02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ & อะโซ ฟาวเวอร์ อิน ซัมเมอร์ 5 วัน 3 คืน

(0 รีวิว)
27,999
27,999
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

30

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

5 วัน 3 คืน
กรกฎาคม 2567 - ตุลาคม 2567
VIETJET AIR (BKK)
VIETJET AIR (FUK)

ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้

 1. สัมผัสความชิลที่ คุสะเซนริ ทุ่งหญ้าบนปากปล่องภูเขาไฟความสูงระดับ 1,000 เมตร
 2. ชวนชม สวนดอกไม้คุจู พรมดอกไม้บานสะพรั่งท่ามกลางหุบเขาแสนโรแมนติค
 3. ยูฟุอิน ฟลอร์รัล หมู่บ้านสไตล์ยุโรปกลางหุบเขา มนต์เสน่ห์แห่งเกาะคิวชูที่ชวนหลงรัก
 4. สายมูความรักห้ามพลาด ศาลเจ้าลึกลับกลางป่าสนซีดาร์ “คามิชิกิมิ คุมาโนะอิมะสึ”
 5. ช้อปปิ้งจุใจ โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ที่ใหญ่ที่สุดแห่งเกาะคิวชู

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

21.00 น.     พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเวียตเจ็ท เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง

**สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ**

 

 

วันที่ 2กรุงเทพฯ – สนามบินฟุกุโอกะ – เมืองยูฟุอิน – หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – สวนดอกไม้คุจู – จุดชมวิวไดคังโบ

00.30 น.    เหินฟ้าสู่ สนามบินฟุกุโอกะ โดย สายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ810  

                     (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

07.55 น.     เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

                      นำท่านเดินทางสู่ เมืองยูฟุอิน

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านสู่ หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล เป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ถือเป็นไฮไลท์หนึ่งประจำเมืองยูฟุอิน ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายรูป ภายในบริเวณประกอบด้วยสวนหย่อม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ของเล่น ของสะสมทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ แต่ละร้านตกแต่งภายในได้ดูดีดึงดูดให้คนเข้ามาเลือกซื้อสินค้า เมื่อเดินจนสุดทางของย่านร้านค้า จะพบกับ ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) เป็นทะเลสาบขนาดกลาง มีภูเขาเป็นฉากหลัง อีกด้านหนึ่งทำเป็นทางเดิน บริเวณนั้นจะมีร้านอาหารญี่ปุ่น และจากทางเดินริมทะเลสาบสามารถเดินไปยังศาลเจ้าเทนโซ (Tenso Shrine) ซึ่งเป็นศาลเจ้าเล็กๆ ที่อยู่ริมทะเลสาบได้อีกด้วย

                      นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้คุจู ตั้งอยู่ทางใต้ของภูเขาคุจู (Mt. Kuju) เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ในจังหวัดโออิตะ (Oita) ที่เต็มไปด้วยดอกไม้กว่า 500 สายพันธุ์ อาทิเช่น ทุ่งดอกคอสมอส ลาเวนเดอร์ บลูเบอร์รี ดอกเนโมฟีลา ดอกชิบะซากุระ ดอกลิฟวิ่งสโตนเดซี่  ซึ่งจะสลับผลัดเปลี่ยนกันผลิบานไปตามฤดูกาล ให้ได้ชื่นชมกับสีสันความงามของดอกไม้ที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู

                     นำท่านชม จุดชมวิวไดคังโบ เป็นจุดสูงสุดของริมยอดเขา เป็นจุดที่สามารถสัมผัสกับวิวอันสวยงามของแอ่งกระทะ ที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอะโสะ เปรียบเสมือนยืนอยู่บนสรวงสวรรค์เลยทีเดียว

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม

                  พักที่ KADOMAN HOTEL หรือเทียบเท่า

เชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !

วันที่ 3ศาลเจ้าคามิชิกิมิ คุมาโนะอิมะสึ– ทุ่งหญ้าคุสะเซนริ – โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ฟุกุโอกะ – เท็นจิน

 เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                        นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าคามิชิกิมิ คุมาโนะอิมะสึ (Kamishikimi Kumanoimasu Shrine) ตั้งอยู่บริเวณเมืองทาคะโมริ (Takamori) จังหวัดคุมะโมโตะ (Kumamoto) เป็นศาลเจ้าที่บูชาเทพเจ้าอิซานากิ และเทพเจ้าอิซานามิ บริเวณโดยรอบของศาลเจ้า ถูกปกคลุมไปด้วยต้นสนซีดาร์ อันร่มรื่น และมีตะเกียงหินมากมายถึง 97 ดวง ตั้งอยู่บนสองข้างทางระหว่างทางเดินไปยังศาลเจ้า ช่วยเสริมให้บรรยากาศมีความลึกลับ และมีเสน่ห์มนต์ขลังไปพร้อมๆ กัน ทำให้ที่นี่เป็นจุดเช็คอินที่ต้องห้ามพลาดสำหรับคนชอบถ่ายรูปเลยทีเดียว ด้านหลังของศาลเจ้ามีจุดเสริมพลังชีวิตที่เป็นอุโมงค์ลมขนาดใหญ่ เรียกว่า อุเกะโทอิวะ (Ugetoiwa) มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของ “ความสำเร็จ” และ “ชัยชนะ” นอกจากนี้ศาลเจ้ายังเป็นที่โด่งดังในเรื่องของการขอพรให้ทำมาค้าขายรุ่งเรือง รวมไปถึงขอให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมาด้วย ยังมีจุดมอบพลังศักดิ์สิทธิ์อีกแห่ง ซึ่งก็คือ “ทาคาโมริเด็นโนะซึงิ” ต้นซีดาร์สูงใหญ่สองต้นที่มีเส้นรอบวงมากกว่า 10 ม. มีอายุมากกว่า 400 ปีและแปลกตาด้วยกิ่งก้านสาขาที่พันเป็นเกลียวทุกทิศทางรอบๆ เชื่อกันว่าจะให้โชคดีในการแต่งงาน

                     นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าคุสะเซนริ ให้ท่านได้ชมวิวทุ่งหญ้าคุสะเซนริ เป็นทุ่งหญ้าที่ใกล้ๆ กับปากปล่องภูเขาไฟนาคาดาเกะและภูเขาไฟอะโซะ ตั้งอยู่ในจังหวัดคุมาโมโต้ ซึ่งทุ่งหญ้าแห่งนี้จะมีลักษณะกว้างใหญ่ปกคลุมไปด้วยหญ้า ตรงกลางทุ่งแห่งนี้มีบึงน้ำขนาดใหญ่ 2 บึง ตั้งอยู่ไม่ไกลกันมากและท่านจะได้เห็นวัวเดินมาเล็มๆ หญ้าเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม ความพิเศษของที่นี่ก็คือสามารถมองเห็นปล่องภูเขาไฟในระยะไกลที่เห็นชัดมาก ยิ่งรายล้อมไปด้วยธรรมชาติเป็นวิวที่สวยงาม

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ตั้งอยู่ที่เมืองซากะ (Saga) เรียกได้ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตครบวงจรที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งนึงของคิวชู มีสินค้าให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ระดับพรีเมี่ยมจนไปถึงทั่วๆ ไป ซึ่งจะมีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำ และแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง อย่าง Coach, Armani, Timberland, Burberry, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆ อีกมากมาย

                    จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง เท็นจิน ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของฟุกุโอกะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์เนมมากมายและเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย

ค่ำ              อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

                    พักที่ VESSEL INN HAKATA NAKASU หรือเทียบเท่า

วันที่ 4อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่รวมค่าเดินทาง)

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน เข้าสู่ช่วงเวลาอิสระท่องเที่ยว และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

        ไกด์แนะนำการเดินทาง (ไม่มีรถบัสให้บริการ)

วัดนันโซอิน                  เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอนทองสัมฤทธิ์ขนาดมหึมา ซึ่งมีความยาว 41 เมตร สูง 11 เมตร และหนักประมาณ 300 ตัน น้ำหนักประมาณเท่ากับเครื่องบินโบอิ้ง 747 ขณะที่พระพุทธรูปส่วนใหญ่ในวัดอื่นๆ ในญี่ปุ่นจะอยู่ในท่านั่ง ที่องค์พระนอนทองสัมฤทธิ์มีเชือกเชื่อมต่อกับจุดสักการะบูชา และขอพรเพื่อให้ผู้สักการะเสมือนสัมผัสมือของพระนอนได้ผ่านเชือกเมื่อขอพร นอกจากนี้ที่ฝ่าเท้าของพระนอนทองสัมฤทธิ์มีลวดลาย ผู้สักการะมักนำเหรียญไปวางเพื่อความเป็นสิริมงคล

วิธีเดินทาง                จากสถานีรถไฟ Hakata ให้นั่งรถไฟ JR Sasaguri มาลงที่สถานี Koido Nanzoin-mae (ใช้เวลา 26 นาที ค่าโดยสารประมาณ 360 เยน) แล้วเดินต่ออีกประมาณ 3 นาที

เวลาทำการ                   เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09:00-17:00 น.

วัดโทโชจิ                 เป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ภายในวัดมีอาคารเก่าแก่ทั้งวิหารและเจดีย์สูง รวมถึงเป็นที่ประดิษฐานพระใหญ่แห่งฟุกุโอกะ พระพุทธรูปที่ทำจากไม้สนที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูง 10.6 เมตร

วิธีเดินทาง                    นั่งรถไฟลงสถานี Gion Station ใช้ทางออกที่ 1 แล้วเดินต่อเล็กน้อย

เวลาทำการ                   เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09:00-17:00 น.

โมจิโกะทาวน์            เป็นเมืองท่าติดริมทะเล อากาศดี จึงเป็นสถานที่ที่ผู้คนนิยมมาพักผ่อน รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆ แม้แต่อัลเบิร์ต ไอสไตน์ ก็เคยเดินทางมาพักผ่อน ในอดีตโมจิโกะเป็นท่าเรือการค้าขนาดใหญ่ที่ใช้ติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ อาคารบ้านเรือนจึงดูทันสมัยเป็นแบบสไตล์ยุโรป เดินชมพร้อมเก็บภาพความประทับใจสถานีรถไฟซึ่งภายในยังคงกลิ่นอาย และสถาปัตยกรรมแบบย้อนยุคไว้เป็นอย่างดี รวมถึงเจ้าหน้าที่สถานีที่ยังคงสวมใส่เครื่องแบบเก่า

วิธีเดินทาง               จากสถานี Hakataa นั่งรถไฟ JR สาย Kagoshima ไปลงที่สถานี Mojiko (ใช้เวลา 100 นาที ค่าโดยสารประมาณ 1,500 เยน) แล้วเดินต่อไปยังท่าเรืออีก 5-8 นาที

เวลาทำการ               เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 00:00-22:00 น.

คาแนลซิตี้ฮากาตะ        เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมน้ำภายในตัวเมืองฟุกุโอกะ จุดเด่นคือด้านในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้จนกลายเป็นจุดถ่ายรูปสวยๆ ในส่วนของร้านค้าก็มีมากกว่า 250 ร้าน โดยมีทั้งร้านที่มีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น ไปจนถึงร้านที่นำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ หลังจากช้อปปิ้งกันจนหิวก็ต้องแวะไปที่ชั้น 5 ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ราเมนสเตเดียม โซนที่รวมร้านราเมนชื่อดังเอาไว้ในที่เดียว ร้านราเมนที่นี่เยอะชนิดที่ว่าเราอาจจะไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยก็ว่าได้

วิธีเดินทาง                   จากสถานีรถไฟ Hakata ให้นั่งรถบัสประมาณ 5 นาที ไปลงที่ป้าย Canal City Hakata หรือเดิน 12 นาที

เวลาทำการ                  โซนร้านค้า : 10:00-21:00 น.  //  โซนร้านอาหาร : 11:00-23:00 น.

เท็นจิน                         ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของฟุกุโอกะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์เนมมากมายและเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย

วิธีเดินทาง                นั่งรถไฟลงที่สถานี Tenjin Station ได้เลย ออกได้ทุกทาง

เวลาทำการ               เวลา 10:00-20:00 น.

***อาหารกลางวันและค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***

              พักที่ VESSEL INN HAKATA NAKASU หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ

                      สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

05.30 น.    นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ

08.55 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ811

                     (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.30 น.     ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ……… ☺ ☺ ☺ ☺

 

********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ******** 

☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺ ☺ ☺ ☺ 

    **หมายเหตุ : โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ**

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 4 มี.ค. 67
 3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

          กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ (อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ)

 1. ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ และ น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด
 2. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 3. น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 75 ปี

ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประกันไม่คุ้มครอง

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ รวม 1,500 บาท / ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 5. ค่าวีซ่าญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ
 6. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **     

 

👇ติดต่อสอบถาม / จองทัวร์ได้ที่:👇
📞 Tel: 02-245-1415 (เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.)
📱Hotline : 095-546-9655 , 063-916-5653 (คุณเอ๋)

📱080-432-9944 🧑‍🦰 เซลเปเป้

📱092-247-6291 👩‍🦰 เซลแอม
📱061-418-4023 👩‍🦰 เซลแวม
✅Line OA : @thaimoderntravel
Website : www.thaimoderntravel.co.th