02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฏาน พาโร ทิมพู หิมาลัย ปูนาคา Taktshang Goemba 5 วัน 4 คืน (B3) #

5 วัน 4 คืน
เมษายน 2562

เที่ยวที่ทิมพู ศูนย์อนุรักษ์ทาคิน วัดชันกังคา ตาชิโชซอง เมมโมเรียลโชเตน Big Buddha โดจูล่า เมืองปูนาคา

สักการะวัดชิมิลาคัง ปูนาคาซอง พาโร

ชมพิพิธภัณฑ์ภูฏาน พาโรซอง โชว์ระบำภูฏานวัดทักซัง วัดคิชูลาคัง

ทัวร์ภูฏาน เจาะลึกดินแดนมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน (B3) #

5 วัน 4 คืน
ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

พิชิตวัดทักซัง วัดบนเขาชื่อดังระดับโลก
ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง พาโร, ทิมพู และ พูนาคา
สักการะ องค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยู่สูงที่สุด เสริมศิริมงคล

ประเทศภูฎานเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและวัฒนธรรมที่โดดเด่นน่าสนใจมากสำหรับผู้คนจากโลกภายนอกที่เต็มอิ่มกับความเจริญทางวัตถุ ที่เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย จนต้องการที่จะแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ให้กับชีวิตและจิตวิญญาณในระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ ภูฏานกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกปรารถนาจะได้ไปเยือนดินแดนมังกรสายฟ้าที่ได้ชื่อว่าสวรรค์บนดินแห่งนี้สักครั้งในชีวิต
พื้นที่ประเทศภูฏาน
     ภูฏาน เป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก มีพื้นที่ประมาณ 38,394 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่เหนือรัฐอัสสัมของประเทศอินเดีย ไม่มีทางออกสู่ทะเล เป็นประเทศที่มีเทือกเขาเป็นจำนวนมาก จนได้รับการขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย” ภูมิประเทศมี 3 ลักษณะ คือ ตอนเหนือเป็นเทือกเขาสูงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาหิมาลัย พื้นที่ตอนกลางของประเทศมีภูมิประเทศเป็นหุบห้วยและเนินเขา ส่วนทางตอนใต้พื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขามีแม่น้ำพรหมบุตรไหลผ่าน
สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในประเทศอังกฤษ
     เนื่องจาก”ภูฏาน”เป็นประเทศที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันสวยงามของเทือกเขาหิมาลัย และชีวิตเรียบง่ายสงบสุขของชาวภูฏาน ซึ่งเป็นชีวิตของสังคมเกษตรกรรมที่ยังคงยึดมั่นในคำสอนของศาสนา และดำรงชีวิตตามวิถีทางพุทธศาสนานิกายมหายานตลอดมากับทั้งยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณ ส่วนหนึ่งนั้นมากจากกษัตริย์องค์ปัจจุบันที่ทรงต้องการให้ชาวภูฏานานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของภูฏานเอาไว้ ถึงแม้ว่าภูฏานจะเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวแต่นโยบายคัดเลือกและจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา จึงทำให้ภูฏานสามารถดำรงรักษาเอกลักษณ์ของชาติอันเป็นจุดเด่นในแง่ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและธรรมชาติเอาไว้ได้

วีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว
     การขอวีซ่าเข้าภูฏานนั้น สำหรับนักท่องเที่ยวจะต้องขอรวมกันเป็นกรุ๊ปทัวร์ ซึ่งภูฏานนั้นไม่รับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตามลำพังเป็นการส่วนตัว นอกจากจะเป็นแขกของรัฐบาลภูฏาน ส่วนค่าธรรมเนียมขอวีซ่านั้นกำหนดโดยรัฐบาลภูฏาน ซึ่งจะรวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าไกด์ท้องถิ่น เอาไว้ด้วย(ประมาณวันละ 200-250 เหรียญสหรัฐฯ) ถ้าเดินทางจำนวนต่ำกว่า 3 คน ก็จะต้องค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีกต่างหาก การทำวีซ่าของที่นี่นั้นใช้เวลาอนุมัติวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ และในใบอนุญาตจะมีเลขรหัสสำหรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ภูฏานในเวลาที่เดินทางเข้าประเทศ ซึ่งผู้ที่เดินทางเข้าภูฏานจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอีกคนละ 40 เหรียญสหรัฐฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองภูฏาน การขอขยายเวลาอยู่ต่อในประเทศภูฏานสามารถทำได้โดยยื่นคำร้องขอต่อวีซ่าที่เมืองทิมพูและต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 510 นู (ประมาณ 12 เหรียญสหรัฐฯ) สามารถอยู่ต่อได้นานถึง 6 เดือน
ระบบไฟฟ้าและปลั๊กไฟที่ประเทศภูฏาน
     ภูฏานนั้นใช้ไฟ 220 โวลต์ บางครั้งนั้นไฟก็ถูกตัดไปเฉยๆ แม้แต่ในเมืองทิมพูก็ไม่เว้น ในภูมิภาคอื่นของประเทศ การให้บริการไฟฟ้าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ไฟอาจมาบ้างไม่มาบ้าง ทางที่ดีนั้นควรมีไฟฉายติดตั้วไว้ ปลั๊กไฟเป็นแบบสองขากลม และสามขากลม

ภาพจาก : http://donmueangairportthai.com
การใช้โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตเมื่ออยู่ที่ประเทศภูฏาน

 • ครือข่ายระบบ GSM หรือ LTE (DTAC TRUE AIS) ที่ท่านใช้ในประเทศไทยสามารถนำไปใช้ได้ โดยเปิด International Roaming ท่านควรตรวจสอบค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง
 • ท่านสามารถซื้อ Prepaid Sim Card ที่ภูฏานได้ในราคาประมาณ 400 BTN หรือประมาณ 200 บาท และสามารเติมเงินได้ครั้งละ 50 BTNหรือ 25 บาท

หากท่านไม่ต้องการรับสายโทรศัพท์เราแนะนำว่าให้ท่านไปซื้อSim Card ที่ภูฏานเอาไว้เล่นเน็ตจะประหยัดกว่า
ข้อควรทราบเกี่ยวกับภูฏาน

 • ภูฏานเป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามไม่ให้ซื้อและขาย สูบบุหรี่ในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด แต่หากเป็นนักท่องเที่ยว อนุญาตให้นำเข้าไปได้ไม่เกิด 10 ซอง แต่ต้องแจ้งศุลกากรตอนเข้าประเทศ และต้องเสียภาษี 200% ของราคาบุหรี่ที่
 • ควรเตรียมยาแก้เมารถไปด้วย (เนื่องจาก ภูฏานมีสภาพภูประเทศเป็นหุบเขา จึงมีเส้นทางคดเคี้ยว)
 • โรคจากขึ้นที่สูง (Altitude sickness หรือ Altitude illness หรือ Mountain sickness) คือ กลุ่มอาการที่เกิดเนื่องจากการขึ้นไปอยู่ในพื้นที่ที่สูงมากกว่าพื้นที่ทั่วไปมาก เช่น การขึ้นภูเขาสูง หรือไปอยู่ในประเทศที่อยู่ในแถบพื้นที่สูงๆของโลก ความสูงโดยเฉลี่ยในเส้นทางท่องเที่ยวอยู่ที่ 2,300 เมตร แต่ถ้าเป็นเส้นทางเดินเท้าท่องชมธรรมชาติอาจสูงได้ถึง 5,400 เมตร สำหรับบางท่านอาจมีอาการเมาความสูง ถ้าเริ่มมีอาการปวดศีรษะ ไอ คลื่นไส้ เบื่ออาหาร มีอาการ ปัสสวะติดขัด ให้ลงมายังบริเวณที่ต่ำทันที การเมาความสูงอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ นอกจากนี้เมื่อขึ้นสู่ที่สูง ร่างกายอาจจะเกิดภาวะสูญเสียน้ำ ควรดื่มน้ำให้มากกว่าปกติ หากท่านเป็นโรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูง กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทางมายังภูฏาน ส่วนการนอนไม่หลับอาจเนื่องจากขึ้นมาอยู่ที่สูง สามารถใช้ยานอนหลับอ่อนๆช่วยได้
 • สาเหตุที่ภูฏานจำกัดนักท่องเที่ยว สืบเนื่องมาจากสาเหตุหลัก 3 ประการคือ
  – สาธารณูปโภคและสาธารรูปการของภูฏานไม่เอื้ออำนวยที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวคราวละจำนวนมากๆได้
  – รัฐบาลภูฏานต้องการให้ธรรมชาติในภูฏานคงไว้ได้นานแสนนานที่สุด
  – เป็นพระประสงค์ของกษัตริย์องค์ปัจจุบันของภูฏาน ที่จะรักษาจารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องการแต่งกาย และสถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบภูฏาน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

…..สวรรค์ของคนรักช็อคโกแลต…….
15 กุมภาพันธ์ 2019
เรื่องน่ารู้ก่อนไปเยือนสวิตเซอร์แลนด์
14 กุมภาพันธ์ 2019
เต้าเฉิง(稻城)ที่คุณไม่ควรพลาด
14 กุมภาพันธ์ 2019
6ที่ที่ต้องไปในเมืองกว่างโจวกับเซินเจิ้น
13 กุมภาพันธ์ 2019
🗻มนต์เสน่ห์ของ กรีซGreece เมืองแห่งเทพเจ้า🗻
11 กุมภาพันธ์ 2019
เที่ยวสไตล์ยุโรป แห่งเอเชียตะวันออกที่ “BA NA HILLS”
8 กุมภาพันธ์ 2019
แคชเมียร์ สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
8 กุมภาพันธ์ 2019
4สถานที่ที่น่าเที่ยวในยูนนาน
7 กุมภาพันธ์ 2019
6 สุดยอดชาจีนที่ต้องรู้จัก
5 กุมภาพันธ์ 2019
เที่ยว 📽ฟิน ฟิน 📽 ตามรอยซีรี่ย์เกาหลี Memories of the Alhambra อาลัมบรา มายาพิศวง ของ ประธานยูจินอู & จองฮีจู
4 กุมภาพันธ์ 2019
ชานมไข่มุก…ที่ต้องลิ้มลอง เมื่อไปเยือนไต้หวัน
1 กุมภาพันธ์ 2019
เยือนแดนภารตะกับอินเดีย….จากเหนือจรดใต้
1 กุมภาพันธ์ 2019
ก๋วยเตี๋ยวของกว่างซีที่ไม่ควรพลาด
25 มกราคม 2019
📽 เปิดลายแทง Studio Ghibli ตามรอยอนิเมะในดวงใจ มีเรื่องไหนกันบ้าง❓
24 มกราคม 2019
10 สุดยอด วัดที่สวยที่สุดในบาหลี
24 มกราคม 2019
💛 ฮอยอัน…ฉันรักเธอ 💛
24 มกราคม 2019
กิจกรรมที่ต้องทำให้ได้เมื่อมาทัวร์มองโกเลียใน(内蒙古)
21 มกราคม 2019
ทิเบต(西藏)………มหัสจรรย์หลังคาโลก…..
18 มกราคม 2019
7 อาหารคลาสสิกของอังกฤษที่ต้องลองเมื่อไปเยือน
17 มกราคม 2019
รู้ก่อนเที่ยว Universal Studios Singapore
17 มกราคม 2019
✈ของฝากที่ต้องโดน !! เมื่อไปเยือน….รัสเซีย….ดินแดนหมีขาว🧐
17 มกราคม 2019
แนะนำ 6 เมนูอาหารฉางซาที่ต้องลองให้ได้
15 มกราคม 2019
ดูไบ ดินแดนแห่งทะเลทราย เที่ยวไหนดี
15 มกราคม 2019
เช็ควันซากุระบาน 4 ประเทศพร้อมจุดชมซากุระบานสุดฟิน 2019 🌸
9 มกราคม 2019
แนะนำของที่ต้องติดมือกลับไทย… เมื่อไปทัวร์เกาหลี
2 มกราคม 2019
แนะนำสถานที่เที่ยวเมื่อมาทัวร์เช็กเกียที่ต้องเช็กอินให้ได้
28 ธันวาคม 2018
7 เรื่อง ที่คนรักทะเลควรรู้ ก่อนเหินฟ้าสู่เกาะในฝัน…”มัลดีฟส์”
26 ธันวาคม 2018
คัดสรร 12 ของฝากจากเมืองน้ำแข็งฮอกไกโด
19 ธันวาคม 2018
ถ้ำกูหลง (通灵大峡谷) เสมือนหนึ่งแผลที่สวยงามของโลก
3 ธันวาคม 2018
หมิงสื่อเถียนเหยียน (明仕田园) แหล่งท่องเที่ยวระดับ AAAA ของจีน
23 พฤศจิกายน 2018
ตามรอยซีรีส์ Fight For My Way ที่ Seoullo 7017 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล
20 พฤศจิกายน 2018
ขอเรียกว่า “โซลทาวเวอร์” ก็แล้วกัน (N Seoul Tower – N서울타워)
9 ตุลาคม 2018
ตลุยดินแดนแห่งเทพนิยายที่หมู่บ้านดงฮวามาอึล (동화마을)
11 กันยายน 2018
รู้จักกับวัฒนธรรมอาหารสวีเดนก่อนออกเดินทาง
15 สิงหาคม 2018
ของฝากสวีเดน
14 สิงหาคม 2018
สถานที่ท่องเที่ยวน่าไปเมื่ออยู่ที่ “สวีเดน”
31 กรกฎาคม 2018