาคม 2018
ถนนโบราณจินหลี่ 锦里古街
2 พฤษภาคม 2018
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
2 พฤษภาคม 2018
พระใหญ่เล่อซาน (乐山大佛)
2 พฤษภาคม 2018