02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฏาน พาโร ทิมพู หิมาลัย ปูนาคา Taktshang Goemba 5 วัน 4 คืน (B3)

5 วัน 4 คืน
เมษายน 2562

เที่ยวที่ทิมพู ศูนย์อนุรักษ์ทาคิน วัดชันกังคา ตาชิโชซอง เมมโมเรียลโชเตน Big Buddha โดจูล่า เมืองปูนาคา

สักการะวัดชิมิลาคัง ปูนาคาซอง พาโร

ชมพิพิธภัณฑ์ภูฏาน พาโรซอง โชว์ระบำภูฏานวัดทักซัง วัดคิชูลาคัง

ทัวร์ภูฎาน เจาะลึกดินแดนมังกรสายฟ้า 5วัน 4คืน(B3)

5 วัน 4 คืน
ธันวาคม61-มกราคม62

พาท่านพิชิต วัดทักซัง วัดบนเขาชื่อดังระดับโลก

ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง พาโร, ทิมพู และ พูนาคา พร้อมธรรมชาติสวยงามสองข้างทาง

สักการะ องค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยู่สูงที่สุด เสริมศิริมงคล

ประเทศภูฎานเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและวัฒนธรรมที่โดดเด่นน่าสนใจมากสำหรับผู้คนจากโลกภายนอกที่เต็มอิ่มกับความเจริญทางวัตถุ ที่เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย จนต้องการที่จะแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ให้กับชีวิตและจิตวิญญาณในระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ ภูฏานกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกปรารถนาจะได้ไปเยือนดินแดนมังกรสายฟ้าที่ได้ชื่อว่าสวรรค์บนดินแห่งนี้สักครั้งในชีวิต
พื้นที่ประเทศภูฏาน
     ภูฏาน เป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก มีพื้นที่ประมาณ 38,394 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่เหนือรัฐอัสสัมของประเทศอินเดีย ไม่มีทางออกสู่ทะเล เป็นประเทศที่มีเทือกเขาเป็นจำนวนมาก จนได้รับการขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย” ภูมิประเทศมี 3 ลักษณะ คือ ตอนเหนือเป็นเทือกเขาสูงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาหิมาลัย พื้นที่ตอนกลางของประเทศมีภูมิประเทศเป็นหุบห้วยและเนินเขา ส่วนทางตอนใต้พื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขามีแม่น้ำพรหมบุตรไหลผ่าน
สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในประเทศอังกฤษ
     เนื่องจาก”ภูฏาน”เป็นประเทศที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันสวยงามของเทือกเขาหิมาลัย และชีวิตเรียบง่ายสงบสุขของชาวภูฏาน ซึ่งเป็นชีวิตของสังคมเกษตรกรรมที่ยังคงยึดมั่นในคำสอนของศาสนา และดำรงชีวิตตามวิถีทางพุทธศาสนานิกายมหายานตลอดมากับทั้งยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณ ส่วนหนึ่งนั้นมากจากกษัตริย์องค์ปัจจุบันที่ทรงต้องการให้ชาวภูฏานานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของภูฏานเอาไว้ ถึงแม้ว่าภูฏานจะเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวแต่นโยบายคัดเลือกและจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา จึงทำให้ภูฏานสามารถดำรงรักษาเอกลักษณ์ของชาติอันเป็นจุดเด่นในแง่ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและธรรมชาติเอาไว้ได้

วีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว
     การขอวีซ่าเข้าภูฏานนั้น สำหรับนักท่องเที่ยวจะต้องขอรวมกันเป็นกรุ๊ปทัวร์ ซึ่งภูฏานนั้นไม่รับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตามลำพังเป็นการส่วนตัว นอกจากจะเป็นแขกของรัฐบาลภูฏาน ส่วนค่าธรรมเนียมขอวีซ่านั้นกำหนดโดยรัฐบาลภูฏาน ซึ่งจะรวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าไกด์ท้องถิ่น เอาไว้ด้วย(ประมาณวันละ 200-250 เหรียญสหรัฐฯ) ถ้าเดินทางจำนวนต่ำกว่า 3 คน ก็จะต้องค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีกต่างหาก การทำวีซ่าของที่นี่นั้นใช้เวลาอนุมัติวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ และในใบอนุญาตจะมีเลขรหัสสำหรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ภูฏานในเวลาที่เดินทางเข้าประเทศ ซึ่งผู้ที่เดินทางเข้าภูฏานจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอีกคนละ 40 เหรียญสหรัฐฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองภูฏาน การขอขยายเวลาอยู่ต่อในประเทศภูฏานสามารถทำได้โดยยื่นคำร้องขอต่อวีซ่าที่เมืองทิมพูและต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 510 นู (ประมาณ 12 เหรียญสหรัฐฯ) สามารถอยู่ต่อได้นานถึง 6 เดือน
ระบบไฟฟ้าและปลั๊กไฟที่ประเทศภูฏาน
     ภูฏานนั้นใช้ไฟ 220 โวลต์ บางครั้งนั้นไฟก็ถูกตัดไปเฉยๆ แม้แต่ในเมืองทิมพูก็ไม่เว้น ในภูมิภาคอื่นของประเทศ การให้บริการไฟฟ้าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ไฟอาจมาบ้างไม่มาบ้าง ทางที่ดีนั้นควรมีไฟฉายติดตั้วไว้ ปลั๊กไฟเป็นแบบสองขากลม และสามขากลม

ภาพจาก : //donmueangairportthai.com
การใช้โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตเมื่ออยู่ที่ประเทศภูฏาน

 • ครือข่ายระบบ GSM หรือ LTE (DTAC TRUE AIS) ที่ท่านใช้ในประเทศไทยสามารถนำไปใช้ได้ โดยเปิด International Roaming ท่านควรตรวจสอบค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง
 • ท่านสามารถซื้อ Prepaid Sim Card ที่ภูฏานได้ในราคาประมาณ 400 BTN หรือประมาณ 200 บาท และสามารเติมเงินได้ครั้งละ 50 BTNหรือ 25 บาท

หากท่านไม่ต้องการรับสายโทรศัพท์เราแนะนำว่าให้ท่านไปซื้อSim Card ที่ภูฏานเอาไว้เล่นเน็ตจะประหยัดกว่า
ข้อควรทราบเกี่ยวกับภูฏาน

 • ภูฏานเป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามไม่ให้ซื้อและขาย สูบบุหรี่ในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด แต่หากเป็นนักท่องเที่ยว อนุญาตให้นำเข้าไปได้ไม่เกิด 10 ซอง แต่ต้องแจ้งศุลกากรตอนเข้าประเทศ และต้องเสียภาษี 200% ของราคาบุหรี่ที่
 • ควรเตรียมยาแก้เมารถไปด้วย (เนื่องจาก ภูฏานมีสภาพภูประเทศเป็นหุบเขา จึงมีเส้นทางคดเคี้ยว)
 • โรคจากขึ้นที่สูง (Altitude sickness หรือ Altitude illness หรือ Mountain sickness) คือ กลุ่มอาการที่เกิดเนื่องจากการขึ้นไปอยู่ในพื้นที่ที่สูงมากกว่าพื้นที่ทั่วไปมาก เช่น การขึ้นภูเขาสูง หรือไปอยู่ในประเทศที่อยู่ในแถบพื้นที่สูงๆของโลก ความสูงโดยเฉลี่ยในเส้นทางท่องเที่ยวอยู่ที่ 2,300 เมตร แต่ถ้าเป็นเส้นทางเดินเท้าท่องชมธรรมชาติอาจสูงได้ถึง 5,400 เมตร สำหรับบางท่านอาจมีอาการเมาความสูง ถ้าเริ่มมีอาการปวดศีรษะ ไอ คลื่นไส้ เบื่ออาหาร มีอาการ ปัสสวะติดขัด ให้ลงมายังบริเวณที่ต่ำทันที การเมาความสูงอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ นอกจากนี้เมื่อขึ้นสู่ที่สูง ร่างกายอาจจะเกิดภาวะสูญเสียน้ำ ควรดื่มน้ำให้มากกว่าปกติ หากท่านเป็นโรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูง กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทางมายังภูฏาน ส่วนการนอนไม่หลับอาจเนื่องจากขึ้นมาอยู่ที่สูง สามารถใช้ยานอนหลับอ่อนๆช่วยได้
 • สาเหตุที่ภูฏานจำกัดนักท่องเที่ยว สืบเนื่องมาจากสาเหตุหลัก 3 ประการคือ
  – สาธารณูปโภคและสาธารรูปการของภูฏานไม่เอื้ออำนวยที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวคราวละจำนวนมากๆได้
  – รัฐบาลภูฏานต้องการให้ธรรมชาติในภูฏานคงไว้ได้นานแสนนานที่สุด
  – เป็นพระประสงค์ของกษัตริย์องค์ปัจจุบันของภูฏาน ที่จะรักษาจารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องการแต่งกาย และสถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบภูฏาน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

หมิงสื่อเถียนเหยียน (明仕田园) แหล่งท่องเที่ยวระดับ AAAA ของจีน
23 พฤศจิกายน 2018
ตามรอยซีรีส์ Fight For My Way ที่ Seoullo 7017 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล
20 พฤศจิกายน 2018
ขอเรียกว่า “โซลทาวเวอร์” ก็แล้วกัน (N Seoul Tower – N서울타워)
9 ตุลาคม 2018
ตลุยดินแดนแห่งเทพนิยายที่หมู่บ้านดงฮวามาอึล (동화마을)
11 กันยายน 2018
รู้จักกับวัฒนธรรมอาหารสวีเดนก่อนออกเดินทาง
15 สิงหาคม 2018
ของฝากสวีเดน
14 สิงหาคม 2018
สถานที่ท่องเที่ยวน่าไปเมื่ออยู่ที่ “สวีเดน”
31 กรกฎาคม 2018
เที่ยว “หงสาวดี” ยุทธหัตถีเมื่อครั้งบุเรงนอง
20 กรกฎาคม 2018
เที่ยว “ย่างกุ้ง” เมืองหลวงในวันหวานที่ยังหวานอยู่
20 กรกฎาคม 2018
เขตบริหารพิเศษกับที่เที่ยวสุดพิเศษในฮ่องกง
19 กรกฎาคม 2018
ไต้หวัน…แดนศิลปะ
18 กรกฎาคม 2018
พม่า…ดินแดนศาสนาแห่งศรัทธา
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหนานหนิง
18 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปหวงหลง จิ่วไจ้โกว
16 กรกฎาคม 2018
ไปเมืองจีน ต้องไปเฉิงตู
16 กรกฎาคม 2018
Menu ประจำที่รัสเซีย
18 มิถุนายน 2018
อาหารนอร์เวย์สุดพิเศษ
18 มิถุนายน 2018
10 สถานที่ที่ต้องไปเมื่อมา…สิงคโปร์!!
15 มิถุนายน 2018
12 ที่เที่ยวรัสเซียในฝัน
13 มิถุนายน 2018
เปิดถุงของฝากยอดฮิต…จากเวียดนาม
11 มิถุนายน 2018
ไม่ได้มีดีแค่ฟุตบอล 5 สโมสรน่าเที่ยว
8 มิถุนายน 2018
เที่ยวนอร์เวย์ธรรมชาติสุดขอบโลก
4 มิถุนายน 2018
ของฝาก..เยอรมัน
23 พฤษภาคม 2018
ของฝาก..เช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
อาหารแดน..สาธารณรัฐเช็กเกีย
23 พฤษภาคม 2018
5อย่างของฝากจาก..พม่า
23 พฤษภาคม 2018
พาชิม…อาหารพม่า
22 พฤษภาคม 2018
ของกินจาก..ประเทศลาว
21 พฤษภาคม 2018
มักหลาย…หลวงพระบาง
21 พฤษภาคม 2018
ซำบายดี…นครหลวงเวียงจันทน์
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามใต้
18 พฤษภาคม 2018
เวียดนามกลาง
17 พฤษภาคม 2018
เวียดนามเหนือ
17 พฤษภาคม 2018
อาหารที่ไปไต้หวัน…แล้วห้ามพลาด
16 พฤษภาคม 2018
อาหารใน..ภูฏาณ
16 พฤษภาคม 2018
อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน 阿里山國家風景區
14 พฤษภาคม 2018