02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์จีน > ฉางซา

ฉางซาอุดมไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยว มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและวัฒนธรรมโบราณที่โดดเด่น ทำให้ฉางซามีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและโบราณสถานจำนวนมาก ไม่พอที่ฉางซายังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพสวยและแหล่งท่องเที่ยวที่มีวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองจำนวนมาก นักท่องเที่ยวจะได้รับรู้ทัศนียาภาพอันสวยงามทางธรรมชาติและอารยธรรมอันเก่าแก่โบราณของฉางซาจากแห่ลงท่องเที่ยวเหล่านี้

ฉางซาเป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนาน มีอีกชื่อหนึ่งว่า”เมืองดาว” มีประวัติศาสตร์ยาวถึง3.000ปี เป็น 1 ใน เมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประจำชาติและเศูนย์กลางการขนส่งทางรถไฟความเร็วสูและทางการอาศในภาคใต้ของจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา การเงินและการขนส่งของมณฑลหูหนาน หลายปีที่ผ่านมา ฉางซาเป็น 1 ในเมืองที่การพัฒนาเศรษฐกิจเร็วที่สุดทั่วประเทศ ในนั้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพัฒนาได้ดีมาก โครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยวพัฒนาได้สมบูรณ์แบบ เนื่องจากฉางซามีทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างอุดมและได้การสนับสนุนจากรัฐบาล

สถานที่ท่องเที่ยวฉางซาที่น่าสนใจ

เกาะส้ม 橘子洲

เป็นเกาะกลางแม่น้ำเกิดขึ้นอย่างโดดเด่นอยู่กลางแม่น้ำเซียง มีประวัตอศาสตร์ 1700 กว่าปี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 91.64 เฮกตาร์ ภายในเกาะมีต้นไม้ส้มมากมาย มีชายหาดให้เดินเล่น มีร้านอาหารและร้านค้าต่างๆเพื่อให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จุดเด่นของเกาะส้มคืออนุสาวรีย์หินของประธานเหมา เจ๋อตุง รูปเป็นประธานเหมาเมื่อนปี ค.ศ.1952 เนื่องจากประธานเหมาเคยใช้ชีวิตตอนสมัยยังหนุ่มอยู่นี่ อนุสาวรีย์หินขนาดใหญ่มาก เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชอบถ่ายรูปด้วยกัน

สถาบันเยว่ลู 岳麓书院

เป็น 1 ใน 4 สถาบันที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ตีนเขาเยว่ลู ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 976 ตอนนี้กลายเป็นวิทยาเขตแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยหูหนาน ภายในสถาบันเยว่ลูมีสถาปัตยกรรมแบบโบราณมากมายที่ี่รักษาไว้จนมาถึงปัจจุบัน มีทิวทีศน์ที่สวยงาม หลังจากผ่านไปกว่าพันปี บรรยากาศทางวัฒนธรรมของสถาบันอย่างรุ่งเรือง ทำให้สถาบันเยว่ลูอุดมไปด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรม

Changsha Window of the World 长沙世界之窗

เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรผิดพลาด มีเมืองจำลองซึ่งจำลองสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของประเทศต่างๆ ยังสมารถชมการแสดงต่างชาติในถนนนานาชาติ ส่วนที่ดึงดูดใจที่สุดคือเครื่องเล่นต่างๆ มีทั้งม้าหมุนสองชั้น บันจี้จัม ชิงช้าสวรรค์ รถโกคาร์ท เป็นต้น

ถนนไท่ผิง 太平街

ตั้งอยู่ใจกลางของเมือง เป็นถนนเก่าแก่ที่เหมาะสมกับเดินเล่นและกินอาหาร นอกจากมีโบราณสถานและสถาปัตยกรรมของสมัยกึ่งอาณานิคมกึ่งศักดินาแล้ว ยังมีร้านอาหารและร้านค้ามากมาย ที่จะได้ชิมอาหารฉางซาที่อร่อยๆและช้อปปิ้งอย่างสบายใจ