02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์จีน > ต้าเหลียน

大连市

ต้าเหลียนได้ฉายว่าไข่หมุกของภาคเหนือในประเทศจีน เมืองล้อมรอบด้วยทะเลและภูเขา มีชายหาดที่มีหาดทรายสีทองน้ำทะเลใส มีภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างอุดมสมบูณ์ มีอากาศดีตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด ฤดูร้อนเย็นสบาย จึงกล่าวได้ว่า ต้าเหลียนเป็นเมืองท่องเที่ยวริมทะเลและสถานที่ตากอากาศที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน

ต้าเหลียนตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ของมณฑลเหลียวหนิง เป็นประตูและเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ได้จัดเป็น “International Garden City” “เมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของจีน” “เมืองแห่งการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” “เมืองอารยธรรมแห่งชาติ” จากนี้เราก็สามารถได้รับรู้ว่า ต้าเหลียนเป็นเมืองที่ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมยอดเยี่ยมและน่าอยู่มาก