02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์เวียดนามเหนือ

เวียดนามเหนือ มีสถานที่น่าสนใจมากมายกับบรรยากาศที่ได้รับอิทธิพลของความเป็นจีนแผ่ลงมาท่ามกลางธรรมชาติสูงกว่าระดับน้ำทะเลให้เราได้สูดสายหมอกบางเบาเข้าให้เต็มปอด

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงก์ 4วัน 3คืน

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต/น้ำตกสีเงิน
ตลาดซาปา/ชมทิวทัศน์เขาฮามลอง
ชายแดนเวียดนาม-จีน/ชมถ้ำนางฟ้า
ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตฮาลอง/ถนนสาย 36

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน

ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ของ อ่าวฮาลอง
ชมถ้านางฟ้า หรือ ถ้าสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย
สวนสนุก Ha Long Park สวนสนุกแห่งใหม่ที่ฮาลอง
นั่งกระเช้า 2 ชั้น ข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (Buffet Sen)
อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง สินค้าพื้นเมืองฮาลอง
อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สายเก่า ที่ ฮานอย

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4วัน 3คืน

เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน
เที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ
เที่ยวชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจาก
ยอดเขาฟานซีปัน
เที่ยวชม ทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง
เที่ยวชม เมือง สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”
ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ที่ฮาลอง
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (Fansipan) 4วัน 3คืน

เมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน”ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดง
ที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย
ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน
พิเศษพักเมือง ซาปา 2 คืน, ชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง
Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน
ขึ้นกระเช้าสัมผัสอากาศหนาวบนเทือกเขา ฟานซิปัน
พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, พิเศษหม้อไฟปลาเเซลมอน
อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย

ทัวร์วันแม่ เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงก์ 4วัน 3คืน (FD)

ลาวไก
ซาปา
หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
เขาฮามลอง
นิงบิงห์
ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
ถนน36สาย

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงก์ 4วัน 3คืน

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต/น้ำตกสีเงิน
ตลาดซาปา/ชมทิวทัศน์เขาฮามลอง
ชายแดนเวียดนาม-จีน/ชมถ้ำนางฟ้า
ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตฮาลอง/ถนนสาย 36

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน

ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ของ อ่าวฮาลอง
ชมถ้านางฟ้า หรือ ถ้าสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย
สวนสนุก Ha Long Park สวนสนุกแห่งใหม่ที่ฮาลอง
นั่งกระเช้า 2 ชั้น ข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (Buffet Sen)
อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง สินค้าพื้นเมืองฮาลอง
อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สายเก่า ที่ ฮานอย

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4วัน 3คืน

เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน
เที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ
เที่ยวชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจาก
ยอดเขาฟานซีปัน
เที่ยวชม ทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง
เที่ยวชม เมือง สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”
ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ที่ฮาลอง
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (Fansipan) 4วัน 3คืน

เมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน”ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดง
ที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย
ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน
พิเศษพักเมือง ซาปา 2 คืน, ชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง
Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน
ขึ้นกระเช้าสัมผัสอากาศหนาวบนเทือกเขา ฟานซิปัน
พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, พิเศษหม้อไฟปลาเเซลมอน
อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย

ทัวร์วันแม่ เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงก์ 4วัน 3คืน (FD)

ลาวไก
ซาปา
หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
เขาฮามลอง
นิงบิงห์
ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
ถนน36สาย

1 2

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปี

LINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวน่าไปสวีเดน
31 กรกฎาคม 2018
Go To… หงสาวดี
20 กรกฎาคม 2018
Go To… ย่างกุ้ง
20 กรกฎาคม 2018
ฮ่องกง…เมืองพิเศษ
19 กรกฎาคม 2018
นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ…คุนหมิง
19 กรกฎาคม 2018
ไต้หวัน…แดนศิลปะ
18 กรกฎาคม 2018
พม่า…ดินแดนศาสนาแห่งศรัทธา
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหนานหนิง
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหวงหลง จิ่วไจ้โกว
16 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปเฉิงตู
16 กรกฎาคม 2018
10 สถานที่ที่ต้องไปเมื่อมา…สิงคโปร์!!
15 มิถุนายน 2018
12 ที่เที่ยวรัสเซียในฝัน
13 มิถุนายน 2018
ไม่ได้มีดีแค่ฟุตบอล 5 สโมสรน่าเที่ยว
8 มิถุนายน 2018
เที่ยวนอร์เวย์ธรรมชาติสุดขอบโลก
4 มิถุนายน 2018
มักหลาย…หลวงพระบาง
21 พฤษภาคม 2018
ซำบายดี…นครหลวงเวียงจันทน์
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามใต้
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามกลาง
17 พฤษภาคม 2018

เวียนนามเหนือ เป็นพื้นที่ทางตอนบนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศจีน  ดังนั้นลักษณะภูมิประเทศ วัฒนธรรม การใช้ชีวิต บรรยากาศต่างๆ ก็จะได้รับอิทธิพลจากประเทศจีนด้วย  รวมถึงบางพื้นที่ก็มีหิมะให้สัมผัสกันด้วย

//www.behance.net/gallery/45444231/Cat-Cat-Village-(Sapa-Vietnam)

สถานที่ท่องเที่ยวในเวียดนามเหนือที่น่าสนใจ

     บรรยากาศทั้งภูมิประเทศและชนเผ่าที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศจีน อาจจะเป็นที่ชื่นชอบคราบของความเป็นจีนในเวียดนามเหนือแห่งนี้  และมีทั้งความเป็นเมืองตามสไตล์เวียดนาม หรือจะเป็นขุนเขาที่สูงเสียดฟ้าอย่างกว่าภูเขาที่เราเคยสัมผัสในไทย พร้อมกับหนุ่มๆสาวๆ เด็กเล็กที่มีเอกลักษณ์ ให้เราได้ใช้รอยยิ้มบนผืนดินแห่งนี้

ซาปา

     เมืองชายแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนาม กับบรรยากาศทางตอนเหนือนาขั้นบรรไดขนาดใหญ่พร้อมกับวิถีชีวิตแบบชาวเขาของเวียดนาม ผสมผสานอิทธิพลของวัฒนธรรมจีน 

นาขั้นบรรไดที่ซาปา //en.vietnamitasenmadrid.com/2011/11/sapa-vietnam.html

 

cat cat village ที่ซาปา (ไม่ได้เกี่ยวกับแมวเลยนะ) //www.behance.net/gallery/45444231/Cat-Cat-Village-(Sapa-Vietnam)

 

เมืองซาปาท่ามกลางสายหมอก //anfamilyhomestay.com/news/sapa-the-fanciful-town-in-fog-8.html

ฮานอย

เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม เมืองสุดคลาสสิคที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแดงที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์กว่าพันปี และถึงแม้ว่าฮานอยจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม  แต่เมืองยังมีความหนาแน่นต่ำมาก ไม่อึดอัด ไว้ให้นักท่องเที่ยวสัมผัส

//www.travel-to-vietnam.net/whats-new/tripadvisor-hanoi-cheapest-international-destination/

ฮาลองเบย์

     ฮาลองเบย์หรือ “อ่าวฮาลอง” ในประเทศเวียดนามแห่งนี้ได้รับประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติมาแล้ว  โดยภายในพื้นที่อ่าวฮาลองกว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร มีเกาะแและภูเขาหินปูนโผล่จากผืนทะเลมากกว่า 1,900 แห่ง และมีถ้ำหินปูนมากมายใว้รองรับกิจกรรมของเหล่้านักเดินทาง

//www.viamonda.de/vietnam/

 

วีซ่าเวียดนามสำหรับนักท่องเที่ยว

     เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปเวียดนาม หากอยู่ในเวียดนามไม่เกิน 30 วันนั้นไม่จำเป็นต้องทำการยื่นขอวีซ่าล่วงหน้า โดยเวลา 30 วัน ก็น่าจะทำให้เหล่านักเดินทางหลายๆท่านได้เต็มอิ่มกับเวียดนามได้อย่างแน่นอน

 

ระบบไฟฟ้าและปลั๊กที่เวียดนาม

     ที่เวียดนามใช้ไฟฟ้าเหมือนที่ประเทศไทยเรา  ทั้งเรื่องแรงดันไฟฟ้าที่ประมาณ 220 โวลต์และเรื่องของความถี่ที่ 50 เฮิร์ต  รวมถึงรูปแบบของปลั๊กเกือบทั้งหมดจะเป็นแบบที่ประเทศไทยเราใช้งาน  แต่เพื่อป้องกันความผิดพลาดสำหรับนักเดินทางท่องโลก  อาจจะต้องพก Universal Adapter ไว้แปลงทั้งรูปแบบปลั๊กและแรงดันไฟเผื่อบังเอิญเจอสถานที่ ที่ปลั๊กไม่คุ้นเคย

ภาพปลั๊กแบบต่างๆ: //gearpatrol.com/2015/02/06/guide-to-plugs-and-sockets-by-country/

 

การใช้อินเตอร์เน็ตที่เวียนนาม

     สำหรับเรื่องของการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ประเทศเวียดนามนั้น  เป็นเรื่องที่หาได้ง่ายมาก(ปัจจุบัน พุทธศักราช 2561) แทบจะทุกโรงแรมมีฟรีไวไฟให้ใช้งาน  แม้แต่ร้านข้าวแกงข้างถนนหลายๆร้านยังมีให้ใช้เลย  แต่ถ้าท่านใดต้องการความเป็นส่วนตัว  ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลาก็สามารถเลือกซื้อซิมการ์ดอินเตอร์เน็ตที่เวียดนามได้เลย  ซึ่งอินเตอร์เน็ต 3 GB ราคาประมาณ 300 บาทสามารถใช้งานได้ 30 วัน โดยจะมี 3 ผู้ให้บริการหลักๆให้เลือกใช้งานคือ Mobifone Vinaphone และ Viettel

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปี

LINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวน่าไปสวีเดน
31 กรกฎาคม 2018
Go To… หงสาวดี
20 กรกฎาคม 2018
Go To… ย่างกุ้ง
20 กรกฎาคม 2018
ฮ่องกง…เมืองพิเศษ
19 กรกฎาคม 2018
นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ…คุนหมิง
19 กรกฎาคม 2018
ไต้หวัน…แดนศิลปะ
18 กรกฎาคม 2018
พม่า…ดินแดนศาสนาแห่งศรัทธา
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหนานหนิง
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหวงหลง จิ่วไจ้โกว
16 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปเฉิงตู
16 กรกฎาคม 2018
10 สถานที่ที่ต้องไปเมื่อมา…สิงคโปร์!!
15 มิถุนายน 2018
12 ที่เที่ยวรัสเซียในฝัน
13 มิถุนายน 2018
ไม่ได้มีดีแค่ฟุตบอล 5 สโมสรน่าเที่ยว
8 มิถุนายน 2018
เที่ยวนอร์เวย์ธรรมชาติสุดขอบโลก
4 มิถุนายน 2018
มักหลาย…หลวงพระบาง
21 พฤษภาคม 2018
ซำบายดี…นครหลวงเวียงจันทน์
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามใต้
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามกลาง
17 พฤษภาคม 2018