02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์มาเลเซีย

หากจะพูดถึงประเทศที่มีความหลากหลายมากที่สุดคงหนีไม่พ้น มาเลเซีย อย่างแน่นอน เพราะที่แห่งนี้เป็นสถานที่รวมคนจากหลายเชื้อชาติเอาไว้ด้วยกัน สะท้อนออกมาเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่ผสมผสานเข้ากันได้อย่างลงตัว ผ่านสิ่งก่อสร้างและประเพณีต่างๆ นอกจากนี้มาเลเซียยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายให้เหล่านักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้มาทัวร์มาเลเซียสัมผัสความลงตัวในที่แห่งนี้

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 6วัน 5คืน

ปีนัง/คาเมรอน/เก็นติ้ง/กัวลาลัมเปอร์
มะละกา/ยะโฮร์/สิงคโปร์

ทัวร์ปีนัง เบตง หาดใหญ่ 4วัน 3คืน

ปีนัง เมืองมรดกโลก/วัดเขาเต่า/วัดไชยมังคลำรำม
วัดพม่าธรรมมิการาม/ตลาดโตรุ่งปีนัง/สตรีทอาร์ต
เบตง/อุโมงค์ปิยะมิตร/บ่อน้ำร้อน/พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง
อุโมงค์เบตง/ตลาดเช้า/หอนาฬิกาเมืองเบตง/
วัดพุทธาธิวาส/เปรัค/หาดใหญ่(ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง)

ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3วัน 2คืน

นำท่านสู่คาเมร่อนไอแลนด์ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี
ชมมัสยิดปุุตรามัสยิดสีชมพูตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา
ชมถ้ำบาตู(Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู
ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ
ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก

ทัวร์มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมปอร์ ปุตราจายา 3 วัน 2 คืน

คาเมรอน เมอืงตากอากาศสุดโรแมนตคิ
ดอกไม้สวยงาม เก็นติ้งไฮส์แลนด์เมองในหมอก นั่งกระเช้า
สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน ช้อปปิ้งเกน็ ติ้งเอ้าเล้ท
มืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ตกึแฝดปิโตรนัส
จตุรัสเมอร์เดก้า เมืองใหม่ปุตราจายา
อากาศหนาวเย็น ตลอดท้งัปีชิมชาอร่อย

ทัวร์มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมปอร์ ปุตราจายา 3วัน 2คืน (MH)

เมืองคาเมรอน
เก็นติ้งไฮส์แลนด์
เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์
จตุรัสเมอร์เดก้า
ตึกแฝดปิโตรนัส
เมืองใหม่ปุตราจายา
ช้อปปิ้งเก็นติ้งเอ้าเล็ท

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 6วัน 5คืน

ปีนัง/คาเมรอน/เก็นติ้ง/กัวลาลัมเปอร์
มะละกา/ยะโฮร์/สิงคโปร์

ทัวร์ปีนัง เบตง หาดใหญ่ 4วัน 3คืน

ปีนัง เมืองมรดกโลก/วัดเขาเต่า/วัดไชยมังคลำรำม
วัดพม่าธรรมมิการาม/ตลาดโตรุ่งปีนัง/สตรีทอาร์ต
เบตง/อุโมงค์ปิยะมิตร/บ่อน้ำร้อน/พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง
อุโมงค์เบตง/ตลาดเช้า/หอนาฬิกาเมืองเบตง/
วัดพุทธาธิวาส/เปรัค/หาดใหญ่(ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง)

ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3วัน 2คืน

นำท่านสู่คาเมร่อนไอแลนด์ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี
ชมมัสยิดปุุตรามัสยิดสีชมพูตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา
ชมถ้ำบาตู(Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู
ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ
ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก

ทัวร์มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมปอร์ ปุตราจายา 3 วัน 2 คืน

คาเมรอน เมอืงตากอากาศสุดโรแมนตคิ
ดอกไม้สวยงาม เก็นติ้งไฮส์แลนด์เมองในหมอก นั่งกระเช้า
สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน ช้อปปิ้งเกน็ ติ้งเอ้าเล้ท
มืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ตกึแฝดปิโตรนัส
จตุรัสเมอร์เดก้า เมืองใหม่ปุตราจายา
อากาศหนาวเย็น ตลอดท้งัปีชิมชาอร่อย

ทัวร์มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมปอร์ ปุตราจายา 3วัน 2คืน (MH)

เมืองคาเมรอน
เก็นติ้งไฮส์แลนด์
เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์
จตุรัสเมอร์เดก้า
ตึกแฝดปิโตรนัส
เมืองใหม่ปุตราจายา
ช้อปปิ้งเก็นติ้งเอ้าเล็ท

1 2

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปี

LINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวน่าไปสวีเดน
31 กรกฎาคม 2018
Go To… หงสาวดี
20 กรกฎาคม 2018
Go To… ย่างกุ้ง
20 กรกฎาคม 2018
ฮ่องกง…เมืองพิเศษ
19 กรกฎาคม 2018
นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ…คุนหมิง
19 กรกฎาคม 2018
ไต้หวัน…แดนศิลปะ
18 กรกฎาคม 2018
พม่า…ดินแดนศาสนาแห่งศรัทธา
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหนานหนิง
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหวงหลง จิ่วไจ้โกว
16 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปเฉิงตู
16 กรกฎาคม 2018
10 สถานที่ที่ต้องไปเมื่อมา…สิงคโปร์!!
15 มิถุนายน 2018
12 ที่เที่ยวรัสเซียในฝัน
13 มิถุนายน 2018
ไม่ได้มีดีแค่ฟุตบอล 5 สโมสรน่าเที่ยว
8 มิถุนายน 2018
เที่ยวนอร์เวย์ธรรมชาติสุดขอบโลก
4 มิถุนายน 2018
มักหลาย…หลวงพระบาง
21 พฤษภาคม 2018
ซำบายดี…นครหลวงเวียงจันทน์
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามใต้
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามกลาง
17 พฤษภาคม 2018

“ประเทศมาเลเซีย” เป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงความรุ่งเรืองในอดีตเหมือนหลายๆประเทศ  แต่ก็มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีเก่าแก่ที่สุดอย่างกะโหลกศีรษะมนุษย์ยุคโฮโมเซเปียน ในถ้ำนียะห์ รัฐซาราวะก์ โรงเครื่องมือหินที่พบในโกตาตัมปัน รัฐเประก์ หลักฐานดังกล่าวบ่งชี้ว่ามนุษย์ในยุคแรกเริ่มของบริเวณนี้เป็นนักล่าสัตว์ และผู้เพาะปลูกเร่ร่อนของ ยุคหินกลาง อาศัยอยู่ตามเพิงหินและถ้ำในภูเขาหินปูนของคาบสมุทร ใช้เครื่องมือหินตัดบดและล่าสัตว์ป่า ราว 2,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช จากนั้นราว 300 ปีก่อนคริสต์ศักราช ก็มีกลุ่มคนยุคเหล็กและยุคสำริด ใช้โลหะเป็นอาวุธ รู้จักค้าขาย ก็มาขับไล่พวกเดิมให้อยู่ในป่าลึกเข้าไปอีก กลุ่มใหม่ที่เข้ามานี้ก็คือบรรพบุรุษโดยตรงของชาวมาเลเซียในปัจจุบัน ซึ่งจากการเข้ามาของคนหลายกลุ่มในมาเลเซียจากอดีตถึงปัจจุบัน  ทำให้ที่มาเลเซียมีความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรมมากมายรอให้เหล่านักท่องเที่ยวทั่วโลกได้เข้ามาสัมผัสกับความหลากหลายที่เกิดขึ้นในมาเลเซีย

 

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในประเทศมาเลเซีย

     มาเลเซียประเทศที่น่าท่องเที่ยวจากการมีลักษณะของภูมิประเทศและวัฒนธรรมที่หลากหลายหากมีโอกาสอย่าลืมไปสัมผัสกับความต่างที่ลงตัวกันที่มาเลเซียให้ได้สักครั้ง

เก็นติ้งไฮแลนด์

คาเมรอนไฮแลนด์

ตึกแฝดเปโตรนาส

มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู

Sanrio Hello Kitty Town

 

     นอกจากสถานที่ทั้ง 5 ที่แนะนำกันมาเมื่อมาเที่ยวมาเลเซีย  ยังมีสถานที่น่าสนใจอกหลายสถานที่  อย่างเชช่น …..  รอให้เหล่านักเดินทางจากทั่วโลกได้เข้ามาสัมผัสความหลากหลายที่มาเลเซีย

     อย่าง 

 

วีซ่ามาเลเซียสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

     สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการเดินทางเข้ามาสัมผัสความหลากหลายที่ประเทศมาเลเซียนั้นไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าล่วงหน้า  โดยสามารถถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยผ่านเข้าประเทศมาเลเซียได้เลย  โดยการเดินทางเข้าไปเที่ยวประเทศมาเลเซียในแต่ละครั้งสามารถอยู่ได้สูงสุด 30 วันสำหรับการท่องเที่ยว

 

ระบบไฟฟ้าและปลั๊กไฟที่ประเทศมาเลเซีย

     แรงดันไฟฟ้าที่มาเลเซียจะมีแรงดันทั่วไปประมาณ 220 – 250 โวลต์เหมือนกับประเทศไทยของเรา ที่ความถี่ 50 เฮิร์ตเช่นกัน  แต่เต้ารับที่มาเลเซียแบบมาตรฐานจะเป็นแบบสามขาทรงเหลี่ยมชนิด G (Type G) โดยหลายๆโรงแรมก็จะมีปลั๊กแบบแบนให้เราใช้งาน แต่ทางที่ดีสำหรับนักเดินทางแล้วก็พก Uniersal Adapter ไว้อุ่นใจกว่าแน่นอน

ภาพปลั๊กแบบต่างๆจาก //gearpatrol.com/2015/02/06/guide-to-plugs-and-sockets-by-country/

 

การใช้โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตเมื่ออยู่ที่ประเทศมาเลเซีย

     ประเทศมาเลเซียมีผู้ให้บริการเครือข่ายรายใหญ่อยู่ 3 รายเหมือนกับบ้านเราในชื่อ MAXIS DIGI และ CELCOM โดยทั้งสามผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตก็คือ AIS DTAC และ TRUE นั่นเอง ซึ่งถ้าเราไปเที่ยวมาเลเซียในพื้นที่นอกเมืองมากๆก็สามารถเลือกใช้เครื่อข่าย MAXIS ที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการมากกว่าเครือข่ายอื่น  หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือเราสามารถเปิดโรมมิ่งเครือข่ายเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตจากประเทศไทยของทั้งสามผู้ให้บริการได้เลย  เนื่องค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่งสัญญาณในปัจจุบันโดยเฉพาะในพื้นที่อาเซียนมีราคาที่ไม่สูงมากแล้ว  เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เราเลือกใช้งานอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่จำเป็นต้องซื้อซิมการ์ดใหม่

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปี

LINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวน่าไปสวีเดน
31 กรกฎาคม 2018
Go To… หงสาวดี
20 กรกฎาคม 2018
Go To… ย่างกุ้ง
20 กรกฎาคม 2018
ฮ่องกง…เมืองพิเศษ
19 กรกฎาคม 2018
นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ…คุนหมิง
19 กรกฎาคม 2018
ไต้หวัน…แดนศิลปะ
18 กรกฎาคม 2018
พม่า…ดินแดนศาสนาแห่งศรัทธา
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหนานหนิง
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหวงหลง จิ่วไจ้โกว
16 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปเฉิงตู
16 กรกฎาคม 2018
10 สถานที่ที่ต้องไปเมื่อมา…สิงคโปร์!!
15 มิถุนายน 2018
12 ที่เที่ยวรัสเซียในฝัน
13 มิถุนายน 2018
ไม่ได้มีดีแค่ฟุตบอล 5 สโมสรน่าเที่ยว
8 มิถุนายน 2018
เที่ยวนอร์เวย์ธรรมชาติสุดขอบโลก
4 มิถุนายน 2018
มักหลาย…หลวงพระบาง
21 พฤษภาคม 2018
ซำบายดี…นครหลวงเวียงจันทน์
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามใต้
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามกลาง
17 พฤษภาคม 2018