02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์เวียดนามเหนือ

เวียดนามเหนือ มีสถานที่น่าสนใจมากมายกับบรรยากาศที่ได้รับอิทธิพลของความเป็นจีนแผ่ลงมาท่ามกลางธรรมชาติสูงกว่าระดับน้ำทะเลให้เราได้สูดสายหมอกบางเบาเข้าให้เต็มปอด

ทัวร์เวียดนามเหนือ มอคโช ซาปา ฟานซิปัน 3 วัน 2 คืน (FD)

ชมSilver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา

ชม Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ยอดเขาฟานซีปันสูง 3,143 เมตร สูงที่สุดในอินโดจีน

ชมมอคโช (Moc Chau) จังหวัด Son Laที่ขึ้นชื่อว่า NEW DESTINATION

ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย

อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูก

เที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love Market) ชมสินค้าท้องถิ่น

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา จ่างอาน ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน (TG)

ชมกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม
ชมสุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์
ชมเมืองซาปา เมืองบนภูเขาที่เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส
ชมหุบเขาปากมังกร ทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา
นั่งกระเช้าชมฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่อง

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ 4 วัน 3 คืน (TG)

เดินทางด้วยสายการบินไทย ท่องเที่ยวไปกับทางตอนเหนือของเวียดนาม

ชมเมืองซาปา เมืองเล็กกลางหุบเขา ฉายาสวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม

เดินทางโดยรถไฟสถานีซาปา เพื่อขึ้นกระเช้าฟานซิปัน

ให้ท่านชมวิวที่สูงที่สุดในเวียดนามเหนือ โบสถ์เมืองซาปา

เที่ยวเมืองนิงห์บิงห์ ชมทัศนียภาพที่โอบล้อมด้วยภูเขา

เที่ยวชมเมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ

ช้อปปิ้งที่ถนน 36 สาย

ทัวร์เวียดนามเหนือ HANOI SAPA HALONG 4 วัน 3 คืน (SL)

ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าวฮาลองเบย์
อ่าวฮาลองเบย์สัมผัสความงดงามและความสมบูรณ์แบบของอ่าวฮาลอง
คาราวะสุสานโฮจิมินห์ วีรบุรุษของเวียดนาม
ถ้ำนางฟ้าภายในงดงามมีหินรูปทรงต่างๆ เเละไฟหลากหลายสีสัน
น้ำตกสีเงิน เป็นนํ้าตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา
วัดเจดีย์เสาเดียวเป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียว

ทัวร์เวียดนามเหนือ มอคโช ซาปา ฟานซิปัน 3 วัน 2 คืน (FD)

ชมSilver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา

ชม Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ยอดเขาฟานซีปันสูง 3,143 เมตร สูงที่สุดในอินโดจีน

ชมมอคโช (Moc Chau) จังหวัด Son Laที่ขึ้นชื่อว่า NEW DESTINATION

ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย

อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูก

เที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love Market) ชมสินค้าท้องถิ่น

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา จ่างอาน ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน (TG)

ชมกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม
ชมสุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์
ชมเมืองซาปา เมืองบนภูเขาที่เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส
ชมหุบเขาปากมังกร ทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา
นั่งกระเช้าชมฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่อง

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ 4 วัน 3 คืน (TG)

เดินทางด้วยสายการบินไทย ท่องเที่ยวไปกับทางตอนเหนือของเวียดนาม

ชมเมืองซาปา เมืองเล็กกลางหุบเขา ฉายาสวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม

เดินทางโดยรถไฟสถานีซาปา เพื่อขึ้นกระเช้าฟานซิปัน

ให้ท่านชมวิวที่สูงที่สุดในเวียดนามเหนือ โบสถ์เมืองซาปา

เที่ยวเมืองนิงห์บิงห์ ชมทัศนียภาพที่โอบล้อมด้วยภูเขา

เที่ยวชมเมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ

ช้อปปิ้งที่ถนน 36 สาย

ทัวร์เวียดนามเหนือ HANOI SAPA HALONG 4 วัน 3 คืน (SL)

ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าวฮาลองเบย์
อ่าวฮาลองเบย์สัมผัสความงดงามและความสมบูรณ์แบบของอ่าวฮาลอง
คาราวะสุสานโฮจิมินห์ วีรบุรุษของเวียดนาม
ถ้ำนางฟ้าภายในงดงามมีหินรูปทรงต่างๆ เเละไฟหลากหลายสีสัน
น้ำตกสีเงิน เป็นนํ้าตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา
วัดเจดีย์เสาเดียวเป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียว

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปี

LINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

เวียนนามเหนือ เป็นพื้นที่ทางตอนบนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศจีน  ดังนั้นลักษณะภูมิประเทศ วัฒนธรรม การใช้ชีวิต บรรยากาศต่างๆ ก็จะได้รับอิทธิพลจากประเทศจีนด้วย  รวมถึงบางพื้นที่ก็มีหิมะให้สัมผัสกันด้วย

https://www.behance.net/gallery/45444231/Cat-Cat-Village-(Sapa-Vietnam)

สถานที่ท่องเที่ยวในเวียดนามเหนือที่น่าสนใจ

     บรรยากาศทั้งภูมิประเทศและชนเผ่าที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศจีน อาจจะเป็นที่ชื่นชอบคราบของความเป็นจีนในเวียดนามเหนือแห่งนี้  และมีทั้งความเป็นเมืองตามสไตล์เวียดนาม หรือจะเป็นขุนเขาที่สูงเสียดฟ้าอย่างกว่าภูเขาที่เราเคยสัมผัสในไทย พร้อมกับหนุ่มๆสาวๆ เด็กเล็กที่มีเอกลักษณ์ ให้เราได้ใช้รอยยิ้มบนผืนดินแห่งนี้

ซาปา

     เมืองชายแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนาม กับบรรยากาศทางตอนเหนือนาขั้นบรรไดขนาดใหญ่พร้อมกับวิถีชีวิตแบบชาวเขาของเวียดนาม ผสมผสานอิทธิพลของวัฒนธรรมจีน 

นาขั้นบรรไดที่ซาปา http://en.vietnamitasenmadrid.com/2011/11/sapa-vietnam.html

 

cat cat village ที่ซาปา (ไม่ได้เกี่ยวกับแมวเลยนะ) https://www.behance.net/gallery/45444231/Cat-Cat-Village-(Sapa-Vietnam)

 

เมืองซาปาท่ามกลางสายหมอก http://anfamilyhomestay.com/news/sapa-the-fanciful-town-in-fog-8.html

ฮานอย

เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม เมืองสุดคลาสสิคที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแดงที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์กว่าพันปี และถึงแม้ว่าฮานอยจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม  แต่เมืองยังมีความหนาแน่นต่ำมาก ไม่อึดอัด ไว้ให้นักท่องเที่ยวสัมผัส

https://www.travel-to-vietnam.net/whats-new/tripadvisor-hanoi-cheapest-international-destination/

ฮาลองเบย์

     ฮาลองเบย์หรือ “อ่าวฮาลอง” ในประเทศเวียดนามแห่งนี้ได้รับประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติมาแล้ว  โดยภายในพื้นที่อ่าวฮาลองกว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร มีเกาะแและภูเขาหินปูนโผล่จากผืนทะเลมากกว่า 1,900 แห่ง และมีถ้ำหินปูนมากมายใว้รองรับกิจกรรมของเหล่้านักเดินทาง

https://www.viamonda.de/vietnam/

 

วีซ่าเวียดนามสำหรับนักท่องเที่ยว

     เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปเวียดนาม หากอยู่ในเวียดนามไม่เกิน 30 วันนั้นไม่จำเป็นต้องทำการยื่นขอวีซ่าล่วงหน้า โดยเวลา 30 วัน ก็น่าจะทำให้เหล่านักเดินทางหลายๆท่านได้เต็มอิ่มกับเวียดนามได้อย่างแน่นอน

 

ระบบไฟฟ้าและปลั๊กที่เวียดนาม

     ที่เวียดนามใช้ไฟฟ้าเหมือนที่ประเทศไทยเรา  ทั้งเรื่องแรงดันไฟฟ้าที่ประมาณ 220 โวลต์และเรื่องของความถี่ที่ 50 เฮิร์ต  รวมถึงรูปแบบของปลั๊กเกือบทั้งหมดจะเป็นแบบที่ประเทศไทยเราใช้งาน  แต่เพื่อป้องกันความผิดพลาดสำหรับนักเดินทางท่องโลก  อาจจะต้องพก Universal Adapter ไว้แปลงทั้งรูปแบบปลั๊กและแรงดันไฟเผื่อบังเอิญเจอสถานที่ ที่ปลั๊กไม่คุ้นเคย

ภาพปลั๊กแบบต่างๆ: https://gearpatrol.com/2015/02/06/guide-to-plugs-and-sockets-by-country/

 

การใช้อินเตอร์เน็ตที่เวียนนาม

     สำหรับเรื่องของการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ประเทศเวียดนามนั้น  เป็นเรื่องที่หาได้ง่ายมาก(ปัจจุบัน พุทธศักราช 2561) แทบจะทุกโรงแรมมีฟรีไวไฟให้ใช้งาน  แม้แต่ร้านข้าวแกงข้างถนนหลายๆร้านยังมีให้ใช้เลย  แต่ถ้าท่านใดต้องการความเป็นส่วนตัว  ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลาก็สามารถเลือกซื้อซิมการ์ดอินเตอร์เน็ตที่เวียดนามได้เลย  ซึ่งอินเตอร์เน็ต 3 GB ราคาประมาณ 300 บาทสามารถใช้งานได้ 30 วัน โดยจะมี 3 ผู้ให้บริการหลักๆให้เลือกใช้งานคือ Mobifone Vinaphone และ Viettel

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปี

LINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th