02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์จีน > เฉิงตู

เฉิงตู เมืองบ้านเกิดของหมีแพนด้า มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมาหลายยุคสมัย นานหลายพันปี ทําให้เฉิงตูขึ้นชื่อในด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เก่าแก่และมีประวัติความเป็นมาน่าสนใจ อาทิ ศาลเจ้าอู่โหว และด้วยมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่แตกต่าง ทำให้เมืองเฉิงตูกลายเป็นเมืองท่องเที่ยว เกิดทัวร์เฉิงตูขึ้นมากมาย

ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน

คุณหมิง/ตาหลี/หมู่บ้านซีโจว
ชมทะเลสาบเออ๋ไห/วัดเจ้าแม่กวนอิม
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
โชว์จางอวี้โหมว/อุทยานน้ำหยก

ทัวร์เฉิงตู หวงหลง จิ่วไจ้โกว 5 วัน 4 คืน

เมืองเม่าเสี้ยนเขตปกครองตนเองของชนชาติเชียง(ชนขาติธิเบตเดิมในสมัยของฮ่องเต้คังซีแห่งราชวงศ์ชิง)
อุทยานแห่งชาติหวงหลง(มังกรเหลือง)มรดกโลกแห่งที่2ซึ่งมีความสูงกว่า 3,500เมตรจากระดับน้ำทะเล
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวมรดกโลกแห่งมณฑลเสฉวนซึ่งมีความสูง 2,000-3,000เมตรจากระดับน้ำทะเล
โชว์เปลี่ยนหน้ากากโชว์ที่ดังที่สุดในจีนต้นตำรับเสฉวน
ช้อปปิ้งถนนโบราณจินหลี่เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี
ลิ้มรสอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ทัวร์จีน เฉิงตู ภูเขาหิมะซีหลิงซาน ง้อไบ๊ 6วัน 5คืน

เฉิงตู ภูเขาหิมะซีหลิงซาน(ขึ้น กระเช้ำ)/เล่นหิมะหรือสกี-ง้อไบ๊
ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า)/องค์ผู่เสียนทรงช้าง/วัดเป้ากั๋ว
พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่/เลอซาน/ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
เมืองโบราณหวงหลงซี/ถนนคนเดินชุนซีลู่
ร้านใยไผ่ไหม/โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ทัวร์เฉิงตู อุทยานซงผิงโกว อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ 5 วัน 4 คืน

เมืองเม่าเสี้ยน เขตปกครองตนเองของชนชาติเชียง (ชนชาติธิเบตเดิมในรัชสมัยของฮ่องเต้คังชีแห่ง ราชวงศ์ชิง)
ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวหิมะที่อุทยานภูผาหิมะการืเชียสวรรค์ ต๋ากู้ปิงชวน
อุทยานชงผิงโกว (รวมรถในอุทยาน) ซึ่งอุทยานนี้รวบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความงดงามความแปลกใหม่
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โชวืที่ดังที่สุดในจีน ต้นตำหรับเสฉวน
ช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี
ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศและในประเทศ
ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ

ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน

คุณหมิง/ตาหลี/หมู่บ้านซีโจว
ชมทะเลสาบเออ๋ไห/วัดเจ้าแม่กวนอิม
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
โชว์จางอวี้โหมว/อุทยานน้ำหยก

ทัวร์เฉิงตู หวงหลง จิ่วไจ้โกว 5 วัน 4 คืน

เมืองเม่าเสี้ยนเขตปกครองตนเองของชนชาติเชียง(ชนขาติธิเบตเดิมในสมัยของฮ่องเต้คังซีแห่งราชวงศ์ชิง)
อุทยานแห่งชาติหวงหลง(มังกรเหลือง)มรดกโลกแห่งที่2ซึ่งมีความสูงกว่า 3,500เมตรจากระดับน้ำทะเล
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวมรดกโลกแห่งมณฑลเสฉวนซึ่งมีความสูง 2,000-3,000เมตรจากระดับน้ำทะเล
โชว์เปลี่ยนหน้ากากโชว์ที่ดังที่สุดในจีนต้นตำรับเสฉวน
ช้อปปิ้งถนนโบราณจินหลี่เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี
ลิ้มรสอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ทัวร์จีน เฉิงตู ภูเขาหิมะซีหลิงซาน ง้อไบ๊ 6วัน 5คืน

เฉิงตู ภูเขาหิมะซีหลิงซาน(ขึ้น กระเช้ำ)/เล่นหิมะหรือสกี-ง้อไบ๊
ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า)/องค์ผู่เสียนทรงช้าง/วัดเป้ากั๋ว
พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่/เลอซาน/ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
เมืองโบราณหวงหลงซี/ถนนคนเดินชุนซีลู่
ร้านใยไผ่ไหม/โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ทัวร์เฉิงตู อุทยานซงผิงโกว อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ 5 วัน 4 คืน

เมืองเม่าเสี้ยน เขตปกครองตนเองของชนชาติเชียง (ชนชาติธิเบตเดิมในรัชสมัยของฮ่องเต้คังชีแห่ง ราชวงศ์ชิง)
ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวหิมะที่อุทยานภูผาหิมะการืเชียสวรรค์ ต๋ากู้ปิงชวน
อุทยานชงผิงโกว (รวมรถในอุทยาน) ซึ่งอุทยานนี้รวบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความงดงามความแปลกใหม่
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โชวืที่ดังที่สุดในจีน ต้นตำหรับเสฉวน
ช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี
ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศและในประเทศ
ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปี

LINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

   “เฉิงตู” ตั้งอยู่ภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน เคยเป็นเมืองอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในภาคตะวันตกของจีนอีกด้วย ปัจจุบันกลายเป็นสูนย์กลางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการขนส่งในภาคตะวันตกของจีน หลายปีที่ผ่านมา นอกจากเศรษฐกิจได้พัฒนาอย่างรวดเร็วแล้ว ยังได้จัดเป็นอันดับ 1 เมืองที่มีความสุขมากที่สุดของจีน สภาพแวดล้อมของเมืองอย่างสะดวกสบาย เป็นเหตุสำคัญที่ดึงดูดนักลงทุนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

 

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในเฉิงตู

     เฉิงตูถือเป็นเมืองที่มาถึงแล้วก็ไม่อย่ากลับ ได้รับความชื่นชมจากนักปราชญ์ตั้งแต่สมัยโบราณ เฉิงตูมีทรัพยากรการท่องเที่ยวอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่ง เนื่องจากเฉิงตูเป็น 1 ในเมืองวัฒนธรรมโบราณชื่อดังของจีน มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาก เฉิงตูเป็นเมืองที่ทั้งเงียบสงบทั้งเจริญรุ่งเรือง เป็นเมืองที่มีทัศนีภาพสวยและวัฒนธรรมอันรุ่งเรือง เวลามากเที่ยวที่เฉิงตู นักท่องเที่ยวจะได้รับรู้ทัศนียาภาพอันสวยงามทางธรรมชาติและอารยธรรมอย่างเก่าแก่ นอกจากนั้น ฉิงตูยังถือว่่าเป็นนครแห่งอาหารเลิศรส อาหารเลิศรสเป็นส่วนประกอบสำคัญของวัฒนธรรมเฉิงตู ชาวเฉิงตูชอบกิน รู้จากกิน อาหารรสเลิศกระจายตัวอยู่ทั้งบนถนนใหญ่และตรอกซอกซอยเล็กในเมือง

 

    ศาลเจ้าสามก๊กและถนนโบราณจิ่นหลี่ 武侯祠和锦里古街

     ศาลเจ้าสามก๊กที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงนักการเมืองจูเก๋อเลี่ยงในสมัยสามก๊ก สถาปัตยกรรมของศาลเป็นสไตล์ภาคเหนือของจีน ภายในศาลเจ้าสามก๊กมีรูปปั้นของบุคคลที่สำคัญในสถาปนาก๊กสู่ ส่วนเล่าปี่ จูเก๋อเลี่ยง กวนอูและเตียวหุยทั้งก็มีห้องโถงพิเศษ ผู้ที่รักสามก๊กไม่ควรผิดพลาด ถนนโบราณจิ่นหลี่อยู่ใกล้กับศาลเจ้าสามก๊กมาก เลวาชมศาลเจ้าสามก๊กเจร็ดแลว้ สามรถเดิมไปเที่ยวถนนโบราณจิ่นหลี่ ถนนโบราณจิ่นหลี่เป็นถนนคนเดินที่ดังมากและเป็นถนนการค้าที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเฉิงตู สองข้างถนนมีร้านอาหาร บาร์และร้านสิค้ามากมัย นักท่องเที่ยวจะได้ซื้อของฝากและชิมอาหารท้องถิ่นของเฉิงตูจากที่นี่

ภาพศาลเจ้าสามก๊กจาก://commons.wikimedia.org

 

    ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า 成都大熊猫繁育研究基地

     ตั้งอยู่ภาคชานเมืองเฉิงตู ภายในศูนย์อนุรักษ์มีหมีแพนด้าที่หน่ารักๆจำนวนไม่น้อย นักท่องเที่ยวสามรถเข้าชมหมีแพนด้าอย่างใกล้ชิด ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าประกอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หมีแพนด้า โรงพยาบาลหมีแพนด้าและห้องครัวหมีแพนด้า สถานที่เหล่านี้สามารถช่วยให้เรารู้จากหมีแพนด้าและชีวิดความเป็นอยู่ของแพนด้าอย่างลึกซึงอยิ่งขึ้น

ภาพศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าจาก://you.ctrip.com

 

    ซอยกว้างแคบ 宽窄巷子

     มาเที่ยวเฉิงตูต้องไปซอยกว้างแคบสัมผัสชีวิตแช่มช้าของเฉิงตู เป็นถนนโบราณสายเดียวของราชวงศ์ชิงที่รักษาไว้จนถึงปัจจุบัน จึงมีสถาปัตยกรรมแบบโบราณมากมัย ที่นี่เป็นสถานที่รวบรวมอาหารเลิศรสของเมืองอีกด้วย ในนั้นหม้อไฟหมาล่าชื่อดังที่สุด ไม่ควรผิดพลาดนะ

ภาพซอยกว้างแคบจาก://www.ddmeishi.com

     อย่างที่เคยบอกไว้ว่าแผ่นดินจีนมีขนาดใหญ่มาก  ยังมีหลายที่ที่สวยงามและไม่อยู่ในเส้นทางของบริษัททัวร์ทั่วไป  คือเราไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่อันน่าอัศจรรย์เหล่านั้นได้เลยจากการใช้บริการบริษัททัวร์ในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศจีน  มีเพียงบริษัทนำเที่ยวไม่กี่แห่งเท่านั้นที่รู้จักเส้นทางการท่องเที่ยวนั้นและสามารถวางแผนการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจริงๆเท่านั้น  โดยไม่สามารถสร้างโปรแกรมขายทั่วไปตามท้องตลาดได้  เนื่อจากราคาทัวร์จะสูงเกินไปกับการไปสถานที่ๆไม่มีใครรู้จักกันและทำให้หลายคนไม่สนใจถึงแม้ว่าเส้นทางการท่องเที่ยวนี้จะมีประบการณ์ที่ไม่เหมือนการเดินทางที่ผ่านมารอให้เราสัมผัสก็ตาม

 

วีซ่าจีนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

         วีซ่าท่องเที่ยวสำหรับที่สถานฑูตจีนจะเรียกเป็นประเภท “L” สามารถยื่นขอได้ด้วยตนเองสำหรับท่านที่มีเวลามากพอ โดยเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประกอบด้วย (1) หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน (2) แบบฟอร์มการขอวีซ่าจีน (3) รูปถ่าย โดยสามารถดูรายละเอียดของรูปถ่ายได้ที่ (ระเบียบใหม่เรื่องรูปถ่ายการขอวีซ่าจีน 2560) เนื่องจากเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบรูปถ่ายเมื่อไม่นานมานี้ (4) ใบจองตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (5) ใบจองโรงแรมหรือกรณีไปพักกับเพื่อนหรือญาติ จะต้องมีจดหมายเชิญจากผู้ที่อาศัยอยู่ในจีน

         สำหรับหลายท่านที่ไม่มีเวลาในการดำเนินการยื่นวีซ่าจีนด้วยตนเอง และให้ตัวกลางอื่นๆเป็นผู้ดำเนินการแทนจะต้องมีใบมอบอำนาจเป็นภาษาอังกฤษพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มายื่น  และสำหรับผู้เดินทางที่อายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือ (6) สำเนาสูติบัตร (7) สำเนาบัตรประชาชนพ่อและแม่  โดยในแบบฟอร์มหัวข้อที่ 2 ต้องให้พ่อแม่เซ็นชื่อกำกับ

         การของวีซ่าจีนสำหรับการท่องเที่ยวจะมีอายุการใช้ 60 วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศจีน  และสำหรับการเรียนระยะสั้นถ้าหากระยะเวลาไม่เกิน 60 วันก็สามารถใช้วีซ่าประเภทท่องเที่ยวได้เช่นกัน

 

ระบบไฟฟ้าและปลั๊กไฟที่ประเทศจีน

     ประเทศจีนใช้แรงดันไฟฟ้าประมาณ 220 โวลต์ที่ความถี่ 50-60 เฮิร์ต เหมือนบ้านเราเลยทำให้ไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าจะทำงานได้ไหม (เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในบ้านเราก็มาจากจีนกันทั้งนั้น) ยิ่งกว่านั้นคือเครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันออกแบบมาให้รองรับทั้งแรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ถึง 250 โวลต์กันอยู่แล้ว ที่ต้องเป็นห่วงคือเรื่องของปลั๊กไฟ  เพราะที่จีนจะมีการใช้เต้ารับหลักๆอยู่ 2 แบบ คือแบบ A (Type A) และแบบ I (Type I) โดยถ้าเป็นแบบ A ก็ไม่น่าจะมีปัญหากับอุปกรณ์พวกที่ชาร์จแบตไอโฟนหรืออีกหลายญี่ห้อ แต่ก็เห็นอยู่หลายญี่ห้อที่เป็นแบบกลมหรืออะแดปเตอร์โน๊ตบุ๊คก็ต้องหายากหน่อย  ทางที่ดีสำหรับนักเดินทางแล้วก็พก Uniersal Adapter ไว้อุ่นใจกว่าครับ

ภาพปลั๊กแบบต่างๆจาก //gearpatrol.com/2015/02/06/guide-to-plugs-and-sockets-by-country/

 

การใช้โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตเมื่ออยู่ที่ประเทศจีน

         ถ้าเราเดินทางไปกับบริษัททัวร์หรือซื้อทัวร์จีน  ส่วนใหญ่บริษัททัวร์จะเป็นคนเตรียม Pocke Wifi ไว้ให้เราใช้เป็นกลุ่มอยู่แล้ว (ถ้าเคยไปกับบริษัทไหนแล้วไม่มีก็…) แต่สำหรับคนที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวเองหรือต้องการใช้อินเตอร์เน็ตแยกกับคนอื่นก็มีวิธีง่ายๆ 2 วิธี คือเปิด Data Roaming กับซิมที่เราใช้ในประเทศไทยนี่แหละครับ  หรือจะเลือกซื้อซิมการ์ดที่จีนใช้งานเลยก็ได้

         เริ่มจากโรมมิ่งอันลิมิตก่อนเลย  มีสามค่ายยักษ์ใหญ่ในไทยเราสามารถเปิดโรมมิ่งได้ทั้ง AIS DTAC และ TRUE ซึ่งจะมีราคาประมาณ 300 -2200 บาท ตามระยะเวลาการใช้งาน 1 – 7 วัน แล้วแต่เครือข่าย  โดยแต่ละเครือข่ายมีรายละเอียดต่างกันลองศึกษาดูจากเว็บไซต์ของเครือข่ายโดยตรงจเป็นข้อมูลปัจจุบันมากกว่า

         สำหรับการซื้อซิมการ์ดจากประเทศจีนใช้งาน  ต้องเช็คให้ดีว่าโทรศัพท์มือถือของเรารองรับช่วงความถี่ของผู้ให้บริการหรือไม่  จากผู้ให้บริการสามรายใหญ่คือ China Mobile / China Unicom / China Telecom 

     โดยถ้าเราดูจากตารางเปรียบเทียบความถี่สัญญาณที่รองรับกับโทรศัพท์มือถือบ้านเรามากที่สุดก็น่าจะเป็น China Unicom และเล่าต่อๆกันมาว่า China Unicom มีสัญญาณครอบคลุมเป็นลำดับสองกันเลย ซึ่งจากผู้ที่เคยใช้งานมาก็ถือว่าสัญญาณ 3G/4G อยู่ในระดับที่ดีมาก มีหายไปบางช่วงของทะเลทราย หรือในอุโมงค์  ซึ่งการซื้อนั้นก็ดูจะยุ่งยากมากเพราะหาเกือบทุกร้านจะพูดภาษาจีน  หาคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ยากมาก และที่สำคัญคือซิมการ์ดที่ซื้อต้องลงทะเบียนด้วย  ดังนั้นต้องคุยกับคนขายให้รู้เรื่องกันเลยทีเดียวครับ  นอกจากนี้หลายๆร้านก็ไม่ยอมขายให้คนต่างชาติด้วย  ส่วนอัตราค่าริการนั้นสามารถตรวจสองได้จากเว็บไซต์ 310010.com ซึ่งพอเห็นค่าบริการแล้วก็คิดว่าเปิดดาต้าโรมมิงจากไทยแบบอันลิมิตแล้วหารค่าใช้จ่ายกันกับเพื่อนคุ้มกว่าแน่นอนสำหรับคนที่ใช้อินเตอร์เน็ตเหมือนสาดน้ำสงกรานต์อย่างเราๆ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปี

LINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th