02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์ญี่ปุ่น SAKA TOTTORI INE KYOTO (6วัน4คืน)

(0 รีวิว)
39,888
39,888
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

71

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

6 วัน 4 คืน
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567
BKK
KIX

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน***

 

***โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล***

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

21.00 น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 ผู้โดยสารขาออก เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าเคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์

วันที่ 2ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า – เมืองทตโทริ – พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – อิออน มอลล์ ทตโทริ

01.15 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ612 สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

08.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

นำท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่ เมืองทตโทริ (Totori) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง แวะจุดพักรถ 1 -2 สถานี) เมืองแห่งทะเลทรายญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางตะวันตกของญี่ปุ่น มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างทะเลทราย และยังมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ รวมถึงสถานที่เกี่ยวกับการ์ตูนอนิเมะชื่อดังอย่างโคนันยอดนักสืบและอสูรน้อยคิทาโร่ อีกด้วย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันเป็นเบนโตะบนบัสเพื่อความรวดเร็วในการเดินทาง (1)

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ (The Gosho Aoyama Museum) หรือ โคนัน ทาวน์  ภายในพิพิธภัณฑ์มี 2 ชั้น จัดแสดงผลงานของอาจารย์อาโอยาม่า ตั้งแต่สมัยประถม ไปจนถึงผลงานที่มีชื่อเสียงทั้งหลาย ทั้งต้นฉบับการตูน แผ่นอนิเมะ หุ่นจำลองตัวละครเรื่องโคนันยอดนักสืบ และห้องทำงานจำลอง ส่วนชั้นที่ 2 มีมุมให้ทดลองแก้ไขคดีปริศนาที่น่าสนใจ รวมไปถึงตู้เกมสเก็ตบอร์ดที่ให้เราสวมบทบาทโคนันคุง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อแฟนคลับคุโด้ ชินอิจิยอดนักสืบ หรือ ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน ของอาจารย์โกไซ อาโอยาม่า ผู้เขียนซีรี่ย์การ์ตูนมังงะชื่อดังชุดนี้โดยเฉพาะ

          จากนั้นนำท่านสู่ อิออนมอลล์ ทตโทริ (Aeon Mall Tottori Kita) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) คือห้างที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้งมอลล์ไว้ด้วยกัน มีสินค้าหลากหลายครบครันตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสินค้าประเภทอาหาร จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อของชิ้นใหญ่ หรือของที่ระลึก ของฝาก เรียกว่ามีบริการอำนวยความสะดวกให้กับนักช้อปจากต่างประเทศอย่างครบครันเลยทีเดียว

 เย็น  รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

 พักที่ TOTTORI CITY HOTEL, TOTTORI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 3เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – เมืองมิยาสึ – อามาโนะฮาชิดาเตะ (นั่งรถราง) – เมืองอิเนะ – ล่องเรืออ่าวอิเนะ – เมืองไมซุรุ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

นำท่านสู่ เนินทรายทตโทริ (Tottori Sand Dunes) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) หนึ่งในสามเนินทรายในประเทศญี่ปุ่น และเป็นเนินทรายที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย เนินทรายของที่นี่สีจะออกเหลืองคล้ำ เพราะมีการผสมของเนื้อทรายกับเถ้าภูเขาไฟ แต่จุดเด่นของเนินทรายที่นี่คือทิวทัศน์ของทรายสูงใหญ่ที่ตัดกับสีของท้องฟ้าและสีของท้องทะเล อิสระให้ท่านทำกิจกรรมต่างๆ บนเนินทราย เช่น เครื่องร่อนพาราไกลเดอร์ หรือจะนั่งรถม้าเกวียนลาก หรือ ขี่อูฐ (ราคากิจกรรมไม่รวมในค่าทัวร์)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิยาสึ (Miyazu) ซึ่งอยู่ภายในอาณาเขตของทางตอนบนของจังหวัดเกียวโต (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

          นำท่านไปชม อามาโนะฮาชิดาเตะ (Amanohashidate View Land) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานสู่สรวงสวรรค์ (bridge in heaven) เนื่องจากเป็นจุดชมวิวที่ติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น มองเห็นอ่าวมิยาสึ ยาวกว่า 3 กิโลเมตร ที่มี ลักษณะเป็นสันทรายคดเคี้ยวเชื่อมต่อกัน ส่วนมุมที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือบริเวณจุดชมวิวของภูเขาทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งได้รับการยอมรับมานานหลายศตวรรษว่าเป็นจุดที่สวยที่สุด จุดชมวิวที่ติดอันดับสวยที่สุด 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ 1.อ่าวมะทสึชิม่า เมืองเซ็นได จ.มิยางิ 2.เกาะมิยะจิม่า จ.ฮิโระชิม่า 3.อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ เมืองเกียวโต สะพานนี้มีความยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตร ภูมิประเทศที่หาพบได้ยาก คือ มีต้นสนขนาดเล็กใหญ่ราว 8,000 ต้นขึ้นอยู่เรียงราย ลักษณะทางธรรมชาติที่ใช้เวลาสร้างหลายพันปีแห่งนี้เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ควรค่าแก่การชื่นชม ด้วยทิวสนริมหาดทรายตัดผ่านอ่าวมิยาซึบนคาบสมุทรทังโกะทางตอนเหนือของเกียวโต นำท่านขึ้นรถราง เพื่อนำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวด้านบน ท่านจะสามารถชมสุดยอดแห่งความสวยงามที่นักท่องเที่ยวต่างชาติน้อยคนนักที่จะพบเห็นถึงความละเมียดละไมของธรรมชาติ เปรียบดั่งภาพวาดสีน้ำมัน ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของสายลม แสงแดด อันเป็นพิเศษสุด ท่านสามารถลองสิ่งที่น่าสนใจ คือ ทำมาตาโนโซกิ ในที่ที่ท่านยืนอยู่ ให้ก้มลงไประหว่างขา 2 ข้าง ซึ่งท่านจะสามารถเห็นทัศนียภาพปรากฏราวกับสวรรค์ย้ายมาอยู่บนพื้นดิน และโลกอยู่บนสรวงสวรรค์ตรงกันข้าม

จากนั้นนำท่านเดินทางไป เมืองอิเนะ (Ine) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเมืองท่าประมง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรทังโกะ ฝั่งทะเลญี่ปุ่น ในจังหวัดเกียวโต นำท่านลงเรือล่องไปในอ่าวอิเนะ ระหว่างล่องเรือสนุกตื่นเต้นในการให้อาหารนกนางนวล และท่านจะได้ชมภาพที่ถูกจดจำได้คือ แนวอาคารบ้านเรือน ฟุนายะ ที่ตั้งอยู่เลียบ อ่าวอิเนะ ทอดยาวเป็นแนวเส้นโค้งสวยงาม โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตสงวนสำคัญสำหรับสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น แต่เดิมแล้ว ฟุนายะ ใช้เรียกรูปแบบที่อยู่อาศัยแบบสร้างพื้นที่เก็บเรือลำเล็กสำหรับหาปลาเอาไว้ที่ชั้น 1 ของบ้าน และเนื่องจากทุกครัวเรือนมีบ้านตั้งอยู่ติดกับทะเล จึงสามารถดื่มด่ำกับทัศนียภาพแสนงดงามจากที่บ้านได้ ปัจจุบัน ชาวประมงมักจะปรับเปลี่ยนชั้น 2 ของบ้านไปเป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไมซุรุ (Maizuru) เมืองท่าตอนเหนือของจังหวัดเกียวโต ฝั่งตะวันออกและตะวันตกของเมืองมีบรรยากาศที่น่าสนใจต่างกัน ฝั่งตะวันตกมีท่าเรือประมงและบ้านเมืองในบรรยากาศสมัยเอโดะ ส่วนฝั่งตะวันออกมีอดีตอาคารฐานทัพเรือของสมัยเมจิที่ดูร่วมสมัย(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)

 เย็น  รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

พักที่    HOTEL ROUTE INN KYOTO MAIZURU -NISHI MAIZURU EKIMAE หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 4เมืองไมซุรุ – หมู่บ้านคายาบูกิ โนะ ซาโตะ – เกียวโต – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคายาบูกิ โนะ ซาโตะ (Kayabuki no Sato) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หมู่บ้านคายาบูกิ โนะ ซาโตะ (Kayabuki no Sato) หมู่บ้านทางทิศเหนือของเมืองนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ในหมู่บ้านจะมีกระท่อมหลังคาสูงอยู่ในพื้นที่เกือบ 40 หลัง แต่ละบ้านมีการอนุรักษ์รูปแบบตัวอาคารด้านนอกด้วยวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม โดยการมุงหลังคาแบบ kayabukiและเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกอย่างหนึ่งของหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือ หมู่บ้านแห่งนี้เป็นบ้านจริง ๆ ที่มีคนอยู่อาศัย และยังคงดำเนินชีวิตทำงานแบบคนทั่วไปในแถบนี้ เพียงแต่ด้วยสถาปัตยกรรมของบ้านที่คงความโบราณเท่านั้น ซึ่งทำให้เราได้สัมผัสบรรยากาศที่แท้จริงของชนบทในประเทศญี่ปุ่น

จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Japanese tea ceremony หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Sado) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

นำท่านสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือ วัดทอง หรือ วัดอิคคิวซัง ที่คนไทยนิยมเรียก เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกากะ โยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต

            เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (Osaka) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภาคคันไซบนเกาะฮนชู ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเมืองโอซาก้ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม มีสวนสนุกขนาดใหญ่ ทั้งยังมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ (พิซซ่าญี่ปุ่น)

อิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้ ใกล้กันท่านสามารถเดินไปยัง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori)  ย่านบันเทิงยามค่ำคืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริ จากสะพานโดทงโบริบาชิไปจนถึงสะพานนิปปนบาชิ ไฮไลท์!!! ใครๆ ก็เช็คอิน ถ่ายภาพคู่ ป้ายกูลิโกะแมน หรือ ป้ายโดทงโบริกูลิโกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑากำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่ง ซึ่งถูกติดตั้งมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1935 นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสัญลักษณ์สถานที่นัดพบกันหลง นั่นก็คือ ร้านปูคานิโดรากุ (Kani Doraku) ซึ่งมีปูยักษ์ขยับแขนและลูกตาได้อีกด้วย และห้ามพลาดสำหรับ ทาโกยากิ อาหารท้องถิ่นของชาวโอซาก้า ที่มาถึงถิ่นแล้วต้องลอง Original Taste รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักที่ HOTEL B SUITES NAMBA, OSAKA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 5เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – ตลาดคุโรมง – ศาลเจ้านัมบะยาซากะ – ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ – MITSUI SHOPPING PARK LALAPORT SAKAI

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

          เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสําคัญของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูนํ้า และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก ความงดงามของปราสาท ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างให้ความสนใจที่จะมาเยือนและชมตลอดทั้งปี

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง โอซาก้า (Kuromon Ichiba Market) (ใช้เวลาเดินทาง  ประมาณ 20 นาที) เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า บรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆ ทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้าขายทั้งของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นำทุกท่านเช็คอินจุดถ่ายรูปที่ ศาลเจ้านัมบะยาซากะ (Namba Yasaka Shrine) ตั้งอยู่ในย่านนัมบะของเมืองโอซาก้า ไฮไลท์ของศาลเจ้าแห่งนี้ คือรูปปั้นหน้าสิงโตอ้าปากขนาดใหญ่ ที่เชื่อกันว่า สามารถกลืนกินปีศาจร้าย หรือ สิ่งไม่ดีทั้งหลาย ให้หายไป และนำพามาซึ่งความโชคดีให้แก่ผู้คน ปัจจุบันนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจนั้น นิยมมาขอพรให้ประสบความสำเร็จกันที่นี่ ด้วยความสูง 17 เมตร ความกว้าง 11 เมตรและความลึก 7 เมตร อิสระให้ทุกท่านสักการะ และเก็บภาพที่ ศาลเจ้านัมบะ ยะซะกะ

          จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าสุมิโยชิ (Sumiyoshi Taisha) เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 3 มีสถาปัตยกรรมเฉพาะตัว เรียกว่า สุมิโยชิ-ซึคุริ (Sumiyoshi-Zukuri) ซึ่งไม่เหมือนกันรูปแบบศาลเจ้าของที่อื่น ๆ ในเอเชีย ศาลเจ้าสุมิโยชินี้เป็นศาลเจ้าหลัก และมีชื่อเสียงมากกว่าศาลเจ้าอื่น ๆ ในญี่ปุ่น ภายในนั้นจะเป็นที่ตั้งของเทพคามิ (เทพเจ้าชินโต) ซึ่งคอยให้ความคุ้มครองแก่นักเดินทาง ชาวประมงและชาวเรือ ดังนั้น เราจึงสามารถที่จะพบศาลเจ้ารูปแบบนี้ได้โดยมากที่บริเวณใกล้ท่าเรือ

จากนั้นนำท่านสู่ Mitsui Shopping Park LaLaport Sakai ศูนย์การค้าที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในเมืองซาไก ในจังหวัดโอซาก้า มีร้านค้ามากกว่า 212 ร้าน และร้านอาหารอีกกว่า 53 ร้าน มีสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นร้านรองเท้าชื่อดัง ABC Mart, เสื้อผ้า, กระเป๋า, เครื่องประดับ, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องสำอางชั้นนำทั้งของญี่ปุ่น และต่างประเทศมากมาย, ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และคาเฟ่, ของเล่นสำหรับเด็ก, ซูเปอร์มาร์เก็ต และอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ใช้เวลาช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

 เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักที่ SUMIICHI HOTEL KANSAI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 6ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เช้า  รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม — BOX SET (7) (เนื่องจากบินไฟท์เช้าต้องออกก่อนเวลาห้องอาหารเปิด)

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) (โดยรถบัสโรงแรม)

09.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ613

14.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน***

ราคานี้รวม

 • อาหารบนเที่ยวบิน 1 มื้อ / เที่ยว น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน / ห้อง )
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตามขนาดของกรุ๊ปทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกัน (อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยววงเงินประกัน 50,000 บาท ไม่คลอบคลุมถึงสุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจำตัว)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง)
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 2,000 บาท /ทริป/ท่าน ซึ่งต้องชำระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง สาหรับส่วนที่เพิ่มเติมแก่หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ไม่ระบุในรายการทัวร์ (หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีกำหนดให้ตรวจรายการทัวร์)

เงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก