02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์ญี่ปุ่น EXTREME USJ TOKYO LAVENDER 7 วัน 5 คืน

(0 รีวิว)
59,900
59,900
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

38

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

7 วัน 5 คืน
มิถุนายน 2567 - กันยายน 2567
JAPAN AIRLINES (BKK)
JAPAN AIRLINES (NRT)

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ ค่าทิปเพื่อเป็นสินน้ำใจให้กับไกด์และคนขับรถท่านละ 2,000 เยน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน***

 

***รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม***

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น.     นัดหมายพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 6 เคาเตอร์ P เจแปนแอร์ไลน์

                      จุดนัดพบ ป้ายบริษัททัวร์ เจ้าหน้าที่บริการช่วยโหลดสัมภาระและกระเป๋าเดินทาง

                      เที่ยวบินขาไป   JL 728 / BKK-KIX / 00.25-08.05

                       เที่ยวบินขากลับ  JL 707 / NRT-BKK / 18.20-23.00         

** การจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน ทางทัวร์ไม่สามารถจัดที่นั่งได้ **

** บริการท่านด้วยอาหารแบบ FULL SERVICE โหลดสัมภาระท่านละ 2 ชิ้น ชิ้นละ 23 กิโล**

 

***สำคัญสำหรับการจองทัวร์ สำหรับอาหารทุกมื้อรบกวนทุกท่านในคณะโปรดระบุรายบุคคลว่าไม่ทานเนื้อวัว / เนื้อหมู / ปลาดิบ / มังสวิรัติ /หรือแพ้อาหารประเภทใดบ้าง มีผลต่อการจัดอาหารให้ในบางมื้อที่เป็นอาหารท้องถิ่นที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหน้างานได้ ***

วันที่ 2สนามบินคันไซ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – ชมป่าไผ่ – สะพานโทเคะทสึ - เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

00.25 น.     ออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ ด้วยเที่ยวบิน JL 728 สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

08.05 น.     ถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย

นำท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า สถานที่สุดโรแมนติกที่แม้แต่ชาวญี่ปุ่นเองยังมักจะไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดเพื่อชื่นชมกับความสวยงามตามธรรมชาติ ชมป่าไผ่ ไผ่ที่ขึ้นอยู่สองข้างท้างเสมือนหนึ่งเป็นอุโมงค์ให้เดินผ่านถูกปลูกขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอันหรือกว่าพันปีมาแล้ว เดินเล่นชม สะพานโทเคะทสึ มีความยาว 200 เมตร ซึ่งชื่อของสะพานนี้มีความหมายว่าสะพานที่มองเห็นดวงจันทร์อยู่ข้างหน้า เบื้องล่างของสะพานคือแม่น้ำโออิที่ไหลมาจากตาน้ำในภูเขาอาราชิยามะที่ยังคงความใสสะอาดมาจนถึงปัจจุบันให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปตามอัธยาศัย นอกจากนี้ยังมีถนนของกิน และร้านคาเฟ่ให้ได้เช็คอิน ดื่มด่ำกับบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น

ขนมต้องห้ามพลาด : ร้านดังที่สุดของอาราชิยาม่า MAMEMONO TAIYAKI

กลางวัน        รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น

เดินทางสู่โอซาก้า ช้อปปิ้ง ณ ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ร้านเครื่องสำอางค์ และของใช้ต่างๆ ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งรวมตัววัยรุ่น ย่านกินดื่ม นอกจากนี้ยังมีถนนโดทงโบริ เรียกได้ว่าห้องครัวใหญ่แห้งโอซาก้ามีของขึ้นชื่อระลานตา ตลอดสองข้างทางให้ท่านได้ลิ้มรส  

ค่ำ               อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

เข้าพัก ณ โรงแรม THE B KUROMON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3สวนสนุก UNIVERSAL STUDIO – เมืองนาโกย่า

เช้า              รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้น ระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ อัพเดตเครื่องเล่นใหม่ MARIO และสนุกไปกับ ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิคพาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์)  และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือให้ท่านพบกับโซน“HARRY POTTER” ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ หรือจะมันส์สุดเหวี่ยงไปกับเหล่ามินเนี่ยนตัวเหลืองที่ออกมาโชว์ความน่ารักแบบสาวกไม่ควรพลาด

*** เพื่อให้ลูกค้าได้สนุกกับเครื่องเล่นอย่างเต็มที่ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ***

*** ให้ท่านสนุกสนานในสวนสนุกจนถึงเวลา 17.00 และเดินทางสู่เมืองนาโกย่า ***

ค่ำ                รับประทาน อาหารค่ำ ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น (เมนูชาบู)

เข้าพัก ณ โรงแรม THE B NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4สัมผัสประสบการณ์นั่งชินกันเซน – โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต – แช่น้ำแร่

เช้า              รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุน รถไฟที่ถือได้ว่ามีความปลอดภัย สะดวกสบายและตรงเวลาที่สุดในโลก ด้วยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม.

กลางวัน        รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น (เซตอาหารญี่ปุ่น)

โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ ที่คัดสรรมารวมถึงร้านขายสินค้าแบรนด์ดังทั้งของญี่ปุ่นกับแบรนด์จากต่างประเทศ กว่า 100 ร้านค้า อีกทั้งยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ เครื่องดื่ม คาเฟ่ สำหรับนั่งพักผ่อนสบายๆ หลังจากช้อปปิ้ง หรือจะเดินเล่น ถ่ายรูปวิวชิงช้าสวรรค์ยักษ์ได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ                รับประทาน อาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม (เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู)

เข้าพัก ณ โรงแรม FUJI ONSEN HOTELแช่น้ำแร่เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า หลังจากรับประทานอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลาย ความเมื่อยล้ากับการแช่ออนเซนตามอัธยาศัย

** ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง **

**กรณีพักออนเซนรบกวนลูกค้าแจ้งล่วงหน้าหากไม่สามารถนอนพื้นทาตามิได้ หรือต้องการรีเควสเตียง**

วันที่ 5ชมดอกลาเวนเดอร์ ณ สวนโออิชิปาร์ค – หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า              รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชมดอกลาเวนเดอร์ ณ สวนโออิชิปาร์คให้ท่านชมความงามและสัมผัสกลิ่นหอมเย็นของดอกลาเวนเดอร์ใน ทุ่งสีม่วงแวะซื้อผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้อย่างเพลิดเพลินใจ [การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพอากาศในช่วงที่กรุ๊ปออกเดินทาง **ทุ่งลาเวนเดอร์เดือนมิ.ย.-ก.ค. /ทุ่งโคเชีย เดือนส.ค.-ต.ค.**]

หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ ให้ท่านได้สัมผัส เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นเมือง วิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น บ้านภายในหมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคาเรือน ที่ได้รับการดัดแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ และแกลเลอรี่ ซึ่งแต่ละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือดั้งเดิมที่ต่างกัน นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีกิจกรรมน่ารักๆ ให้ท่านได้สนุกอีกมากมายเช่น การใส่ชุดญี่ปุ่นเดินเล่นถ่ายรูปชมวิว หรือนั่งเล่นคาเฟ่ชมวิวฟูจิ

กลางวัน        รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น

ถนนชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตที่คนไทยไม่มีใครไม่รู้จัก มีสินค้านานาชนิด อาทิเช่น สินค้าอิเล็คทรอนิกกล้องถ่ายรูป นาฬิกาชื่อดัง CASIO, SEIKO ณ ร้าน BIG CAMERA หรือ SAKURAYA, เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ ภายใต้แบรนด์ MUJI, กระเป๋า หรือ รองเท้าแฟชั่น, เครื่องสำอางค์ชื่อดังของญี่ปุ่น SHISHEDO, KANEBO, SEKISE, SKII และช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ร้าน 100 เยนอย่างจุใจ นอกจากนี้ปัจจุบันยังมี แมวยักษ์ Giant Cat แบบ 3D โผล่กลางแยก ให้เป็นแลนด์มาร์คและมุมเช็คอินใหม่ๆของญี่ปุ่นอีกด้วย

ค่ำ               รับประทาน อาหารค่ำ ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น (บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง)

เข้าพัก ณ โรงแรม GRANBELL SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6อิสระเต็มวัน หรือซื้อทัวร์เสริมดิสนีย์แลนด์ หรือ แฮรี่พอร์ตเตอร์ วอร์เนอร์ บราเธอร์ส โตเกียว

เช้า              รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวันหรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ***(ไกด์บริการรับ-ส่ง) ต้องซื้อตั๋วดิสนีย์กับบริษัทเท่านั้น !!! *** เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท / เด็ก 2,500 บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง
[ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง]
โตเกียวดิสนีย์แลนด์ โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สนุกเหมือนอยู่ในอวกาศ SPACE MOUNTAIN อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อน

ทัวร์ แฮรี่พอร์ตเตอร์ วอร์เนอร์ บราเธอร์ส โตเกียว***(ไกด์บริการรับ-ส่ง)

ต้องซื้อกับบริษัทเท่านั้น !!! *** เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 2,500 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง]

เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในร่มของแฮร์รี่ พอตเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วอร์เนอร์ บราเธอร์ส สตูดิโอ โตเกียว ซึ่งเป็นวอร์เนอร์ บราเธอร์ส สตูดิโอแห่งแรกในเอเชีย สำรวจห้องโถงใหญ่, ตรอกไดแอกอน และรถไฟสายด่วนฮอกวอตส์บริเวณชานชาลาที่ 9¾ ชมคอสตูม, อุปกรณ์ประกอบฉาก และสเปเชียลเอฟเฟกต์ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ สุดตระการตา นอกจากนี้มีกิจกรรมด้านในให้ได้ร่วมสนุกอีกมากมาย เรียกได้ว่าแฟนพันธ์แท้แฮรี่ต้องห้ามพลาด

สำหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก์ เพื่อ

ความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่นเพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งกับร้านค้าหลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระช้อปปิ้งต่อย่าน“ชิบูย่า” ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น

ค่ำ               อิสระรับประทานอาหารกลางวันและ อาหารค่ำตามอัธยาศัย

เข้าพัก ณ โรงแรม GRANBELL SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 7วัดอาซากุซะ – ถนนนากามิเสะ – อิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า              รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเดินเล่นถนนากามิเสะ ย่านของฝากและขนมขึ้นชื่ออีกมากมายช้อปปิ้งอิออน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งของฝาก ของใช้ ผลไม้ ขนม และสินค้านานาชนิดหรือเพลิดเพลินกับสินค้าราคาถูก ณ ร้าน 100 เยน

กลางวัน      อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.10 น.     ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยเที่ยวบิน JL 707 สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

23.35 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ ^^

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

 

***หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ***

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามสายการบินที่ระบุไป-กลับพร้อมคณะ รวมภาษีน้ำมันและสนามบิน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าตามที่สายการบินกำหนด กรณีเกินลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • ค่าบริการน้ำแร่วันละ 1 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ค่าบริการมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่รายการระบุ
 • ค่าห้องพักโรงแรม 2 – 3 ท่าน
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
 • ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
 • ค่าบริการซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าทิปเพื่อเป็นสินน้ำใจให้กับไกด์และคนขับรถท่านละ 2,000 เยน
 • ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบด้วย ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด (ไปและกลับ) โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ **** กรณีสนใจอัพเกรด BUSINESS CLASS หรือเลื่อนวันเดินทางกลับกรุณาติดต่อทางเรา ****  ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศของแต่ละสายการบิน (ราคาอาจมีการปรับขึ้นในกรณีที่ราคาน้ำมันมีการปรับขึ้น แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับเท่านั้น)  ค่าสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ น้ำหนักกระเป๋าเดินทางต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม x 2 ใบ กรณีที่น้ำหนักกระเป๋าเกินที่สายการบินกำหนด ผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าปรับตามกฎข้อกำหนดของสายการบินนั้นๆด้วยตนเอง
 • การชำระเงิน บริษัทรับมัดจำ 25,000.- บาท สำหรับการจอง/ที่นั่ง  ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินเพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศครั้งใหม่ของสายการบินที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

*** ทางบริษัทรับการยกเลิกผ่านการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ***

มากกว่า 46 วันก่อนการเดินทาง

คืนเงินมัดจำทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง

ตั้งแต่ 45-30 วันก่อนการเดินทาง

ยึดเงินมัดจำ 10,000 บาท

ตั้งแต่ 29-15 วันก่อนการเดินทาง

คิดค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

ตั้งแต่ 14-0 วันก่อนการเดินทาง

เก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของค่าทัวร์ทั้งหมด

สำคัญ

เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)

 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
 3. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ)
 4. กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 7. ท่านที่แพ้อาหารหรือไม่สามารถทานอาหารบางอย่างได้ อาหารที่เกี่ยวข้องกับศาสนา กรุณาแจ้งพร้อมการจองทัวร์

ตั๋วโดยสารและสายการบิน

 1. ตั๋วโดยสาร
  • การเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทันทีเมื่อทำการจองทัวร์)
   การเปลี่ยนวันเดินทางขากลับต้องทำล่วงหน้าก่อน 30 วันเดินทางเท่านั้น
  • ที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากการจองเป็นหมู่คณะทางสายการบินจะเป็นผู้จัดทำที่นั่งให้เป็นกลุ่ม ในกรณีที่ไฟล์เดินทางในช่วงเทศกาลค่อนข้างแน่น อาจจำให้การจัดที่นั่งค่อนข้างยากแต่ทางบริษัทจะพยายามให้ลูกค้าได้นั่งใกล้กันมากที่สุด
  • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ
  • กรณีที่ทัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ
  • ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วไม่สารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี
  • การสะสมไมล์ของสายการบิน สามารถสะสมไมล์ได้
  • กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังท่านกลับถึงเมืองไทย ว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารขึ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับบริษัททัวร์และสายการบิน
 2. สายการบิน
  • สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน / ผู้มีประวัติครรภ์เคยมีปัญหาหรือมีประวัติคลอดก่อนกำหนด
  • บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
  • บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน
  • อาหารบินเครื่องกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน 14 วันเดินทาง
  • กรุณาส่งหน้าพาสปอร์ตให้ตรงกับเล่มที่ใช้เดินทาง กรณีเปลี่ยนแปลงหรือทำเล่มใหม่กรุณาแจ้งก่อน 14 วันเดินทาง

กรณีที่ส่งหน้าพาสผิด หรือชื่อผิดทางบริษัททัวร์จะไม่รับผิดชอบกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง

สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

👇ติดต่อสอบถาม / จองทัวร์ได้ที่:👇
📞 Tel: 02-245-1415 (เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.)
📱Hotline : 095-546-9655 , 063-916-5653 (คุณเอ๋)

📱080-432-9944 🧑‍🦰 เซลเปเป้

📱092-247-6291 👩‍🦰 เซลแอม
📱061-418-4023 👩‍🦰 เซลแวม
✅Line OA : @thaimoderntravel
Website : www.thaimoderntravel.co.th