02-245-1415 [email protected]

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 [email protected]

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์ภูฏาน

ทิมพู–พูนาคา–พาโร–วัดทักซัง HAPPINESS IN BHUTAN 5D #TMT-BHU001B3

5 วัน 3 คืน
มิถุนายน 2562 - กันยายน 2562

พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง
บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 เมตร

ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน

ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลกเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

ประเทศภูฎานเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและวัฒนธรรมที่โดดเด่นน่าสนใจมากสำหรับผู้คนจากโลกภายนอกที่เต็มอิ่มกับความเจริญทางวัตถุ ที่เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย จนต้องการที่จะแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ให้กับชีวิตและจิตวิญญาณในระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ ภูฏานกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกปรารถนาจะได้ไปเยือนดินแดนมังกรสายฟ้าที่ได้ชื่อว่าสวรรค์บนดินแห่งนี้สักครั้งในชีวิต
พื้นที่ประเทศภูฏาน
     ภูฏาน เป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก มีพื้นที่ประมาณ 38,394 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่เหนือรัฐอัสสัมของประเทศอินเดีย ไม่มีทางออกสู่ทะเล เป็นประเทศที่มีเทือกเขาเป็นจำนวนมาก จนได้รับการขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย” ภูมิประเทศมี 3 ลักษณะ คือ ตอนเหนือเป็นเทือกเขาสูงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาหิมาลัย พื้นที่ตอนกลางของประเทศมีภูมิประเทศเป็นหุบห้วยและเนินเขา ส่วนทางตอนใต้พื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขามีแม่น้ำพรหมบุตรไหลผ่าน
สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในประเทศอังกฤษ
     เนื่องจาก”ภูฏาน”เป็นประเทศที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันสวยงามของเทือกเขาหิมาลัย และชีวิตเรียบง่ายสงบสุขของชาวภูฏาน ซึ่งเป็นชีวิตของสังคมเกษตรกรรมที่ยังคงยึดมั่นในคำสอนของศาสนา และดำรงชีวิตตามวิถีทางพุทธศาสนานิกายมหายานตลอดมากับทั้งยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณ ส่วนหนึ่งนั้นมากจากกษัตริย์องค์ปัจจุบันที่ทรงต้องการให้ชาวภูฏานานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของภูฏานเอาไว้ ถึงแม้ว่าภูฏานจะเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวแต่นโยบายคัดเลือกและจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา จึงทำให้ภูฏานสามารถดำรงรักษาเอกลักษณ์ของชาติอันเป็นจุดเด่นในแง่ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและธรรมชาติเอาไว้ได้

วีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว
     การขอวีซ่าเข้าภูฏานนั้น สำหรับนักท่องเที่ยวจะต้องขอรวมกันเป็นกรุ๊ปทัวร์ ซึ่งภูฏานนั้นไม่รับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตามลำพังเป็นการส่วนตัว นอกจากจะเป็นแขกของรัฐบาลภูฏาน ส่วนค่าธรรมเนียมขอวีซ่านั้นกำหนดโดยรัฐบาลภูฏาน ซึ่งจะรวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าไกด์ท้องถิ่น เอาไว้ด้วย(ประมาณวันละ 200-250 เหรียญสหรัฐฯ) ถ้าเดินทางจำนวนต่ำกว่า 3 คน ก็จะต้องค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีกต่างหาก การทำวีซ่าของที่นี่นั้นใช้เวลาอนุมัติวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ และในใบอนุญาตจะมีเลขรหัสสำหรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ภูฏานในเวลาที่เดินทางเข้าประเทศ ซึ่งผู้ที่เดินทางเข้าภูฏานจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอีกคนละ 40 เหรียญสหรัฐฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองภูฏาน การขอขยายเวลาอยู่ต่อในประเทศภูฏานสามารถทำได้โดยยื่นคำร้องขอต่อวีซ่าที่เมืองทิมพูและต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 510 นู (ประมาณ 12 เหรียญสหรัฐฯ) สามารถอยู่ต่อได้นานถึง 6 เดือน
ระบบไฟฟ้าและปลั๊กไฟที่ประเทศภูฏาน
     ภูฏานนั้นใช้ไฟ 220 โวลต์ บางครั้งนั้นไฟก็ถูกตัดไปเฉยๆ แม้แต่ในเมืองทิมพูก็ไม่เว้น ในภูมิภาคอื่นของประเทศ การให้บริการไฟฟ้าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ไฟอาจมาบ้างไม่มาบ้าง ทางที่ดีนั้นควรมีไฟฉายติดตั้วไว้ ปลั๊กไฟเป็นแบบสองขากลม และสามขากลม

ภาพจาก : http://donmueangairportthai.com
การใช้โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตเมื่ออยู่ที่ประเทศภูฏาน

 • ครือข่ายระบบ GSM หรือ LTE (DTAC TRUE AIS) ที่ท่านใช้ในประเทศไทยสามารถนำไปใช้ได้ โดยเปิด International Roaming ท่านควรตรวจสอบค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง
 • ท่านสามารถซื้อ Prepaid Sim Card ที่ภูฏานได้ในราคาประมาณ 400 BTN หรือประมาณ 200 บาท และสามารเติมเงินได้ครั้งละ 50 BTNหรือ 25 บาท

หากท่านไม่ต้องการรับสายโทรศัพท์เราแนะนำว่าให้ท่านไปซื้อSim Card ที่ภูฏานเอาไว้เล่นเน็ตจะประหยัดกว่า
ข้อควรทราบเกี่ยวกับภูฏาน

 • ภูฏานเป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามไม่ให้ซื้อและขาย สูบบุหรี่ในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด แต่หากเป็นนักท่องเที่ยว อนุญาตให้นำเข้าไปได้ไม่เกิด 10 ซอง แต่ต้องแจ้งศุลกากรตอนเข้าประเทศ และต้องเสียภาษี 200% ของราคาบุหรี่ที่
 • ควรเตรียมยาแก้เมารถไปด้วย (เนื่องจาก ภูฏานมีสภาพภูประเทศเป็นหุบเขา จึงมีเส้นทางคดเคี้ยว)
 • โรคจากขึ้นที่สูง (Altitude sickness หรือ Altitude illness หรือ Mountain sickness) คือ กลุ่มอาการที่เกิดเนื่องจากการขึ้นไปอยู่ในพื้นที่ที่สูงมากกว่าพื้นที่ทั่วไปมาก เช่น การขึ้นภูเขาสูง หรือไปอยู่ในประเทศที่อยู่ในแถบพื้นที่สูงๆของโลก ความสูงโดยเฉลี่ยในเส้นทางท่องเที่ยวอยู่ที่ 2,300 เมตร แต่ถ้าเป็นเส้นทางเดินเท้าท่องชมธรรมชาติอาจสูงได้ถึง 5,400 เมตร สำหรับบางท่านอาจมีอาการเมาความสูง ถ้าเริ่มมีอาการปวดศีรษะ ไอ คลื่นไส้ เบื่ออาหาร มีอาการ ปัสสวะติดขัด ให้ลงมายังบริเวณที่ต่ำทันที การเมาความสูงอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ นอกจากนี้เมื่อขึ้นสู่ที่สูง ร่างกายอาจจะเกิดภาวะสูญเสียน้ำ ควรดื่มน้ำให้มากกว่าปกติ หากท่านเป็นโรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูง กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทางมายังภูฏาน ส่วนการนอนไม่หลับอาจเนื่องจากขึ้นมาอยู่ที่สูง สามารถใช้ยานอนหลับอ่อนๆช่วยได้
 • สาเหตุที่ภูฏานจำกัดนักท่องเที่ยว สืบเนื่องมาจากสาเหตุหลัก 3 ประการคือ
  – สาธารณูปโภคและสาธารรูปการของภูฏานไม่เอื้ออำนวยที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวคราวละจำนวนมากๆได้
  – รัฐบาลภูฏานต้องการให้ธรรมชาติในภูฏานคงไว้ได้นานแสนนานที่สุด
  – เป็นพระประสงค์ของกษัตริย์องค์ปัจจุบันของภูฏาน ที่จะรักษาจารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องการแต่งกาย และสถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบภูฏาน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: [email protected]

다수 의견에 카지노사이트 제작 따라 조사단의 마카오 바카라 의견은 ‘장자연 리스트가 카지노 여자 존재했을 가능성이 높다’로 명시됐습니다. 하지만 검찰
20 สิงหาคม 2019
미혼모 지원 단체는 일자리를 가지지 못한 바카라 배팅 베네치아 호텔 릴 사이트 성인 미혼모를 대상으로 한 경제적 지원책이 턱없이
20 สิงหาคม 2019
특히 지난해 바다 이야기 게임 다운로드 넷마블 포커 머니 거래 홀덤클럽 해외자본 유치 이후 구조혁신, 비용절감 정책 및 노사협력 등 경영정상화를 위한
20 สิงหาคม 2019
cod 카지노 실리콘웍스·네패스…’4차 고스톱 산업혁명 카지노 승률 주역’ 비메모리 반도체 주목
17 สิงหาคม 2019
‘청록산수’보다 김기창의 미술을 한 차원 높게 만든 것으로 카지노 칩 평가받는 작품 온라인바카라게임 형식은 단연 바카라 보는곳 ‘바보산수’라
17 สิงหาคม 2019
“비록 신원조사가 온라인 바카라 조작 법령에 인터넷카지노 근거한 것이고 법관 임용 여부에 영향을 미치지는 마닐라 cod 않았다고 하더라도, 사법부
17 สิงหาคม 2019
그러나 한국인에게 두 바카라 전략 노하우 개의 자각(自覺)과 한 개의 포커 카드 순서 의무를 최소 배팅 1000 원 남겼습니다..
17 สิงหาคม 2019
카지노 슬롯 이날 2라운드 전반 버디 마카오 카지노 후기 2개와 보기 홀덤 사이트 2개를 묶어 타수를 줄이지 못하던 임성재는 11번
16 สิงหาคม 2019
필리핀 마닐라 포커 종류 지역 보육원 등에서 4년간 바둑이 방치돼 정신장애가 우리카지노 주소 더욱 악화돼 국내로 돌아온 아이는
13 สิงหาคม 2019
지난주 트럼프 카드 게임 종류 한국과 관련된 낙서 아트를 선보이며 진정한 ‘슬로 홀덤 카페 콘텐츠’로 시청자들의 바카라 돈 따는 법 마음을 사로잡은 미스터
12 สิงหาคม 2019
지난 방송에서 한유나는 과거 함께 공조해서 마카오 개인 롤링 조세황을 잡던 강곤을 배터리바둑이 찾아갔다. 일부러 밝은 척하며 바카라 테이블
12 สิงหาคม 2019
패션업계 관계자는 바카라 룰 “반사수혜를 기대하고 있지만 카지노 솔루션 전통적인 비수기 시즌이라는 점에서 아직 유의미한 매출 썬 시티 변화가
10 สิงหาคม 2019
최근 리딩뱅크 경쟁의 화두가 캄보디아 카지노 ‘디지털 역량 강화’라는 바카라 배팅 프로그램 것을 고려하면 신한은행이 카지노 꽁머니 다른 은행 대비
8 สิงหาคม 2019
러시아 w 카지노 주소 황금성 국방부는 “한국 F-16 전투기 2기가 러시아 슬롯게임 전폭기의 진로를 가로질러 안전을 위협하는 ‘비전문가적’
8 สิงหาคม 2019
한편, 시는 지난해 3월 바둑이게임 수립된 생활권계획 구체적 실행방안과 자치구 참여 등 포커 룰 조례에 황금성 게임 랜드 명확히
8 สิงหาคม 2019
지갑 만들기는 어렵지 않았다. 비밀번호와 릴 게임 지문을 등록하면 무작위 추출된 12개의 영어 단어가 배터리바둑이사이트 나온다. 바다 이야기 게임 방법
8 สิงหาคม 2019
슬롯 사이트 지난겨울에는 ‘삼한사온’ 일본 파칭코 게임 하기 대신 따뜻한 세븐 포커 앤 홀덤 apk 날이면 어김없이 출현하는 미세먼지를 뜻하는 ‘삼한사미’가 일상이 됐다. 축구를
8 สิงหาคม 2019
온스타일 ‘겟잇뷰티 2019’ 네임드 해킹 프로그램 방송화면. /. 바카라 꽁 캄보디아 카지노
7 สิงหาคม 2019
고용노동부 고양지청은 근로기준법 및 마카오 카지노 여자 카지노 롤링 근로자퇴직급여 보장법 위반 혐의로 K사 대표 김모(59)씨를 강원 랜드 여성 구속했다고 9일
5 สิงหาคม 2019
2개 학교는 야마토 게임 다운 우레탄 트랙과 슬롯머신 게임 해외 온라인 카지노 인조잔디에서 모두 과다 검출됐다..
5 สิงหาคม 2019
รวมของฝาก น่าซื้อที่ญี่ปุ่น
8 เมษายน 2019
เที่ยว ดาลัต ยังไงไม่ให้เอ้าท์!!
1 มีนาคม 2019
สุดยอด!!! สถานที่ท่องเที่ยวฮ่องกงที่ไม่ควรพลาด
1 มีนาคม 2019
เซี่ยเหมินเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน
28 กุมภาพันธ์ 2019
รสชาติของเต้าฮวยจีนที่หาชิมยากมาก ถ้าไม่มาเยือนแดนมังกร
22 กุมภาพันธ์ 2019
สวรรค์ของคนรักช็อคโกแลต
15 กุมภาพันธ์ 2019
เรื่องน่ารู้ก่อนไปเยือนสวิตเซอร์แลนด์
14 กุมภาพันธ์ 2019
เต้าเฉิง(稻城)ที่คุณไม่ควรพลาด
14 กุมภาพันธ์ 2019
6ที่ที่ต้องไปในเมืองกว่างโจวกับเซินเจิ้น
13 กุมภาพันธ์ 2019
มนต์เสน่ห์ของ กรีซ 🗻Greece เมืองแห่งเทพเจ้า
11 กุมภาพันธ์ 2019
เที่ยวสไตล์ยุโรปแห่งเอเชียตะวันออกที่ “BA NA HILLS”
8 กุมภาพันธ์ 2019
แคชเมียร์ สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
8 กุมภาพันธ์ 2019
4สถานที่ที่น่าเที่ยวในยูนนาน
7 กุมภาพันธ์ 2019
6 สุดยอดชาจีนที่ต้องรู้จัก
5 กุมภาพันธ์ 2019
เที่ยว 📽ฟิน ฟิน 📽 ตามรอยซีรี่ย์เกาหลี Memories of the Alhambra อาลัมบรา มายาพิศวง ของ ประธานยูจินอู & จองฮีจู
4 กุมภาพันธ์ 2019
ชานมไข่มุก…ที่ต้องลิ้มลอง เมื่อไปเยือนไต้หวัน
1 กุมภาพันธ์ 2019