02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์จีน > ซีอาน

ซีอานในอดีตได้เป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์  เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกเมืองหนึ่ง มีชื่อเสียงด้วยโบราณสถานจำนวนนับไม่ถ้วน เนื่องจากซีอานมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 3000 กว่าปี ในนั้น มีแหล่งท่องเที่ยวที่องค์การยเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดโลกแลว้ 6 แห่ง และได้ฉายาว่าเป็น 1 ใน สถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของจีน

ซีอานเคยเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของประเทศจีนยาวนานถึง 1100 ปี เป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เมืองหลวงและศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การขนส่ง การแพทย์และการศึกษาของมณฑลส่านซี ซีอานเป็นเมืองสงบร่มเย็น การเดินทางในเมืองสะดวกสะบาย ระดับการบริโภคไม่ค่อยสูง ระบบรักษาความปลอดภัยดี เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพัฒนาได้ดี

สถานที่ท่องเที่ยวซีอานที่น่าสนใจ

สุสานฉินสื่อหวง

เคยมีคนบอกไว้ว่า มาเที่ยวที่ซีอาน ถ้าไม่มาชมสุสานฉินสื่อหวง ก็เหมือนไม่เคยมาถึงซีอาน สุสานฉินสื่อหวงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่หนึ่งในโลก เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกและ 1 ใน 8 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สานฉินสื่อหวงเริ่มก่อสร้างในสมัยฉินสื่อหวง ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 38 ปี ภายในบริเวณหลุมสุสานมี 3 หลุม ในนั้น หลุมที่หนึ่งมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดและจัดแสดงวัตถุโบราณมากที่สุด ปัจจุบันได้ขุดค้นพบวัตถุโบราณที่เป็นกองทัพทหารดินเผา สรรพาวุธ รถม้าและม้าศึก จำนวนทั้งสิ้นกว่า 7,400 ชิ้น  นักท่องเที่ยวจะยอยชื่นชมความงดงามของสุสานฉินสื่อหวงแน่นนอน

เขาหัวซาน

เขาหัวซานเป็นภูเขาเก่าแก่ภูเขาแก่ของประเทศจีน ห่างจากซีอานประมาณ 120 กิโลเตร ภายในเขาหัวซานมีจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงกว่า 210 แห่ง  มีความสูง 2200 เมตร ตามไหล่เขาถูกปกคลมด้วยเมฆหอก ก่อให้เกิดทิวทัศน์ะรรมชาติที่สวยงามแปลกตายิง นอกจากชมทัศนีภาพที่สวยงามของภูเขาแล้ว ที่สำคัคัญก็คืิ การชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าตรู่บนภูเขาแห่งนี้ด้วย ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่งามจับตายิ่งนัก

เจดีย์ห่านป่าใหญ่

เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก จุดชมวิวระดับชาติ 5A และถือเป็น 1 ในแลนด์มาร์ของซีอาน เจดีย์นี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 652 ในรัชสมัยจักรพรรดิถังเกาจง ปัจจุบันเจดีย์มี 7 ชั้น สูง 64.1 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวข้างบนของเจดีย์ห่านป่าใหญ่ได้ ยังมีอนุสาวรีย์พระถังซำจั๋ง หอระฆังทางทิศตะวันออก หอกลองทางทิศตะวันตก พระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 3 องค์  เป็นสถานโบราณที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศจีน และอัจฉริยภาพทางปัญญา และความขยันขันแข็งของคนจีนทั้งสิ้น